Analisis Keputusan UPSR 1 of 13
Analisis Keputusan UPSR Bahasa Malaysia (Kefahaman) Peratus Keputusan BM Kefahaman ...
Analisis Keputusan UPSR Bahasa Malaysia (Penulisan) Peratus Keputusan BM Penulisan ...
Analisis Keputusan UPSR Bahasa Cina (Kefahaman) Peratus Keputusan BC Kefahaman ...
Analisis Keputusan UPSR Bahasa Cina (Penulisan) Peratus Keputusan BC Penulisan ...
Analisis Keputusan UPSR Bahasa Inggeris Peratus Keputusan BI 76.92 ...
Analisis Keputusan UPSR Matematik Peratus Keputusan Matematik100 ...
Analisis Keputusan UPSR Sains Peratus Keputusan Sains ...
Sekian, terima kasih 9 of 13
of 9

Prestasi UPSR SJK Hua Kee, Sarikei

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prestasi UPSR SJK Hua Kee, Sarikei

  • 1. Analisis Keputusan UPSR 1 of 13
  • 2. Analisis Keputusan UPSR Bahasa Malaysia (Kefahaman) Peratus Keputusan BM Kefahaman 100 100 85.7 75 61.54 61.54 62.5 62.5 60 50 50 40.91 33.331997 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Peratus % SJK HUA KEE D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH SARIKEI 2 of 13 96100 SARIKEI SARAWAK
  • 3. Analisis Keputusan UPSR Bahasa Malaysia (Penulisan) Peratus Keputusan BM Penulisan 100 85.7 75 61.54 60 60 53.85 50 50 40.91 37.5 33.33 201997 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Peratus % SJK HUA KEE D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH SARIKEI 3 of 13 96100 SARIKEI SARAWAK
  • 4. Analisis Keputusan UPSR Bahasa Cina (Kefahaman) Peratus Keputusan BC Kefahaman 100 100 90 90 76.92 76.92 71.4 66.67 66.67 62.5 54.55 37.5 251997 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Peratus % SJK HUA KEE D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH SARIKEI 4 of 13 96100 SARIKEI SARAWAK
  • 5. Analisis Keputusan UPSR Bahasa Cina (Penulisan) Peratus Keputusan BC Penulisan 100 100 80 75 75 66.67 63.64 71.4 70 62.5 53.85 53.85 37.51997 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Peratus % SJK HUA KEE D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH SARIKEI 5 of 13 96100 SARIKEI SARAWAK
  • 6. Analisis Keputusan UPSR Bahasa Inggeris Peratus Keputusan BI 76.92 66.67 57.1 50 50 50 45 38.46 37.5 40 27.27 25 22.221997 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Peratus % SJK HUA KEE D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH SARIKEI 6 of 13 96100 SARIKEI SARAWAK
  • 7. Analisis Keputusan UPSR Matematik Peratus Keputusan Matematik100 100 100 100 100 87.5 76.92 76.92 75 80 72.73 66.67 37.51997 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Peratus % SJK HUA KEE D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH SARIKEI 7 of 13 96100 SARIKEI SARAWAK
  • 8. Analisis Keputusan UPSR Sains Peratus Keputusan Sains 100 100 100 100 87.5 90 80 77.78 75 69.23 63.64 69.23 37.51997 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Peratus % SJK HUA KEE D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH SARIKEI 8 of 13 96100 SARIKEI SARAWAK
  • 9. Sekian, terima kasih 9 of 13

Related Documents