Budowa Węzła Naramowicka
Stan istniejący:
•skrzyżowanie ulic Naramowickiej i Lechickiej
w jednym poziomie
•ulica Naramowi...
Węzeł Naramowicka - stan istniejący
Skrzyżowanie ulic Lechickiej
i Naramowickiej
Węzeł Naramowicka - stan istniejący
Skrzyżowanie ulic
Naramowickiej i Lechickiej
Węzeł Naramowicka - stan istniejący
Skrzyżowanie ulic
Naramowickiej i Lechickiej
Węzeł Naramowicka - stan planowany
ul. Naramowicka - stan istniejący
Ulica Naramowicka
Odc. tory kolejowe – ul. Bożymira
ul. Naramowicka - stan istniejący
Ulica Naramowicka
Odc. ul. Lechicka - ul. Sarmacka
ul. Naramowicka – stan planowany
Przebudowa ul. Naramowickiej na odcinku od
ul. Słowiańskiej (Wilczak) do ul. Maków Polnyc...
ul. Naramowicka
Transport Rowerowy
Trasa Rowerowa wzdłuż ul. Nowa Naramowicka / Naramowicka
STAN ISTNIEJĄCY
• trasa rowero...
ul. Szelągowska – stan istniejący
• jedna jezdnia o 3 pasach ruchu w kierunkach
•odcinek Słowiańska – Winogrady:
•2 pasy w...
ul. Szelągowska - stan planowany
• jedna jezdnia o 3 pasach ruchu w kierunkach
• 2 pasy jezdni z przeznaczeniem dla ruchu...
ul. Szelągowska - stan Planowany
ul. Szelągowska – Transport rowerowy
•STAN ISTNIEJĄCY
•odcinek Słowiańska – Winogrady:
•Istniejąca ścieżka rowerowa po wsc...
ul. Garbary Transport rowerowy:
odcinek Armii Poznań – Estkowskiego
Stan istniejący:
•droga przekroju 4 x 1
•obustronny ch...
ul. Garbary:
odcinek Armii Poznań – Estkowskiego
Stan planowany:
•jedna jezdnia o 4 pasach ruchu w kierunkach
• 2 pasy jez...
ul. Garbary – stan Planowany
ul. Garbary
odcinek Estkowskiego – Królowej Jadwigi
Stan istniejący:
•Droga o przekroju 1x2 na odcinku od
ul. Estkowskieg...
ul. Garbary
odcinek Estkowskiego – Królowej Jadwigi
Stan planowany:
Odcinek ul. Wielka – ul. Królowej Jadwigi (1,05 km):
•...
ul. Garbary
odcinek Estkowskiego – Królowej Jadwigi
Stan planowany:
Odcinek ul. Królowej Jadwigi – ul. Wielka (1,2 km):
•r...
ul. Droga Dębińska – stan istniejący
•Droga o przekroju 1 x 3 na odcinku od
ul. Królowej Jadwigi do ul. Ojca Mariana Żelaz...
ul. Droga Dębińska – stan planowany
Planowane prace:
•Brak wydzielonego pasa dla pojazdów transportu zbiorowego
•Budowa / ...
ul. Dolna Wilda
odcinek Piastowska – Czechosłowacka
Stan istniejący:
•Droga o przekroju 2 x 2 na odcinku od ul. Piastowska...
ul. Dolna Wilda
odcinek Piastowska – Czechosłowacka
Planowane prace:
•Skrajne pasy jezdni z przeznaczeniem dla pojazdów tr...
Ul. Dolna Wilda
odc.: Droga Dębińska – autostrada A2
ul. Czechosłowacka
odcinek Dolna Wilda – Łozowa
Planowane prace:
•Skrajny pas jezdni w kierunku wschodnim z przeznaczeniem...
ul. Łozowa
odcinek Czechosłowacka – 28 Czerwca
Planowane prace:
•Budowa niezbędnej infrastruktury dla obsługi trolejbusów
...
ul. 28 Czerwca 1956 r.
odcinek Łozowa – Samotna
Planowane prace:
•Budowa niezbędnej infrastruktury dla obsługi trolejbusów...
