ВИКОНАВЧІ/ ПЙІ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАШЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ Т...
експериментального педагогічного дослідження в СШ Ле 322 І ступеня з
поглибленим вивченням англійської мови.
4. Директор...
Додаток 1
до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
від (й:
Е...
Додаток 2
до наказу Департаменту освіти І науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської м...
of 4

Nakaz donmc 192

Nakaz donmc 192
Published on: Mar 5, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nakaz donmc 192

  • 1. ВИКОНАВЧІ/ ПЙІ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАШЯ) ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ Н А К А З 0/ 07? дае/ У* і м9 /92 Про організацію дослідно- експериментальної роботи та затвердження звітів про перебіг і результати дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах міста Києва Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 року Ле 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за Ле 946/5167, Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року Ле 114, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 року за Ле428/6716, рішення експертної комісії з проведення дослідно- експериментальної роботи (протокол Ле 27 від 26.03.2014 р. ) та з метою поширення інноваційного досвіду й подальшого вдосконалення пошукової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах міста НАКАЗУЮ: 1. Надати статус експериментального навчального закладу регіонального рівня СШ Ле 322 (додаток 1). 2. Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (М. Ф. Войцехівський) забезпечити науково- методичний та організаційний супровід експериментального педагогічного дослідження «Організаційно-педагогічні умови розбудови білінгвальної спеціалізованої школи І ступеня як закладу інноваційного типу розвитку». 3. Начальнику управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації передбачити планом роботи заходи щодо методичної підтримки
  • 2. експериментального педагогічного дослідження в СШ Ле 322 І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови. 4. Директору СШ Ле 322 І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови (Ковалевській І. В. ) забезпечити проведення експериментального педагогічного дослідження. 5. Затвердити звіти про перебіг і результати дослідно-експериментальної роботи та програми наступних етапів дослідно-експериментальної роботи за темами: - «Упровадження моделі громадсько-активної ШКОЛИ в загальноосвітньому навчальному закладі» - СЗШ Ле 50, СЗШ Ле 223; - «Використання елементів музейної педагогіки у навчально-виховному процесі СШДС «Кияночка» - СШДС «Кияночка»; - «Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі» - СЗШ Ле 66. 6. Завершити дослідно-експериментальні роботи за темами: - «Соціально-педагогічні умови впровадження технології «Радість розвитку» («Технології психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною») у дошкільних навчальних закладах» із подальшим упровадженням результатів у навчально-виховний процес ДНЗ Ле 523, ДНЗ Ле 580 «Ольвія», ДНЗ Ле 589, ДНЗ Ле 613, ДНЗ Ле 661; - «Рівневе навчання та рівнево-ступеневе оцінювання» у політехнічному ліцеї НТУУ «КПІ» у зв'язку з завершенням терміну дослідно- експериментальної роботи (додаток 2). 7. Уточнити теми дослідно-експериментальної роботи у наступному формулюванні: - «Віртуальний клас як хмаро-орієнтоване навчальне середовище загальноосвітнього навчального закладу», що здійснюється на базі СШ Ле 210 з поглибленим вивченням російської мови; - «Розкриття та розвиток потенціалу особистості в умовах шкільного середовища як інструмент індивідуалізації, соціалізації та професіоналізації старшокласників», що здійснюється на базі СШ Ле 286. 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління дошкільної, загадїьної середньої та позашкільної освіти І. М. Пархоменко. Директор Департаменту О. Добровольська
  • 3. Додаток 1 до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради від (й: Експериментальні педагогічні дослідження регіонального рівня Іё " ської міської Держ в , їадміністраціі) На д Ле Назва експериментального Автор/ науковий керівник Заклад освіти Відповідальний Термін педагогічного дослідження керівник «Організаційно-педагогічні Щекатунова Г. Д. , ГСШ Ле 322 Цимбалюк О. А. 2014-2019 рр. умови розбудови білінгвальної спеціалізованої школи І ступеня як закладу інноваційного типу розвитку» завідувач кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти ІППО КУ ім. Б. Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент Начальник управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти та: Пархоменко
  • 4. Додаток 2 до наказу Департаменту освіти І науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської м ської держав о" адміністрації) від «а» 04/ Ле 1312- Експериментальні педагогічні дослідження регіонального рівня, рекомендовані до завершення Ле Назва експериментального Автор/ науковий керівник Заклад освіти Відповідальний педагогічного дослідження керівник «Соціально-педагогічні Піроженко Т. О., доктор ДНЗ Ле 523, Вернидуб М. О. Умови впровадження ПоИХодоГЇЧНИХ НаУК, професор. Ле 580 «Ольвія», Савченко Н. М. «Технологіі психолого- завідувач лабрраторіі психологіі М 589, Неправда Т_ О_ п аго іч о пс о ог1і ед гшн ю проектування дошкільника нституту их л м2 613, Стеценко Т_ Л взаємодіі дорослого з ІМ. Г. С. Костюка м9 661 Савченко Т. Д. дитиною «Радість розвитку» у дошкільних навчальних закладах» «Рівневе навчання та Максименко С. Д. , доктор пед. наук, Політехнічний ліцей Киричков Ю. В. рівнево-ступеневе професор, завідувач кафедри НТУУ «КПІ» оцінювання» початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка Начальник управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти І. Пархоменко

Related Documents