Comenius Regio“City as a learning place - wherelearning is an adventure”“Orasul ca spatiu de invatare –unde invatarea este...
 CASA CORPULUIDIDACTICBUCUREŞTI(Teachers TrainingCenter of Bucharest)ROMANIA MUNICIPALITATEAPRIENAI–LITUANIALithuania
•Şcoala cu clasele I-VIII nr. 87 "M.Botez"•Şcoala cu clasele I-VIII nr. 112 “Titan”•Liceul Teoretic “Eugen Lovinescu”•Insp...
• Veiveriu Tomo Zilinsko Gimnazija• Silavoto Pagrindine Mokykla• Prienu Svietimo Centras• Prienu Krasto Muziejus
 Promovarea unei metodologiiinovative de predare-invatare,crearea unei punţi între şcoală şi viaţareală prin extinderea s...
 Institutiile coordonatoare din cele douaregiuni colaboreaza pentru realizarea incomun si in paralel a activitatilor prev...
1. Gestionare a proiectului si coordonarea activitatilor la nivellocal si international2. Cercetare stiintifica si documen...
 S-a creat echipa de lucru a proiectului la nivelul fiecareiregiuni prin reunirea echipelor de proiect al fiecaruipartene...
 Pentru fundamentarea stiintifica si practica a noiiabordari de organizare a lectiilor in oras s-a realizato cercetare la...
 S-au tradus instrumentele in limba romana si lituaniana S-a realizat cercetarea prin aplicarea instrumentelor(chestiona...
 Documentarea a vizat cautarea, identificareastudierea, traducerea si adaptarea literaturiide specialitate psiho-pedagogi...
 Educatia in aer liber – outdooreducation Educatia formala, non-formala,informala Teoria invatarii productive Teoria c...
 CCD Bucuresti a conceput cursul DIDACTICI INOVATIVE – EDUCATIE FORMALAIN SPATII NECONVENTIONALE DIN ORAŞ Curs avizat d...
 Învăţarea în societatea cunoaşterii- proiectulComenius Regio Competenţa, elementul cheie al proiectăriicurriculare mode...
 Analiza programelor școlare ale disciplinelor pe clase- armonizareacompetentelor specifice ale disciplinelor Designul c...
 TEME opţionale – se selecteaza in functie denivelul elevilor Optional 1 – Elemente de specificitate inproiectarea si im...
 Martie – mai 2013 am sustinut 3 cursuri deformare in scolile partenere din proiect Participanti -100 cadre didactice C...
 Interesul cadrelor didactice participante estedeosebit, dată fiind noutatea şi caracteruldiferit de rutina didactică zil...
Acolo, participantii seinregistreaza si lau accesla materiale, potcomunica si pot posta silucra in mod colaborativ .
 S-a stabilit un calendar in care fiecare dintrescolile din Bucuresti organizeaza lectii inspatii neconventionale pe baza...
 Lectie integrata de istorie- geografie sustinutain limba engleza Clasa a VI-a TEMA – BUCURESTIUL MEDIEVAL SI MODERN-IN...
 Lectie integrata de abilitatipractice, educatie plastica,muzica, religie Clasa a IV-a TEMA – Maica Domnului siIngerii...
 Lectie integrata de biologie– geografie- limba romana Clasa a V-a si a VI-a TEMA – Biodiversitate inpadure primavara ...
 Lectie integrata de LIMBA ROMANA, LIMBAFRANCEZA, EDUCATIE PLASTICA, ISTORIE,EDUCATIE FIZICA SI SPORT Clasa a VII-a TEM...
 Titlul lecţiei: Simbolismul românesc față-nfață cu cel european Locaţie: parcul Moghioros Clasa: a X-a Discipline imp...
 Liceul Teoretic “Eugen Lovinescu” Clasa: a IV-a A Discipline implicate: Limba şi literaturaromână, geografie, istorie,...
 Titlul lecţiei: A poet of Romanian History Un poet in istoria recenta a Romaniei –Mircea Dinescu Locaţie: Uniunea Scri...
S-au desfasurat 4intalniri de proiect:•2 intalniri organizate decatre CCD Bucuresti siparteneriin februarie 2012 sioctombr...
