User Account Control
a jak jej obejít
Martin Dráb
martin.drab@email.cz
http://www.jadro-windows.cz
Co to je UAC
Obecné informace
● Windows Vista
– Dialog při libovolné nutnosti zvýšit oprávnění
– I v Ovládacích panelech
– Otravné, ale...
Kontrola přístupu
● Token
– SIDy uživatelských skupin
– Úroveň integrity
– Integritní politika
– Privilegia
● Deskriptor z...
Odlišnost oprávnění
Vlastnost
Neprošly UAC
dialogem
Prošly UAC
dialogem
Skupina
Administrators
v DACL
Zákaz přístupu
Povol...
Hlavní myšlenka
● Vytvořit útočnou knihovnu vhodně vybraného jména
● Dostat ji k některé z aplikací automaticky procházejí...
Spustitelné soubory
● Formát Portable Executable (PE)
● DLL knihovny, EXE soubory, ovladače (SYS)
● Obsah:
– Kód (soubor f...
Načítání
● Automatické. Knihovna exportuje symboly
importované jinou knihovnou, kteoru aplikace
chce načíst
● Explicitní. ...
Prohledávané oblasti
Standardní prohledávání Alternativní prohledávání
SafeDllSearchMode SafeDllSearchMode
Povolen Zakázán...
Kopírování k beránkovi
● Beránci obvykle sídlí v systémovém adresáři nebo v
jeho podstromě
– Zápis vyžaduje administrátors...
Více o výběru beránka
● Seznam aplikací automaticky procházejících
UAC dialogem lze najít na internetu
● Nebo tipnout
– Po...
Ukázka
● Obětní beránek
– %windir%system32cliconfg.exe
● Název knihovny
– NTWDBLIB.DLL
● Kroky
– Vložení knihovny do proce...
Obrana
● Používat plné cesty k souborům knihoven +
alternativní prohledávání
● Knihovna patří mezí tzv. známé
– Klíč regis...
Příklad obrany manifestem
● Obětní beránek
– %windir%system32sysprepsysprep.exe
● V manifestu je napsáno (Windows 8.1):
– ...
Reálné zneužití
● Carberp
– „open source“
● GoodKit
● Win32/Tilon (LD)
● WinNT/Pitou (LD)
● WinNT/Simda (ISecurityEditor)
...
Zdroje a zajímavé odkazy
● Leo Davidson
– http://www.pretentiousname.com/misc/win7_uac_w
hitelist2.html
● UACMe
– https://...
???
● Email: martin.drab@email.cz
● Web: http://www.jadro-windows.cz
● ICQ: 332970040
of 17

Kontrola uživatelských účtů ve Windows a jak ji obejít - Martin Dráb

Kontrola uživatelských účtů ve Windows a jak ji obejít
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Kontrola uživatelských účtů ve Windows a jak ji obejít - Martin Dráb

