SINDIKALNA
ORGANIZACIJA DMK
PREGLED AKTIVNOSTI
OKT.2010. - SEPT.2015.
1.PREZENTACIJA RADA SODMK U
PERIODU OKT.2010. DO SEPT.2015.
KOLEKTIVNO PREGOVARANJE
JAČANJE SINDIKALNE ORGANIZACIJE
BOR...
KOLEKTIVNO PREGOVARANJE
U PERIODU OD OKT.2010.DO MARTA 2013. SU TRAJALI PREGOVORI
OKO POTPISIVANJA PKU.
PREGOVARAČKI TIM ...
JAČANJE SINDIKALNE ORGANIZACIJE
• OČUVANJE JEDINSTVA ORGANZACIJE
• PORAST BROJA ČLANOVA OD 110 DO 165
• UKLJUČIVANJE SVIH...
BORBA ZA BOLJE USLOVE RADA I ŽIVOTA
• INSISTIRANJE NA POTPISIVANJU UGOVORA NA NEODREĐENO
• POBOLJŠANJE HIGIJENSKO-SANITAR...
SARADNJA SA OSTALIM SINDIKATIMA
• KROZ ČLANSTVO U SSCG OSTVARENA JE ODLIČNA KOMUNIKACIJA
SA : OSP-KOTOR, GRANSKIM SINDIKA...
SARADNJA SA OPŠTINOM I DRŽAVOM
• POČETKOM 2013. IMALI SMO SASTANKE U MINISTARSTVU RADA I
SOCIJALNOG STARANJA I SA GRADONA...
HUMANITARNE I SOLIDARNE AKTIVNOSTI
• JUNA 2011. OSNOVAN FOND SOLIDARNOSTI
(DO SADA 70 KORISNIKA, ISPLAĆENO 6673.40 €)
• 2...
SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI
• SEPT.2011. - IZLET IVANOVA KORITA -----------------------78 RADNIKA
• NOV.2011. - RSI V...
REHAREHABILITACIJA ZAPOSLENIH
• ČLANSTVOM U REKRI PUTEM DIREKTNIH UPLATA
POSLODAVCA
OD JAN.2011. DO DANAS 60 RADNIKA BILO...
FINANSIJE SODMK
• OKT.2010 - 1088,44€
• 15.09.2015. - 19.901 €
of 11

Prezentacija pdf

Prezentacija Sindikata Daido Metal Kotor
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      


