Ş COALA NORMAL Ă “ VASILE LUPU “ IA Ş I <ul><li>v ă a ş teapt ă </li></ul><ul><li>s ă -i cunoa ş te ţ i realiz ă...
Ş COALA NORMAL Ă “ VASILE LUPU “ IA Ş I (intrarea principala)
Lectie deschisa la clasele scolii primare sustinuta de elevii scolii noastre
Aniversarea Zilei de 8 Martie 2007 la clasa a VI-a
Lectie deschisa la clase primare “simultan” sustinuta de elevii scolii noastre
Lectie deschisa sustinuta de elevii clasei a II-a ai scolii noastre
Moment artistic ocazionat de aniversarea zilei de 8 Martie 2006
<ul><li>OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU 2006 – 2007 </li></ul><ul><li>Invăţământ Primar - 2 clase învăţământ simultan ; </li...
Moment artistic ocazionat de aniversarea zilei de 8 Martie 200 7
<ul><ul><li>PROFIL TEOLOGIC </li></ul></ul><ul><li>Specializări: </li></ul><ul><ul><li>RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ </li></u...
Moment artistic ocazionat de aniversarea zilei de 8 Martie 200 7
&quot;Cantec drag moldovenesc&quot; – Album de muzica populara semnat Nimfodora Maria Marcu eleva a Scolii Normale “Vasil...
Expunerea prof.dr. Mihai Stanciu cu ocazia aniversarii a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
Recitalul echipei de dansuri a scolii cu ocazia aniversarii a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu”...
Muzeul scolii Concurs de sah pe calculator in laboratorul informatic al scolii
Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
<ul><ul><ul><li>FILIERA TEORETICA </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>bilingv (franceză - engleză) </li></ul></ul><ul><ul><ul>...
Muzeul scolii Concurs interdisciplinar in laboratorul de informatica al scolii cu ocazia Zilelor Scolii Iesene
Moment din spectacolul sustinut la Teatrul de copii “Luceafarul” din Iasi la aniversarea a 150 de ani de la intemeie...
Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
Moment din sustinerea unui proiect in laboratorul de informatica al Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
Moment din spectacolul “Judecata lui Juppiter” sustinut la Teatrul “Luceafarul” cu ocazia aniversar ii a 150 de ani de ...
<ul><li>ACTIVITĂŢI SPECIFICE ŞCOLII </li></ul><ul><li>Scoala ofer ă educa ţ ie umanist ă complet ă ş i preg ă tire p...
Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
Corul scolii condus de prof.Gh.Honciuc prezent la aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” ...
Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
Si iarna peisajul este frumos la Scoala Normala “Vasile Lupu” din Iasi
Formatia de teatru a scolii prezenta la Festivalul International de Teatru pentru Tineret “ORPHEUS” organizat de Scola Nor...
Moment din deschiderea festiva a anului scolar 200 6 -200 7
<ul><li>PROIECTE DE PARTENERIAT CU INSTITUŢII DIN UNIUNEA EUROPEANĂ </li></ul><ul><li>“ VERS UNE ORIENTATION SCOLAIRE P...
Moment din deschiderea festiva a anului scolar 2005-2006
Moment din deschiderea festiva a anului scolar 200 6 -200 7
Capela Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
Moment din deschiderea festiva a anului scolar 2005-2006
Moment din deschiderea festiva a anului scolar 2005-2006
Moment din deschiderea festiva a anului scolar 200 6 -200 7
Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
<ul><li>CORPUL PROFESORAL AL </li></ul><ul><li>Ş COLII NORMALE “ VASILE LUPU “ IA Ş I CUPRINDE: </li></ul><ul><...
Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi - 2005
Concurs intre clase
Activitate instructiv educativa desfasurata sub indrumarea prof. E.Covrig
Ora de meditatii in internatul scolii
Ora de meditatii in internatul scolii
Intalnire cu jurnalistul Catalin Mihuleac
Moment artistic ocazionat de aniversarea zilei de 8 Martie 200 6
Moment artistic ocazionat de aniversarea zilei de 8 Martie 2006
Moment artistic ocazionat de aniversarea zilei de 8 Martie 200 7
VENITI CU INIMA DESCHISA
V ă a ş tept ă m la Ş COALA NORMAL Ă “ VASILE LUPU “ IA Ş I <ul><li>Aleea Mihail Sadoveanu 46 </li></ul><ul><li>Co...
of 52

Prezentarea Scolii Normale "Vasile Lupu" Iasi

scurta prezentare a Scolii Normale "Vasile Lupu" Iasi cu ocazia targului de oferte educationale 2007
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Education      


