Oferta curs Formator – editia 2014, Schultz Consulting
FORMATOR
curs autorizat
19-21 si 26-28
septembrie 2014
Oferta curs Formator – editia 2014, Schultz Consulting
Schultz Consulting este o companie dinamică, care
activează pe piaţ...
Oferta curs Formator – editia 2014, Schultz Consulting
DESCRIEREA CURSULUI
Cursul de formator organizat de Schultz Consult...
Oferta curs Formator – editia 2014, Schultz Consulting
Obiectivele cursului
La sfârşitul cursului participanţii vor fi cap...
Oferta curs Formator – editia 2014, Schultz Consulting
Tematica
Cursul cuprinde următoarele module:
 Invăţarea la adulţi:...
Oferta curs Formator – editia 2014, Schultz Consulting
Metode/ metodologie
Schultz Consulting foloseste metoda de învățare...
Oferta curs Formator – editia 2014, Schultz Consulting
Condiţii de participare la curs:
- studii superioare absolvite cu d...
Oferta curs Formator – editia 2014, Schultz Consulting
Documente necesare pentru înscriere:
Pentru a vă înscrie la curs vă...
Oferta curs Formator – editia 2014, Schultz Consulting
SPECIMEN CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
of 9

Prezentare curs autorizat de Formator - septembrie 2014

Prezentare curs autorizat de Formator - septembrie 2014 - Schultz Consulting
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentare curs autorizat de Formator - septembrie 2014

  • 1. Oferta curs Formator – editia 2014, Schultz Consulting FORMATOR curs autorizat 19-21 si 26-28 septembrie 2014
  • 2. Oferta curs Formator – editia 2014, Schultz Consulting Schultz Consulting este o companie dinamică, care activează pe piaţa de training şi consultanţă din Romania din anul 2005. În anul 2011, a luat ființă Schultz Development, o companie profilată în special pe oferirea de servicii de consultanță în management şi furnizarea de cursuri personalizate pe cele mai exigente nevoi ale clienților și partenerilor noştri. Misiunea noastră este de a fOrMa carACTere prin crearea unui spaţiu de dezvoltare a competențelor la standarde de excelență. Ingredientele pe care ne bazăm sunt: optimizarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi formarea atitudinilor. Pentru aceasta folosim ştiinţele comportamentale aplicate prin metoda experenţială de formare, instruire a adulţilor. Valorificăm creativitarea trainerilor noştri şi inovam. Astfel, cursurile Schultz Consulting reprezintă produse originale construite pornind de la analiza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională identificate în rândul profesioniştilor care activează pe piaţa din România. Integrăm (în produsele noastre) cele mai noi tendinţe ale pieţei de training din Europa/internaţionale şi le adaptăm la specificul şi nevoile clienţilor noştri. Echipa Schultz Consulting se caracterizează prin diversitatea experienţelor şi abordărilor, ceea ce asigură valoarea şi calitatea serviciilor pe care le oferim. Schultz pe scurt: • peste 15 ani de experiență în training la nivel național și internațional și în dezvoltarea de produse • 10 traineri Schultz Consulting care lucrează în permanență la dezvoltarea și îmbunătățirea de produse • 80 traineri colaboratori la nivel național • peste 10000 de zile de curs livrate • 6500 de absolvenți ai cursurilor Schultz • 25 de produse (cursuri) originale dezvoltate • parteneriate cu firme și instituții din Danemarca, Portugalia, Marea Britanie
  • 3. Oferta curs Formator – editia 2014, Schultz Consulting DESCRIEREA CURSULUI Cursul de formator organizat de Schultz Consulting este construit după o experienţă de 19 ani de training în ştiinţe comportamentale aplicate prin metoda experienţială atât în România cât şi în Europa. Cursul proiectează tehnici provenite din scoala americană de training combinate cu tehnici europene. Este un curs interactiv, unde orice trainer va avea oportunitatea să reflecteze la noi metode şi abordări în training. Acest curs oferă participanţilor un mediu de laborator în care pot lucra pe dezvoltare personală. Cursul de formator Schultz Consulting abordează învăţarea atât din perspective non-formale cât şi din perspective vocaţionale la nivel european. În final fiecare participant va avea oportunitatea de a planifica şi susţine o sesiune de training interactiva de 20 minute pentru colegii săi, după care va primi feed-back de la colegi, referitor la impactul acestei sesiuni. De asemenea va primi feed-back constructiv din partea trainerului. Această sesiune este foarte utilă pentru participant deoarece îi oferă o imagine a propriului stil de abordare a training-ului. In urma absolvirii acestui curs, veţi primi certificat de formator recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei. Certificatul vă recunoaşte competenţele necesare practicării meseriei de formator - cod COR 242401. Alături de certificatul ANC (CNFPA), fiecare participant va primi şi un certificat Europass. Acesta cuprinde 2 pagini şi furnizează informaţii despre: competenţele dobândite de titularul certificatului de formare profesională; categoriile de ocupaţii accesibile titularului de certificat; instituţiile emitente şi de acreditare; nivelul certificatului; modalităţile de obţinere; condiţiile de admitere şi căile de acces la urmatorul nivel de educaţie; centrele naţionale de referinţă.
