Profil<br />kompanije<br />www.savath.rs<br />
SAVATH HOSPITALITY MANAGEMENT <br />SAVATH Hospitality Management d.o.o. je kompanija koja se bavipružanjem profesionalnih...
KONKURENTSKE PREDNOSTI<br /><ul><li> Odlično poznavanje globalnog i domaćeg hotelskog tržišta.
Operativni kontakt i saradnja sa vodećim svetskim hotelskim lancima.
Jedina kompanija u Srbiji koja je od strane IHG-a(InterContinental Hotels Group) verifikovana za menadžment hotela u okvir...
Jedina kompanija u Srbiji čiji konsultanti poseduju sertifikat SPA Supervisor ISPAasocijacije(InternationalSPA Associatio...
Realizacija projekta u više zemalja Evrope, Ruske federacije i u Srbiji.
Velika mreža referentnih saradnika i mogućnost angažovanja u svim fazama životnog ciklusa projekta.
Proverena iskustava na tržištu i održivost našihstudija u kasnijoj realizaciji </li></ul> projekata doprineli su da i ...
Delatnost<br />www.savath.rs<br />4<br />
Analiza i definisanje optimalnog koncepta projekta i izrada investicionog programa: <br /><ul><li>Аnaliza mogućnosti(Oppor...
Studija izvodljivosti
Biznis plan
Prezentacija i odbrana investicionog programa pred subjektima koji odlučuju o </li></ul> finansiranju projekta <br />...
Revizija i optimizacija tehničkih projekata:<br /><ul><li> Arhitektonsko - građevinskih
Elektro-energetskih
Mašinskih
Vodovodaikanalizacije
Klimatizacije
Slabestruje
of 20

Prezentacija Savath Hm

SAVATH HOSPITALITY MANAGEMENT - Prezentacija kompanije
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      Travel      Business      