Dodatkowe stacje rowerów miejskich
Planowane prace:
•Budowa 25 dodatkowych stacji Poznańskiego Roweru
Miejskiego (PRM) w p...
Połączenie ul. Nowa Naramowicka
z PST (rozbudowa systemu)
Odcinek Nowa Naramowicka – PST
Brak bezpośredniego polaczenie po...
ul. Nowa Stoińskiego i Czarnucha
(rozbudowa systemu)
Odcinek Nowa Stoińskiego – Czarnucha:
•Dwie jezdnie o 2 pasach ruchu:...
Dlaczego trolejbus?
Powody wyboru trakcji trolejbusowej do obsługi Naramowic:
1.
Budowa trasy trolejbusowej jest znacznie...
Dlaczego trolejbus?
Powody wyboru trakcji trolejbusowej do obsługi Naramowic:
2. Średni czas dojazdu z Naramowic do centru...
Dlaczego trolejbus?
Powody wyboru trakcji trolejbusowej do obsługi Naramowic:
1.
Planowana trasa trolejbusowa zapewnia do...
Dlaczego trolejbus?
Powody wyboru trakcji trolejbusowej do obsługi Naramowic:
1.
Planowana trasa trolejbusowa zapewnia do...
Dlaczego trolejbus a nie tramwaj?
Wady związane z wprowadzeniem trakcji trolejbusowej:
1.
Wprowadzenie nowej trakcji – ko...
Podsumowanie kosztów
Lp.
Zakres Prac
1
Budowa węzła Naramowice
2
Ul. Nowa Naramowicka
3
Budowa 4 podstacji dla trol...
Naramowice dębina 22-10-2013
Naramowice dębina 22-10-2013
of 38

Naramowice dębina 22-10-2013

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Naramowice dębina 22-10-2013

 • 1. Budowa Węzła Naramowicka Stan istniejący: •skrzyżowanie ulic Naramowickiej i Lechickiej w jednym poziomie •ulica Naramowicka o przekroju 1 x 1 na całym odcinku Stan planowany: Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ulic Naramowickiej i Lechickiej z uwzględnieniem przebiegu III ramy komunikacyjnej Szacowany koszt zadania: 70 000 000 zł
 • 2. Węzeł Naramowicka - stan istniejący Skrzyżowanie ulic Lechickiej i Naramowickiej
 • 3. Węzeł Naramowicka - stan istniejący Skrzyżowanie ulic Naramowickiej i Lechickiej
 • 4. Węzeł Naramowicka - stan istniejący Skrzyżowanie ulic Naramowickiej i Lechickiej
 • 5. Węzeł Naramowicka - stan planowany
 • 6. ul. Naramowicka - stan istniejący Ulica Naramowicka Odc. tory kolejowe – ul. Bożymira
 • 7. ul. Naramowicka - stan istniejący Ulica Naramowicka Odc. ul. Lechicka - ul. Sarmacka
 • 8. ul. Naramowicka – stan planowany Przebudowa ul. Naramowickiej na odcinku od ul. Słowiańskiej (Wilczak) do ul. Maków Polnych oraz budowa ulicy Nowej Bożydara Obsługa transportu zbiorowego za pomocą trolejbusów ZAKRES INWESTYCJI / SZACOWANY KOSZT: •odcinek Wilczak – Serbska 10 000 000 zł •odcinek Serbska – Węzeł Naramowicka 25 000 000 zł •Węzeł Naramowicka 70 000 000 zł •odcinek Węzeł Naramowicka – Nowa Stoińskiego 22 000 000 zł •Nowa Stoińskiego – Maków Polnych 45 000 000 zł •Nowa Bożydara 10 000 000 zł •Regulacje Stanów prawnych 30 000 000 zł •Budowa sieci trakcyjnej na odcinku Wilczak - Os. Różany Potok (5 km) 6 000 000 zł Trolejbus + Autobus RAZEM: 218 000 000 zł 9
 • 9. ul. Naramowicka Transport Rowerowy Trasa Rowerowa wzdłuż ul. Nowa Naramowicka / Naramowicka STAN ISTNIEJĄCY • trasa rowerowa w ul. Naramowickiej na odc os ul. Lechickiej Wilczak •Brak istniejącej drogi rowerowej od ul. Lechickiej w kierunku północnym ) w ist ul. Naramowickiej ) Trasa Rowerowa wzdłuż ul. Nowa Naramowicka / Naramowicka STAN PLANOWANY •Wzdłuż ul. Nowa Naramowicka: •Droga rowerowa I kategorii (drogi główne) •Koszt budowy ujęty w kosztach budowy drogi 10
