Технології та рішення NADRA Groupв області розвідки і видобутку нафти і газу
Історія компанії22 роки на нафтогазовому ринку. Бездоганна репутація, громадянська позиція. ...
Продукція і послуги ІТ-проекти, консалтинг, 2D, 3D сейсморозвідка обробка і ін...
Люди – наш головний актив В складі співробітників компанії: 15 кандидатів та 2 доктори наукЗа час работи в компанії н...
Сейсморозвідувальні 3D роботи11.1998 р вперше в Україні Nadra Group розпочато сейсморозвідувальні роботи потехнології 3D і...
Нові технологічні рішення для обробки сейсморозвідувальних даних ...
Нові технологічні рішення для обробки сейсморозвідувальних даних Власні розробки та технологічні рішення ...
Нові технологічні рішення для обробки сейсморозвідувальних д...
Нові технологічні рішення для обробки сейсморозвідувальних даних ...
Технологія ПМ ВСП при вирішенні “нестандартних” задач Графіки ін...
Технологія ПМ ВСП при вирішенні “нестандартних” задачСв. № 101 (вода) Св. № 10...
Технологія пошуку та деталізаціїскладнопобудованих геологічних об’єктів Геолого-технологічні умови виділення і ...
Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктів. Складнопобудов...
Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктів. Складнопобудовані ко...
Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктів. ...
Технологія гравітаційного розвантаження масиву через підземне випалювання пласта ...
Технологія супутньої дегазації вуглеводневого масивуПатент № 76540 від 10.01.2013 р.
Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктів. Пропущені продуктивні пласти. Оцінка ФЄВ...
Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктів ...
Технологія пошуку та деталізації складноп...
Технологія пошуку та деталізаціїскладнопобудованих геологічних об’єктівВиділення та оцінка вторинної пористості кар...
Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктівУточнення геологічної будови та умов осадкон...
Регіональний прогноз перспективних ділянокна нафту і газ за даними високоточних граві- магнітометричних досліджень
Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктів (комплексний підхід)...
Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктів (комплексний підхід) ...
Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктів (комплексний підхід) ...
Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктів (комплексний підхі...
Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктів (комплексний підхід) ...
Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктів (комплексний підхід) ...
Технологія комплексного вивчення ПСГ на основісейсморозвідки, буріння, ГДС та даних експлуатації сховищПроявлення газонаси...
Технологія комплексного вивчення ПСГ на основісейсморозвідки, буріння, ГДС та даних експлуатації сховищ Перспективи ...
Технологія комплексного вивчення та моніторингу ПСГ на основі проведення 2D – 3С сейсморозвідки ...
Технологія комплексного вивчення та моніторингу ПСГ на основі проведення 2D – 3С сейсморозвідкиСтворена нова мод...
Створення постійно діючої геолого-технологічної моделіродовища (на прикладі одного із родовищ північного борту ДДЗ) Розп...
Створення постійно діючої геолого-технологічної моделіродовища (на прикладі одного із родовищ північного борту ДДЗ) ...
Створення постійно діючої геолого-технологічної моделі родовища (на прикладі одного із родовищ північного борту ДДЗ)Карта ...
Розробка нових апаратурних рішень для ГДС ГГК – С (Щ)Проблемні питання: ста...
Розробка нових апаратурних рішень для ГДС Апаратура нейтронн...
Розробка нових апаратурних рішень для ГДС Свердловинні модулі на основі мікропроцесорів ГК-Н СКП-Н ...
