Pocir
Forgc Retail Prices in Rs./pc
EFFECTED FROM, 01.02.2013
Poaio
F*rgc
PAGEl
METRIC HEX SCREW / BOL
@Fffi: Recommended Retail prices in Rs./pc
EFFECTED FROM 01.02.2013
@
Poaio
Fcrgc
Puoja
Fcrgc EFFECTED FROM 01.02.2013
FASTENERS FOR TATA GOMMERCIAL VEHICLES
Paoja
F+rge
Sr. NO. DWG. NO. DESCRIPTION
PAGE....
Prcja
Fcrgc Poojo
F+rgc
WHEEL BOLTS
SR. NO. DRG NO. DESCRIPTION
PAGE 4
GRADE UITABLE tr'OR ru':}rlrtT
I PFL. 174 C RATE
UI...
Fooio
Fcrgc EFFECTED FROM 01.02.2013
Foci*r
Fcrgc
}.NO. DRG.NO.
wueer ruurs
DESCRIPTION
-
DA':EE
-
GMDE SUITABLE FOR VEHIC...
errGi
Forgc EFFECTED FROM 01.02.2013
@H,"i:]
ilild-E',A-ilia-
1 PFL.384 M10x1 .Ox2A HtrY nnr I
^E
AN
2 PFL.385 12.9 o.b5
3...
Poojo
Fcrgc Pooja
F+rgc
FASTENER FOR MARUTI
s.wo lpnnr ruo. f one. rrro. DESCRIPTION
-
M6x1.ox1o F1;G;;;
M6X1.OX12 FLANGE ...
@H'"i:
I,E?Dr^
s.NO DRG. No DESCRIPTION
BASTC RATE
0.18
0.35
0.74
1.26
2.41
-
3.97
5.28
1 lS:1364 M5
2 lS:136a M6
3 lS:136...
FROM 01.02.2013 f,ocjo
Forgc
HEX WELD NUT
SLOTTED/CASTLE NUi
SR.NO DESCRIPTION
NUT
1
GRADE PFL NO BASIC RATE
2
-- --':lYr ...
+u$D_ PAGE-1o
Foojo
ForSe
I hr^^H
0
S NO.
@o T_
IBASIC RATE
1 s353
2 s353 RR
2.65
3 s363 8.8
-
3.98
4 s363 M8X1.25X2o c 8....
of 10

Pooja 1.2.2013

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pooja 1.2.2013

  • 1. Pocir Forgc Retail Prices in Rs./pc EFFECTED FROM, 01.02.2013 Poaio F*rgc PAGEl METRIC HEX SCREW / BOL
  • 2. @Fffi: Recommended Retail prices in Rs./pc EFFECTED FROM 01.02.2013 @ Poaio Fcrgc
  • 3. Puoja Fcrgc EFFECTED FROM 01.02.2013 FASTENERS FOR TATA GOMMERCIAL VEHICLES Paoja F+rge Sr. NO. DWG. NO. DESCRIPTION PAGE.3 1 PFL 369 M8x1-Ox2? l{trY Elr.tr r EtE}rrDE GRADE Basic ra 2 PFL 190 _ -__-- ___. . .v, LLLLn.rn,{rr l+u/, zbc 14 110E001 M8x1.0x23 COLLAR BOLT CAM SHAF rutox t.zcxcc na^ 10.9 2.45 3 PFL2O2 8.8 2.45 A PFL2O2 10.9 7.13 5 PFL 373 10.9 7.42 3.45 lII IUI I.UXZO Ntr^ t,(JL I PROPELLER SHAFT M10x1.0x30 HEX BOLT 10.9 pHO SpL Ml0x1.0x30 HEX BOLT PROPELLER SHAFT M10r1-5x10 l-ltrY Fla.r T DEtADET r Fh Ar r r F- 10.96 PFL 307 7 PFL 378 10.9 3.97 8 PFL 167 10.9 3.5i I PFL 189 _ _ __-- ___r . .vr LLLL^ enrtr I ttu oJU ,lu3u6 wltO*t.SreS HeX eOLr SfeenlNffi_ M1ox1.5x9o HEx BoLTWTH m tt/ti0x1.5x100 HEX BoLTWTTH DruLLF 8.8 3.13 f0 PFL1128 8.8 5.71 11 PFL 1128 10.9 14.76 12 PFL 193 10.9 17.05 rf ,z^ r.ox+v rAUVA rruLt/HEx scREW SQ.END 257 342 3ogo05 v112x1.5x62 TAWA BOLT/HFX Septrw q.1 trf,rn ,E' q,^.