Transcripts - Prezentacija Savath Hm

 • 1. Profil<br />kompanije<br />www.savath.rs<br />
 • 2. SAVATH HOSPITALITY MANAGEMENT <br />SAVATH Hospitality Management d.o.o. je kompanija koja se bavipružanjem profesionalnih usluga iz oblasti menadžmenta i konsaltinga u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turizmu. <br />Tim SAVATH HM-apredstavljaju vrhunski stručnjaci sa dugogodišnjim internacionalnim iskustvom u realizaciji, upravljanju i nadzoru projekata za najveće svetske hotelske lance. Takođe, kompanija okuplja veliki broj spoljnih saradnika, renomiranih kompanija i pojedinaca, čime se obezbeđuje mogućnost pružanja najšireg spektra usluga u okviru hotelske delatnosti. <br />Antifašističke borbe 28<br />11070 Novi Beograd<br />SrbijaТеl: +381 11 311 65 17<br />E-mail office@savath.rs<br />Web: www.savath.rs<br />www.savath.rs<br />2<br />
 • 3. KONKURENTSKE PREDNOSTI<br /><ul><li> Odlično poznavanje globalnog i domaćeg hotelskog tržišta.
 • 4. Operativni kontakt i saradnja sa vodećim svetskim hotelskim lancima.
 • 5. Jedina kompanija u Srbiji koja je od strane IHG-a(InterContinental Hotels Group) verifikovana za menadžment hotela u okviru ove grupacije.
 • 6. Jedina kompanija u Srbiji čiji konsultanti poseduju sertifikat SPA Supervisor ISPAasocijacije(InternationalSPA Association) i “know-how”zaimplementacijuTÜV Rheinlandstandarda kvaliteta zawellnesshotele.
 • 7. Realizacija projekta u više zemalja Evrope, Ruske federacije i u Srbiji.
 • 8. Velika mreža referentnih saradnika i mogućnost angažovanja u svim fazama životnog ciklusa projekta.
 • 9. Proverena iskustava na tržištu i održivost našihstudija u kasnijoj realizaciji </li></ul> projekata doprineli su da i banke koriste naše usluge.<br />Preporuke od strane banaka za:<br /> - IzraduStudija izvodljivosti (Feasibility study)<br /> - Revizije studija i projekata drugih konsultantskih kuća <br />www.savath.rs<br />3<br />
 • 10. Delatnost<br />www.savath.rs<br />4<br />
 • 11. Analiza i definisanje optimalnog koncepta projekta i izrada investicionog programa: <br /><ul><li>Аnaliza mogućnosti(Opportunity study)
 • 12. Studija izvodljivosti
 • 13. Biznis plan
 • 14. Prezentacija i odbrana investicionog programa pred subjektima koji odlučuju o </li></ul> finansiranju projekta <br />www.savath.rs<br />5<br />
 • 15. Revizija i optimizacija tehničkih projekata:<br /><ul><li> Arhitektonsko - građevinskih
 • 16. Elektro-energetskih
 • 17. Mašinskih
 • 18. Vodovodaikanalizacije
 • 19. Klimatizacije
 • 20. Slabestruje
 • 21. Informacionihsistema
 • 22. Enterijera
 • 23. Optimizacija u skladusahotelskimoperativnimprocesima
 • 24. Optimizacija u skladusazahtevimalokalne-nacionalnekategorizacije
 • 25. Optimizacija u skladusazahtevimainternacionalnihhotelskihbrendova</li></ul> <br />www.savath.rs<br />6<br />
 • 26. Upravljanje projektom:<br /><ul><li>Izrada plana realizacije projekta
 • 27. Risk menadžment
 • 28. Definisanje tenderske dokumentacije
 • 29. Realizacija tendera
 • 30. Koordinacija izvođača i dobavljača
 • 31. Nadzor realizacije projekta
 • 32. Prijem radova
 • 33. Testiranje opreme i sistema
 • 34. ований и систем</li></ul>www.savath.rs<br />7<br />
 • 35. Upravljanje procesom realizacije ugovora o franšizi sa internacionalnim hotelskim brendovima:<br /><ul><li>Analiza i selekcija optimalnog brenda
 • 36. Pregovaranje o uslovima franšize
 • 37. Realizacija ugovora o franšizi</li></ul>www.savath.rs<br />8<br />
 • 38. Pre - opening menadžment: <br />Aktivnosti vezane za ljudske resurse :<br /><ul><li> Definisanje standarda i procedura za svaku poziciju i radni proces
 • 39. Regrutacija personala
 • 40. Selekcija personala
 • 41. Obuka personala: teorijska i praktična
 • 42. Priprema menadžmenta</li></ul>(angažovanje Instituta za hotelski menadžment iz Frankfurta – IFH)<br /><ul><li>Sastavljanjemotivacionihprograma</li></ul>www.savath.rs<br />9<br />
 • 43. 10<br />Pre - opening menadžment: <br />Aktivnosti sektora marketing i prodaje:<br /><ul><li> Izrada marketing strategije