Transcripts - Prezentacija pdf

 • 1. SINDIKALNA ORGANIZACIJA DMK PREGLED AKTIVNOSTI OKT.2010. - SEPT.2015.
 • 2. 1.PREZENTACIJA RADA SODMK U PERIODU OKT.2010. DO SEPT.2015. KOLEKTIVNO PREGOVARANJE JAČANJE SINDIKALNE ORGANIZACIJE BORBA ZA BOLJE USLOVE RADA I ŽIVOTA SARADNJA SA OSTALIM SINDIKATIMA SARADNJA SA OPŠTINOM I DRŽAVOM HUMANITARNE I SOLIDARNE AKTIVNOSTI SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI REHABILITACIJA ZAPOSLENIH FINANSIJE SODMK
 • 3. KOLEKTIVNO PREGOVARANJE U PERIODU OD OKT.2010.DO MARTA 2013. SU TRAJALI PREGOVORI OKO POTPISIVANJA PKU. PREGOVARAČKI TIM POSLODAVCA • 3 DIREKTORA DMK • PREDSJEDNIK BORDA DIREKTORA • LJUDSKI RESURSI DME PREGOVARAČKI TIM SINDIKATA • 5 ČLANOVA IOSODMK • 150 ČLANOVA SINDIKATA • PODRŠKA SMCG, OSP KO, SSCG, MNOGOBROJNE SIND.ORG. POSREDNICI • AGENCIJA AMRRS • MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA 15.03.2013. POTPISAN PKU NA PERIOD OD 3 GODINE
 • 4. JAČANJE SINDIKALNE ORGANIZACIJE • OČUVANJE JEDINSTVA ORGANZACIJE • PORAST BROJA ČLANOVA OD 110 DO 165 • UKLJUČIVANJE SVIH ČLANOVA U POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKA NA NAČIN: 1. ORGANIZOVANJE 6 SKUPOVA ZAPOSLENIH 2. OGLAŠAVANJEM TERMINA SASTANAKA IOSODMK NA OGL.TABLI 3. PREDSTAVLJANJEM SVIH POJEDINAČNIH PROBLEMA NA REDOVNIM SASTANCIMA SA POSLODAVCEM SVAKOG MJESECA. • TRANSPARENTAN RAD IOSODMK ČIME JE ONEMOGUĆENO DA POJEDINAC DONOSI ODLUKE U IME ČLANSTVA, I ELIMINISANA MOGUĆNOST MITA I KORUPCIJE. • EDUKACIJA SINDIKALNIH PREDSTAVNIKA SA CILJEM PRENOŠENJA ISKUSTAVA I SAZNANJA ČLANOVIMA SODMK.
 • 5. BORBA ZA BOLJE USLOVE RADA I ŽIVOTA • INSISTIRANJE NA POTPISIVANJU UGOVORA NA NEODREĐENO • POBOLJŠANJE HIGIJENSKO-SANITARNIH USLOVA • POBOLJŠANJE KVALITETA ZAŠTITNE OPREME • ZAŠTITA ZAPOSLENIH POD DISCIPL.POST. I OD OTKAZA (6 DISCIPLINSKIH POSTUPAKA - NOVČANE KAZNE). • POVEĆANJE PREMIJE OSIGURANJA OD 2012. • OBEZBJEĐIVANJE ISHRANE U RADNIČKOM RESTORANU ČIME JE NOVČANI DIO TOPLOG OBROKA POSTAO DIO ZARADE (12 X OKO 33 € = 396 € GODIŠNJE) • KRETANJE OVK (BRUTO) 175 (2010)-185(2011)-187(2011)-192(2013)-200(2014) PORAST 14,3% • KRETANJE ZIMNICE(NETO) 142(2009)-195(2010)-213(2011)-221(2013)-231(2014) PORAST 32% • KRETANJE STARTNOG DIJELA ZARADE(BRUTO) 96-102-111(2011)-120-130(2012)-134(2013)-140(2014) PORAST 46% • POVEĆANJE DAVANJA ZA SODMK 0.2 % REHABILITACIJA(OKO 400€ MJESEČNO- NOVO DAVANJE 0.45% REKREACIJA I FUNKCIONISANJE SO - PORAST 38% 2% ILI 1% U STAMBENI FOND - NOVO DAVANJE (187 000 € - STANJE FONDA SEPT. 2015)
 • 6. SARADNJA SA OSTALIM SINDIKATIMA • KROZ ČLANSTVO U SSCG OSTVARENA JE ODLIČNA KOMUNIKACIJA SA : OSP-KOTOR, GRANSKIM SINDIKATOM METALACA, SLUŽBAMA SSCG (POMOĆ PRI AMRRS), OSTALIM SINDIKALNIM ORGANIZACIJAMA (PIVARA, ICM, KOMBINAT AL, PLANTAŽE, INPEK... • SARADNJA SA SINDIKATOM TARA-MOJKOVACKROZ POTPISIVANJE POVELJE O SARADNJI • UČESTVOVANJEM NA MEĐUNARODNIM SEMINARIMA IMAMO KOMUNIKACIJU SA SINDIKATIMA ZEMALJA U OKRUŽENJU, KAO I MAĐARSKE, RUMUNIJE, ČEŠKE. • NAROČITO SMO ZADOVOLJNI MOGUĆNOSTIMA DIREKTNE SARADNJE SA MEĐUNARODNOM ORGANIZACIJOM RADA ČIJI SU PREDSTAVNICI PONUDILI NESEBIČN POMOĆ U DIJELU SINDIKALNIH AKTIVNOSTI. • OSTVARILI SMO KONTAKT I SA USSCG, KOJOM SMO PRILIKOM INFORMISANI O NJIHOVIM AKTIVNOSTIMA.
