Curs Evaluator proiecte - editia 2015, Schultz Consulting
EVALUATOR
PROIECTE
curs autorizat ANC
12-14 martie 2015
Curs Evaluator proiecte - editia 2015, Schultz Consulting
Schultz pe scurt:
• peste 15 ani de experiență în training la
ni...
Curs Evaluator proiecte - editia 2015, Schultz Consulting
DESCRIEREA CURSULUI
Evaluator de proiecte (COR 241263) este un c...
Curs Evaluator proiecte - editia 2015, Schultz Consulting
TEMATICA
 Analiza domeniului vizat de proiect şi a strategiilor...
Curs Evaluator proiecte - editia 2015, Schultz Consulting
 Identificarea şi asumarea unor condiţii de integritate profesi...
Curs Evaluator proiecte - editia 2015, Schultz Consulting
PREZENTARE FORMATOR
Florentina Vîrtej
Florentina are studii supe...
Curs Evaluator proiecte - editia 2015, Schultz Consulting
UNDE?
Bucureşti, sediul Schultz Consulting, str. Rondă, 8 bis
CÂ...
Curs Evaluator proiecte - editia 2015, Schultz Consulting
PREŢ/ BENEFICII
Investeşti:
Taxa de participare este 800 lei/par...
Curs Evaluator proiecte - editia 2015, Schultz Consulting
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
1. fişa de înscriere comple...
of 9

Prezentare Evaluator proiecte - curs acreditat ANC

CUI SE ADRESEAZĂ ACEST CURS? - consultanţilor din domeniul managementului de proiect, - experţilor din domeniul accesarii fondurilor europene, - specialiştilor în elaborarea şi scrierea de proiecte, - funcţionarilor publici din administratia publică centrală şi locală, - specialiştilor din sectorul privat, - altor persoane interesate de evaluarea proiectelor. ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE Aplicarea normelor de asigurare a securității informațiilor Pregătirea personală pentru evaluare Organizarea procesului de evaluare Evaluarea propunerii de proiect Validarea evaluării Acordarea de asistenţă tehnică pentru selecţia de proiecte BENEFICII PENTRU PARTICIPANŢI interacţiunea cu un formator cu experienţă în domeniul evaluării de proiecte; curs interactiv bazat în proporţie de 90% pe aplicatii practice şi exemple de situaţii reale; utilizarea tehnicii mind map în planificare şi organizare, tehnică ce permite o vizualizare clară a tuturor paşilor pe care dvs. îi aveţi de urmat în cadrul procesului de evaluare; posibilitatea dezvoltării unor parteneriate ulterioare (un procent de peste 75% dintre participanţii la acest curs au păstrat nu numai legătura ci au şi identificat posibilităţi de colaborare între organizaţiile, companiile pe care le reprezentau, concretizându-le); în urma absolvirii acestui curs, participanţii vor primi Certificat absolvire pentru ocupaţia de „Evaluator proiecte” , cod COR 241263, recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei şi Autoritatea Naţională pentru Calificări. Certificatul recunoaşte compeţentele necesare pentru practicarea ocupaţiei de „Evaluator proiecte” BENEFICII PENTRU ORGANIZAŢIE/INSTITUŢIE certificarea şi dezvoltarea competenţelor angajaţilor în domeniul evaluării proiectelor; dezvoltarea capacităţii organizaţiei/ instituţiei de a evalua proiecte, inclusiv de a dezvolta instrumente proprii de evaluare aplicabile în funcţie de tipurile de proiecte avute în vedere. Pentru informaţii complete descarcă oferta şi agenda cursului. http://www.schultz.ro/cursuri/evaluator-proiecte.html
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentare Evaluator proiecte - curs acreditat ANC

  • 1. Curs Evaluator proiecte - editia 2015, Schultz Consulting EVALUATOR PROIECTE curs autorizat ANC 12-14 martie 2015