 • 44. Definisanje korporativnog identiteta
 • 45. Sprovođenje marketing i PR aktivnosti
 • 46. Definisanje politike cena (prema sezonama i načinu prodaje)
 • 47. Implementacija prodajnih kanala
 • 48. Priprema i realizacija svečanog otvaranja</li></ul>www.savath.rs<br />
 • 49. Pre - opening menadžment:<br />Priprema za kategorizaciju i sertifikaciju sistema kvaliteta:<br /><ul><li>Pripremazakategorizacijuturističkogobjekta
 • 50. ISO 22000 i HACCP – sistemzdravstvene bezbednostihrane
 • 51. ISO 9001 – QMS
 • 52. Pripremazaimplementacijustandardainternacionalnoghotelskogbrenda</li></ul>Izrada budžeta<br /><ul><li>Budžet zapre-opening fazu
 • 53. Budžet za prvih12 meseci u post-openingfazi</li></ul>www.savath.rs<br />11<br />
 • 54. Оperativni menadžment hotela:<br />Faza«Soft opening»<br />Obuka i trening generalnog menadžera (GM- Coaching):<br /><ul><li>Priprema generalnog menadžera za upravljanje hotelom u skladu sa zahtevima internacionalnog brenda
 • 55. Asistencija i stručna podrška generalnom menadžeru
 • 56. Kontrola i evaluacija poslovanja hotela </li></ul>Menadžment ugovor:<br /><ul><li>Preuzimanjeodgovornostizaupravljanjekompletnimresursimahotela u imeizaračuninvestitora
 • 57. Minimalni period trajanjamenadžmentugovora je 60 meseciodtrenutkaotvaranjahotela
 • 58. SAVATH HM u sklopu menadžment ugovora upravlja hotelom u skladu sa usvojenim budžetom koji je odobren od strane investitora i uz obraćanje maksimalne pažnje na rentabilnost i ugled hotela i kompanije investitora</li></ul>www.savath.rs<br />12<br />
 • 59. PARTNERI:<br />IFH ( Frankfurt, Institute for Hotel Management) – Institut za hotelski menadžment<br /> www.ifh-worldwide.com<br />HGS – Klaster za unapređenje hotelijerstva i gastronomije Srbije <br />www.hugos.rs<br />ISPA - INTERNATIONAL SPA ASSOCIATION<br /> www.experienceispa.com<br />www.savath.rs<br />13<br />
 • 60. REFERENCE – STUDIJE IZVODLJIVOSTI<br /><ul><li> Best Western - Offenbach, Nemačka
 • 61. Stankom Holding – Beograd, Srbija
 • 62. Holiday Inn – Kragujevac, Srbija (otvaranje 2011g.)
 • 63. Hotel ’’Travelling actor’’- Beograd, Srbija
 • 64. Wellness-hotel ’’Promenada Palace’’ – Niška banja, Srbija
 • 65. Wellness Resort ’’OASA’’ – Grocka, Serbija</li></ul>www.savath.rs<br />14<br />
 • 66. REFERENCE – ANALIZA I OPTIMIZACIJA PROJEKTA:<br /><ul><li>Hotel Holiday Inn Beograd- Beograd, Srbija
 • 67. Aurelis – Deutsche Bahn, Nemačka
 • 68. Wellness hotel ’’Promenada Palace’’ – Niška banja, Srbija
 • 69. Wellness Resort ’’OASA’’ – Grocka, Srbija
 • 70. Holiday Inn – Кragujevac, Srbija (otvaranje 2011 g.)</li></ul>www.savath.rs<br />15<br />
 • 71. REFERENCE – PROJEKT MENADŽMENT :<br /><ul><li> Holiday Inn Beograd- Beograd, Srbija
 • 72. Rushotel Investment Company - osam hotelskih projektau Ruskoj Federaciji
 • 73. Projekat keteringa za učesnike manifestacije Univerzijada 2009 – Beograd, Srbija</li></ul> <br />www.savath.rs<br />16<br />
 • 74. REFERENCE:PRE - OPENING MENADŽMENT <br /><ul><li> Holiday Inn Beograd- Beograd, Srbija</li></ul>www.savath.rs<br />17<br />
 • 75. REFERENCE – MENADŽMENT UGOVOR<br /><ul><li> Holiday Inn Beograd- Beograd, Srbija
 • 76. Holiday Inn – Кragujevac, Srbija (otvaranje 2011 g.) </li></ul>www.savath.rs<br />18<br />
 • 77. SAVATH HOSPITALITY MANAGEMENT – organizaciona struktura:<br />www.savath.rs<br />19<br />Тhomas Pavlović– Generalni direktor i Član Upravnog odbora <br />Bojan Popivoda– Izvršni direktor<br />Аleksandra Obradović– Asistent Upravnog odbora<br />Marijana Bogdanović– Menadžer za studijsko-analitičke poslove<br />Ivana Obradović– Projekt Menadžer <br />Jelena Pavlović– Finansijsko odeljenje  <br />Ljubica Ćurčić– HACCP konsultant<br />Jelena Nikolić– Front Office и PMStrener<br />Gordana Maksimović– Upravljanje ljudskim resursima,<br /> regrutacija i obuka personala<br />Dragana Ninkov – Junior Konsultant <br />
 • 78. Hvala Vam na pažnji!<br />www.savath.rs<br />20<br />

Related Documents