POLITIČKADEKLARACIJA FORUMA SENIORA SDP-aGRADSKE ORGANIZACIJE VINKOVCI FORUM SENIORA
Polazeći od socijaldemokratskog koncepta razvoja hrvatskog društva proklamiranog u programskim dokumentima Socijaldemokrat...
8. Podizanje kvalitete života starijih osoba i njihova socijalna sigurnost podrazumijeva aktivno sudjelovanje stariji...
of 3

Politička deklaracija foruma seniora

Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Politička deklaracija foruma seniora

  • 1. POLITIČKADEKLARACIJA FORUMA SENIORA SDP-aGRADSKE ORGANIZACIJE VINKOVCI FORUM SENIORA
  • 2. Polazeći od socijaldemokratskog koncepta razvoja hrvatskog društva proklamiranog u programskim dokumentima Socijaldemokratske partije Hrvatske i Foruma seniora, mi, članice i članovi Socijaldemokratskog foruma seniora Gradske organizacije Vinkovci, donosimo sljedeću DEKLARACIJU u kojoj se zalažemo za socijalno osjetljive Vinkovce, koji će težiti blagostanju, općem dobru i dobrobiti svih građana, te humanom i solidarnom društvu. Socijalno osjetljiviGrad je Grad koji svojim ekonomskim i gospodarskim razvojem treba eleminirati bijedu i siromaštvo, a svojom socijalnom politikom omogućiti socijalnu sigurnost i pravednost, reducirati nejednakost, spriječiti privilegije i štititi sve ugrožene kategorije građana. 1. Stav je Foruma seniora da socijalna politika u konceptu socijalno osjetljivog Grada treba biti temeljena na gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti i ugrađena u koncept održivog razvoja u kojem postoji ravnomjeran razvoj gospodarstva, socijalnih i ekoloških potreba Grada Vinkovaca. 2. Forum seniora Vinkovaca polazi od toga da je pitanje socijalne sigurnosti građana i zaštita njegovih najugroženijih kategorija jedno od najvažnijih pitanja i obaveza svakog Grada. Stoga je neophodno osigurati visok stupanj koordinacije gospodarskog razvoja i socijalne politike s ciljem da se i socijalnom politikom doprinese razvoju gospodarstva i da se otklone situacije koje ugrožavaju socijalnu stabilnost. 3. Forum seniora smatra da se treba snažno suprotstaviti vrlo izraženoj tendenciji aktualne vlasti koja ne prihvačajući ovakav koncept razvoja Grada Vinkovaca, drastično reducira socijalna prava i izdvajanja iz proračuna. 4. Smatramo kako je krajnje vrijeme da se umirovljenicima u Vinkovcima osigura dostojanstven i siguran život jer oni ne smiju nakon okončanja radnog vijeka, biti marginalizirana socijalna grupa građana koju će Grad zaboraviti. 5. Držimo kako Grad Vinkovci treba razviti i uspostaviti sustav socijalne zaštite koji će omogućiti osposobljavanje svakog pojedinca za brigu o sebi samom, stvaranje istih mogućnosti za sve, ali i osigurati adekvatnu zaštitu i pomoć za one kategorije građana koje to nisu sposobne osigurati svojim radom, kao i za one koji su u tome privremeno spriječeni. 6. Kao seniori se posebno zalažemo za kontinuiniranu brigu o materijalnom i socijalnom statusu svih branitelja, djece, starijih i iznemoglih osoba, civilnih i vojnih invalida, obitelji poginulih osoba, kao i drugih ugroženih kategorija građana te zakonsko reguliranje njihovog statusa. 7. Smatramo da treba kontinuinirano raditi na stvaranju političkog, ekonomskog i socijalnog ambijenta kao preduvjeta za dostizanje standarda i kvaliteta života koji imaju moderni europski gradovi. Stoga će se Forum seniora posebno angažirati na stvaranju uvjeta za podizanje kvaliteta života starijih osoba.
  • 3. 8. Podizanje kvalitete života starijih osoba i njihova socijalna sigurnost podrazumijeva aktivno sudjelovanje starijih osoba u društvenom životu, priznavanje i uvažavanje njihovog doprinosa u razvoju i napretku Grada. U tom smislu Forum seniora će se angažirati za potpunije radno i društveno angažiranje osoba starije dobi i razvijanje različitih oblika kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti i edukacije te stručnog usavršavanja ovih kategorija građana, kao i stvaranje potrebnih uvjeta za korištenje slobodnog vremena, kreativno stvaralaštvo osoba starije dobi i život u što je moguće zdravijoj ekološki uređenoj sredini. 9. Forum seniora će se zalagati za jačanje službi socijalne zaštite i razvijanje volonterskog rada u pružanju pomoći starijim, iznemoglim i bolesnim građanima, kao i izgradnju odgovarajućih domova za smještaj starijih osoba (domovi umirovljenika, hospiciji i sl.). Posebno zalaganje će se usmjeriti ka poboljšanju socijalnog i društvenog statusa starijih sugrađana i razvijanju ideja i programa na jačanju generacijske solidarnosti i socijalne sigurnosti. 10. U cilju ostvarivanja utvrđenih ciljeva i konkretnih stavova u ovoj Političkoj deklaraciji, Forum seniora će djelovati na pridobivanju javnog mnijenja za svoje stavove i prijedloge. To tim prije što se u Deklaraciji zahtijevaju radikalne promjene postojećeg sustava odnosa u Gradu. Stoga će Forum seniora u pripremi analiza i prijedloga uključivati stručne djelatnike, pojedince iz nevladinih i drugih organizacija i udruženja, koji nisu ni članovi Foruma seniora s jedne strane i s druge strane, svoje analize i prijedloge prezentirati javnosti putem javnih priopćenja, PRESS konferencija, okruglih stolova, kao i na druge prigodne načine. 11. Forum seniora će, također, aktivno surađivati s udrugama umirovljenika, udrugama branitelja kao i udrugama žena i drugim nevladinim organizacijama na pitanjima od zajedničkog interesa i dogovarati mogućnosti zajedničkog nastupa i rada. U tom smislu Forum seniora će posebno uspostaviti kontinuiniranu saradnju s udrugama umirovljenika i invalida.U Vinkovcima,Svibanj 2011. godine.Forum seniora Gradske organizacijeSDP-a Vinkovci

Related Documents