Nanomateriałyogólna charakterystyka Wojciech Skoczylas M2L13
Plan prezentacji• Czym są nanomateriały• Najważniejsze cechy• Podział• PodsumowanieRys.1 Nanomateriały: od góry na...
Czym są nanomateriałyNanomateriałem nazywamy materiał, któregostruktura została ukształtowana na poziomieelementów o wymia...
Najważniejsze cechy-Wymiar minimalny 100nm-zwiększenie właściwości mechanicznych (stopy metali)-wzrost odporności korozyjn...
Podział• Ze względu na kształt ziaren materiału nanokrystalicznego wyróżnia się trzy grupy materiałów:• słupkowe - ziarn...
Rys. 4 Schemat podziału nanomateriałów krystalicznych ze względu na kształt ziarna- struktury: a)słupkowa, ...
Rodzaje nanomateriałów Rys. 5 Rodzaje nanomateriałów
Nanometale Foto książka i to omówienie mojeRys. 6 Struktura stopu aluminium 7475 o średniej średnicy ziaren 70μm i 70nmWz...
NanoproszkiNanoproszki są to drobinki substancji stałych o wielkości poniżej 100nm. W praktycegranica ta jest przesunięta ...
Nanokompozyty Nanokompozyty, podobnie jak kompozyty konwencjonalne, składają się co najmniej z dwóch składników, z tym że ...
NanowłóknaNanowłóknami nazywamy włókna o bardzo małychśrednicach, wynoszących około 50- 500nm. ...
Nanorurki węglowe Rys. 13 Struktury jednościennej nanorurki węglowej Rys. 12Obraz SEM splątanych nanor...
Przykłady zastosowańRys. 14 Przykłady zastosowań: miniaturowe urządzenia elektromechaniczneMEMS, endoprotezy, noże ceramic...
Podsumowanie Nanotechnologia uważana jest za kluczową technologię XXI wieku. Oferuje ona możliwe rozwiąza...
of 14

Nanomateriały konstrukcyjne

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nanomateriały konstrukcyjne

 • 1. Nanomateriałyogólna charakterystyka Wojciech Skoczylas M2L13
 • 2. Plan prezentacji• Czym są nanomateriały• Najważniejsze cechy• Podział• PodsumowanieRys.1 Nanomateriały: od góry nanotytan, nanorurka węglowa, nanoceramika
 • 3. Czym są nanomateriałyNanomateriałem nazywamy materiał, któregostruktura została ukształtowana na poziomieelementów o wymiarach nieprzekraczających 100nmRys.2 Przedział rozmiarów manometrycznych w porównaniu z rozmiarami
 • 4. Najważniejsze cechy-Wymiar minimalny 100nm-zwiększenie właściwości mechanicznych (stopy metali)-wzrost odporności korozyjnej (stopy metali)-odchudzenie konstrukcji-wzrost odporności na pełzanie (mat. ceramiczne)-zwiększenie odporności na ścieranie (mat. polimerowe)-zwiększenie właściwości ślizgowych (mat. polimerowe)Przykładowo: wytrzymałość miedzi o mikrostrukturze z ziarnami owymiarach ziaren 50μm wynosi 0,4 GPa, natomiast dla ziarna owielkości rzędu 8 nm wzrasta 5-krotnie.
 • 5. Podział• Ze względu na kształt ziaren materiału nanokrystalicznego wyróżnia się trzy grupy materiałów:• słupkowe - ziarna mają kształt słupków o średnicy nanometrycznej (układy jednowymiarowe)• warstwowe - ziarna mają kształt płaski o grubości nanometrycznej (układy dwuwymiarowe)• równoosiowe - ziarna mają kształt zbliżony do kuli o średnicy nanometrycznej (układy trójwymiarowe)
 • 6. Rys. 4 Schemat podziału nanomateriałów krystalicznych ze względu na kształt ziarna- struktury: a)słupkowa, b)warstwowa, c)równoosiowa
 • 7. Rodzaje nanomateriałów Rys. 5 Rodzaje nanomateriałów
 • 8. Nanometale Foto książka i to omówienie mojeRys. 6 Struktura stopu aluminium 7475 o średniej średnicy ziaren 70μm i 70nmWzrost właściwości wytrzymałościowych poprzez rozdrobnienie ziaren jestwręcz imponujący, np. dla aluminium umocnionym przez zgniot wartość Rewynosi 150MP, natomiast jeśli ziarno zostanie rozdrobnione do wielkości 25nm, Re rośnie do 500MPa.
 • 9. NanoproszkiNanoproszki są to drobinki substancji stałych o wielkości poniżej 100nm. W praktycegranica ta jest przesunięta i wynosi około 10nm. Rys. 7 Przykłady zastosowania nanoproszków: farby, kremy nanoproszki luminescencyjne do diagnostyki medycznej
 • 10. Nanokompozyty Nanokompozyty, podobnie jak kompozyty konwencjonalne, składają się co najmniej z dwóch składników, z tym że co najmniej jeden z nich ma rozmiary w skali nanometrycznej. Rys. 8 Różne nanonapełniacze nanokompozytówRys. 9 Obraz SEM nanokompozytu diament-Zn
 • 11. NanowłóknaNanowłóknami nazywamy włókna o bardzo małychśrednicach, wynoszących około 50- 500nm. Rys. 10 Nanowłókna węglika krzemu SiCRys. 11 Porównanie wielkości ludzkiegopojedyńczego włosa z wielkościąnanowłókien
 • 12. Nanorurki węglowe Rys. 13 Struktury jednościennej nanorurki węglowej Rys. 12Obraz SEM splątanych nanorurek węglowych
 • 13. Przykłady zastosowańRys. 14 Przykłady zastosowań: miniaturowe urządzenia elektromechaniczneMEMS, endoprotezy, noże ceramiczne, wiertła, diody
 • 14. Podsumowanie Nanotechnologia uważana jest za kluczową technologię XXI wieku. Oferuje ona możliwe rozwiązania wielu bieżących problemów, dostarczającmniejszych, lżejszych, szybszych i bardziej wydajnych materiałów, podzespołów i systemów. Nanotechnologia jest źródłem nowych szansrynkowych oraz w znacznym stopniu może przyczynić się do ochrony środowiska i zdrowia.

Related Documents