Портфоліо
вчителя англійської мови
Іванилюк М. Р.
Іванилюк Мар’яна Романівна
27 листопада 1987 р. н.
Освіта Вища повна, Прикарпатський національний університет імені Василя...
Методична темаМетодична тема
“Формувавання
комунікативних навичок
учнів шляхом використання
інтерактивних форм
навчання на...
Мета :
• Визначити шляхи формування
комунікативної компетентності школярів
засобами інтерактивних та інфомаційно-
комуніка...
Завдання :
• Виявити можливості інтерактивних методів у
формуванні комунікативної компетентності
учнів під час викладання ...
Актуальність питання визначається як один з
пріоритетних напрямів реформування освіти.
В умовах розвитку інформаційних нав...
Інтерактивні форми і методи навчання
відкривають небачені раніше перспективи
індивідуалізації навчання і підвищення його
е...
Інтеракнивне навчання:
1.Створює умови для розвитку творчих здібностей учнів,
формування мовної особистості
2.Реалізується...
Інтерактивні методи:
Work in Pairs/Groups, Brainstorm, Mind
Map, Snowball, Inner Circle / Outer Circle,
Broken Telephone, ...
Переваги інтерактивних технологій над іншими:
 -є захоплюючими, цікавими та, головне,
невимушеними.
 -учні працюють у гр...
Моя технологія роботиМоя технологія роботи
Використання поєднання різних технологій дозволяє
мені зробити уроки більш різн...
Вчителю суджено бути пошуковцем, винахідником,
а відтак, слід сповна усвідомити сутність змін, які
приносить новий час, що...
of 12

Prezenta ts iya_ivanilyuk_m_r

Prezenta ts iya_ivanilyuk_m_r
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Law      


Transcripts - Prezenta ts iya_ivanilyuk_m_r

 • 1. Портфоліо вчителя англійської мови Іванилюк М. Р.
 • 2. Іванилюк Мар’яна Романівна 27 листопада 1987 р. н. Освіта Вища повна, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника За фахом Філолог, вчитель англійської , німецької мов та зарубіжної літератури Посада Учитель англійської мови Педагогічний стаж 5 роки Кваліфікаційна категорія спеціаліст II категорії Нагороди Грамота Відділу освіти Тисменицької районної державної адмінісрації 2012р., Грамота Відділу освіти Тисменицької районної державної адмінісрації 2013 р.
 • 3. Методична темаМетодична тема “Формувавання комунікативних навичок учнів шляхом використання інтерактивних форм навчання на уроках англійської мови”
 • 4. Мета : • Визначити шляхи формування комунікативної компетентності школярів засобами інтерактивних та інфомаційно- комунікаційних технологій. • Вдосконалювати навчально-виховний процес через здійснення компетентнісного підходу до вивчення англійської мови.
 • 5. Завдання : • Виявити можливості інтерактивних методів у формуванні комунікативної компетентності учнів під час викладання англійської мови. • Обґрунтувати та експериментально підтвердити ефективність використання інтерактивних методів як складову процесу формування компетентної особистості.
 • 6. Актуальність питання визначається як один з пріоритетних напрямів реформування освіти. В умовах розвитку інформаційних навчальних технологій слід інтенсивніше використовувати інтерактивні технології такі як комп'ютерні програми та інші технічні засоби з англійської мови, які сприяють зацікавленню школярів вивченню цього предмета, роблять урок змістовнішим та різманітним, дають більше можливостей для самостійної роботи учнів, економлять час учителя. Обгрунтування вибору методичної теми:
 • 7. Інтерактивні форми і методи навчання відкривають небачені раніше перспективи індивідуалізації навчання і підвищення його ефективності. Саме завдяки цим технологіям учень позбувається механічної і рутинної роботи в процесі навчання, може організовувати власну пізнавальну діяльність, набуває неоціненного досвіду орієнтуватися в неосяжному масиві інформації, що забезпечить необхідну підготовку для життєдіяльності в інформаційному суспільстві.
 • 8. Інтеракнивне навчання: 1.Створює умови для розвитку творчих здібностей учнів, формування мовної особистості 2.Реалізується шляхом застосування інтерактивних форм і методів навчання 3.Передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, колективного розв’язання навчальних та життєвих проблем 4.Забезпечує суб’єктивізацію й оптимізацію навчального процесу 5.Вимагає послідовності і наступності навчальних дій та операцій
 • 9. Інтерактивні методи: Work in Pairs/Groups, Brainstorm, Mind Map, Snowball, Inner Circle / Outer Circle, Broken Telephone, By the Way, Vocabulary Guessing, Running Dictation, Busy Bees, Fishbowl, Expert Panel, Four Corners (Agree/Disagree), Auction, Microphone, Role Play, Project .
 • 10. Переваги інтерактивних технологій над іншими:  -є захоплюючими, цікавими та, головне, невимушеними.  -учні працюють у групі однолітків, де вони можуть досить вільно висловити свої думки, мобілізувати знання, проявити творчий, організаторський та лідерський потенціал.  -відбувається процес саморозвитку особистості учнів.
 • 11. Моя технологія роботиМоя технологія роботи Використання поєднання різних технологій дозволяє мені зробити уроки більш різноманітними та ефективними Проектна технологія: допомагає узагальнити і систематизувати матеріал, сприяє розвитку творчих здібностей учнів, розширює рамки предмета. Використовується на заключних уроках. Інформаційно-комунікаційні технології (створення мультимедійних презентацій, ресурси Інтернет, тощо) значно збільшують ефективність і наочність уроку, інтегрують англійську мову в інші області людського знання, дозволяють своєчасно оновлювати матеріал підручника. Інші технології, які я використовую на уроках: технологія створення проблемних ситуацій, ігрові технології…
 • 12. Вчителю суджено бути пошуковцем, винахідником, а відтак, слід сповна усвідомити сутність змін, які приносить новий час, щоб підготувати людину до життя в нинішньому столітті. Від здатності вчителя дати гідну відповідь на виклики ХХІ століття залежатимуть долі мільйонів поки ще маленьких українців, та й, власне, майбутнє самої України. Замість висновків...

Related Documents