SĒJAS NOVADS<br />_MD<br />
Sējas novads<br />_MD<br />
Sējas ozols – otrais lielākais Latvijā. Atrodas Sējas parkā, 120 m no Sējas pils. Apkārtmērs 9.1 m, augstums 26 m. Novadā ...
Sējas ozols<br />_MD<br />
Pabažu ezers<br />_MD<br />
Murjāņu un Stēderu senkapi.<br />Murjāņu senkapi atrodas Murjāņos pie Vīlētājiem Gaujas ielā 9, Plītēm Gaujas ielā 11. Stē...
No 1998. gada Komunistiskā terora upuru piemiņas dienā, katru gadu 25. martā, pie bijušās Sējas pagastmājas „Birzes”, pie ...
REPRESĒTO PIEMIŅAS AKMENS<br />_MD<br />
Sējas muižas ūdenstornis – inženiertehniskas būve, kura joprojām darbojas, būvēta 1903. gadā. <br /> <br />Sējas pamatskol...
Sējas muižas ūdenstornis<br />_MD<br />
Murjāņos no 1965. gada atrodas jauno sportistu kalve – Murjāņu Sporta Ģimnāzija. <br /> <br />Sējas un Pabažu pamatskolas....
Sējas pamatskola<br />_MD<br />
Novadā atrodas divi kultūras nami- Lojas un Pabažu. Kā arī trīs bibliotēkas – „Ainavas”, Sējas bibliotēka un Pabažu biblio...
 Materiālu sagatavoja bibliotekāre Liene <br />Murjāņi, 2010.<br />Gaidīsim viesos- Sējas...
of 14

Prezentācija par sējas novadu

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentācija par sējas novadu

 • 1. SĒJAS NOVADS<br />_MD<br />
 • 2. Sējas novads<br />_MD<br />
 • 3. Sējas ozols – otrais lielākais Latvijā. Atrodas Sējas parkā, 120 m no Sējas pils. Apkārtmērs 9.1 m, augstums 26 m. Novadā atrodas divi kultūras nami- Lojas un Pabažu. Kā arī trīs bibliotēkas – „Ainavas”, Sējas bibliotēka un Pabažu bibliotēka.<br /> <br />Jauktais koris „Sēja”, dziesmu svētku ilggadējs dalībnieks un dziesmu kara laureāts.<br /> <br />Darbojas divi Dāmu klubiņi – Lojā un Pabažos. <br />Lojas kultūras namā darbojas arī amatierteātra kolektīvs un bērnu deju kolektīvs „Bitīte”.<br />Sējas parks – platība 4.9 ha.<br />Dzelves – Kroņa purva dabas liegums. <br />Pabažu ezers – iedzīvotāju iecienīta atpūtas vieta.<br />Lojas upes ieleja – Katrīnas dzirnavu ala, Lojas pilskalns, Lojas klintis, alas un ūdenskritums.<br />APSKATES OBJEKTI<br />_MD<br />
 • 4. Sējas ozols<br />_MD<br />
 • 5. Pabažu ezers<br />_MD<br />
 • 6. Murjāņu un Stēderu senkapi.<br />Murjāņu senkapi atrodas Murjāņos pie Vīlētājiem Gaujas ielā 9, Plītēm Gaujas ielā 11. Stēderu senkapi atrodas pie Stēderes kapsētas.<br />PIEMIŅAS VIETAS<br />_MD<br />
 • 7. No 1998. gada Komunistiskā terora upuru piemiņas dienā, katru gadu 25. martā, pie bijušās Sējas pagastmājas „Birzes”, pie piemiņas akmens notiek piemiņas brīdis represētajiem. <br />Piemiņas akmeni veidojis tēlnieks Bruno Strautiņš.<br /> <br />Dzejnieces Austras Skujiņas piemiņas akmens „Čiekuros”.<br />Austra Skujiņas dzimusi 1909. gada 10. februārī Vidrižu pagastā, tagadējā Sējas novadā.<br />REPRESĒTO PIEMIŅAS AKMENS<br />_MD<br />
 • 8. REPRESĒTO PIEMIŅAS AKMENS<br />_MD<br />
 • 9. Sējas muižas ūdenstornis – inženiertehniskas būve, kura joprojām darbojas, būvēta 1903. gadā. <br /> <br />Sējas pamatskola. Tās celtniecība sākta 1914. gadā par Sējas pagasta ļaužu saziedotajiem līdzekļiem. Skolas celtniecību pabeidza 1922. gadā. 2005. gadā skolas ēkai piebūvēja klāt Sporta halli. <br /> <br />Z/S „Veģi” graudu kalte – noliktava ar veidotu ainavu<br />CELTNES<br />_MD<br />
 • 10. Sējas muižas ūdenstornis<br />_MD<br />
 • 11. Murjāņos no 1965. gada atrodas jauno sportistu kalve – Murjāņu Sporta Ģimnāzija. <br /> <br />Sējas un Pabažu pamatskolas. PII „Bitīte”, Mūzikas un mākslu skola.<br /> <br />IZGLĪTĪBA<br />_MD<br />
 • 12. Sējas pamatskola<br />_MD<br />
 • 13. Novadā atrodas divi kultūras nami- Lojas un Pabažu. Kā arī trīs bibliotēkas – „Ainavas”, Sējas bibliotēka un Pabažu bibliotēka.<br /> <br />Jauktais koris „Sēja”, dziesmu svētku ilggadējs dalībnieks un dziesmu kara laureāts.<br /> <br />Darbojas divi Dāmu klubiņi – Lojā un Pabažos. <br />Lojas kultūras namā darbojas arī amatierteātra kolektīvs un bērnu deju kolektīvs „Bitīte”.<br />KULTŪRA<br />_MD<br />
 • 14. Materiālu sagatavoja bibliotekāre Liene <br />Murjāņi, 2010.<br />Gaidīsim viesos- Sējas novadā!<br />_MD<br />

Related Documents