Дякуємо за увагу!
of 40

Технології та рішення NADRA Group в області розвідки і видобутку нафти і газу

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Технології та рішення NADRA Group в області розвідки і видобутку нафти і газу

 • 1. Технології та рішення NADRA Groupв області розвідки і видобутку нафти і газу
 • 2. Історія компанії22 роки на нафтогазовому ринку. Бездоганна репутація, громадянська позиція. Заснована вченими-геологами на початку 90-х років як сервісна геологорозвідувальна компанія, яка займається науковими дослідженнями і впроваджує передові технології З 1999 року компанія об’єднує всі підприємства, які входять в її склад, під загальною торговою маркою Nadra Group Сьогодні Nadra Group – лідер надання сервісних послуг нафтогазового ринку України
 • 3. Продукція і послуги ІТ-проекти, консалтинг, 2D, 3D сейсморозвідка обробка і інтерпретація і інші польові геофізичні геолого-геофізичної Виготовлення геофізичної дослідженняінформації, створення геолого- апаратури та обладнання технологічних моделей родовищ ВВ и ПСГ Розробка власних і впровадження Дослідження і світових іноваційних технологій роботи у свердловинах Комплексні послуги в області розвідки та видобутку нафти і газу
 • 4. Люди – наш головний актив В складі співробітників компанії: 15 кандидатів та 2 доктори наукЗа час работи в компанії нимипідготовлено та опубліковано: 527 наукових статей 12 монографій 34 авторських винаходи більше 150 наукових та Більше 200 співробітникам компанії виробничих звітів присвоєно звання “Почесний розвідник надр” або нагороди:  Спілки геологів України;  Державної служби геології та надр;  Міністерства екології та природних ресурсів;  міжнародних професійних організацій галузі
 • 5. Сейсморозвідувальні 3D роботи11.1998 р вперше в Україні Nadra Group розпочато сейсморозвідувальні роботи потехнології 3D із застосуванням обладнання світового виробника (Input/Output (ION). Компаніяпровела 3D сейсморозвідку 38 площах, загальною площею4 190 км2 і 2D сейсморозвідку 24 площ загальним об’ємом 7 905 пог. км. профілів.
 • 6. Нові технологічні рішення для обробки сейсморозвідувальних даних Власні розробки та технологічні рішенняНами розроблено нове програмне забезпечення для аналізу швидкостей і побудови обємних сейсмічних зображень анізотропних середовищ з використанням графічних процесорівзагальнийвиглядінтерфейсу
 • 7. Нові технологічні рішення для обробки сейсморозвідувальних даних Власні розробки та технологічні рішення Основні особливості пакету програм : використання графічних процесорів для паралельних обчислень (побудови сейсмічних зображень, інтерполяції, згладжування, фільтрації та ін.); прискорений режим побудови зображень з подальшим відновленням пропущених відліків за допомогою фільтрації по просторових частотах; отримання двох- або тривимірних спектрів швидкостей; гнучкі алгоритми побудови швидкісних моделей; використання довільних вертикальних координат джерел і приймачів(довільний рельєф); побудова обємних сейсмічних зображень навколосвердловинного простору за даними 3-Д ВСП; можливість використання різних швидкісних законів для падаючих та відбитих хвиль; візуалізація перерізів сейсмічних зображень в процесі обчислень з використанням різних параметрів в шести незалежних вікнах; просторова фільтрація отриманих зображень; підтримка сучасних стандартів представлення результатів обчислень для їх передачі в пакети інтерпретації даних
 • 8. Нові технологічні рішення для обробки сейсморозвідувальних даних Власні розробки та технологічні рішення Розрізи сейсмічного зображення для ізотропної швидкісної моделі, яка Середні Швидкості спектри за Середні швидкостіотримана за поверхневими сейсмічним даним: а) в глибинному масштабі без швидкості даними за даними врахування анізотропії; б) в глибинному масштабі з врахування анізотропії. за даними ВСП сейсморозвідки сейсморозвідки а) б)
 • 9. Нові технологічні рішення для обробки сейсморозвідувальних даних Окремі процедури обробки Деталізація будови соляного штокаПослаблення хвиль-завад та підсольових відкладів Повнохвильове моделювання сейсмограм (Tesseral)
 • 10. Технологія ПМ ВСП при вирішенні “нестандартних” задач Графіки інтервальних Розрізи інтервальних швидкостей швидкостей по лініях – свердловина – пункт збудження ВСПL = 60 м L = 3150 м Розріз Зона інтервальних впровадже швидкостей ння солі навколо свердловини
 • 11. Технологія ПМ ВСП при вирішенні “нестандартних” задачСв. № 101 (вода) Св. № 102 (газ) Розріз ВСП СГТ сумісно з атрибутом тонкошаруватості
 • 12. Технологія пошуку та деталізаціїскладнопобудованих геологічних об’єктів Геолого-технологічні умови виділення і оцінки нафтогазових колекторів методами ГДС (В.Ю.Зайченко). Типи колекторів: 1-міжзерновий теригенный; 2-кавернозно- тріщинуватий; 3-бітумінозний; 4-міжзерновий карбонатний; 5-низькопористий; 6-глинистий. Параметри нафтогазових пластів: 7-ефективна потужність; 8-нафтогазонасиченість; 9-пористість; 10-контакт вуглеводнів і води; 11 – проникність.