 • 1. User Account Control a jak jej obejít Martin Dráb martin.drab@email.cz http://www.jadro-windows.cz
 • 2. Co to je UAC
 • 3. Obecné informace ● Windows Vista – Dialog při libovolné nutnosti zvýšit oprávnění – I v Ovládacích panelech – Otravné, ale bezpečné (alespoň myslím) ● Windows 7+ – Některé aplikace projdou dialogem automaticky (uživatel nic nepozná) – Neotravuje, ale zranitelné – Již od Windows 7 RTM (Leo Davidson) ● O jeho práci si budeme povídat
 • 4. Kontrola přístupu ● Token – SIDy uživatelských skupin – Úroveň integrity – Integritní politika – Privilegia ● Deskriptor zabezpečení – DACL (seznam položek): ● Povolit přístup X SIDu Y ● Zakázat přístup X SIDu Y – Úroveň integrity – Integritní politika
 • 5. Odlišnost oprávnění Vlastnost Neprošly UAC dialogem Prošly UAC dialogem Skupina Administrators v DACL Zákaz přístupu Povolení přístupu Zákaz přístupu Úroveň integrity Normální (S-1-16-8192) Vysoká (S-1-16-12188) Zajímavá privilegia NE ANO
 • 6. Hlavní myšlenka ● Vytvořit útočnou knihovnu vhodně vybraného jména ● Dostat ji k některé z aplikací automaticky procházející UAC dialogem (vybrat obětního beránka) – %windir%system32sysprepSysprep.exe – %windir%system32cliconfg.exe – %windir%system32oobesetupsqm.exe – ... ● Tuto aplikaci spustit – Načte útočnou knihovnu – Administrátorská oprávnění
 • 7. Spustitelné soubory ● Formát Portable Executable (PE) ● DLL knihovny, EXE soubory, ovladače (SYS) ● Obsah: – Kód (soubor funkcí a procedur), – Data (globální proměnné, konstanty), – Exportované symboly (podprogramy, proměnné poskytované jiným spustitelným souborům) – Importované symboly (podprogramy a proměnné z jiných knihoven potřené k správnému fungování daného souboru) ● Jméno knihovny neobsahuje cestu
 • 8. Načítání ● Automatické. Knihovna exportuje symboly importované jinou knihovnou, kteoru aplikace chce načíst ● Explicitní. Knihovna je načtena, protože o to aplikace explicitně požádala. ● Líné načtení (delay load). Knihovna je načtena až v okamžiku, kdy aplikace některý z exportovaných symbolů opravdu použije (kombinace obou předchozích). ● Ani v jednom případě se často uvede jen jméno souboru knihovny, ne celá cesta.
 • 9. Prohledávané oblasti Standardní prohledávání Alternativní prohledávání SafeDllSearchMode SafeDllSearchMode Povolen Zakázán Povolen Zakázán Složka aplikace 1 1 Systémový adresář 2 3 2 3 Sys. adresář (16bit) 3 4 3 4 Adresář Windows 4 5 4 5 Aktuální adresář 5 2 5 2 %PATH% 6 6 6 6 Plné jméno souboru 1 1
 • 10. Kopírování k beránkovi ● Beránci obvykle sídlí v systémovém adresáři nebo v jeho podstromě – Zápis vyžaduje administrátorská oprávnění ● Některé procesy mohou i do takových míst kopírovat soubory (ne přepisovat) za využití COM objektu IFileOperation. – Průzkumník Windows (explorer.exe) ● Je třeba je ke kopírování donutit – Injekce kódu
 • 11. Více o výběru beránka ● Seznam aplikací automaticky procházejících UAC dialogem lze najít na internetu ● Nebo tipnout – Podívat se po aplikacích s méně známými názvy v systémovém adresáři či jeho podstromu. ● Spustit vybranou aplikaci a zjistit, jaké DLL knihovny používá a ověřit, které z nich nejsou známé či v manifestu.
 • 12. Ukázka ● Obětní beránek – %windir%system32cliconfg.exe ● Název knihovny – NTWDBLIB.DLL ● Kroky – Vložení knihovny do procesu Průzkumníka – Knihovna zjistí, zda disponuje administrátorskými právy ● Pokud ne, nakopíruje se do systémového adresáře a spustit obětního beránka, počká na jeho ukončení a smaže se. ● Pokud ano, spustí Příkazový řádek a ukončí proces.
 • 13. Obrana ● Používat plné cesty k souborům knihoven + alternativní prohledávání ● Knihovna patří mezí tzv. známé – Klíč registru KnownDlls (KnownDlls32 pro WOW64) ● HKLMSYSTEMCurrentControlSetControlsSession Manager – Knihovny přednačteny, obvykle sídlí v systémovém adresáři ● Plná cesta ke knihovně uvedena v manifestu (součást souboru aplikace) – elementy <file>
 • 14. Příklad obrany manifestem ● Obětní beránek – %windir%system32sysprepsysprep.exe ● V manifestu je napsáno (Windows 8.1): – “Specifically load these DLLs from the specified path. This is done as a defence-in-depth approach to closing a known UAC exploit related to Sysprep.exe being auto-elevated.“ – Ale na shcore.dll zapomněli
 • 15. Reálné zneužití ● Carberp – „open source“ ● GoodKit ● Win32/Tilon (LD) ● WinNT/Pitou (LD) ● WinNT/Simda (ISecurityEditor) ● … (určitě budou i další)
 • 16. Zdroje a zajímavé odkazy ● Leo Davidson – http://www.pretentiousname.com/misc/win7_uac_w hitelist2.html ● UACMe – https://github.com/hfiref0x/UACME ● Kernelmode.info – http://www.kernelmode.info/forum/viewtopic.php? f=11&t=3643
 • 17. ??? ● Email: martin.drab@email.cz ● Web: http://www.jadro-windows.cz ● ICQ: 332970040

Related Documents