SPCODER - SHAREPOINT I IRONPYTHON
U ZAJEDNIČKOJ AKCIJI
Damjan Tomić
CTO
IT BIZ Solutions doo
Sastanak SharePoint Users Gr...
O PREDAVAČU
Damjan Tomić
 CTO, IT BIZ Solutions doo
 Radi sa SharePoint-om od 2004. godine.
 Publishing portali, intran...
SHAREPOINT I PROGRAMERI
 SharePoint se značajno unapređuje sa svakom novom verzijom
 Programeri nisu uvek bili u centru...
SPCODER
 Alat za interaktivni rad sa SharePoint objektnim modelom, koristeći
dinamički jezik IronPython.
 Open Source li...
DEMO
SPCoder u akciji
SPCODER – UI
 Explorer View
 Context window
 Code editor
 Output window
 Describer
 Properties viewer
 Logger
 ...
IRONPYTHON HOSTOVAN U C# APLIKACIJI
 ScriptEngine
 DLR language implementation (PythonEngine, RubyEngine)
 Sadrži metod...
IRONPYTHON HOSTOVAN U C# APLIKACIJI 2
public class IronPythonEngine
{
private ScriptEngine m_engine = Python.CreateEngine(...
IRONPYTHON
 Port Python jezika na .NET
 Open source projekat
 https://ironpython.codeplex.com/
 Dinamički jezik
 Vrlo...
DEMO 2
Osnove IronPython jezika
ŠTA DALJE?
 Podrška za SharePoint Client Side Object Model
 Plugins mehanizam
 Podrška za dodatne jezike: PowerShell, ...
DEMO 3
Korisni primeri
HVALA NA PAŽNJI!
Pitanja možete poslati na email
damjan.tomic@itbiz.rs
ili ih postaviti na LinkedIn stranici grupe.
Prez...
of 13

SPCoder - SharePoint i IronPython u zajedničkoj akciji

Alat za interaktivni rad sa SharePoint objektnim modelom, koristeći dinamički jezik IronPython. Open Source licenca - https://spcoder.codeplex.com/ Podržava SharePoint 2007, 2010 i 2013 (foundation i server verzije) Moguća proširenja na druge .NET script jezike (Powershell, IronRuby)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - SPCoder - SharePoint i IronPython u zajedničkoj akciji

 • 1. SPCODER - SHAREPOINT I IRONPYTHON U ZAJEDNIČKOJ AKCIJI Damjan Tomić CTO IT BIZ Solutions doo Sastanak SharePoint Users Group Serbia 27.01.2014, Microsoft Srbija
 • 2. O PREDAVAČU Damjan Tomić  CTO, IT BIZ Solutions doo  Radi sa SharePoint-om od 2004. godine.  Publishing portali, intranet portali, migration alati, alati za developere IT BIZ Solutions doo Document & content management sistemi (MS SharePoint, EMC Documentum)
 • 3. SHAREPOINT I PROGRAMERI  SharePoint se značajno unapređuje sa svakom novom verzijom  Programeri nisu uvek bili u centru pažnje  Nedostatak „pravih“ alata  WSPBuilder?  Veliki broj mini konzolnih aplikacija za rešavanje raznih problema
 • 4. SPCODER  Alat za interaktivni rad sa SharePoint objektnim modelom, koristeći dinamički jezik IronPython.  Open Source licenca - https://spcoder.codeplex.com/  Podržava SharePoint 2007, 2010 i 2013 (foundation i server verzije)  Moguća proširenja na druge .NET script jezike (Powershell, IronRuby)
 • 5. DEMO SPCoder u akciji
 • 6. SPCODER – UI  Explorer View  Context window  Code editor  Output window  Describer  Properties viewer  Logger  Autorun scripts
 • 7. IRONPYTHON HOSTOVAN U C# APLIKACIJI  ScriptEngine  DLR language implementation (PythonEngine, RubyEngine)  Sadrži metode za izvršavanje koda  ScriptScope  Namespace  Može postojati više ScriptScope paralelnih instanci  Sadrži promenljive ubačene u SPCoder Context  ScriptSource  IronPython kod koji se izvršava
 • 8. IRONPYTHON HOSTOVAN U C# APLIKACIJI 2 public class IronPythonEngine { private ScriptEngine m_engine = Python.CreateEngine(); private ScriptScope m_scope; public IronPythonEngine() { m_scope = m_engine.CreateScope(); } public void SetVariable(string name, object value) { m_scope.SetVariable(name, value); } public object Execute(string sourceCode) { return m_engine.CreateScriptSourceFromString(sourceCode, } } SourceCodeKind.Statements).Execute(m_scope);
 • 9. IRONPYTHON  Port Python jezika na .NET  Open source projekat  https://ironpython.codeplex.com/  Dinamički jezik  Vrlo lako se uči  Koristi bele znakove za uvlačenje blokova koda
 • 10. DEMO 2 Osnove IronPython jezika
 • 11. ŠTA DALJE?  Podrška za SharePoint Client Side Object Model  Plugins mehanizam  Podrška za dodatne jezike: PowerShell, IronRuby  Script Repository
 • 12. DEMO 3 Korisni primeri
 • 13. HVALA NA PAŽNJI! Pitanja možete poslati na email damjan.tomic@itbiz.rs ili ih postaviti na LinkedIn stranici grupe. Prezentacija će biti dostupna za download na www.spug.rs

Related Documents