Analys
Språk är en handling Kommunikation Performance
Narrativ analys
Vem?Berättare TextVad? Berättelsen
Lässtrategier för att förstå, tolkaoch analysera texter från olikamedier.Att urskilja texters budskap,tema och motiv samt ...
Tolkning avarbetsplatsens hemsida Hur gör man?
Vad kan man läsa för olika teman?
Vad betyder det då? Din tolkning
En större berättelse?! Vad är den? hur kom du fram till den? Strategier...
Beskrivande, förklarande,utredande, instruerande ochargumenterande texter, tillexempel tidningsartiklar,vetenskapliga text...
argumenterande
Beskrivande
förklarande
Språkanalys undersökning på arbetsplatsen• Manligt• Kvinnligt
Definitioner
of 15

Narrativanalys

Uppgift till prao
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Narrativanalys

 • 1. Analys
 • 2. Språk är en handling Kommunikation Performance
 • 3. Narrativ analys
 • 4. Vem?Berättare TextVad? Berättelsen
 • 5. Lässtrategier för att förstå, tolkaoch analysera texter från olikamedier.Att urskilja texters budskap,tema och motiv samt derassyften, avsändare ochsammanhang. (Lgr 11)
 • 6. Tolkning avarbetsplatsens hemsida Hur gör man?
 • 7. Vad kan man läsa för olika teman?
 • 8. Vad betyder det då? Din tolkning
 • 9. En större berättelse?! Vad är den? hur kom du fram till den? Strategier...
 • 10. Beskrivande, förklarande,utredande, instruerande ochargumenterande texter, tillexempel tidningsartiklar,vetenskapliga texter,arbetsbeskrivningar ochblogginlägg.Texternas syften, innehåll,uppbyggnad och språkligadrag.
 • 11. argumenterande
 • 12. Beskrivande
 • 13. förklarande
 • 14. Språkanalys undersökning på arbetsplatsen• Manligt• Kvinnligt
 • 15. Definitioner

Related Documents