^lll; 10.9 9.7113 PFL 193 10.9 ,0.4614 s 078 Vl12x'1.5v)7 l{trY q.DEr^, 15 PFL 505 11r*r.u*ut tt=a*,*O r.trtroaarrro (r r.aa OrffiM12x1-5x92 l-lFY Rnl TnD.ninr ^A^F - 10.9 9.69 10.9 29.4216 PFL 1539 17 PFL 383 M12x1.5x145 STREERTNG BO LT T2St346rOozOS 12.9 22.15 18 PFL 383 10.9 61.28 l,u r.^ r.ox rro.c u I EEi<tNG EoLT T257446109001 ; lVttZ*t.ZS*AO SfUO CnOWN fUee ,rO*r.O*rU aOtaO* tOt, "*O*M14x1.5x50 coLLAR BoLT cRowN wHELL (121osE)m *rO*r.r*tr "O ,rO*r.UrrU "OaaO* tOa, a*Ota M14x1.5x110 coLLAR BoLT ENGTNE - M16x1.5x72 HEX BOLT Se. END 10.9 57.2lf9 PFL 188 10.91 11.3(20 PFL 188 {0.! 13.6321 PFL 188 10 17.57 22 PFL 161 f 0.9 15.2823 PFL 367 24 PFL 367 10.9 19.14 10.9 20.0025 PFL 155 10.9 24.1126 PFL,I55 10.9 25.3227 PFL 155 28 PFL 506 10.9 28.41 29 PFL 311 10.9 32.94 30 PFL237 8.8 27.71 TI IOX I.OX''JY ! HIKU AF<M BOLT - VI16x1.5x143 THIRD ARM BOLT - V116x1.5x174 THTRD ARM BOLT - tll16x1.5x1R) Tlllpn aEir Erf1 I Y 10.9 52.8331 PFL237 32 PFL237 10.9 54.62 {0.9 64.6333 PFL237 10.9 70.76
  • 4. Prcja Fcrgc Poojo F+rgc WHEEL BOLTS SR. NO. DRG NO. DESCRIPTION PAGE 4 GRADE UITABLE tr'OR ru':}rlrtT I PFL. 174 C RATE UI!!*l.Ex58 10.9 2 PFL. 182 TATA 25.02M18*rx!En 10.9 3 PFL. 364 TATA 25.59MI8x2.5x6g 10.9 TATA4 PFL. 364 30.03 M18x 2.5x78 10.9 5 PFL. 163 TATA 33.87M20x 2.5x78 1()q 6 TATA 30.77PFL- 163 M2ox2Fvoo 10.9'I PFL. 163 tIA rrrA 34.96 M20x2.5x100 10.9 8 PFL - tas TATA 39.16 NI?O*2.5x110 10.9 I PFL - 163 TATA 42.88 LI?Q* 2.8 x 118 10.9 10 PFL - zzx 'TA'TA 44.75 $22 x2.5 x 82 10q 11 TATA RR R/, PFL - 275 M22x 2.8 x g6 10.9 TAII!A L2 PFT, - czx 45.99 M22x2.5x10b 10q 13 TATA 49.26PET. - qzx $-22x2.5x110 10q L4 | ew.-zzs TATA 51.59 M22x2.Exll5 10.9 15 PFT, - zzx TATA 54.08 M22x2.5 x t2O 10q 16 TATA 55.94PFL. 275 W2*2.5x125 10.9 t7 PFT, - czx TArIlA 58.10 M22x2.ExtBO 10.9 18 PFL - .qqq TATA 60.28 1/2"UNF x 2" R 19 JEEP L1.71PFL. 667 MI!2x1.5xBB.E 10.9 20 PFL-974 TOYOTA QUALIS 19_37 W22x2.b x 88 10.9 T.lilVT A rrn 27 PFL - oza 48.56 M22x 2.8 x 98 10.9 ,c, PFL - t t.qq T IIN 54.50 I412x1.5x40 toq 23 PIAGGIO 9.18PFL - 1070 M2?.-?K-aa///rD 10.9 TATA24 PFL - tozo 44.43 M22x2.E x 98 (GROUN loq 25 TATA 51.58PET- - qoc Ivll?r 1.25 x SB.E 26 25-.33 HRC MARUTI 5.39PFL. 393 M12x1.2Ex88 25-33 HRC 27 Ptr'T. - znx MARUTI 6.03M14xl.bxbB 10-9 28 SUMO 16.69PFL. 275 W2*2.5 x 86.5 10.9 TATA 41.73T.I