 • 13. Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктів. Складнопобудовані колектори. Газ «центральнобасейнового» типу (Tight gas).Граничні значення коефіцієнтів відкритої пористості для деяких родовищ ДДЗ Назва Вік Інтервал Кпгр Назва родовища Вік Інтервал, м Кпгр родовища глибин, м Харківське С2b 600-1200 0,110 Харківцівське С2m 600-1200 0,110 Борівське -/- 1500-2100 0,105 Ольгівське -/- 2000-2800 0,100 Дружелюбівське -/- 2000-2800 0,100 Борисівське -/- 1870-2100 0,100 Лобачівське -/- 1500 - 2000 0,100 Вишневське -/- 2950-3100 0,110 Ульянівське -/- 1400 - 2000 0,110 Сахалінське -/- 3250-3740 0,105 Волохівське -/- 3500 - 3800 0,100За даними наших досліджень (Загороднюк П.А., Кашуба Г.А. Перспективы наращивания углеводородного сырья на действующихместорождениях нефти и газа) для теригенних порід граничне значення коефіцієнтів пористості (Кпгр) в межах однихстратиграфічних відкладів ДДЗ практично не залежать від глибини їх залягання (фактаж по окремих родовищах для московськихта башкирських відкладів середнього карбону приведено вище). Класично при Кп > Кпгр - порода ідентифікується як колектор і Кп <Кпгр - ущільнена. щільна ущільнена колектор порода порода відсутній вільний наявний вільний наявний вільний На основі відомостей про Кпгр та флюїд і відсутня флюїд, але флюїд і має місце можна показати чіткі критерії фільтрація із відсутня фільтрація із виділення перспективних зон пласта фільтрація із пласта на Tight gas для різних пласта стратотипів ДДЗ
 • 14. Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктів. Складнопобудовані колектори. Газ «центральнобасейнового» типу (Tight gas).За даними закордонних (Gautier, et al., 2005, http:pubs.usgs.gov/of/2005/1355/ 508Klett05-1355) таукраїнських фахівців (Чепіль П.М., Довжок Т.Є., Коваль A.M. ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ПОКЛАДІВ НАФТИ ІГАЗУ В УКРАЇНІ) “… у межах ба­гатьох старих нафтогазовидобувних регіонів світу виявлено численнісвідчення того, як у результаті тривалої зупинки видобутку (на кілька років) на обводне­них івиснажених родовищах відновлювався пластовий тиск, вирівнювалися положення водонафтовихконтактів, і суттєво знижувався відсо­ток води у видобутій продукції…”. Згідно наших досліджень(Кашуба Г.О., Федорів Р.Ф. 2011 р.) таке відновлення покладів в основному пов’язане із включенням вроботу власне ущільнених пластів ( < Кп,< Кпгр) які безпосередньо межують з добрепроникними колекторами.Газ “центральнобасейнового” типу (Tight gas) – газ із ущільнених гірських порід. Раніше даний напрямок вважавсямалоперспективним. На сьогодні, із розумінням фізичних основ наявності вуглеводнів в породах, які класично ідентифікуються якнеколектори і наявності нових технологій закінчення свердловин стали можливими окремі варіанти реалізації видобутку газу із такзваних “ущільнених” гірських порід. Група компаній Надра володіє окремими технологіями оцінки перспективвуглеводненасичення такого роду пластів та способами отримання з них припливів. Такі проекти вже реалізуються нашимифахівцями (Кашуба Г.О., Родіна Р.П, Петрова Л.Б. Комплексний аналіз ГДС відкладів башкирського ярусу середнього карбону поМуратівському ГКР, 2011 р; Кашуба Г.О., Федорів Р.Ф. Аналіз геолого-геофізичних мaтepiалів з метою виявлення резервуарів таможливості отримання припливів вуглеводнів з порід …, 2011 р) сумісно з власниками ліцензій на видобування ВВ в т. ч. ДК“Укргазвидобування” НАК “Нафтогаз України”. Отримані перші позитивні результати на ряді родовищ ДДЗ.