 • 10. ul. Szelągowska – stan istniejący • jedna jezdnia o 3 pasach ruchu w kierunkach •odcinek Słowiańska – Winogrady: •2 pasy w kierunku północnym •1 pas w kierunku południowym •odcinek Winogrady – Garbary: •1 pas w kierunku północnym •2 pasy w kierunku południowym •Szerokość jezdni: •Długość odcinka : 9,5 m 1,5 km
 • 11. ul. Szelągowska - stan planowany • jedna jezdnia o 3 pasach ruchu w kierunkach • 2 pasy jezdni z przeznaczeniem dla ruchu samochodowego na zasadach ogólnych • 1 pas jezdni w kierunku południowym przeznaczony dla pojazdów transportu zbiorowego – BUSPAS wyposażony w infrastrukturę niezbędną w infrastrukturę niezbędną dla ruchu trolejbusów Planowane prace: • Prace drogowe •Remont jezdni •Remont chodnika 4 500 000 zł 600 000 zł • prace związane z budową sieci trolejbusowej: • budowa sieci trakcyjnej 1,5 km 1 850 000 zł
 • 12. ul. Szelągowska - stan Planowany
 • 13. ul. Szelągowska – Transport rowerowy •STAN ISTNIEJĄCY •odcinek Słowiańska – Winogrady: •Istniejąca ścieżka rowerowa po wschodniej stronie ulicy •Istniejąca droga rowerowa wzdłuż rzeki – WARTOSTRADA – do mostu Lecha / ul. Lechickiej
 • 14. ul. Garbary Transport rowerowy: odcinek Armii Poznań – Estkowskiego Stan istniejący: •droga przekroju 4 x 1 •obustronny chodnik •Brak wydzielonej drogi rowerowej •Szerokość jezdni: •Długość odcinka : 11,0 m 0,65 km
 • 15. ul. Garbary: odcinek Armii Poznań – Estkowskiego Stan planowany: •jedna jezdnia o 4 pasach ruchu w kierunkach • 2 pasy jezdni z przeznaczeniem dla ruchu samochodowego na zasadach ogólnych • 1 pas jezdni w kierunku południowym przeznaczony dla pojazdów transportu zbiorowego – BUSPAS wyposażony w infrastrukturę niezbędną dla ruchu trolejbusów •1 pas jezdni w kierunku południowym przeznaczony dla pojazdów transportu zbiorowego – BUSPAS wyposażony w infrastrukturę niezbędną dla ruchu trolejbusów •Droga rowerowa I kategorii (drogi rowerowe główne ) Planowane prace: • Prace drogowe •Remont jezdni 2 300 000 zł •Remont chodników 300 000 zł •Droga rowerowa 400 000 zł •Budowa sieci trakcyjnej 900 000 zł
 • 16. ul. Garbary – stan Planowany
 • 17. ul. Garbary odcinek Estkowskiego – Królowej Jadwigi Stan istniejący: •Droga o przekroju 1x2 na odcinku od ul. Estkowskiego do ul. Wielkiej •Droga o przekroju 1 x 2 na odcinku od ul. Wielkiej do ul. Marii Magdaleny •Droga o przekroju 1 x 3 na odcinku od ul. Marii Magdaleny do ul. K. Wielkiego •Droga o przekroju 2 x2 na odcinku od ul. K. Wielkiego do ul. Królowej Jadwigi •Obustronny chodnik na całej długości •Długość ulicy Garbary na odcinku od ul. Estkowskiego do ul. Królowej Jadwigi 1,3 km
 • 18. ul. Garbary odcinek Estkowskiego – Królowej Jadwigi Stan planowany: Odcinek ul. Wielka – ul. Królowej Jadwigi (1,05 km): •ruch tylko w kierunku południowym •jedna jezdnia o 2 pasach ruchu: • 1 pas jezdni z przeznaczeniem dla ruchu samochodowego na zasadach ogólnych • 1 pas jezdni w kierunku południowym przeznaczony dla pojazdów transportu zbiorowego – BUSPAS wyposażony w infrastrukturę niezbędną dla ruchu trolejbusów •Droga rowerowa w ciągu ulicy Garbary Planowane prace: • Prace drogowe •Remont jezdni •Remont chodnika •Droga rowerowa w ciągu ul. Garabary • Prace związane z budową sieci trolejbusowej: • Budowa sieci trakcyjnej 2 450 000 zł 250 000 zł 500 000 zł 1 100 000 zł