 In cadrul reuniunilor internationale de proiects-au organizat numeroase si variate activitaticare au inclus: vizitarea s...
 Produse finale:- 3 lucrari scrise care sunt in curs de publicare:1. Experienţe şi Practici în Organizarea EducaţieiŞcola...
2. Guidelines of Learning inthe City - Bunepractici de valorificare educativă a facilităţilorcitadine în Bucureşti- Români...
Pe baza unei strategii complexe care reunestemodalitati variate Conceperea, realizarea si distribuirea a 500 deplainate a...
 Tribuna invatamantului - “Oraşul ca spaţiu deînvăţare”, un proiect care îşi propune să construiască o punteîntre şcoală ...
Managerii Proiectului: 2011-2012- Prof. Viorica Dragan- Director CCD Bucuresti 2012-2013- Prof. Eduard Iordachescu- Dire...
Prezentare proiect comenius regio ccd buc anpcdefp simona luca
Prezentare proiect comenius regio ccd buc anpcdefp simona luca
Prezentare proiect comenius regio ccd buc anpcdefp simona luca
Prezentare proiect comenius regio ccd buc anpcdefp simona luca
Prezentare proiect comenius regio ccd buc anpcdefp simona luca
Prezentare proiect comenius regio ccd buc anpcdefp simona luca
Prezentare proiect comenius regio ccd buc anpcdefp simona luca
Prezentare proiect comenius regio ccd buc anpcdefp simona luca
Prezentare proiect comenius regio ccd buc anpcdefp simona luca
of 43

Prezentare proiect comenius regio ccd buc anpcdefp simona luca

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare proiect comenius regio ccd buc anpcdefp simona luca

 • 1. Comenius Regio“City as a learning place - wherelearning is an adventure”“Orasul ca spatiu de invatare –unde invatarea este o aventura”COM-11-PR-28-B-RO2011-2013
 • 2.  CASA CORPULUIDIDACTICBUCUREŞTI(Teachers TrainingCenter of Bucharest)ROMANIA MUNICIPALITATEAPRIENAI–LITUANIALithuania
 • 3. •Şcoala cu clasele I-VIII nr. 87 "M.Botez"•Şcoala cu clasele I-VIII nr. 112 “Titan”•Liceul Teoretic “Eugen Lovinescu”•Inspectoratul Şcolar al MunicipiuluiBucureşti•Muzeul Municipiului Bucureşti•Clubul Kiwanis Bucureşti
 • 4. • Veiveriu Tomo Zilinsko Gimnazija• Silavoto Pagrindine Mokykla• Prienu Svietimo Centras• Prienu Krasto Muziejus
 • 5.  Promovarea unei metodologiiinovative de predare-invatare,crearea unei punţi între şcoală şi viaţareală prin extinderea spaţiului deînvăţare dincolo de zidurile şcolii sivalorificarea potentialului educogen aldiferitelor locatii din oraş.
 • 6.  Institutiile coordonatoare din cele douaregiuni colaboreaza pentru realizarea incomun si in paralel a activitatilor prevazutein proiect. Sarcinile si activitatile sunt relativ similare,iar diferentierile se releva la nivelulspecificului zonei si al caracteristiciloreducatiei din fiecare tara si din fieccarezona.
