ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PETRE TUDOSE” MĂLURENI-COMUNA MĂLURENI, JUDEŢUL ARGEŞ PARTENER ÎN PROI...
MĂLURENI Străveche vatră de civilizație românească, ocrotită la est și vest deculmile Subcarpaților Meridionali, un col...
După coborâșul vijelios din Munții Făgărașului, Vâlsanul î și permite unmic răgaz în minunatele sale Poieni, înainte de ul...
În acest loc binecuvântat, la începutul toamnei anului 1909, a descinsînsuși Spiru Haret, Ministrul Cultelor și Instrucțiu...
Războiul a trecut și o dată cu modernizarea României Mari, în comuna Mălureniapar în toate satele comunei cel puțin câte o...
Așa arată azi, școala noastră, care de 5 ani este într-un proces de reabilitare al cărui sfârșit-oricât ne-am străd...
STRUCTURA POPULAȚIEI ȘCOLARE30% dintre elevii noștri, sunt deetnie rroma și trăiesc în condițiigreu de imaginat la început...
Aceasta este școala unde în câte o vară, prin bunăvoin ța unor oameniinimoși, se organizează o grădiniță estivală, pentru ...
SUNT VOLUNTAR, MĂ IMPLIC, CONTEZ PENTRU COMUNITATEA MEA! Din dorin ța de a ie și din anonimat și de a ...
Proiectul “Comunic, descopăr, îmi găsesc propriul drum”Finanţat de Banca Mondială prin Proiectul pt. Inv. R...
Mediu protejat, viitor asigurat A apărut ca o soluţie pentru a creşte interesul tinerilor pentru protejarea mediului în...
Creaţia - itinerar spre cunoaştere, paşi spre viitor Proiect finanţat de Comisia Europeanş prin programul Tineret în Acţiu...
EU puzzle Finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune, implementat înparteneriat cu şcolile din com...
SUNT VOLUNTAR, MĂ IMPLIC, CONTEZ PENTRU COMUNITATEA MEA!
PROPUNĂTORI: Director, prof.MIŢARU MARIAN Consilier educativ, prof.PETRESCU RAMONA Prof. MIŢARU VERONICA Prof. COTESC...
of 15

Prezentare Malureni

Proiectul "Diversitate si interculturalitate" - Implementat de Scoala Gimnaziala Marginenii de Jos
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare Malureni