 • 19. ul. Garbary odcinek Estkowskiego – Królowej Jadwigi Stan planowany: Odcinek ul. Królowej Jadwigi – ul. Wielka (1,2 km): •ruch w kierunku północnym ulicami Kazimierza Wielkiego  Mostowa  Wielka •jedna jezdnia o 2 pasach ruchu: • 1 pas jezdni z przeznaczeniem dla ruchu samochodowego na zasadach ogólnych • 1 pas jezdni w kierunku północnym przeznaczony dla pojazdów transportu zbiorowego – BUSPAS wyposażony w infrastrukturę niezbędną dla ruchu trolejbusów Planowane prace: • Prace drogowe •Remont jezdni •Remont chodnika •Droga rowerowa 3 250 000 zł 1 000 000 zł 0 zł (remont drogi rowerowej w ramach remontu jezdni ) •Prace związane z budową sieci trolejbusowej: • Budowa sieci trakcyjnej 1,5 km 1 500 000 zł
 • 20. ul. Droga Dębińska – stan istniejący •Droga o przekroju 1 x 3 na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do ul. Ojca Mariana Żelazka •Droga o przekroju 1 x 2 na odcinku od ul. Ojca Mariana Żelazka do ul. Dolna Wilda •Wydzielona ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Mariana Żelazka do wiaduktu w ciągu ul. Hetmańskiej
 • 21. ul. Droga Dębińska – stan planowany Planowane prace: •Brak wydzielonego pasa dla pojazdów transportu zbiorowego •Budowa / remont istniejącej ścieżki rowerowej •Budowa sieci trakcyjnej związanej z ruchem trolejbusów na odcinku 3,4 km: 2 000 000 zł 4 250 000 zł
 • 22. ul. Dolna Wilda odcinek Piastowska – Czechosłowacka Stan istniejący: •Droga o przekroju 2 x 2 na odcinku od ul. Piastowska – ul. Czechosłowacka •Długość odcinka : 400 m
 • 23. ul. Dolna Wilda odcinek Piastowska – Czechosłowacka Planowane prace: •Skrajne pasy jezdni z przeznaczeniem dla pojazdów transportu zbiorowego •Budowa niezbędnej infrastruktury dla obsługi trolejbusów •Prace drogowe •Remont jezdni •Remont chodnika •Prace związane z budową sieci trolejbusowej: • Budowa sieci trakcyjnej 400 m 2 000 000 zł 400 000 zł 500 000 zł
 • 24. Ul. Dolna Wilda odc.: Droga Dębińska – autostrada A2
 • 25. ul. Czechosłowacka odcinek Dolna Wilda – Łozowa Planowane prace: •Skrajny pas jezdni w kierunku wschodnim z przeznaczeniem dla pojazdów transportu zbiorowego •Budowa niezbędnej infrastruktury dla obsługi trolejbusów •Prace drogowe •Remont jezdni •Remont chodnika •Budowa drogi rowerowej 1 200 000 zł 500 000 zł 400 000 zł •Prace związane z budową sieci trolejbusowej: • Budowa sieci trakcyjnej 500 m 600 000 zł
 • 26. ul. Łozowa odcinek Czechosłowacka – 28 Czerwca Planowane prace: •Budowa niezbędnej infrastruktury dla obsługi trolejbusów •Prace drogowe •Remont jezdni •Remont chodnika 1 800 000 zł 720 000 zł •Prace związane z budową sieci trolejbusowej: • Budowa sieci trakcyjnej 900 m 1 100 000 zł