 • 7. 1. Gestionare a proiectului si coordonarea activitatilor la nivellocal si international2. Cercetare stiintifica si documentare3. Conceperea cursului de formare pentru cadre didactice4. Formare a cadrelor didactice5. Organizarea si coordonarea lectiilor integrate in diferitespatii nevonventionale din oras6. Consiliere pedagogica, organizatorica, logistica si sustineremetodologica a lectiilor in oras in echipa cu profesorii dinscoli7. Organizarea intalnirilor internationale de proiect8. Coordonarea si realizarea produselor finale9. Promovare si diseminare
 • 8.  S-a creat echipa de lucru a proiectului la nivelul fiecareiregiuni prin reunirea echipelor de proiect al fiecaruipartener local. S-a creat o retea stransa de comunicare intrecoordonatorii partenerilor locali, coordonata de persoanade contact din proiect. Filmele se pot accesa la :http://curs-edu.blogspot.ro/p/proiecte-projects.htmlhttps://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bKYfpaVKB4A S-a stabilit si s-a realizat o strategie de comunicare intreCCD Bucuresti si Municipalitatea din Prienai, prinpersoanele de contact, utilizand e-mailul si telefonul. Gestionarea generala a proiectului s-a realizat de catreManagerii proiectului - directorii CCD Bucuresti
 • 9.  Pentru fundamentarea stiintifica si practica a noiiabordari de organizare a lectiilor in oras s-a realizato cercetare la nivelul organizatiilor partenere in celedoua regiuni cu scopul de a identifica pacticileeducationale si opiniile actorilor implicati referitor laacestea, si a compara rezultatele la niveul celor douaregiuni. S-a conceput in comun metodologia de studiu sis-au creat instrumentele pentru cercetare cantitativa sicalitativa: un chestionar pentru elevi, un chestionarpentru profesori si un set de intrebari pentru focus-grupuri
 • 10.  S-au tradus instrumentele in limba romana si lituaniana S-a realizat cercetarea prin aplicarea instrumentelor(chestionare si focus-grupurilor) in catre scolile partenere,conform metodologiei stabilite S-au transmis catre coordonatori datele brute Coordonatorii nationali au realizat colectarea datelor dinregiunea lor, si interpretarea rezultatelor la nivel national CCD Bucuresti a realizat colectarea datelor si de la parteneriilituanieni, realizand interpretarea si compararea acestor date CCD Bucuresti a finalizat studiul comparativ al practiciloreducationale din cele doua regiuni publicand studiul siconcluziile acestui studiu si supunandu-l dezbaterii publiceprin publicarea sa.
 • 11.  Documentarea a vizat cautarea, identificareastudierea, traducerea si adaptarea literaturiide specialitate psiho-pedagogica si cele mairecente cercetari si abordari cu privire laproblematica proiectului nostru: Teorii si abordari promovate de-a lungulistoriei pedagogiei care cerceteaza cadrul dedesfasurare, formele si metodele de predare-invatare de-a lungul timpului in raport cueficienta rezultatelor
 • 12.  Educatia in aer liber – outdooreducation Educatia formala, non-formala,informala Teoria invatarii productive Teoria cognitivista a formariiconstructelor mentale prinvalorificarea experientei propriisi prin observare Studii si cercetari recente indomeniu din UK, USA, Australia
 • 13.  CCD Bucuresti a conceput cursul DIDACTICI INOVATIVE – EDUCATIE FORMALAIN SPATII NECONVENTIONALE DIN ORAŞ Curs avizat de catre Ministerul Educatiei dinRomania S-a conceput designul de formare – curriculaprogramului, in limba romana si englezapentru 50 de ore S-a conceput suportul de curs Materialele care completeaza pachetul deformare: fise de lucru, aplicatii, prezentaripowe-point
 • 14.  Învăţarea în societatea cunoaşterii- proiectulComenius Regio Competenţa, elementul cheie al proiectăriicurriculare moderne Construirea inovativa a curriculumului Pedagogia educaţiei non-formale Metodologia realizării activităţii didacticeinovative propuse de proiectul ComeniusRegio : Concept de proiect integrat - Sainvatam o zi in oras
 • 15.  Analiza programelor școlare ale disciplinelor pe clase- armonizareacompetentelor specifice ale disciplinelor Designul conținutului curricular pe teme- competente. Bune practice Curriculumul Naţional in Romania si in Lituania – studiu comparativepe tipuri de competente pe discipline/clase Spaţii citadine şi potențialul lor educogen Bucuresti /Prienai Designul proiectului interdisciplinar Organizarea situaţiilor de instruire. Metode specifice. Managementul clasei in timpul desfăşurării activităţii Rolul si participarea părinţilor in activitate Managementul resurselor umane – echipa de profesori – predarea inechipa Managementul spaţiului şi al resurselor materiale – Unde ? ce? Cum seva desfăşura- Brosura Discover Your city- aplicatie – joc Managementul timpului Pregatirea activitatii specifice- Inainte de desfasurare. Demersuri decomunicare interinstitutionala. Dupa desfasurare -Evaluarea proiectului – evaluarea competentelordobadite de elevi/ impactul. Metode moderne de evaluare acompetenţelor