  • 4. Oferta curs Formator – editia 2014, Schultz Consulting Obiectivele cursului La sfârşitul cursului participanţii vor fi capabili să:  caracterizeze situaţii de învăţare la adulţi,  îşi identifice propriul stil de învăţare,  identifice diferenţa dintre andragogie şi pedagogie,  identifice formele de educaţie definite la nivel european,  identifice diferenţele dintre educaţie, învăţare, training, coaching, tutoriat şi mentorat,  caracterizeze modul în care învaţă adulţii,  realizeze o analiză a nevoilor de training,  conştientizeze tipurile de bariere în situaţii de învăţare şi modul de gestionare a lor,  stabilească obiective de învăţare,  selecteze conţinuturi pentru o sesiune de training,  identifice elementele dinamicii grupurilor în învăţare (Model Schultz)  proiecteze o teorie de învăţare într-o paradigmă,  elaboreze metodele unei sesiuni de training în funcţie de obiective  demonstreze abilităţi de adresare a întrebarilor în debriefing,  aplice 3 tipuri de strategii de debriefing (KOLB, EIAG, ORID)  construiască un program de training în funcţie de unităţi, sesiuni si module,  ofere şi să primească feed-back comportamental,  elaboreze un studiu de caz, fishbowl, experienţă structurată,  aplice metode de învăţare,  susţină o prezentare eficientă,  conducă un proces de învăţare aplicat,  selecteze, elaboreze şi adapteze resursele de învăţare conform planului de organizare,  aplice metodologia de certificare a resurselor umane şi autorizare a furnizorilor de training,  evalueze rezultatele învăţării şi să aplice instrumente de evaluare,  elaboreze şi să negocieze o oferta de training.
  • 5. Oferta curs Formator – editia 2014, Schultz Consulting Tematica Cursul cuprinde următoarele module:  Invăţarea la adulţi: Definitia invăţării, tipuri de invăţare, mediul de invăţare, analiza unei experienţe de invăţare, identificarea propriului stil de invăţare  Metode şi tehnici de învăţare: Metode axate pe participant, metode axate pe formator, promovarea invăţarii prin dinamica de grup, unde se vor aborda tehnici de prezentare în care folosim tehnologia pentru a pune în evidență mesajele cheie. Vor fi abordate urmatoarele metode interactive: brainstorming, studiu de caz, joc de rol, simulare, debate, puzzle, workshop, teatru forum, fotovoice, open space, fishbowl, quiz, etc.  Planificarea învăţarii: Definirea obiectivelor formării, Proiectarea activităţilor de formare, Construirea situaţiilor de învăţare, Pregătirea suportului de curs şi a materialelor auxiliare, Analiza nevoilor de formare, Stabilirea profilului participantului, Pregătirea planului de invăţare, Redactarea ofertei de formare, promovarea ofertei de formare, Structura programului de formare. In cadrul sesiunii de realizare a conținuturilor se vor aborda tehnici de creare a unei paradigme, instrumente de proiectare a conținuturilor (mind maping, etc utilizând software educațional gratuit).  Realizarea activităţilor de formare: Informarea participanţilor privind activităţile de formare, Motivarea participanţilor la formare, Facilitarea activităţilor de învăţare, Rezolvarea conflictelor, Oferirea de feed-back participanţilor la formare, Adresarea intrebărilor pentru reflecţie, Includerea participanţilor în procesul de învăţare, Gestionarea controlului în învăţarea interactivă.  Organizarea sesiunii de instruire: Organizarea activităţilor de formare, Organizarea spaţiului în care are loc formarea, Negocierea programului de formare, Constituirea unităţilor de lucru, Asigurarea facilităţilor suplimentare, Constituirea şi gestionarea echipelor de formatori.  Evaluarea formării: Aplicarea probelor şi instrumentelor de evaluare, Metode de evaluare, Obiectivele evaluării, Evaluarea sesiunii de formare, Elaborarea portofoliului de evaluare, Evaluarea eficienţei programelor de formare, Revizuirea programelor de formare, Promovarea criteriilor şi sistemelor de asigurare a calităţii.
