Oferta curs Formator – ediția 2015, Schultz Consulting
FORMATOR
curs autorizat ANC
20-22 martie si
27-29 martie 2015
(6 zi...
Oferta curs Formator – ediția 2015, Schultz Consulting
Schultz Consulting este o companie dinamică, care
activează pe piaţ...
Oferta curs Formator – ediția 2015, Schultz Consulting
DESCRIEREA CURSULUI
Cursul de formator organizat de Schultz Consult...
Oferta curs Formator – ediția 2015, Schultz Consulting
OBIECTIVELE CURSULUI
La sfârşitul cursului participanţii vor fi cap...
Oferta curs Formator – ediția 2015, Schultz Consulting
TEMATICA
Cursul cuprinde următoarele module:
 Învăţarea la adulţi:...
Oferta curs Formator – ediția 2015, Schultz Consulting
METODE/ METODOLOGIE
Schultz Consulting foloseste metoda de învățare...
Oferta curs Formator – ediția 2015, Schultz Consulting
PREȚ/ BENEFICII
Investești:
Taxa de participare este 1600 RON/parti...
Oferta curs Formator – ediția 2015, Schultz Consulting
DOCUMENTE PENTRU ÎNSCRIERE:
Pentru a vă înscrie la curs vă rugăm să...
of 8

Prezentare Formare de formatori - curs acreditat ANC

20-22 si 27-29 martie 2015 (6 zile) CUI SE ADRESEAZĂ ACEST CURS? -persoanele care isi doresc să profeseze în domeniul serviciilor de formare profesională, - trainerilor cu experienţă care doresc să obţină acreditarea ANC, - instructorilor, - profesorilor, - trainerilor care doresc să îşi îmbunătăţească abilităţile de formare. ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE Învăţarea la adulţi Metode şi tehnici de învăţare Planificarea învăţării Realizarea activităţilor de formare Organizarea sesiunii de instruire Evaluarea formării BENEFICII PENTRU PARTICIPANŢI Interacțiunea cu un formator cu o vastă experiență; Participanții beneficiază de un serviciu marca Schultz Consulting, o companie serioasă și credibilă pe piața furnizorilor de training, cu experiență în realizarea standardelor ocupationale pentru diferite ocupații; Cursul a fost absolvit de peste 1500 de participanți care provin de la principalii actori ai pieței de training din România; Curs interactiv axat pe probleme practice și instrumente eficiente la standarde de excelență; Participantii vor deprinde cele mai eficiente şi moderne metode de training; Absolvenții vor avea oportunitatea de a aplica pentru poziții de formator, plătite cu onorarii atractive în cadrul proiectelor finantate prin Programele Uniunii Europene. BENEFICII PENTRU COMPANIE Analiza nevoilor de training; Elaborarea de metode pentru sesiuni de învățare în funcție de specificul activității din companie și obiectivele de dezvoltare ale acesteia. Pentru informaţii complete descarcă oferta şi agenda cursului. http://www.schultz.ro/cursuri/formator.html
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentare Formare de formatori - curs acreditat ANC

  • 1. Oferta curs Formator – ediția 2015, Schultz Consulting FORMATOR curs autorizat ANC 20-22 martie si 27-29 martie 2015 (6 zile)
  • 2. Oferta curs Formator – ediția 2015, Schultz Consulting Schultz Consulting este o companie dinamică, care activează pe piaţa de training şi consultanţă din România din anul 2005. În anul 2011 a luat ființă Schultz Development, o companie profilată în special pe oferirea de servicii de consultanță în management şi furnizarea de cursuri personalizate pe cele mai exigente nevoi ale clienților și partenerilor noştri. Misiunea noastră este de a fOrMa carACTere prin crearea unui spaţiu de dezvoltare a competențelor la standarde de excelență. Ingredientele pe care ne bazăm sunt: optimizarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi formarea atitudinilor. Pentru aceasta folosim ştiinţele comportamentale aplicate prin metoda experienţială de formare și instruire a adulţilor. Valorificăm creativitatea trainerilor noştri şi inovăm. Astfel, cursurile Schultz Consulting reprezintă produse originale construite pornind de la analiza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională identificate în rândul profesioniştilor care activează pe piaţa din România. Integrăm (în produsele noastre) cele mai noi tendinţe ale pieţei de training din Europa/internaţionale şi le adaptăm la specificul şi nevoile clienţilor noştri. Echipa Schultz Consulting se caracterizează prin diversitatea experienţelor şi abordărilor, ceea ce asigură valoarea şi calitatea serviciilor pe care le oferim. Schultz pe scurt: • peste 10 ani de experiență în training la nivel național și internațional și în dezvoltarea de produse • 10 traineri Schultz Consulting care lucrează în permanență la dezvoltarea și îmbunătățirea de produse • 80 traineri colaboratori la nivel național • peste 10000 de zile de curs livrate • 6500 de absolvenți ai cursurilor Schultz • 25 de produse (cursuri) originale dezvoltate • parteneriate cu firme și instituții din Danemarca, Portugalia, Marea Britanie