  • 2. Curs Evaluator proiecte - editia 2015, Schultz Consulting Schultz pe scurt: • peste 15 ani de experiență în training la nivel național și internațional și în dezvoltarea de produse • 10 traineri Schultz Consulting care lucrează în permanență la dezvoltarea și îmbunătățirea de produse • 80 traineri colaboratori la nivel național • peste 10.000 de zile de curs livrate • 6.500 de absolvenți ai cursurilor Schultz • 25 de produse (cursuri) originale dezvoltate • parteneriate cu firme și instituții din Danemarca, Portugalia, Marea Britanie Schultz Consulting este o companie dinamică, care activează pe piaţa de training şi consultanţă din România din anul 2005. În anul 2011, a luat ființă Schultz Development, o companie profilată în special pe oferirea de servicii de consultanță în management şi furnizarea de cursuri personalizate pe cele mai exigente nevoi ale clienților și partenerilor noştri. Misiunea noastră este de a fOrMa carACTere prin crearea unui spaţiu de dezvoltare a competențelor la standarde de excelență. Echipa Schultz Consulting se caracterizează prin diversitatea experienţelor şi abordărilor, ceea ce asigură valoarea şi calitatea serviciilor pe care le oferim. Expertiza noastră în domeniul managementului de proiect a fost recunoscută inclusiv de Comisia Europeană prin includerea proiectului ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANŢĂ, dezvoltat şi implementat de Schultz Consulting, pe lista exemplelor de bună practică a proiectelor finanţate din Fonduri Structurale. De-a lungul timpului, am dezvoltat şi implementat proiecte şi contracte finantaţe din surse nerambursabile (Fonduri Structurale – POSDRU, Programul Life Long Learning – Leonardo da Vinci, Banca Mondială, United Nations Development Programme, Facilitatea Schengen) şi am realizat studii şi analize organizaţionale pentru companii de renume (inclusiv multinaţionale), pe baza cărora acestea au luat decizii de schimbare organizaţională sau de investiţii pe piaţa din România.
  • 3. Curs Evaluator proiecte - editia 2015, Schultz Consulting DESCRIEREA CURSULUI Evaluator de proiecte (COR 241263) este un curs interactiv, format în proportie de 90% din aplicaţii practice. În cadrul acestui curs participanţii vor lucra la crearea instrumentelor şi aplicarea lor pe proiecte concrete. Participanţii vor conştientiza valoarea elementelor care probează atingerea indicatorilor ce exprimă succesul unui proiect. Este un curs bazat foarte mult pe logică, în care sunt utilizate instrumente practice desprinse din realităţile româneşti. Participanţii vor descoperi criteriile care stau la baza construirii indicatorilor în special a celor calitativi şi subiectivi, precum şi tipurile de argumente pentru susţinerea elementelor de evaluare a proiectului. OBIECTIVELE CURSULUI La finalul cursului participanții vor fi capabili să:  planifice procesul de evaluare a aplicaţiilor de finanţare: să estimeze şi planifice resursele şi costurile necesare evaluării, să coreleze propria planificare cu cerinţele impuse de finanţator, să gestioneze timpul;  cunoască şi analizeze aplicaţia de finanţare - potenţialul proiect atât din punct de vedere administrativ, cât şi tehnico-financiar:  stabilească modalitatea şi standardul de evaluare (identificarea obiectivelor şi priorităţilor finanţatorului, elaborarea metodologiei de evaluare, elaborarea manualului/ghidului de evaluare);  evalueze aplicaţia de finanţare - potenţialul proiect (identificarea metodelor specifice de evaluare, identificarea instrumentelor necesare legate de managementul de proiect, identificarea instrumentelor financiare şi legislative, completarea grilelor şi a raportului de evaluare, evaluarea indicatorilor economici, financiari, sociali şi de mediu legaţi de proiecte, evaluarea planurilor de afaceri, studiilor de fezabilitate, a sustenabilităţii şi a altor documente incluse în dosarul de finanţare);  consemneze rezultatele evaluării aplicaţiilor de finanţare: grile de verificare administrativă şi a eligibilităţii, grile de evaluare tehnico- financiară, grile de evaluare strategică;  identifice şi să îşi asume anumite condiţii de integritate profesională (prezentarea codurilor deontologice, identificarea modalităţilor de comunicare cu alţi evaluatori de aplicaţii de finanţare - potenţiale proiecte, cadrul legislativ, exemple de bună practică europene);  elaboreze şi să verifice o analiză cost-beneficiu.
