Música i emocions POR
IVAN,PAU,GABRIELSIGNIFICAT DE POR: 1 PSIQ Torbament de lànima, sentimentdinquietud i commoció psicofisiològica que hom exp...
• SIGNIFICAT DE POR AMB LES NOSTRES PARAULES: Una emoció que et fa tremolar, cridar, plorar etcUna que et fa teme per la...
• QULI PASSA AL COS QUAN TENIM POR?• Que tremolem• Que ens donen calfreds• Que cridem plorem etc...• Pensem mala...
Caçó de Freddy krueger• http://www.youtube.com/watch?v=75O3vkSE LWI• Música clasica
Thriller Michael Jackson• http://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJT MaA• Música pop
ACDC highway to hell• http://www.youtube.com/watch?v=YJQp7Id2y wE• Música metal
Cancion el juego del miedo• http://www.youtube.com/watch?v=2QmQ4Fn u1LM• Música rap
Cançó niña del exorcista• http://www.youtube.com/watch?v=Ws8M6rB LwTY• Música clàssica
Ghostbusters• http://www.youtube.com/watch?v=KvkKX035 484• Música pop
of 10

Por 2

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Por 2

  • 1. Música i emocions POR
  • 2. IVAN,PAU,GABRIELSIGNIFICAT DE POR: 1 PSIQ Torbament de lànima, sentimentdinquietud i commoció psicofisiològica que hom experimentadavant un perill imaginat.2 Aprensió que hom té que li esdevingui algun mal, quesesdevingui alguna cosa contrària a allò que desitja. Noveníem perquè teníem por de molestar-vos.3 de por de (o per por de) loc prep A causa de la por dalgunacosa. No ho ha fet per por de rebre.4 de por que loc conj A causa de la por dalguna cosa. No hoha fet de por que li pegarien.
  • 3. • SIGNIFICAT DE POR AMB LES NOSTRES PARAULES: Una emoció que et fa tremolar, cridar, plorar etcUna que et fa teme per la vida les cames elsbraços per lo que sigui no et deixa dormir
  • 4. • QULI PASSA AL COS QUAN TENIM POR?• Que tremolem• Que ens donen calfreds• Que cridem plorem etc...• Pensem malament
  • 5. Caçó de Freddy krueger• http://www.youtube.com/watch?v=75O3vkSE LWI• Música clasica
  • 6. Thriller Michael Jackson• http://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJT MaA• Música pop
  • 7. ACDC highway to hell• http://www.youtube.com/watch?v=YJQp7Id2y wE• Música metal
  • 8. Cancion el juego del miedo• http://www.youtube.com/watch?v=2QmQ4Fn u1LM• Música rap
  • 9. Cançó niña del exorcista• http://www.youtube.com/watch?v=Ws8M6rB LwTY• Música clàssica
  • 10. Ghostbusters• http://www.youtube.com/watch?v=KvkKX035 484• Música pop

Related Documents