  • 5. Fooio Fcrgc EFFECTED FROM 01.02.2013 Foci*r Fcrgc }.NO. DRG.NO. wueer ruurs DESCRIPTION - DA':EE - GMDE SUITABLE FOR VEHICLE BASIC RATF ' 1 1,.,,n Ml8x1.5 ItIl8x2.5 M20x2.5 10 rATA I 1;6G 2 P-990 10 rATA '11.66 3 P:gg6 {0 TATA 14.81 4 P-991 M22x2.5 M{8x2.5 (ASSY.) 1t20x2.5 (ASSy.) Ut20x2.5 (LONG ASSY.) tll22x2.5 (ASSy.) _ 122x2.5 (LONG ASSY.) - 10 TATA 23.83 5 P-995 10 TATA 31.41 6 r-998 10 rATA 32.88 7 P-1001 10 TATA 37.0 I ,-9gg 10 rATA 37.0: I P-1004 10 TATA 40.2t 10 P-359 1M12x1.5 (CONtCALt t- Iwrrzxr.s (sADDLE NUTI t _..=.- luzzxz.s (Assy.) I lM14x1.s M12x1,25(DoMED NUT) t/2', (uNF CON|cAL) M12x1.25 (CONtCALt M12x1.5 (PtAGGtO cONtcAL) TOYOTA QUALIS 10.9t 11 P-296 8 PIAGGIO 21.37 12 Pn80 10 LEYLAND 42.38 13 P-263 10 SUMO 9.09 14 P-627 6T MARUTI 7.83 15 P-303 I JEEP 8.6X 16 P-992 5T MARUTI 3.73 17 P-680 PIAGGlO CONICAL 6:lI
  • 6. errGi Forgc EFFECTED FROM 01.02.2013 @H,"i:] ilild-E',A-ilia- 1 PFL.384 M10x1 .Ox2A HtrY nnr I ^E AN 2 PFL.385 12.9 o.b5 3 PFL.386 12.9 8.07 4 s-023 10.9 38.66 5 PFL.394 8.8 10.80 6 PFL-395 __- __ .._.. ,vLLA! erJL I ,OUO U/W t (JLT 10.9 f 3.08 7 PFL.4O3 10.9 11.39 ilN-6- - DRG.NO. 8.8 7.48 J ffii1 PFL-152 lutzrt oyrl ayr E Erar 2 PFL-255 ___ -.--__ -_-r vnrrlEI,f ZF M10x'f 2RvaTtni El^r r Avr 107 12.13 3 P-171 7T 10.13 4 PFL-158 I 2.94 10.9 11.1 S.NO. DRG.NO. UESf;RIPTIr.tN 1 PFL-956 1 I 2" P.Str v I -alQrr r- Er.rri rr GRADE BASIC RATI 2 M4l859 __ _-. .,_ _,.vrrrr srlt nvLtr lN IHREAD 5/R" I lNtr-, E/orr bt Arr A^r - V 14.23 3 s426 R 15.02 4 P-524 _.-. --_ vrs r uvru EtvLI MTxl.oxf3HEXSCREW - [/t7v'l l'lv{A Ucw o^-- 8 24.08 5 s-250 5 7.62 6 s-260 10.9 1.67 10.9 1.77
  • 7. Poojo Fcrgc Pooja F+rgc FASTENER FOR MARUTI s.wo lpnnr ruo. f one. rrro. DESCRIPTION - M6x1.ox1o F1;G;;; M6X1.OX12 FLANGE SCREW PAGE 1 101550M06103 s-154 GRADE BASIC RATE 2 101550M06123 s-154 6T 0.80 3 101550M06163 s-154 6T 0.85 IYIb^1.0X16 FLANGE SCREW M6X1.OX2O FLANGE SCREW M6X1.OX22 FLANGE SCREW M6X1.OX25 FLANGE SCREW VI6X1.OX3O FLANGE BOLT VI6X1.OX35 FLANGE BOLT 6T 