  • 4. Curs Evaluator proiecte - editia 2015, Schultz Consulting TEMATICA  Analiza domeniului vizat de proiect şi a strategiilor existente;  Analiza relaţiei politică-program-proiect;  Analiza obiectivelor finanţatorului şi a regulilor de acordare a finanţării, analiza relevanţei proiectului pentru finanţator;  Analiza stakeholderilor şi shareholderilor (organizaţiilor şi a parteneriatelor);  Analiza activităţilor şi a implementării;  Analiza rezultatelor urmărite;  Analiza sustenabilităţii;  Analiza concordanţei cu politicile Uniunii Europene şi cu legislaţia naţională;  Analiza proceselor de achiziţii publice;  Analiza indicatorilor şi corelarea acestora cu ţintele stabilite în cadrul programului;  Analiza bugetului;  Analiza aplicaţiei de finanţare, în vederea dobândirii capacităţii de a stabili dacă proiectul este relevant pentru finanţarea aleasă: Stabilirea modalităţii şi a standardelor de evaluare:  identificarea obiectivelor şi priorităţilor vizate de finanţator;  elaborarea metodologiei de evaluare;  analiza şi elaborarea manualului de evaluare. Evaluarea aplicaţiei de finanţare, în vederea stabilirii unei metode de evaluare a proiectelor:  identificarea metodei de evaluare specifică;  identificarea instrumentelor necesare legate de managementul de proiect;  identificarea instrumentelor financiare;  identificarea instrumentelor legislative;  elaborarea de grile şi raport de evaluare.  Instrumente, metode şi grile de evaluare;  Organizarea vizitei de monitorizare;
  • 5. Curs Evaluator proiecte - editia 2015, Schultz Consulting  Identificarea şi asumarea unor condiţii de integritate profesională, în vederea respectării unei conduite profesionale, precum şi a afilierii la o reţea / asociaţie naţională/ internaţională de profil:  identificarea de coduri deontologice ale profesiei;  asociaţii existente de evaluatori;  identificarea modalităţilor de comunicare cu alţi evaluatori de proiecte, cadrul legislativ, participarea la comunităţile de bună practică europene.  Analiza cost-beneficiu; matrice de calcul a beneficiilor sociale, formule de calcul a beneficiilor financiare, Valoarea netă actualizată, Rata Internă de Rentabilitate, calculul ratei de actualizare, Analiza de senzitivitate;  Analiza conflictului de interese  Fraude şi nereguli în proiecte. METODE/ METODOLOGIE: Schultz Consulting foloseşte metoda de învăţare experienţială, precum şi învăţarea bazată pe joc, o metodologie de lucru pe care am dezvoltat-o alături de partenerii noştri în cadrul proiectului GREAT (Game based Research in Education and Action Training). Simularea reprezintă o altă metodă folosită: participanţii vor fi puşi în situaţii apropiate de cele din realitate, putând identifică impactul deciziilor luate.
  • 6. Curs Evaluator proiecte - editia 2015, Schultz Consulting PREZENTARE FORMATOR Florentina Vîrtej Florentina are studii superioare în drept, master în cercetare sociologică avansată și este membră în Colegiul Consilierilor Juridici Bucureşti, Uniunea Consilierilor Juridici din România; Are 15 ani experienţă profesională, din care 10 ani în implementarea, coordonarea, monitorizarea și evaluarea de proiecte finanţate prin instrumente financiare pre şi/sau post aderare; Este trainer certificat la nivel naţional, cu o experienţă de 9 ani în formare profesională: evaluarea nevoilor de formare, elaborare de curricula, implementarea sesiunilor de formare, coordonarea sesiunilor de formare şi evaluarea acestora. Florentina a dezvoltat și implementat pachete de formare în domeniile: management de proiect, fonduri structurale, achiziții publice, managementul resurselor umane. Deține o foarte bună cunoaştere a cadrului legislativ naţional şi european (legislaţie, proceduri, contracte, politici publice, achiziţii publice). Are experienţă vastă în dezvoltarea proiectelor – elaborarea de caiete de sarcini, termeni de referinţă, scrierea de propuneri de finanţare pentru finanţatori internaţionali în diverse sectoare de activitate.
