Analýza hlavního zaváděcího
sektoru a bootovacího procesu
Windows 8.1
Martin Dráb
martin.drab@email.cz
Http://www.jadro-wi...
Obsah přednášky
● Základní pojmy
● Struktura MBR
● Kód MBR
● Průběh bootování
● …
Platné převážně od Windows Vista
Struktura (peného) disku
● Rozdělen na sektory (obvykle 512 B)
● FS většinou pracují s clustery (4 KB) (alokační
jednotky)
Struktura MBR
● 512 bajtů celkem
● 355 bajtů užitečného kódu (70 %)
● 85 bajtů chybových hlášek (15 %)
● 4 bajty na ID dis...
ID disku
● 4bajtové číslo jedinečně identifikující disk v
rámci systému.
● HKLMSYSTEMMountedDevices, hodnoty
DosDevicesX:
...
Záznam o oddílu
Offset Velikost Popis
0 1 Příznaky
0x80 = aktivní (bootovatelný)
0x00 = neaktivní
1 3 CHS adresa prvního s...
CHS
LBA
Tabulka oddílů a vlastnosti disku
Běhové prostředí
4bajtové adresy
– Segment (2 bajty) – obvykle zadán implicitně
– Offset (2 bajty)
– 16 * Segment + Offset...
Struktura kódu MBR
● Kopírování MBR (relokace)
● Hledání aktivního oddílu
● Čtení VBR
● 8042 controller
● TPM
● Předání ří...
Kopírování
● MBR načten na adresu 0x0000:0x7C00
● Na stejné adrese by měl být spuštěn i VBR
– Disk nemusí vůbec obsahovat ...
Hledání aktivního oddílu
● Postupné zkoumání (primárních) oddílů
● Rozhoduje se podle hodnoty prvního bajtu
(příznaky):
– ...
Čtení VBR
● Detekce, zda disk podporuje LBA
● ANO = pokus o čtení VBR přes LBA, v případě
chyby se pokračuje dalším bodem
...
8042 Controller
● Nepovinné
● Ovládá
– Klávesnici (PS/2)
– Myš (PS/2)
– Pin A20, restart stroje
● MBR
– Povolí A20
– Povol...
TPM
● Nepovinné
● Speciální HW modul dovolující provádět
kryptografické operace
● Přístupný přes přerušení 0x1A
● MBR jej ...
Volume Boot Record (VBR)
● Cíl: najít, načíst a spustit bootmgr
● Velikost: 512 B – 4 KB
● Prostředí: 16bitové (reálný rež...
Boot loader (Bootmgr)
● Cíl: dostat se do 64bitového režimu a předat
štafetu programu winload.exe
● Velikost: stovky KB
● ...
Winload a ntoskrnl
● Winload.exe
– Cíl: načíst hlavní modul jádra a ovladače, které
budou v rámci startu OS potřeba
– Obsa...
???
Martin Dráb
Email: martin.drab@email.cz
● Jabber: vrtule@jabber.cz
ICQ: 332970040
WWW: http://www.jadro-windows.cz
of 20

Analýza zaváděcího sektoru a procesu bootování Windows 8.1

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Analýza zaváděcího sektoru a procesu bootování Windows 8.1