 • 27. ul. 28 Czerwca 1956 r. odcinek Łozowa – Samotna Planowane prace: •Budowa niezbędnej infrastruktury dla obsługi trolejbusów •Budowa pętli autobusowo-trolejbusowej w rejonie ulicy Samotnej (w miejscu przewidzianym w studium pod budowę pętli tramwajowej) •Prace drogowe •Remont jezdni •Budowa pętli autobusowo-tramwajowej •Remont chodnika •Budowa ścieżki rowerowej 1 500 000 zł 1 000 000 zł 300 000 zł 450 000 zł •Prace związane z budową sieci trolejbusowej: • Budowa sieci trakcyjnej 700 m 700 000 zł
 • 28. Dodatkowe stacje rowerów miejskich Planowane prace: •Budowa 25 dodatkowych stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM) w pobliżu linii trolejbusowej 2 500 000 zł •Stacje będą uzupełnieniem obecnych 7 lokalizacji •Ułatwią dojazd do linii trolejbusowej z miejsc o trudniejszej dostępności komunikacyjnej
 • 29. Połączenie ul. Nowa Naramowicka z PST (rozbudowa systemu) Odcinek Nowa Naramowicka – PST Brak bezpośredniego polaczenie pomiędzy ul. Nowa Naramowicka a pętla PST •Prace drogowe Przebudowa ul. Bronisława (1,5 km ) Budowa pętli autobusowej Budowa trasy rowerowej II kat 7 000 000 zł 1 000 000 zl 1 000 000 zł •Prace związane z budową sieci trolejbusowej: Budowa sieci trakcyjnej 1,5 km 1 800 000 zł • Obiekty inżynierskie: Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP w kierunku pętli PST 5 000 000 zł
 • 30. ul. Nowa Stoińskiego i Czarnucha (rozbudowa systemu) Odcinek Nowa Stoińskiego – Czarnucha: •Dwie jezdnie o 2 pasach ruchu: •1 pas jezdni z przeznaczeniem dla ruchu samochodowego na zasadach ogólnych • 1 pas jezdni przeznaczony dla pojazdów transportu zbiorowego – BUSPAS wyposażony w infrastrukturę niezbędną dla ruchu trolejbusów •Długość odcinka : 700 m Odcinek Czarnucha – pętla: •Droga o przekroju 1 x 2 •Brak wydzielonego pasa dla pojazdów transportu zbiorowego •Długość odcinka : 800 m •Prace drogowe •Budowa ulic i chodników •Regulacje stanów prawnych 14 500 000 zł 11 000 000 zł •Prace związane z budową sieci trolejbusowej: • Budowa sieci trakcyjnej 1,7 km 2 000 000 zł
 • 31. Dlaczego trolejbus? Powody wyboru trakcji trolejbusowej do obsługi Naramowic: 1. Budowa trasy trolejbusowej jest znacznie mniej kosztowna niż budowa trasy tramwajowej - koszt budowy 4,4 km trasy tramwajowej wraz z budową węzła Naramowice to 180 mln zł, co daje ok. 40,9 mln zł/km - koszt budowy 15,3 km trasy trolejbusowej wraz z przebudową dróg, przez które przebiega i budową ścieżek rowerowych to 265 mln zł, co daje ok. 17,3 mln zł/km
 • 32. Dlaczego trolejbus? Powody wyboru trakcji trolejbusowej do obsługi Naramowic: 2. Średni czas dojazdu z Naramowic do centrum i innych ważnych miejsc w mieście jest krótszy dla trasy trolejbusowej niż trasy tramwajowej przez Winogrady i Most Teatralny Dojazd z Naramowic do: Rynek Jeżycki Plac Wolności (centrum) Łomżyńska Górczyn Franowo Junikowo Starołęka Wilczak Politechnika Dworzec PKP Średnio do wszystkich miejsc: Trolejbus Tramwaj 29 22 28 42 36 51 39 10 24 29 31,0 28 27 41 41 47 44 47 9 37 27 34,8
 • 33. Dlaczego trolejbus? Powody wyboru trakcji trolejbusowej do obsługi Naramowic: 1. Planowana trasa trolejbusowa zapewnia dojazd z najbardziej zabudowanej części Naramowic, natomiast trasa tramwajowa przewidywana w Studium realizowana byłaby do obszarów, które w tej chwili nie są zabudowane.