 • 16.  TEME opţionale – se selecteaza in functie denivelul elevilor Optional 1 – Elemente de specificitate inproiectarea si implemetarea Proiectuluiintegrat - Sa invatam o zi in oras la nivelprimar - clasa a 4-a Optional 2 – Elemente de specificitate inproiectarea si implemetarea Proiectuluiintegrat - Sa invatam o zi in oras la nivelgimnazial - clasa a 5-a-7a Optional 3 – Elemente de specificitate inproiectarea si implemetarea Proiectuluiintegrat - Sa invatam o zi in oras la nivel licealclasele a 9a şi a10-a
 • 17.  Martie – mai 2013 am sustinut 3 cursuri deformare in scolile partenere din proiect Participanti -100 cadre didactice Curs avizat CCD- Formatori –Simona Luca,Mirela Beiu, Luminita Tanase In cadrul cursului de formare s-au formatechipe de cadre didactice de diferite disciplinecare au analizat programele şcolare din cadrulcurriculum-ului formal, de la clasa a IV-a pânăla clasa a X-a şi au elaborat proiecte de activităţide tip integrat, transcurricular care se vordesfăşura în diferite spaţii din oraş.
 • 18.  Interesul cadrelor didactice participante estedeosebit, dată fiind noutatea şi caracteruldiferit de rutina didactică zilnică pe care opresupune organizare cu elevii a unoractivităţi şcolare intergate în difeite spaţii dinoraş: muzee, parcuri, diferite companiieconomice, biserici, şi alte spaţii.
 • 19. Acolo, participantii seinregistreaza si lau accesla materiale, potcomunica si pot posta silucra in mod colaborativ .
 • 20.  S-a stabilit un calendar in care fiecare dintrescolile din Bucuresti organizeaza lectii inspatii neconventionale pe baza proiectelordidactice concepute in echipa printr-ostrategie de educatie integrata Aceasta etapa este in desfasurare Lectiile sunt coordonate metodologic sifilmate de catre expertii CCD, care participanemijlocit la activitatile didactice, reflecteazaasupra desfasurarii activitatii si formuleazaconcluzii pentru optimizarea procesului
 • 21.  Lectie integrata de istorie- geografie sustinutain limba engleza Clasa a VI-a TEMA – BUCURESTIUL MEDIEVAL SI MODERN-INTRE ORIENT SI OCCIDENT SCOALA NUMARUL 112 “TITAN” Locatia: Muzeul Municipiului Bucuresti
 • 22.  Lectie integrata de abilitatipractice, educatie plastica,muzica, religie Clasa a IV-a TEMA – Maica Domnului siIngerii SCOALA 87 Mihai Botez Locatia: Parohia Sf.Apostol Pentru si Pavel incare este situata Scoala
 • 23.  Lectie integrata de biologie– geografie- limba romana Clasa a V-a si a VI-a TEMA – Biodiversitate inpadure primavara SCOALA NUMARUL 112“TITAN” Locatia: Snagov
 • 24.  Lectie integrata de LIMBA ROMANA, LIMBAFRANCEZA, EDUCATIE PLASTICA, ISTORIE,EDUCATIE FIZICA SI SPORT Clasa a VII-a TEMA – Eroi si scriitori in Bucuresti Scoala 87 Mihai Botez Locatia: Parcul Cismigiu
 • 25.  Titlul lecţiei: Simbolismul românesc față-nfață cu cel european Locaţie: parcul Moghioros Clasa: a X-a Discipline implicate: Limba și literaturaromână, Educație plastică, Limba franceză Liceul Teoretic Eugen Lovinescu
 • 26.  Liceul Teoretic “Eugen Lovinescu” Clasa: a IV-a A Discipline implicate: Limba şi literaturaromână, geografie, istorie, matematică,ştiinţe, educaţie civică, educaţie plastică şitehnologică Tema lecţiei: Bucureşti, oraşul nostru natal Tipul lecţiei: mixtă
 • 27.  Titlul lecţiei: A poet of Romanian History Un poet in istoria recenta a Romaniei –Mircea Dinescu Locaţie: Uniunea Scriitorilor din Romania Clasa: a IX-a si a X-a Discipline implicate: Limba și literaturaromână, Istorie , Limba engleza Liceul Teoretic Eugen Lovinescu Personalitatea invitata: poetul Mircea DinescuParticipant activ la Revolutia din 1989
 • 28. S-au desfasurat 4intalniri de proiect:•2 intalniri organizate decatre CCD Bucuresti siparteneriin februarie 2012 sioctombrie 2012 la careau participat delegati dinLituania•2 intalniri organizate decatre Municipalitatea dinPrienai inMai 2012 si mai 2013 lacare au participatdelegati din Bucurestidin toate organizatiilepartenere – 20 mobilitati
 • 29.  In cadrul reuniunilor internationale de proiects-au organizat numeroase si variate activitaticare au inclus: vizitarea scolilor siorganizatiilor partnere, discutii despremetodologia de lucru in proiect, comparareasistemelor de invatamant, prezentari, intalniricu oficialitati locale si regionale, cuambasadori, vizitarea zonelor si oraselorimportante din Lituania, precum si din ZonaBucuresti-Prahova.
