Praca z Gitem
Dawid Cieszyński
CrystalCode Studio / Sagittario sp. z o. o.
dawid.cieszynski@crystalcode.pl / dawid.cieszy...
Agenda
• Wprowadzenie do gita
• Instalacja GitExtensions i posh-git
• Podstawowe polecenia
• Praca z branchami
• Workflow
...
Wprowadzenie
• Rozproszony system kontroli wersji (DVCS)
•
•
•
•
•
•
Pełna kopia lokalna (razem z historią)
Zmiany współ...
Git
• Cross-platform DVCS
• Lekki i szybki
• Obsługiwany z konsoli lub przez środowisko graficzne oraz większość IDE
Git
• Migawki, nie różnice
• Niemal każda operacja jest lokalna
• Git ma wbudowane mechanizmy spójności danych
• Standardo...
Jak zacząć
• Git Extensions
•
.NET Framework 4.0
• Posh-Git
•
Power Shell 2.0
Jak zacząć
Podstawy
• staging
• branch, tag, HEAD, ORIG_HEAD
Podstawy
• staging
• branch, tag, HEAD, ORIG_HEAD
Podstawy
•
•
•
•
•
•
•
•
git init / git clone
git add
git commit
git status
git log / git shortlog / git reflog
git stash...
„brandzlowanie”
„brandzlowanie”
„brandzlowanie”
„brandzlowanie”
„brandzlowanie”
•
•
•
•
•
•
git branch / git checkout -b
git checkout
git merge
git rebase / git rebase –i
git reset
git ...
Zdalne repozytorium
• git remote add
• git pull (git fetch; git merge)
• git push
• git fetch
Workflow
• git pull
• wprowadzenie zmian w plikach + commity lokalne + praca na branchach
lokalnych
• git pull i ewentual...
Typy workflow
• Centralized workflow
• Feature Branch Workflow
• Gitflow Workflow
• Forking Workflow
Centralized workflow
Feature Branch Workflow
Gitflow Workflow
•
Vincent Driessen http://nvie.com
Gitflow Workflow
Gitflow Workflow
Gitflow Workflow
Gitflow Workflow
Forking Workflow
1.
The project maintainer initializes the official
repository
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Developers fork the of...
Podsumowanie
• Jak działa git
• Jak go zainstalować oraz używać commitów i branchy
• Jak podłączyć się do zdalnego repozy...
Materiały
•
•
Informacje o gicie:
•
•
•
•
http://git-scm.com/book/pl
http://pcottle.github.io/learnGitBranching/
http...
Praca z Gitem
Dawid Cieszyński
CrystalCode Studio / Sagittario sp. z o. o.
dawid.cieszynski@crystalcode.pl / dawid.cieszy...
Prezentacja "Praca z Gitem" - Dawid Cieszyński OLMUG 22.01.14
Prezentacja "Praca z Gitem" - Dawid Cieszyński OLMUG 22.01.14
Prezentacja "Praca z Gitem" - Dawid Cieszyński OLMUG 22.01.14
of 32

Prezentacja "Praca z Gitem" - Dawid Cieszyński OLMUG 22.01.14

Prezentacja przygotowana przez Dawida Cieszyńskiego dotycząca pracy z Gitem.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Prezentacja "Praca z Gitem" - Dawid Cieszyński OLMUG 22.01.14

 • 1. Praca z Gitem Dawid Cieszyński CrystalCode Studio / Sagittario sp. z o. o. dawid.cieszynski@crystalcode.pl / dawid.cieszynski@sagittario.pl +48 517 087 356
 • 2. Agenda • Wprowadzenie do gita • Instalacja GitExtensions i posh-git • Podstawowe polecenia • Praca z branchami • Workflow • Materiały
 • 3. Wprowadzenie • Rozproszony system kontroli wersji (DVCS) • • • • • • Pełna kopia lokalna (razem z historią) Zmiany współdzielone przez wszystkich Każdy ma kopię zapasową Pełne wsparcie pracy offline Brak możliwości blokowania plików (lock) Pierwsze pobranie danych może trwać dłużej
 • 4. Git • Cross-platform DVCS • Lekki i szybki • Obsługiwany z konsoli lub przez środowisko graficzne oraz większość IDE
 • 5. Git • Migawki, nie różnice • Niemal każda operacja jest lokalna • Git ma wbudowane mechanizmy spójności danych • Standardowo Git wyłącznie dodaje nowe dane
 • 6. Jak zacząć • Git Extensions • .NET Framework 4.0 • Posh-Git • Power Shell 2.0
 • 7. Jak zacząć
 • 8. Podstawy • staging • branch, tag, HEAD, ORIG_HEAD
 • 9. Podstawy • staging • branch, tag, HEAD, ORIG_HEAD
 • 10. Podstawy • • • • • • • • git init / git clone git add git commit git status git log / git shortlog / git reflog git stash / git stash apply git commit --amend git show
 • 11. „brandzlowanie”
 • 12. „brandzlowanie”
 • 13. „brandzlowanie”
 • 14. „brandzlowanie”
 • 15. „brandzlowanie” • • • • • • git branch / git checkout -b git checkout git merge git rebase / git rebase –i git reset git rebase -i HEAD~10
 • 16. Zdalne repozytorium • git remote add • git pull (git fetch; git merge) • git push • git fetch
 • 17. Workflow • git pull • wprowadzenie zmian w plikach + commity lokalne + praca na branchach lokalnych • git pull i ewentualnie rozwiązanie konfliktów • git push
 • 18. Typy workflow • Centralized workflow • Feature Branch Workflow • Gitflow Workflow • Forking Workflow
 • 19. Centralized workflow
 • 20. Feature Branch Workflow
 • 21. Gitflow Workflow • Vincent Driessen http://nvie.com
 • 22. Gitflow Workflow
 • 23. Gitflow Workflow
 • 24. Gitflow Workflow
 • 25. Gitflow Workflow
 • 26. Forking Workflow 1. The project maintainer initializes the official repository 2. 3. 4. 5. 6. 7. Developers fork the official repository Developers clone their forked repositories Developers work on their features Developers publish their features The project maintainer integrates their features Developers synchronize with the official repository
 • 27. Podsumowanie • Jak działa git • Jak go zainstalować oraz używać commitów i branchy • Jak podłączyć się do zdalnego repozytorium oraz pobierać i wysyłać zmiany • Jak pracować z gitem w projektach W prezentacji wykorzystano rysunki z: git-scm.com, www.atlassian.com
 • 28. Materiały • • Informacje o gicie: • • • • http://git-scm.com/book/pl http://pcottle.github.io/learnGitBranching/ http://www.atlassian.com/git/workflows http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/ Darmowe repozytoria gita: • • https://github.com/ (bezpłatnie tylko repo publiczne) https://bitbucket.org/ (bezpłatnie ograniczenie do 5 osób w zespole, brak ograniczenia ilości i wielkości repozytoriów)
 • 29. Praca z Gitem Dawid Cieszyński CrystalCode Studio / Sagittario sp. z o. o. dawid.cieszynski@crystalcode.pl / dawid.cieszynski@sagittario.pl +48 517 087 356

Related Documents