  • 3. Oferta curs Formator – ediția 2015, Schultz Consulting DESCRIEREA CURSULUI Cursul de formator organizat de Schultz Consulting este construit după o experienţă de 19 ani de training în ştiinţe comportamentale aplicate prin metoda experienţială, atât în România cât şi în Europa. Cursul proiectează tehnici provenite din școala americană de training combinate cu tehnici europene. Este un curs interactiv, unde orice trainer va avea oportunitatea să reflecteze la noi metode şi abordări în training. Acest curs oferă participanţilor un mediu de laborator în care pot lucra la propria dezvoltare personală și profesională. Cursul de formator Schultz Consulting abordează învăţarea atât din perspective non-formale, cât şi din perspective vocaţionale, în concordanță cu competențele definite la nivel european. La finalul cursului fiecare participant va avea oportunitatea de a planifica şi susţine o sesiune de training interactivă de 20 minute pentru colegii săi, după care va primi feed-back de la colegi referitor la impactul acestei sesiuni. De asemenea, va primi feed-back constructiv din partea trainerului. Această sesiune este foarte utilă pentru participant deoarece îi oferă o imagine a propriului stil de abordare a trainingului. În urma absolvirii acestui curs veţi primi un certificat de formator recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei. Certificatul vă recunoaşte competenţele necesare practicării meseriei de formator - cod COR 242401. Alături de certificatul ANC (CNFPA), fiecare participant va primi şi un certificat Europass (recunoscut și valabil la nivel european). Acesta cuprinde 2 pagini şi furnizează informaţii despre: competenţele dobândite de titularul certificatului de formare profesională; categoriile de ocupaţii accesibile titularului de certificat; instituţiile emitente şi de acreditare; nivelul certificatului; modalităţile de obţinere; condiţiile de admitere şi căile de acces la următorul nivel de educaţie; centrele naţionale de referinţă.
  • 4. Oferta curs Formator – ediția 2015, Schultz Consulting OBIECTIVELE CURSULUI La sfârşitul cursului participanţii vor fi capabili să:  caracterizeze situaţii de învăţare la adulţi,  îşi identifice propriul stil de învăţare,  identifice diferenţa dintre andragogie şi pedagogie,  identifice formele de educaţie definite la nivel european,  identifice diferenţele dintre educaţie, învăţare, training, coaching, tutoriat şi mentorat,  caracterizeze modul în care învaţă adulţii,  realizeze o analiză a nevoilor de training,  conştientizeze tipurile de bariere în situaţii de învăţare şi modul de gestionare a lor,  stabilească obiective de învăţare,  selecteze conţinuturi pentru o sesiune de training,  identifice elementele dinamicii grupurilor în învăţare (Model Schultz)  proiecteze o teorie de învăţare într-o paradigmă,  elaboreze metodele unei sesiuni de training în funcţie de obiective  demonstreze abilităţi de adresare a întrebarilor în debriefing,  aplice 3 tipuri de strategii de debriefing (KOLB, EIAG, ORID)  construiască un program de training în funcţie de unităţi, sesiuni si module,  ofere şi să primească feed-back comportamental,  elaboreze un studiu de caz, un fishbowl, o experienţă structurată,  aplice metode de învăţare non-formală,  susţină o prezentare eficientă,  conducă un proces de învăţare aplicat,  selecteze, elaboreze şi adapteze resursele de învăţare conform planului de organizare,  aplice metodologia de certificare a resurselor umane şi autorizare a furnizorilor de training,  evalueze rezultatele învăţării şi să aplice instrumente de evaluare,  elaboreze şi să negocieze o oferta de training.
  • 5. Oferta curs Formator – ediția 2015, Schultz Consulting TEMATICA Cursul cuprinde următoarele module:  Învăţarea la adulţi: Definiția învăţării, tipuri de învăţare, mediul de învăţare, analiza unei experienţe de învăţare, identificarea propriului stil de învăţare  Metode şi tehnici de învăţare: Metode axate pe participant, metode axate pe formator, promovarea învăţării prin dinamica de grup, tehnici de prezentare în care folosim tehnologia pentru a pune în evidență mesajele cheie. Vor fi abordate următoarele metode interactive: brainstorming, studiu de caz, joc de rol, simulare, debate, puzzle, workshop, open space, fishbowl, quiz, etc.  Planificarea învăţării: Definirea obiectivelor formării, Proiectarea activităţilor de formare, Construirea situaţiilor de învăţare, Pregătirea suportului de curs şi a materialelor auxiliare, Analiza nevoilor de formare, Stabilirea profilului participantului, Pregătirea planului de învăţare, Redactarea ofertei de formare, Promovarea ofertei de formare, Structura programului de formare. În cadrul sesiunii de realizare a conținuturilor se vor aborda tehnici de creare a unei paradigme, instrumente de proiectare a conținuturilor (mind maping, etc., utilizând software educațional gratuit).  Realizarea activităţilor de formare: Informarea participanţilor privind activităţile de formare, Motivarea participanţilor la formare, Facilitarea activităţilor de învăţare, Rezolvarea conflictelor, Oferirea de feed-back participanţilor la formare, Adresarea întrebărilor pentru reflecţie, Includerea participanţilor în procesul de învăţare, Gestionarea controlului în învăţarea interactivă.  Organizarea sesiunii de instruire: Organizarea activităţilor de formare, Organizarea spaţiului în care are loc formarea, Negocierea programului de formare, Constituirea unităţilor de lucru, Asigurarea facilităţilor suplimentare, Constituirea şi gestionarea echipelor de formatori.  Evaluarea formării: Aplicarea probelor şi instrumentelor de evaluare, Metode de evaluare, Obiectivele evaluării, Evaluarea sesiunii de formare, Elaborarea portofoliului de evaluare, Evaluarea eficienţei programelor de formare, Revizuirea programelor de formare, Promovarea criteriilor şi sistemelor de asigurare a calităţii.