  • 7. Curs Evaluator proiecte - editia 2015, Schultz Consulting UNDE? Bucureşti, sediul Schultz Consulting, str. Rondă, 8 bis CÂND? 12-14 martie 2015 Data limită de înscriere: 9 martie 2015 GRUP ŢINTĂ: 10-14 persoane CINE POATE PARTICIPA? Cursul se adresează: consultanţilor din domeniul managementului de proiect, experţilor din domeniul accesarii fondurilor europene, specialiştilor în elaborarea şi scrierea de proiecte, funcţionarilor publici din administratia publică centrală şi locală, specialiştilor din sectorul privat, precum şi altelor persoane interesate de evaluarea proiectelor. CONDITII DE ACCES LA CURS: studii superioare demonstrate cu diplomă de licenţă
  • 8. Curs Evaluator proiecte - editia 2015, Schultz Consulting PREŢ/ BENEFICII Investeşti: Taxa de participare este 800 lei/participant (nu se percepe TVA) Taxa se poate achita în 2 trase (50% până la începerea cursului şi 50% până în data examenului de absolvire) Taxa de participare include toate costurile legate de suportul de curs, materialele de curs, 2 pauze de cafea şi masa de prânz în cele 3 zile de curs, taxa de examen şi eliberarea certificatelor de absolvire. Oferim discout pentru grupuri mai mari de 3 persoane! Absolvenţii Schultz Consulting beneficiază de o reducere de 10%! Reducerile nu se cumulează! Câştigi/ Câştiguri:  interacţiunea cu un formator cu experienţă în domeniul evaluării de proiecte;  curs interactiv bazat în proporţie de 90% pe aplicatii practice şi exemple de situaţii reale;  utilizarea tehnicii mind map în planificare şi organizare, tehnică ce permite o vizualizare clară a tuturor paşilor pe care dvs. îi aveţi de urmat în cadrul procesului de evaluare;  un mediu relaxat în care se desfăşoară cursul;  acces la reţeaua wireless pe tot parcursul trainingului;  materiale de curs de cea mai bună calitate;  posibilitatea dezvoltării unor parteneriate ulterioare (un procent de peste 75% dintre participanţii la acest curs au păstrat nu numai legătura ci au şi identificat posibilităţi de colaborare între organizaţiile, companiile pe care le reprezentau, concretizându-le);  în urma absolvirii acestui curs, participanţii vor primi Certificat absolvire pentru ocupaţia de „Evaluator proiecte” , cod COR 241263, recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei şi Autoritatea Naţională pentru Calificări. Certificatul recunoaşte compeţentele necesare pentru practicarea ocupaţiei de „Evaluator proiecte”
  • 9. Curs Evaluator proiecte - editia 2015, Schultz Consulting DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 1. fişa de înscriere completată si semnată, pe care o puteţi descărca de pe site-ul nostru www.schultz.ro; 2. copie carte de identitate şi copie certificat de naştere; 3. copie diplomă de licenţă; 4. copie certificat de căsătorie (în cazul doamnelor care şi-au schimbat numele după căsătorie, iar numele de pe diploma de studii nu coincide cu cel actual). 5. copia unui document care să ateste achitarea taxei de participare, în contul: RO77BACX0000000641781001, deschis la Unicredit Ţiriac Bank, Sucursala Tineretului (S.C. SCHULTZ DEVELOPMENT SRL, CUI: RO28902763) Persoanele interesate vor trimite documentele necesare înscrierii, până la data de 9 martie 2015, ora 16.00 la adresa de e-mail: alina.mihalache@schultz.ro. Persoană de contact pentru detalii legate de înscriere şi alte detalii administrative: Alina Mihalache Coordonator organizare programe formare T: 0728 16 33 03 E: alina.mihalache@schultz.ro Înscrierile se fac în ordinea primirii documentelor de înscriere, până la completarea locurilor. Cursul se va desfăşura în perioada planificată dacă se contituie o grupă de minim 10 persoane.