 • 15. Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктів. Складнопобудовані колектори. Газ «центральнобасейнового» типу (Tight gas). На сьогодні, із розумінням фізичних основ наявності вуглеводнів в породах, які класично ідентифікуються як неколектори і наявності нових технологій закінчення свердловин стали можливими окремі варіанти реалізації видобутку газу із так званих “ущільнених” гірських порід.Виходячи із наведених даних можнаконстатувати, що за межами кондицій – такзвані “ущільнені” пласти, які перспективні наприріст вуглеводнів, тільки длясередньокам’яновугільного комплексу ДДЗскладають більше 50 % від загальної площі.
 • 16. Технологія гравітаційного розвантаження масиву через підземне випалювання пласта Технологія – переможець ТОП Енергоефективність-2009 Ідея способу базується на поєднанні двох апробованих на вугільних родовищах “діючих” технологіях: 1. Гравітаційного розвантаження товщі, яка ефективно використовується при супутній дегазації шахт; 2. Підземної газифікації (підземногоРозроблено спеціально для гірничо- випалювання нижчезалягаючих під продуктивною товщею малопотужних геологічних умов Донецького та (0,2 – 0,5 м вугільних пластів) для Львівсько-Волинського басейнів створення площадної пустотності та Патент № 35282 від ініціювання гравітаційного просідання 10.09.2008 р. товщі і її розщільнення.
 • 17. Технологія супутньої дегазації вуглеводневого масивуПатент № 76540 від 10.01.2013 р.
 • 18. Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктів. Пропущені продуктивні пласти. Оцінка ФЄВ та характеру насичення
 • 19. Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктів Низькоомні продуктивні колектори Класичний випадок якісної відмінності Методика виділення низькоомних колекторівпо електропровідності продуктивного та водоносного пластів методом приведення електричних опорів
 • 20. Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктів Низькоомні продуктивні колектори Збільшення дисперсності виділення основних типів хвиль навпроти водоносних пластівА, ум.од.6000 Оцінка характеру5000 насичення низькоомних колекторів40003000 y = 7025,1e -1,0568x за даними R2 = 0,98562000 багатозондового АК1000 y = 7472,3e-1,467x 2 R = 0,9597 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 дов жина зонда, м
 • 21. Технологія пошуку та деталізаціїскладнопобудованих геологічних об’єктівВиділення та оцінка вторинної пористості карбонатних колекторів Комп’ютеризована обробка типового комплексу ГДС та спецметодів з метою виділення типу пористсті та тріщинуватості (горизонтальна, вертикальна, хаотична, кавернозна і т. д.)