 • 1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PETRE TUDOSE” MĂLURENI-COMUNA MĂLURENI, JUDEŢUL ARGEŞ PARTENER ÎN PROIECT EDUCAŢIONAL INTERJUDEŢEAN “DIVERSITATE ŞI INTERCULTURALITATE” ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂRGINENII DE JOS,COMUNA FILIPEŞTII DE TÂRG, JUDEŢUL PRAHOVA
 • 2. MĂLURENI Străveche vatră de civilizație românească, ocrotită la est și vest deculmile Subcarpaților Meridionali, un colț de rai pe care râul Vâlsan și l-a ales ca loc de închinare către fratele său mai mare, Argeșul. Dacă Vârful Scărișoara Mare este obârșia râului Vâlsan, comuna Mălureni reprezintă sfârșitul călătorieiVâlsanului, înainte de înfrățirea cu râul Argeș.
 • 3. După coborâșul vijelios din Munții Făgărașului, Vâlsanul î și permite unmic răgaz în minunatele sale Poieni, înainte de ultima luptă cu munteleprin care-și va dăltui biruitor, cale de 12 kilometri, făgașul său prinstâncă: Cheile Vâlsanului.
 • 4. În acest loc binecuvântat, la începutul toamnei anului 1909, a descinsînsuși Spiru Haret, Ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice,matematician renumit și unul din părinții învățământuluiromânesc. Motivul: Inaugurarea primei școli publice din Mălureni și una dintreprimele de pe Valea Vâlsanului.OPT ANI MAI TÂRZIUDe aproape un an, România Mică se afla sub ocupație străină. Singura școală de pevalea Vâlsanului care mai funcționa era școala inaugurată cu 8 ani în urmă de SpiruHaret.Inimoasa învățătoare Elena Ionescu (20 de ani), refuză să-și părăsească „postul deluptă” și primește la școală,vizita unui maior german, reprezentant al ocupantului, înso țitde un plutonier pe post de interpret. La intrarea în școală, maiorul i-a salutat milităreștepe elevi și pe învățătoare.A cerut permisiunea să pună câteva întrebări copiilor și a fost impresionat de inteligen țași nivelul lor de pregătire. A întrebat apoi dacă elevii cunosc vreun cântec. Tânăra învățătoare a dat tonul cudiapazonul și copiii au intonat un marș, interpretare fără cusur care a plăcut maiorului.La întrebarea „Ce cântec au cântat copiiii?”, domnișoara învățătoare a răspuns fără săclipească: „Treceți batalioane române Carpații”. La plecare, impresionat de curajul tinerei învățătoare, germanul nu numai că aonorat-o cu salutul militar, dar i-a și sărutat mâna.
 • 5. Războiul a trecut și o dată cu modernizarea României Mari, în comuna Mălureniapar în toate satele comunei cel puțin câte o școală primară, astfel că la 1940ființau 6 școli primare. În 1955, se organizează în Căminul cultural și în dependințele acestuia, primașcoală gimnazială (cu clasele I-VII), din Mălureni. În 1962, în satul Zărnești, situat în sudul comunei Mălureni se construiește unlocal nou pentru clasele V-VII, constând din 4 săli de clasă și un laborator deinformatică. Patru ani mai târziu, sub bagheta inimosului director Petre Tudose, care a „dirijat”efortul cu adevărat titanic al modeștilor locuitori țărani din Mălureni, se contruieșteactualul local al școlii și care-pe cele două nivele- cuprinde:-un laborator de informatică;-un laborator de fizică;-8 săli de clasă. A fost un act de recunoștință din partea urmașilor –unii foști colegi sau foști eleviși actuali profesori-de a da școlii de azi, numele ctitorului său: „Petre Tudose”. Nuexagerăm cu nimic când afirmaăm că impozanta clădire înfiptă în colina din spatelePrimăriei comunei, este ctitoria domniei sale.
 • 6. Așa arată azi, școala noastră, care de 5 ani este într-un proces de reabilitare al cărui sfârșit-oricât ne-am strădui- nici măcar nu-l putem întrezări.
 • 7. STRUCTURA POPULAȚIEI ȘCOLARE30% dintre elevii noștri, sunt deetnie rroma și trăiesc în condițiigreu de imaginat la început desecolului I al mileniului III.Părinții lor sunt în proporție depeste 95% analfabeți și 100% fărăo pregătire calificată sau un loc demuncă stabil.Din nefericire, de cele mai multeori nu-și cunosc data de naștere,nu-i felicită și nu-i sărută nimenide ziua lor și nu știu că alți copii,de ziua lor, suflă într-un tort încare sunt înfipte lumânărele.
 • 8. Aceasta este școala unde în câte o vară, prin bunăvoin ța unor oameniinimoși, se organizează o grădiniță estivală, pentru noi, copiiipreșcolari, care-spre doesebire de alți copii mai norocoși, nu avem ogrădiniță a noastră.
 • 9. SUNT VOLUNTAR, MĂ IMPLIC, CONTEZ PENTRU COMUNITATEA MEA! Din dorin ța de a ie și din anonimat și de a ne promova școala și comunitatea a apărut Asocia ția Imago Mundi.• Povestea Asocia ți ei Imago Mundi a început în 2008, în comuna Mălureni , jud. Arges, la 25 km de orasul Pitesti prin eforturile cadrelor didactice și tinerilor din comunitate.• Scopul organizatiei noastre este participarea tinerilor în proiecte și ini țiative care sprijină dezvoltarea culturală și socială a comunită ții din care provin, utilizarea responsabilă a resurselor umane și a poten țialului tinerilor;• Din 2008 până în prezent, am de rul at o serie de activită ți și proiecte pe teme cum ar fi ecologia, creativitatea, con știentizare a, c ampanii de prevenire a violen ței și a discriminării, activită ți de voluntariat în beneficiul comunită ților rurale și urbane, activită ți de formare a cadrelor didactice . Activită țile pe care le -am derulat până în prezent vorbesc prin imaginile de mai j os !
 • 10. Proiectul “Comunic, descopăr, îmi găsesc propriul drum”Finanţat de Banca Mondială prin Proiectul pt. Inv. Rural, proiectul nostru educaţional s-a derulat pe parcursul lunilor de vară prin acţiuni interesante şi atractive pentru elevi.
 • 11. Mediu protejat, viitor asigurat A apărut ca o soluţie pentru a creşte interesul tinerilor pentru protejarea mediului înconjurător, iar programul Tineret în Acţiune finanţat de ComisiaEuropeană a oferit posibilitatea realizării sale, crescând interesul tinerilor pentru activitatea de voluntariat şi constituind premisa unei dezvoltări durabile.
 • 12. Creaţia - itinerar spre cunoaştere, paşi spre viitor Proiect finanţat de Comisia Europeanş prin programul Tineret în Acţiune. Proiectul a avut drept scop încurajarea creativităţii şi promovarea tinerilor talentaţi! .
 • 13. EU puzzle Finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune, implementat înparteneriat cu şcolile din comunele Mălureni, Hârseşti, Brăduleţ , Şcoala cu cls. I-VIII nr.19 Piteşti şi Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu – Centrul Europe Direct Argeş. S-au prezentat informaţii despre istoricul, instituţiile şi simbolurile Uniunii Europene, si s-au distribuit materiale informative.
 • 14. SUNT VOLUNTAR, MĂ IMPLIC, CONTEZ PENTRU COMUNITATEA MEA!
 • 15. PROPUNĂTORI: Director, prof.MIŢARU MARIAN Consilier educativ, prof.PETRESCU RAMONA Prof. MIŢARU VERONICA Prof. COTESCU SIMONA

Related Documents