 • 30.  Produse finale:- 3 lucrari scrise care sunt in curs de publicare:1. Experienţe şi Practici în Organizarea EducaţieiŞcolare: Bucuresti – Romania si Prienai – LituaniaLearning Practices In Two European RegionsLucrare bilingva – romana-engleza Coordonator: Simona Gabriela LUCA,Editura RBA Print 2013 ,Bucuresti, 72 pagini Lucrare care reuneste si descrie activitatile dinprimul an de proiect: fundamentarea teoretica,cercetarea si consluziile http://www.scribd.com/doc/146682523/Brosura-Proiectului-Comenious-Regio-Metodologie-Si-Studiu-CCD-Bucuresti-Simona-LUCA-25-Aprilie-2013
 • 31. 2. Guidelines of Learning inthe City - Bunepractici de valorificare educativă a facilităţilorcitadine în Bucureşti- România şi Prienai-LithuaniaLucrare care reuneste si prezinta diferite spatii care pot fi utilizate pentruinvatarea in orasEditura RBA Print, Bucuresti 2013 -40 pagini Romana-EnglezaCoordonatori: Simona Luca, Mirela Beiu si Renata Pavlavičienė3. Innovative Teaching Strategies of Learning inthe City - Oraşul ca spaţiu de învăţare – Colecţiede practici educaţionaleCulegere de proiecte integrate realizate in oras siDVD cu filmele lectiilor din oras.Editura RBA Print 2013
 • 32. Pe baza unei strategii complexe care reunestemodalitati variate Conceperea, realizarea si distribuirea a 500 deplainate ale proiectului Prin anunturi la scolile din Bucuresti La sedintele generale ale departamentuluiproiecte ISMB Prin cursurile de formare legate demanagementul proiectelor si consiliere Prin simpozioane, work-shop-uri, conferinte
 • 33.  Tribuna invatamantului - “Oraşul ca spaţiu deînvăţare”, un proiect care îşi propune să construiască o punteîntre şcoală şi viaţă. Georgeta Bolojan, inspector proiecteeducaţionale, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti , Mirela Beiu,director Şcoala cu clasele I-VIII nr. 87 “Mihai Botez, Bucureşti , MarianBanu, inspector şcolar pentru mentorat, Inspectoratul Şcolar alMunicipiului Bucureşti Atelier Didactic – Nr. 5 Octombrie 2012 – Experiențe memorabile încadrul întâlnirilor internaționale de proiect la Casa CorpuluiDidactic București -Simona LUCA –profesor metodist CCD București Atelier Didactic – Nr. 6 Mai 2013- Didactici Inovative –Educatie formalain spatii neconventionale - Simona LUCA –profesor metodist CCDBucurești
 • 34. Managerii Proiectului: 2011-2012- Prof. Viorica Dragan- Director CCD Bucuresti 2012-2013- Prof. Eduard Iordachescu- Director CCD Bucuresti

Related Documents