dé Weekkrant Apeldoorns Stadsblad ALTIJD ACTUEEL: DEWEEKKRANT.NL ...
of 1

Nationaal Donor Monument

Nationaal Donor Monument: Paul van den Elsaker vertelt zijn transplantatieverhaal aan de Stentor
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nationaal Donor Monument

  • 1. dé Weekkrant Apeldoorns Stadsblad ALTIJD ACTUEEL: DEWEEKKRANT.NL Woensdag 28 april 2010 - Pagina 63 Leven dankzij donor DOOR BERT NIJENHUIS Zuurstofafhankelijk? Een bronzen medaille! Omdat zijn conditie achter- blijft bij die van leeftijdsgeno- Hart- en Longgetransplan- teerden in Frankrijk. ,,Ik heb ten, heeft Paul van den Elsa- er gezwommen, gefietst en REGIO - In het voorjaar van ker in zijn jeugd weinig met hardgelopen. Bij de estafette 2006 krijgt Paul van den sport. ,,Ik ben altijd a-sportief honderd meter sprint hebben Elsaker (46) uit Apeldoorn geweest. Zelfs ernaar kijken we zelfs een bronzen medaille te horen dat hij nog een vond ik al vervelend, haha.’’ In gewonnen.’’ Paul draagt de maand of vier te leven heeft. de jaren dat Paul afhankelijk is medaille op aan zijn donor. De aandoening cystic fibro- van zuurstof om te kunnen ,,Ik weet niet wie het is. De sis, ook wel bekend als taai- functioneren, lijkt sporten he- Wet op de orgaandonatie slijmziekte, heeft zijn long- lemaal een ‘mission impossi- zorgt ervoor dat niet zomaar functie gereduceerd tot zes- ble’. Groot is dan ook het con- alle gegevens worden prijsge- trast als hij in 2008, twee jaar geven. Wel heb ik de nabe- tien procent. Een longfunc- na de dubbelzijdige long- staanden via de transplanta- tie van enkele procenten la- transplantatie, deelneemt aan tiecoördinator via een brief ger is niet meer met het le- de Europese Spelen voor bedankt.’’ ven verenigbaar. Een dub- belzijdige longtransplanta- tie redt zijn leven en vier jaar later voelt Paul zich be- ter dan ooit. ,,Mijn leven heeft extra diepte gekre- Monument als gen.’’ Cystic fibrosis is een ziekte dank voor donoren waarbij slijm dat op diverse Er is in Nederland een tekort lichter voor de Stichting Trans- plaatsen in het lichaam wordt aan donororganen. Een pro- plantatie Nu! Daarnaast is hij afgescheiden abnormaal taai is, Paul van den Elsaker kreeg nieuwe longen, en zo een dieper leven. bleem dat opgelost kan worden penningmeester van de Stich- iets wat zich voornamelijk in de door een ‘donor-tenzij-je-nee- ting Nationaal Donormonu- longen uit. ,,Het is een erfelijke voor schooluitjes, want elke dag Drie jaar later stelt zijn longarts veranderd in ‘Hoog Urgent’.’’ In zegt’-systeem in te voeren. ment. ,,Om het UMC Utrecht te aandoening’’, legt Paul uit. stond er fysiotherapie op het voor het eerst de cruciale vraag: de zomer van dat jaar krijgt hij Twee jaar geleden werd een bedanken voor de transplanta- ,,Mijn beide ouders droegen de programma om zo het slijm uit ‘Heb je wel eens gedacht aan de mededeling dat er ‘goede voorstel daartoe nog afgewezen tie, heb ik me hard gemaakt ziekte bij zich zonder het te we- mijn longen te kloppen.’’ Ook een longtransplantatie?’ ,,Ik ben longen’ voor hem zijn. ,,Ik had door minister Klink. ,,Het blijft voor een beeld. Dat gerealiseer- ten. In de tijd dat ik geboren als Paul in 1994 ondernemer in er toen veel over gaan lezen en zo’n vertrouwen in een goede een moeilijke discussie’’, weet de initiatief heeft nu een staartje ben, wisten huisartsen nog wei- de IT-branche wordt, ervaart hij in contact gekomen met men- afloop dat ik van niemand af- ook Paul van den Elsaker. ,,Ik gekregen met de totstandko- nig over cystic fibrosis. Omdat de ziekte niet als een beperking. sen die al een transplantatie scheid heb genomen. vind dat iemand er echt voor ming van een nationaal monu- mijn moeder verpleegkundige ,,Mijn gezondheid ging zo lang- hadden ondergaan. Bij de vol- moet kiezen om wel of geen do- ment, waarmee we alle dono- is geweest, herkende ze signa- zaam achteruit dat ik mijn leven gende afspraak heb ik me op de De operatie duurde acht uur en nor te zijn. Een ‘donor-tenzij-je- ren willen bedanken.’’ Het mo- len. Zij heeft actie ondernomen er automatisch op aanpaste. Op wachtlijst laten plaatsen.’’ na twee dagen werd ik wakker.’’ nee-zegt’-systeem kan alleen nument wordt volgend jaar ont- en na tests in het Wilhelmina het moment dat ik niet meer Na periodes waarin hij zich zo Na een korte maar hevige terug- werken als er bijzondere aan- huld op een nog nader te bepa- Kinderziekenhuis is uiteindelijk kon fietsen dacht ik: dan pak ik goed voelt dat de twijfel over val (,,Mijn lichaam zei als het dacht is voor de mensen die na len locatie. Wie een steentje wil de diagnose gesteld.’’ de auto wel.’’ zijn besluit toeslaat, toont een ware: weg met die longen’’), kan herhaald verzoek om een keuze bijdragen kan daarvoor terecht Ondanks een conditionele ach- Echt mis gaat het begin 1998 als second opinion aan dat een Paul alweer vier jaar goed func- te maken niets van zich laten op: donormonument.nl. Wie terstand en geïrriteerde lucht- Paul wakker wordt en bloed in transplantatie toch echt nood- tioneren. ,,Ik kan nu gewoon de horen.’’ zich als donor wil registreren, wegen komt Paul zijn kindertijd zijn keel voelt stromen. In het zakelijk is. ,,In 2006 ging het zo binnenstad inlopen en van Om het belang van orgaando- kan dat doen op jaofnee.nl. en tienerjaren goed door. ,,Al ziekenhuis wordt een gespron- slecht dat ze me gelijk hebben Apeldoorn naar Deventer fiet- natie onder de aandacht te Pauls weblog is te volgen op kon ik niet een week van huis gen longader geconstateerd. opgenomen. Mijn status werd sen. Dat voelt geweldig!’’ brengen, werkt Paul als voor- longtransplantatie.nl. Body Invest: Winnaar van de KASSA Dieettest! Body Invest biedt u een uniek en effectief behandelprogramma om voor eens en altijd van uw overgewicht af te komen. Door persoonlijke begeleiding van onze diëtiste en met behulp van het unieke Prodimed eiwitdieet helpen wij u van uw overgewicht af, zonder jojo-effect, zonder medische risico’s en op een zo aangenaam mogelijke manier. Succes verzekerd! Body Invest Pas de Deux 4e etage Hanzelaan 276 8017 JJ Zwolle Voor informatie en afspraken:

Related Documents