 • 22. Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктівУточнення геологічної будови та умов осадконакопичення за даними нахилометрії Приклад виділення розривного порушення типу “насув” Приклад фаціального аналізу методика “синіх-червоних- зелених” ліній
 • 23. Регіональний прогноз перспективних ділянокна нафту і газ за даними високоточних граві- магнітометричних досліджень
 • 24. Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктів (комплексний підхід) (на прикладі одного із родовищ центрального грабену ДДЗ) Коротка історія: перша пошукова свердловина пробурена в 1968 р., якане підтвердила перспектив цієї площі. Подальші свердловини також показалине високу перспективність структури (отримано незначні дебіти газу 2 - 4 тис.м3/добу). У 2002 р почався новий етап розвідувальних робіт у звязку знаявністю поряд великих родовищ аналогічних за геологічною будовою. На цій площі наша компанія провела повний цикл пошуково-розвідувальних і оціночно-експлуатаційних робіт. Були виконані:сейсморозвідувальні 3D роботи (400 км2), ПМ ВСП, ГДС, переінтерпретаціянаявних фондових матеріалів і результатів буріння.
 • 25. Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктів (комплексний підхід) (на прикладі одного із родовищ центрального грабену ДДЗ) Типовий сейсмічний розріз на даній площіГоризонтальний зріз сейсмічного кубу демонструє високу якість сейсмоданих до глибини 8000 м
 • 26. Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктів (комплексний підхід) (на прикладі одного із родовищ центрального грабену ДДЗ) Наявність сучасних програмно-апаратних засобів провідних компаній(Paradigm, Schlumberger та інших) і висококваліфікованих фахівцівдозволила побудувати детальну геологічну модель родовища. Крім того булапобудована тривимірна фільтраційно-ємнісна модель, яка дала відповіді нараніше поставлені питання. Пористість в інтервалі 28-56 м Відносна глинистість в інтервалі під відбиваючим горизонтом 28-56 м під відбиваючим IVг2-п(P1ktmch) горизонтом IVг2-п(P1ktmch)
 • 27. Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктів (комплексний підхід) (на прикладі одного із родовищ центрального грабену ДДЗ)Прогноз глинистості по фрагменту кубу Тонкошарувата модель через свердловини 39-20-23 и по профілю через свердловину 22 Карта літололгічного заміщення під відбиваючим горизонтом IVг2-п(P1ktmch)
 • 28. Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктів (комплексний підхід) (на прикладі одного із родовищ центрального грабену ДДЗ) Піщанистість в інтервалі 28-56 м під відбиваючим горизонтом IVг2-п(P1ktmch) Проявлення газонасичених колекторів нижньої юри в сейсмічному хвильовому полі (миттєві амплітуди)Лінійні запаси (KпКгНэф) в інтервалі 28-56 м підвідбиваючим горизонтом IVг2-п(P1ktmch)
 • 29. Технологія пошуку та деталізації складнопобудованих геологічних об’єктів (комплексний підхід) (на прикладі одного із родовищ центрального грабену ДДЗ) За короткий період замовником на основі отриманих нами данихпробурено близько 60 свердловин. Успішність буріння свердловин народовищі за результатами цих робіт склала більше 90%, а на окремігоризонти - більше 70 %. Робота була завершена геолого-економічноюоцінкою запасів вуглеводнів, яка була успішно захищена в ДКЗ.Проведені роботи і отримані результати стали основою для побудовигеолого-технологічної моделі цього родовища, яка розробляєтьсянашими фахівцями в системі Eclipse.Аналогічні роботи були проведені на ряді підземних сховищ газу.Наприклад, на одному з них показана можливість збільшення обємусховища на 180 - 210 %, як за рахунок збільшення обємів зберіганнягазу в працюючому блоці з одночасним залученням Західного іПівнічного I блоків, так і створення нових обєктів газозберігання вПівнічному II і Північно-західному блоках.
