ВИКОНАВЧІ/ ПЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІІ-ПСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ...
- «Формування та розвиток інтелектуальних здібностей учнів при вивченні
предметів природиичо-матекіатичного циклу за ііаук...
of 2

Nakaz vr 04.2013

Nakaz vr 04.2013
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nakaz vr 04.2013

  • 1. ВИКОНАВЧІ/ ПЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІІ-ПСТРАЦІЯ) ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ Н А К А З о? ? . ок . ло/ З м 3076 Про затвердження звітів дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 року М91054 «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад» та згідно з рішенням Вченої ради Інституту післядипломної педагогічної освіти Київською університету імені Бориса Грінченка (протокол м7 від 1 1.04.2013 року) НАКАЗУЮ: 1. Затвердити звіти про хід виконання етапів досліди-експериментальної роботи за темами: - «Організація тьюторського супроводу допрофесійної підготовки та профільного навчання в інклюзивному загальноосвітньому навчальному закладі» - СЗШ М9168. - «Розвиток інтелектуальної складової особистості учня початкової школи на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Росток» - Гімназія Л2261. - «Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу з предметним викладанням у початковій школі» - СШ Ле] 12 ім. Т. Шевченка. - «Розвиток творчих здібностей особистості на основі впровадження принципів науково-педагогічного проекту «Росток» - СЗШ 149248. - «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток обдарованості дитини за науково-педагогічним проектом «Росток» - СНВК «Лілея».
  • 2. - «Формування та розвиток інтелектуальних здібностей учнів при вивченні предметів природиичо-матекіатичного циклу за ііауково-педагогігіним проектом «Росток» - СЗШ ЬГ9286. - «Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконалення підготовки майбутніх вчителів інформатикіт-СШ М99І. - «Вплив християнських традицій українського народу на формування цінностей здорового способу життя» - СЗШ Мвб. - «Вплив бапаметрики на психофізичний розвиток дітей з особливими освітніми потребами у навчально-корекційному* процесі» - Спеціальна школа-інтернат Л926. . Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління доппсільної, загальної середньої та позашкільної освіти І. Пархоменко. Директор Департаменту і О. Добровольська