  • 6. Oferta curs Formator – editia 2014, Schultz Consulting Metode/ metodologie Schultz Consulting foloseste metoda de învățare experiențială, precum și învățarea bazată pe joc, o metodologie de lucru pe care am dezvoltat-o alături de partenerii noștri în cadrul proiectului GREAT (Game based Research in Education and Action Training). Simularea reprezintă o altă metodă folosită: participanții vor fi puși în situații apropiate de cele din realitate, putând identifica impactul deciziilor luate asupra activității, profitului sau pierderii companiei, precum și asupra echipei pe care o coordonează. Unde? București, sediul Schultz Consulting, str. Rondă, nr. 8 bis, sector 2 Când? Prima parte: 19-21 septembrie 2014 si a doua parte: 26-28 septembrie 2014 (6 zile) Data limită de înscriere: 16 septembrie 2014 La sfârsitul cursului fiecare participant va susţine o sesiune de training de 20 minute. Examenul de absolvire se va desfăşura Duminică, 28 septembrie 2014 şi va consta într-o probă practică (realizarea unui plan de lecţie) şi o probă teoretică (test grilă). La examenul de absolvire va fi prezentă o Comisie de examinare formată din evaluatori ai Autoritaţii Naţionale pentru Calificări. Grup ţintă: 12-14 persoane Cine poate participa? Cursul se adresează persoanelor care vor să profeseze în domeniul serviciilor de formare profesională, trainerilor cu experienţă care doresc să obţină acreditarea ANC, instructorilor, profesorilor, trainerilor care doresc să îşi îmbunătăţească abilităţile de formare.
  • 7. Oferta curs Formator – editia 2014, Schultz Consulting Condiţii de participare la curs: - studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă. Preț/ Beneficii Investești: Taxa de participare este 1200 RON/participant Taxa de participare acoperă costurile cu privire la traineri, pauzele de cafea şi masa de prânz, materiale, testele intermediare şi examenul de absolvire. Participaţii la alte cursuri marca Schultz Consulting beneficiază de o reducere de 10% din pretul cursului. Oferim discount pentru grupuri mai mari de 3 persoane. * REDUCERILE NU SE CUMULEAZĂ Taxa se poate achita în doua transe (50% înainte de începerea cursului şi 50% înainte de examenul de absolvire). Taxa de participare nu conţine TVA, întrucât Schultz Consulting nu este plătitoare de TVA. Câștigi: - Interacțiunea cu un formator cu o vastă experiență; - Participantii beneficiaza de un serviciu marca Schultz Consulting, o companie serioasa si credibila pe piata furnizorilor de training, cu experienta in realizarea standardelor ocupationale in proiecte finantate de Uniunea Europeana. - Cursul a fost absolvit de peste 1500 de participanti care provin de la principalii actori ai pietei de training. - Curs interactiv axat pe probleme practice si instrumente eficiente la standarde de excelenta. - Participantii vor deprinde cele mai eficiente şi moderne metode training. - Absolventii vor avea oportunitatea de a aplica pentru pozitii de formator, plătite cu onorarii atractive în cadrul proiectelor finantate prin Programele Uniunii Europene. Alte tipuri de beneficii: - Aplicabilitatea maximă în viaţa de zi cu zi a informaţiilor şi a abilităţilor dobândite şi caracterul preponderent practic; - Mediul relaxat în care se desfăşoară cursul; - Acces la rețeaua wireless a Schultz Consulting pe tot parcursul trainingului; - Materiale de curs de cea mai bună calitate. - Participanţii vor beneficia de 2 pauze de cafea/zi şi masa de prânz.
  • 8. Oferta curs Formator – editia 2014, Schultz Consulting Documente necesare pentru înscriere: Pentru a vă înscrie la curs vă rugăm să ne transmiteţi următoarele documente:  copie carte de identitate;  copie certificat de naştere;  copie diplomă de licenţă;  fişa de înscriere completată şi semnată (se descarcă de pe site-ul nostru www.schultz.ro )  copie certificat de căsătorie (în cazul doamnelor care şi-au schimbat numele după căsătorie);  copia unui document care atestă achitarea taxei de participare, în contul: RO37RNCB 0546020492660003 deschis la BCR BUCURESTI AGENTIA TIMPURI NOI sau in numerar la sediul nostru. Persoanele interesate vor trimite documentele necesare înscrierii până la data de 16 septembrie 2014 la adresa alina.mihalache@schultz.ro Pentru informaţii suplimentare despre curs vă rog să o contactaţi pe Alina Mihalache, tel: 0728.16.33.03, alina.mihalache@schultz.ro Înscrierile se fac în ordinea primirii documentelor până la completarea locurilor.
  • 9. Oferta curs Formator – editia 2014, Schultz Consulting SPECIMEN CERTIFICAT DE ABSOLVIRE