 • 7. SARADNJA SA OPŠTINOM I DRŽAVOM • POČETKOM 2013. IMALI SMO SASTANKE U MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNOG STARANJA I SA GRADONAČELNICOM KOTORA. NAŽALOST, NA OVIM SASTANCIMA SMO POSTALI SVJESNI NJIHOVE PORUKE DA JE JEDINA ADRESA ZA RJEŠAVANJE NAŠIH PROBLEMA NAŠ POSLODAVAC. POSLIJE POTPISIVANJA PKU NIJESMO IMALI DALJE KONTAKTE SA NAVEDENIM INSTITUCIJAMA.
 • 8. HUMANITARNE I SOLIDARNE AKTIVNOSTI • JUNA 2011. OSNOVAN FOND SOLIDARNOSTI (DO SADA 70 KORISNIKA, ISPLAĆENO 6673.40 €) • 200 € POPLAVLJENIM U ZETI • 900 € (300 € SODMK, 400€ GSM, 200€ SKAP) TAJLAND • 1500 € (1240€ 132 RADN. DMK, 260€ SODMK) ĐOLETU L. • PO 1200€-2X600€ (119 RADNIKA DMK 1036€, SODMK 164€)POPLAVE U BIH I SRB • 1200 € (1015€ 120 RADN. DMK, 185€ SODMK) POMOĆ ĐUROVIĆ RADOSLAVU ZA BOLEST UNUKE. • 600 € POMOĆ RADNICIMA TARA MOJKOVAC • JUNA 2012. OSNOVAN AKTIV DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI KOJI DJELUJE PRI CRVENOM KRSTU KOTOR • APRILA 2014.OSNOVAN FOND POZAJMICA DO 300€ U 5 RATA PO 60€. • MAJA 2015. POVEĆANA JE POZAJMICA NA 500 € NA 5 RATA PO 100€. (TRENUTNO KOD 53 RADNIKA 16560 €)
 • 9. SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI • SEPT.2011. - IZLET IVANOVA KORITA -----------------------78 RADNIKA • NOV.2011. - RSI VRNJAČKA BANJA---------------------------22 RADNIKA • MART 2012. - SKI FEST ŽABLJAK--------------------------------4 RADNIKA • MAJ 2012. - RSI PEFKOHORI GRČKA-------------------------16 RADNIKA • JUN 2012. - IZLET MOJKOVAC-----------------------------------65 RADNIKA • SEPT. 2012. - TIVAT-IVANOVA KORITA)--56 GOSTIJU, 44 RADNIKA • JUN 2013. - RSI BUDVA--------------------------------------------20 RADNIKA • SEPT.2013. - IZLET IVANOVA KORITA------------------------42 RADNIKA • DEC.2013. - RSI TARA 2013---------------------------------------18 RADNIKA • MAJ 2014. - RSI PEFKOHORI GRČKA---------------------------5 RADNIKA • AVG. 2014. - IZLET IVANOVA KORITA------20GOSTIJU, 25 RADNIKA • SEPT.2014.- IZLET OSTROG---------------------------------------16 RADNIKA • SEPT 2014. - IZLET PLAV--------------------------------------------37 RADNIKA • MART 2015.- SKI FEST ŽABLJAK----------------------------------4 RADNIKA • MAJ 2015 - RSI PARALIJA GRČKA-------------------------------10 RADNIKA • JUN 2015 - IZLET SKADARSKO JEZERO-----------------------52 RADNIKA • AVGUST 2015. - IZLET IVANOVA KORITA---41 GOST------19 RADNIKA TROŠKOVI: 22 444 € RADNICIMA KOJI NIJESU ČLANOVI SINDIKATA TAKOĐE JE OMOGUĆENO UČEŠĆE U OVIM AKTIVNOSTIMA STIM ŠTO NEMAJU DOTACIJU SINDIKATA ZA BORAVAK.
 • 10. REHAREHABILITACIJA ZAPOSLENIH • ČLANSTVOM U REKRI PUTEM DIREKTNIH UPLATA POSLODAVCA OD JAN.2011. DO DANAS 60 RADNIKA BILO U NEKOM OD ODMARALIŠTA ILI LIJEČILIŠTA U CRNOJ GORI. • ZAHVALJUJUĆI PKU OD 2013. DO DANAS 32 RADNKA BILO U MERKURU-VRNJ. BANJA (TROŠKOVI: 12 100 €) RADNICIMA KOJI NIJESU ČLANOVI SINDIKATA TAKOĐE JE OMOGUĆENO OSTVARIVANJE OVIH PRAVA STIM ŠTO NEMAJU DOTACIJU SINDIKATA ZA PREVOZ.
 • 11. FINANSIJE SODMK • OKT.2010 - 1088,44€ • 15.09.2015. - 19.901 €

Related Documents