Transcripts - Prezentarea Scolii Normale "Vasile Lupu" Iasi

 • 1. Ş COALA NORMAL Ă “ VASILE LUPU “ IA Ş I <ul><li>v ă a ş teapt ă </li></ul><ul><li>s ă -i cunoa ş te ţ i realiz ă rile </li></ul>
 • 2. Ş COALA NORMAL Ă “ VASILE LUPU “ IA Ş I (intrarea principala)
 • 3. Lectie deschisa la clasele scolii primare sustinuta de elevii scolii noastre
 • 4. Aniversarea Zilei de 8 Martie 2007 la clasa a VI-a
 • 5. Lectie deschisa la clase primare “simultan” sustinuta de elevii scolii noastre
 • 6. Lectie deschisa sustinuta de elevii clasei a II-a ai scolii noastre
 • 7. Moment artistic ocazionat de aniversarea zilei de 8 Martie 2006
 • 8. <ul><li>OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU 2006 – 2007 </li></ul><ul><li>Invăţământ Primar - 2 clase învăţământ simultan ; </li></ul><ul><li>Clasa a V- a - 2 clase a 28 locuri fiecare </li></ul><ul><li>FILIERA VOCATIONALA </li></ul><ul><ul><li>PROFIL PEDAGOGIC </li></ul></ul><ul><li>Specializări: </li></ul><ul><ul><li>INSTRUCTOR ANIMATOR - INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE – 1 cl. 28 locuri </li></ul></ul><ul><ul><li>BIBLIOTECAR- DOCUMENTARIST - 1 cl. 28 locuri </li></ul></ul><ul><ul><li>PEDAGOG ŞCOLAR -1 cl. 28 locuri </li></ul></ul><ul><li>DURATA STUDIILOR: 4 ANI </li></ul><ul><li>ETAPELE EXAMINĂRII: </li></ul><ul><li>Proba de aptitudini muzicale si coordonare motric ă (Admis/Respins) </li></ul><ul><li>Proba de investigare a capacitatii de comunicare si a dic ţ iei (Admis/Respins) </li></ul><ul><li>Sus ţ inere a Teste lor Na ţ ionale </li></ul>
 • 9. Moment artistic ocazionat de aniversarea zilei de 8 Martie 200 7
 • 10. <ul><ul><li>PROFIL TEOLOGIC </li></ul></ul><ul><li>Specializări: </li></ul><ul><ul><li>RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ </li></ul></ul><ul><li>DURATA STUDIILOR: 4 ANI </li></ul><ul><li>ETAPELE EXAMINĂRII: </li></ul><ul><li>Proba de aptitudini la disciplina religie catolică predată în clasele VII-VIII ; candidaţii vor primi note de la 1 la 10. </li></ul><ul><li>Interviu sau colocviu ; (Admis/Respins) </li></ul><ul><li>Sus ţ inere a Teste lor Na ţ ionale </li></ul>
 • 11. Moment artistic ocazionat de aniversarea zilei de 8 Martie 200 7
 • 12. &quot;Cantec drag moldovenesc&quot; – Album de muzica populara semnat Nimfodora Maria Marcu eleva a Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 • 13. Expunerea prof.dr. Mihai Stanciu cu ocazia aniversarii a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 • 14. Recitalul echipei de dansuri a scolii cu ocazia aniversarii a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 • 15. Muzeul scolii Concurs de sah pe calculator in laboratorul informatic al scolii
 • 16. Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 • 17. <ul><ul><ul><li>FILIERA TEORETICA </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>bilingv (franceză - engleză) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>PROFIL UMAN </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Specializări: </li></ul></ul><ul><ul><li>FILOLOGIE - 1 clasă 14 / fr.+14 / eng. = 28 locuri </li></ul></ul><ul><ul><li>ETAPELE EXAMINĂRII – </li></ul></ul><ul><ul><li>ACELEASI CA LA PROFILUL PEDAGOGIC. </li></ul></ul><ul><ul><li>Proba de verificare a cuno ş tin ţ elor la limb a m odern ă aleasă </li></ul></ul><ul><ul><li>Sus ţ inere Teste Na ţ ionale </li></ul></ul>
 • 18. Muzeul scolii Concurs interdisciplinar in laboratorul de informatica al scolii cu ocazia Zilelor Scolii Iesene
 • 19. Moment din spectacolul sustinut la Teatrul de copii “Luceafarul” din Iasi la aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 • 20. Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 • 21. Moment din sustinerea unui proiect in laboratorul de informatica al Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 • 22. Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 • 23. Moment din spectacolul “Judecata lui Juppiter” sustinut la Teatrul “Luceafarul” cu ocazia aniversar ii a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 • 24. <ul><li>ACTIVITĂŢI SPECIFICE ŞCOLII </li></ul><ul><li>Scoala ofer ă educa ţ ie umanist ă complet ă ş i preg ă tire psihopedagogic ă î n unit ăţ i de aplica ţ ie preprimare ş i primare </li></ul><ul><li>Organizare / sus ţ inere activit ăţ i metodico- ş tiin ţ ifice voca ţ ionale </li></ul><ul><li>Dezvoltarea abilităţilor vocaţionale prin: </li></ul><ul><ul><li>Participare la concursuri na ţ ionale; </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizarea ş i participarea în echipe de lucru în proiecte; </li></ul></ul><ul><ul><li>Participarea la simpozioane pe specialităţi; </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizare de festivităţi ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizare de expoziţii ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Participarea la jocuri sportive; </li></ul></ul><ul><ul><li>Participarea în trupe de teatru; </li></ul></ul><ul><ul><li>Participarea în echipe de dansuri; </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizare de excursii ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Participarea în ansambluri corale . </li></ul></ul>
 • 25. Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 • 26. Corul scolii condus de prof.Gh.Honciuc prezent la aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 • 27. Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 • 28. Si iarna peisajul este frumos la Scoala Normala “Vasile Lupu” din Iasi
 • 29. Formatia de teatru a scolii prezenta la Festivalul International de Teatru pentru Tineret “ORPHEUS” organizat de Scola Normala Iasi
 • 30. Moment din deschiderea festiva a anului scolar 200 6 -200 7
 • 31. <ul><li>PROIECTE DE PARTENERIAT CU INSTITUŢII DIN UNIUNEA EUROPEANĂ </li></ul><ul><li>“ VERS UNE ORIENTATION SCOLAIRE POUR LES JEUNES EUROPEENS ” </li></ul><ul><li>PROIECT DE DEZVOLTARE ŞCOLARĂ </li></ul><ul><li>“ GESTIUNEA BIBLIOTECILOR FOLOSIND T.I.C.” ( Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor ) </li></ul><ul><li>PROIECT LEONARDO da VINCI </li></ul><ul><li>“ EUROPA PE INTELESUL COPIILOR” - PROIECT PHARE </li></ul><ul><li>PROJET DES ECOLES ASSOCIEES UNESCO - PROJET DE CORRESPONDANCE </li></ul><ul><li>INTER NATIONAL THEATRE FESTIVAL FOR HIGH SCHOOL STUDENTS &quot;ORPHEUS &quot; </li></ul>
 • 32. Moment din deschiderea festiva a anului scolar 2005-2006
 • 33. Moment din deschiderea festiva a anului scolar 200 6 -200 7
 • 34. Capela Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 • 35. Moment din deschiderea festiva a anului scolar 2005-2006
 • 36. Moment din deschiderea festiva a anului scolar 2005-2006
 • 37. Moment din deschiderea festiva a anului scolar 200 6 -200 7
 • 38. Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 • 39. Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 • 40. <ul><li>CORPUL PROFESORAL AL </li></ul><ul><li>Ş COLII NORMALE “ VASILE LUPU “ IA Ş I CUPRINDE: </li></ul><ul><li>71 cadre didactice de predare din care: </li></ul><ul><ul><li>3 profesori doctori </li></ul></ul><ul><ul><li>29 profesori cu gradul didactic I </li></ul></ul><ul><ul><li>4 profesori cu gradul didactic II </li></ul></ul><ul><ul><li>19 profesori cu gradul didactic “definitiv” </li></ul></ul><ul><ul><li>16 profesori debutanţi . </li></ul></ul>
 • 41. Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 • 42. Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi - 2005
 • 43. Concurs intre clase
 • 44. Activitate instructiv educativa desfasurata sub indrumarea prof. E.Covrig
 • 45. Ora de meditatii in internatul scolii
 • 46. Ora de meditatii in internatul scolii
 • 47. Intalnire cu jurnalistul Catalin Mihuleac
 • 48. Moment artistic ocazionat de aniversarea zilei de 8 Martie 200 6
 • 49. Moment artistic ocazionat de aniversarea zilei de 8 Martie 2006
 • 50. Moment artistic ocazionat de aniversarea zilei de 8 Martie 200 7
 • 51. VENITI CU INIMA DESCHISA
 • 52. V ă a ş tept ă m la Ş COALA NORMAL Ă “ VASILE LUPU “ IA Ş I <ul><li>Aleea Mihail Sadoveanu 46 </li></ul><ul><li>Cod poştal: 700489 Iaşi </li></ul><ul><li>telefon / fax: +40232 219011 - secretar </li></ul><ul><li>telefon / fax: +40232 214955 - director </li></ul><ul><li>e-mail: [email_address] </li></ul><ul><li>Web: http://normalaiasi.timbru.com </li></ul>

Related Documents