 • 34. Dlaczego trolejbus? Powody wyboru trakcji trolejbusowej do obsługi Naramowic: 1. Planowana trasa trolejbusowa zapewnia dojazd z najbardziej zabudowanej części Naramowic, natomiast trasa tramwajowa przewidywana w Studium realizowana byłaby do obszarów, które w tej chwili nie są zabudowane 2. Trasa trolejbusowa w układzie średnicowym umożliwiać będzie przesiadki na wszystkie 4 trasy tramwajowe przecinające Wartę 3. Niższe koszty eksploatacyjne trakcji trolejbusowej (8,25 zł/km) niż trakcji tramwajowej (16,65 zł/km)
 • 35. Dlaczego trolejbus a nie tramwaj? Wady związane z wprowadzeniem trakcji trolejbusowej: 1. Wprowadzenie nowej trakcji – konieczność budowy infrastruktury i zaplecza technicznego 2. Mniejsza zdolność przewozowa niż trakcja tramwajowa 3. Krótszy okres eksploatacji trolejbusów niż tramwajów 4. „Przywiązanie” do sieci trakcyjnej
 • 36. Podsumowanie kosztów Lp. Zakres Prac 1 Budowa węzła Naramowice 2 Ul. Nowa Naramowicka 3 Budowa 4 podstacji dla trolejbusów + przebudowa zajezdni 4 Sieć trakcyjna + podstacje+rowery Roboty Drogowe Razem 70 000 000 zł - 70 000 000 zł 142 000 000 zł 6 000 000 zł 148 000 000 zł 0 11 000 000 zł 11 000 000 zł ul. Szelągowska 5 100 000 zł 1 850 000 zł 6 950 000 zł 5 ul. Garbary 6 200 000 zł 2 000 000 zł 8 200 000 zł 6 ul. Kazimierza Wielkiego, Mostowa 4 250 000 zł 1 500 000 zł 5 750 000 zł 7 ul. Droga Dębioska 2 000 000,00 4 250 000 zł 6 250 000 zł 8 ul. Dolna Wilda 2 400 000 zł 500 000 zł 2 900 000 zł 9 ul. Czechosłowacka 2 100 000 zł 600 000 zł 2 700 000 zł 10 ul. Łozowa 2 520 000 zł 1 100 000 zł 3 620 000 zł 11 Ul. 28 Czerwca 1956 pętla 3 250 000 zł 700 000 zł 3 950 000 zł 12 Stacje roweru PRM (10 szt) 0 2 500 000 zł 2 500 000 zł 239 820 000 zł 32 000 000 zł 271 820 000 zł RAZEM 13 14 Połączenie ul. Nowa Naramowicka z PST- Sobieskiego (rozbudowa systemu) 14 000 000 zł 1 800 000 zł 15 800 000 zł ul. Nowa Stoioskiego i Czarnucha (rozbudowa systemu) 25 500 000 zł 2 000 000 zł 27 500 000 zł 279 320 000 zł 35 800 000 zł 315 120 000 zł RAZEM

Related Documents