  • 6. Oferta curs Formator – ediția 2015, Schultz Consulting METODE/ METODOLOGIE Schultz Consulting foloseste metoda de învățare experiențială, precum și învățarea bazată pe joc, o metodologie de lucru pe care am dezvoltat- o alături de partenerii noștri în cadrul proiectului GREAT (Game based Research in Education and Action Training). Simularea reprezintă o altă metodă folosită: participanții vor fi puși în situații apropiate de cele din realitate, putând identifica impactul deciziilor luate asupra activității proprii, profitului companiei, precum și asupra echipei pe care o coordonează. UNDE? București, sediul Schultz Consulting, str. Rondă, nr. 8 bis, sector 2. CÂND? Prima parte: 20-22 martie și a doua parte: 27-29 martie 2015 (6 zile) Data limită de înscriere: 17 martie 2015 GRUP ŢINTĂ: 10-16 persoane CINE POATE PARTICIPA? Cursul se adresează persoanelor care vor să profeseze în domeniul serviciilor de formare profesională, trainerilor cu experienţă care doresc să obţină acreditarea ANC, instructorilor, profesorilor, trainerilor care doresc să îşi îmbunătăţească abilităţile de formare. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CURS: - studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă.
  • 7. Oferta curs Formator – ediția 2015, Schultz Consulting PREȚ/ BENEFICII Investești: Taxa de participare este 1600 RON/participant Taxa se poate achita în două tranșe (50% înainte de începerea cursului şi 50% înainte de examenul de absolvire). Taxa de participare acoperă toate costurile cu privire la procesul de formare, suportul de curs, materiale de training, testele intermediare şi examenul de absolvire, pauzele de cafea şi masa de prânz. Absolventii Schultz Consulting beneficiază de o reducere de 10% din pretul cursului. Oferim discounturi pentru grupuri mai mari de 3 persoane. * REDUCERILE NU SE CUMULEAZĂ Documente necesare pentru înscriere: Câștigi: - Interacțiunea cu un formator cu o vastă experiență; - Participanții beneficiază de un serviciu marca Schultz Consulting, o companie serioasă și credibilă pe piața furnizorilor de training, cu experiență în realizarea standardelor ocupationale pentru diferite ocupații; - Cursul a fost absolvit de peste 1500 de participanți care provin de la principalii actori ai pieței de training din România; - Curs interactiv axat pe probleme practice și instrumente eficiente la standarde de excelență; - Participantii vor deprinde cele mai eficiente şi moderne metode de training; - Absolvenții vor avea oportunitatea de a aplica pentru poziții de formator, plătite cu onorarii atractive în cadrul proiectelor finantate prin Programele Uniunii Europene. Alte tipuri de beneficii: - Aplicabilitatea maximă în viaţa de zi cu zi a informaţiilor şi a abilităţilor dobândite şi caracterul preponderent practic; - Mediul relaxat în care se desfăşoară cursul; - Acces la rețeaua wireless a Schultz Consulting pe tot parcursul trainingului; - Materiale de curs de cea mai bună calitate; - Participanţii vor beneficia de 2 pauze de cafea/zi şi masa de prânz.
  • 8. Oferta curs Formator – ediția 2015, Schultz Consulting DOCUMENTE PENTRU ÎNSCRIERE: Pentru a vă înscrie la curs vă rugăm să ne transmiteţi următoarele documente:  copie carte de identitate;  copie certificat de naştere;  copie diplomă de licenţă;  fişa de înscriere completată şi semnată (se descarcă de pe site-ul nostru: www.schultz.ro )  copie certificat de căsătorie (în cazul doamnelor care şi-au schimbat numele după căsătorie);  copia unui document care atestă achitarea taxei de participare în contul: RO37RNCB 0546020492660003 deschis la BCR BUCUREȘTI AGENȚIA TIMPURI NOI sau în numerar la sediul nostru. Persoanele interesate vor trimite documentele necesare înscrierii până la data de 17 martie 2015 la adresa alina.mihalache@schultz.ro. Persoană de contact pentru detalii legate de înscriere si alte detalii administrative: Alina Mihalache Tel: 0728 16 33 03, alina.mihalache@schultz.ro Înscrierile se fac în ordinea primirii documentelor de înscriere până la completarea locurilor. Cursul se va desfăşura în perioada planificată dacă se contituie o grupă de minim 10 persoane.