 • 30. Технологія комплексного вивчення ПСГ на основісейсморозвідки, буріння, ГДС та даних експлуатації сховищПроявлення газонасичених колекторів нижньої юри в сейсмічному хвильовому полі (миттєві амплітуди)
 • 31. Технологія комплексного вивчення ПСГ на основісейсморозвідки, буріння, ГДС та даних експлуатації сховищ Перспективи збільшення обсягу зберігання газу на одному з ПСГ (при Кг=0,85)
 • 32. Технологія комплексного вивчення та моніторингу ПСГ на основі проведення 2D – 3С сейсморозвідки Карта розподілу коефіцієнту Пуанссона Приклад розрахунку коефіцієнту Пуассона розріз по лінії 1 X та Z компонентаВ результаті проведених робіт отримані дані про поперечні хвилі, що дало змогу побудувати карти коефіцієнтів Пуасона (газонасичення) та деталізувати геологічний розріз на малих глибинах без ущільнення системи спостережень
 • 33. Технологія комплексного вивчення та моніторингу ПСГ на основі проведення 2D – 3С сейсморозвідкиСтворена нова модель ПСГ стала основою проведення технологічних заходів щодо покращення експлуатації ПСГ (в тому числі буріння додаткових свердловин)
 • 34. Створення постійно діючої геолого-технологічної моделіродовища (на прикладі одного із родовищ північного борту ДДЗ) Розподіл фільтраційно-ємнісних властивостей в резервуарі за даними ГДС, сейсморозвідки, буріння.
 • 35. Створення постійно діючої геолого-технологічної моделіродовища (на прикладі одного із родовищ північного борту ДДЗ) Інтенсивність дренування Зони дренування свердловин
 • 36. Створення постійно діючої геолого-технологічної моделі родовища (на прикладі одного із родовищ північного борту ДДЗ)Карта розподілу залишкових запасів Карта розподілу залишкових запасів Коефіцієнт вилучення газу за станом на 09.2012 р. на кінець прогнозного періоду різними варіантами
 • 37. Розробка нових апаратурних рішень для ГДС ГГК – С (Щ)Проблемні питання: стабілізація енергетичної шкали підвищення статичтичної точності (швидкості каротажу) оптимізація вибору вимірювальної інформації
 • 38. Розробка нових апаратурних рішень для ГДС Апаратура нейтронного каротажу 4ННК0,7 В Cd2 , у.о.А Cd2 1 - А Cd2 = 0,473 А - 0,009 3 90,6 R = 0,951 1 - В Cd2 = -0,26 k п РК + 8,28 4 5 8 R = 0,990,5 2 - А Cd2 = 0,766 А - 0,113 7 1 2 R = 0,936 2 - В Cd2 = -0,08 k п РК + 4,650,4 6 2 R = 0,75 5 3 - В Cd2 = -0,12 k п РК + 3,44 10,3 R = 0,82 40,2 3 3 3 - А Cd2 = 1,168 А - 0,257 20,1 1 R = 0,952 2 30,0 1 РК 0,1 0,3 0,5 0,7 А 0,9 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 k22 , 24 п % одночасний запис 2 ННКт и 2ННКнт А1 у.о. , Градуировочная зависимость для определения пористости швидкість рахунку 1 в каналах ННКт и ННКнт 0,8 1 : СНК-76 (4ННК) А = 0,017 k п + 0,18 2 підвишена в 2,5-3 рази 2 R = 0,99 0,6 в порівнянні з СРК більш висока 0,4 швидкість каротажу 2 : СРК-73 А = 0,013 k п + 0,16 більш точне визначення Кп 0,2 можливість оцінки характеру 0 насичення 0 10 20 30 k п, 40 %
 • 39. Розробка нових апаратурних рішень для ГДС Свердловинні модулі на основі мікропроцесорів ГК-Н СКП-Н МК-Н Ø90 мм АІК5-Н 4ННК-Н ИМН-Н ЭК-Н (ББК+БКЗ) АМАК-2М Ø90 ммР = 135 МПа, Т = 150 С, ØD = 76 мм
 • 40. Дякуємо за увагу!

Related Documents