 • 1. Analýza hlavního zaváděcího sektoru a bootovacího procesu Windows 8.1 Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz
 • 2. Obsah přednášky ● Základní pojmy ● Struktura MBR ● Kód MBR ● Průběh bootování ● … Platné převážně od Windows Vista
 • 3. Struktura (peného) disku ● Rozdělen na sektory (obvykle 512 B) ● FS většinou pracují s clustery (4 KB) (alokační jednotky)
 • 4. Struktura MBR ● 512 bajtů celkem ● 355 bajtů užitečného kódu (70 %) ● 85 bajtů chybových hlášek (15 %) ● 4 bajty na ID disku (1 %) ● 2 bajty neznámé funkce (0,5 %) ● 4*16 bajtů na tabulku oddílů (13 %) ● 2 bajty na značku konce (0x55 0xAA) (0,5 %)
 • 5. ID disku ● 4bajtové číslo jedinečně identifikující disk v rámci systému. ● HKLMSYSTEMMountedDevices, hodnoty DosDevicesX: – 12bajtová data – 4 bajty identifikují disk (ID) – 8 bajtů udává pozici prvního bajtu oddílu mapovaného pod písmenem X
 • 6. Záznam o oddílu Offset Velikost Popis 0 1 Příznaky 0x80 = aktivní (bootovatelný) 0x00 = neaktivní 1 3 CHS adresa prvního sektoru 4 1 Typ/souborový systém (hint) 0x07 = NTFS 0x06 = FAT 0x0C = FAT32 0x07 = exFAT 0x0F = extended 5 3 CHS adresa posledního sektoru 8 4 LBA prvního sektoru 12 4 Délka oddílu, v sektorech
 • 7. CHS
 • 8. LBA
 • 9. Tabulka oddílů a vlastnosti disku
 • 10. Běhové prostředí 4bajtové adresy – Segment (2 bajty) – obvykle zadán implicitně – Offset (2 bajty) – 16 * Segment + Offset = Fyzická adresa ● Příklad shodných adres: – 0x0000:0x7C00 – 0x07C0:0x0000 – 0x0700:0x0C00 ● „služby OS“ přes přerušení – INT 0x10 – obrazovka – INT 0x13 – práce s diskem – INT 0x18 – restart počítače – ...
 • 11. Struktura kódu MBR ● Kopírování MBR (relokace) ● Hledání aktivního oddílu ● Čtení VBR ● 8042 controller ● TPM ● Předání řízení na první bajt VBR
 • 12. Kopírování ● MBR načten na adresu 0x0000:0x7C00 ● Na stejné adrese by měl být spuštěn i VBR – Disk nemusí vůbec obsahovat MBR – Transparentnost ● Proto: – celý obsah MBR překopírován na adresu 0x0000:0x0600 – a spuštěn.
 • 13. Hledání aktivního oddílu ● Postupné zkoumání (primárních) oddílů ● Rozhoduje se podle hodnoty prvního bajtu (příznaky): – 0x00 = neaktivní oddíl, hledání pokračuje, – 0x80 = aktivní oddíl, hledání končí, začíná práce s diskem, – Jiná hodnota = neplatný oddíl, chyba „Invalid partition table“, – žádný oddíl není aktivní = předání řízení firmwaru (reboot, nebo nic)
 • 14. Čtení VBR ● Detekce, zda disk podporuje LBA ● ANO = pokus o čtení VBR přes LBA, v případě chyby se pokračuje dalším bodem ● NE = pokus o čtení přes CHS ● Pokud chyba, reset disku a nový pokus ● Maximálně pět pokusů ● Chyba „Error loading operating system“ ● INT 0x13
 • 15. 8042 Controller ● Nepovinné ● Ovládá – Klávesnici (PS/2) – Myš (PS/2) – Pin A20, restart stroje ● MBR – Povolí A20 – Povolí přerušení generovaná klávesnicí (stisk či uvolnění klávesy)
 • 16. TPM ● Nepovinné ● Speciální HW modul dovolující provádět kryptografické operace ● Přístupný přes přerušení 0x1A ● MBR jej používá k výpočtu hashe obsahu VBR – Z výsledku nedělá žádné závěry
 • 17. Volume Boot Record (VBR) ● Cíl: najít, načíst a spustit bootmgr ● Velikost: 512 B – 4 KB ● Prostředí: 16bitové (reálný režim procesoru) ● Obsah: kód, důležité informace pro souborový systém ● Umístění: první sektory oddílu ● Konkrétní podoba VBR závisí na souborovém systému, kterým je oddíl formátován
 • 18. Boot loader (Bootmgr) ● Cíl: dostat se do 64bitového režimu a předat štafetu programu winload.exe ● Velikost: stovky KB ● Prostředí: 16bitové, 32bitové, 64bitové ● Obsah: kód a data (startup.com + bootmgr.exe) ● Umístění: kořenový adresář aktivního oddílu. Nesmí být komprimován či šifrován
 • 19. Winload a ntoskrnl ● Winload.exe – Cíl: načíst hlavní modul jádra a ovladače, které budou v rámci startu OS potřeba – Obsah: standardní PE soubor – Stejně jako bootmgr čte a chová se podle konfigurace uložené v BCD. ● Ntoskrnl.exe – Implementuje většinu mechanismů, bez kterých se žádný větší OS neobejde (VM, plánování, komunikace s HW, synchronizace, obsluha přerušení)
 • 20. ??? Martin Dráb Email: martin.drab@email.cz ● Jabber: vrtule@jabber.cz ICQ: 332970040 WWW: http://www.jadro-windows.cz

Related Documents