Sergiu Corlat,Andrei Braicov, UST
 Dezvoltarea metodologiilor de instruire centrate
pe student
 Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi
comunicaţional...
 Etapa I (locală)
 Elemente ale suportului de curs în format digital,Content pasiv, format în special
din texte, imagini...
 Există o infrastructură tehnică şi comunicaţională modernă, în
extindere continuă
 Sînt prezente mai multe suporturi de...
 Menţinerea funcţionării sistemului LMS (sau LCMS) al instituţiei;
 Consultanţa pentru autorii suportului de curs;
 Con...
 Extinderea procesului de instruire în spaţiu – în afara campusului
instituţiei de învăţămînt, în timp – în afara orelor ...
Prezentare laboratorul de e learning
of 7

Prezentare laboratorul de e learning

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      Business      


Transcripts - Prezentare laboratorul de e learning

  • 1. Sergiu Corlat,Andrei Braicov, UST
  • 2.  Dezvoltarea metodologiilor de instruire centrate pe student  Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale, implicarea acestora în procesul educaţional în calitate de instrument universal  Necesitate lansării învăţării continue, pe viaţă  Necesitatea autoinstruirii permanente
  • 3.  Etapa I (locală)  Elemente ale suportului de curs în format digital,Content pasiv, format în special din texte, imagini, secvenţe sonore. Apar primele resurse de învăţare interactivă, realizate de echipe mixte de profesori şi studenţi: simulatoare, modele active, aplicaţii pentru testare etc.  Etapa II (de reţea)  Conţinuturi de învăţare plasate pe site-urile individuale ale autorilor şi ale instituţiei de învăţămînt sau pe site-uri specializate. Instrumente educaţionale interactive, inclusiv aplicaţii pentru testare.  Etapa III (sistemică)  Apar standarde pentru obiectele de învăţare. Aplicaţiile pentru gestionarea procesului educaţional se dezvoltă paralel cu resursele pentru învăţare. Apar sistemele integrate pentru învăţare: LMS, LCMS  Etapa IV (globală)  Apariţia şi dezvoltarea spaţiului de i-learning, în baza integrării sistemelor LMS, LCMS cu servicii de comunicaţii mobile şi tehnologii, care vor apărea în următorii ani.
  • 4.  Există o infrastructură tehnică şi comunicaţională modernă, în extindere continuă  Sînt prezente mai multe suporturi de curs şi resurse interactive digitale, utilizate în procesul educaţional, plasate on-line  Se utilizează sporadic platforme LCMS web, în site-ul instituţiei sînt încorporate elemente de management a procesului educaţional.  Se testează şi se utilizează experimental platforme de e-learning în distribuţie liberă (ex. Moodle), sau comerciale (AeL)  Are loc transpunerea cursurilor în format digital, conform criteriilor de organizare a conţinuturilor adecvate acestor platforme.
  • 5.  Menţinerea funcţionării sistemului LMS (sau LCMS) al instituţiei;  Consultanţa pentru autorii suportului de curs;  Consultanţa pentru managementul cursurilor la distanţă;  Selectarea resurselor educaţionale cu licenţe CCL pentru integrarea lor ulterioară în cursurile şi modulele realizate digital;  Managementul elaborării obiectelor educaţionale digitale în standarde internaţionale;  Crearea unui repozitoriu local de obiecte educaţionale digitale originale;  Gestionarea sistemelor locale şi on-line pentru detectarea resurselor plagiate;  Consultanţa în utilizarea echipamentelor digitale pentru instruire.
  • 6.  Extinderea procesului de instruire în spaţiu – în afara campusului instituţiei de învăţămînt, în timp – în afara orelor de curs.  Optimizarea procesului didactic, îmbunătăţirea perceperii de către studenţi a materialelor instructive, posibilitatea de instruire asincronă şi autoinstruire.  Serviciile de monitorizare a procesului instructiv sînt realizate în deplină măsură: evidenţa frecvenţei şi a evaluărilor curente, lucrări practice, activităţi de cercetare, etc.  Creşte nivelul de comunicare între studenţi, profesori şi administraţie.  Oportunităţi extinse de colaborare de nivel naţional şi internaţional între cadrele didactice şi ştiinţifice

Related Documents