0.914 l0155OMO62O3 s-154 5 sl54 6T 1.00 6T 1.236 01550M06253 s-154 6T 1.177 01550M06303 s-154 8 01550M06353 s-154 6T 1.32 6T 1.41I 01550M06403 s-l54 10 vrb,('r.0x40 FLANGF Rnt r 6T 1.5701550M06453 s-154 ,I6X1.0X45 FLANGE BOLT 11 6T 1.7001550M06503 s-l54 1M6X1.0X50 FLANGE BOLr 1M8X1.25X12 FLANGE SCREW 1M8X1.25X16 Ft aN^tr c^oEril IM8X1.25X2O FLANGE SCREW M8X1.25X25 FLANGE SCREW MRX,I 'EY.TN EI AII^F 6T 1.7912 01550M08123 s-157 1A 6T 1.6401550M08163 s-f 57 6T 1.7914 01550M08203 s-157 15 6T 1.9801550M08253 s-157 6T 2.2016 01550M08303 s-l57 17 01550M08353 s-157 __-___.._- r rnrrvs EtLtLl MSX1 .25X35 FLANGE BOLT 6T 2.42 18 6T I z.os01550M08403 s-157 M8X1.25X40 FLANGE BOLT M8X1.25X45 FLANOEB;; 6T 2.8619 )rSSnMnRrEa s-157 20 6T 3.09)1550M08503 s-157 MUXl.25X5O FLANGE BOLT 6T 3.2621 r1550M08603 s-157 6T 3.7922 01550M10203 s-037 M8x1.2s HEx NUT A/F 12 Jrs I u|l12x1.25 HEX Nltr.ils 7T 2.7923 01ss0M0f253 s-037 7T 3.1524 015s0M10303 s-037 25 0f550M103s3 s-037 7T 3.51 26 01550M10403 s-037 7T 3.97 7T 4.2427 01550M10453 s-037 7T 4.6028 0{55nM{nE,l" s-037 29 7T 4.94 PFL.O79 7T 8.3330 P-078 31 6 0.71 P-126 6 1.0832 P-171 ** E) 6 1.94rLlSE & sArEs rAxAs eppr-lGr-r
  • 8. @H'"i: I,E?Dr^ s.NO DRG. No DESCRIPTION BASTC RATE 0.18 0.35 0.74 1.26 2.41 - 3.97 5.28 1 lS:1364 M5 2 lS:136a M6 3 lS:1364 M8 4 lS:1364 M10 5 lS:f 364 Ml2 6 lS:1364 M14 7 lS:136a M16 8 lS:136a Ml18 9 7.84 10.24 12.55 17.47 26.21 35.43 lS:136a M20 10 lS:136a M22 11 lS:1364 M24 12 lS:1364 M27 13 lS:1364 M30 BS:1768/1083 BS:1768/1083 BS:1768/1080 BS:1768/1083
  • 9. FROM 01.02.2013 f,ocjo Forgc HEX WELD NUT SLOTTED/CASTLE NUi SR.NO DESCRIPTION NUT 1 GRADE PFL NO BASIC RATE 2 -- --':lYr ErvY vrELU NU I MzY4 I 'r.Lrt^v ^..1]..- P-312 1.04 3 6 P-063 P-076 0.83MUXl.25 THICK NUT 6 4 1.23MEXl.25 HEX NUT M{nY.f E t4E ^r-.llF 10 5 P-096 1.04 6 _ __-.._ r.v rur , rrEA NU I M1ox1.5 (17 A/F) HEX NG 10 P-120 1.88 7 10 P-146 P-197 1.83Ml2x1.75 (18 A/F) HEX NUT M12x1.75 (1e A/FrHililr M12x1.5 HEiNfr;F UllAY{ E lrE't1 r,r,-lF 10 8 3.36 10 9 P-165 3.36 10 10 P-300 3.36 11 l/lrAY,l ,r uEv A'T 10 P-205 5.30 10 P-299 7.87
  • 10. +u$D_ PAGE-1o Foojo ForSe I hr^^H 0 S NO. @o T_ IBASIC RATE 1 s353 2 s353 RR 2.65 3 s363 8.8 - 3.98 4 s363 M8X1.25X2o c 8.8 3.53 5 s363 8.8 3.71 b s354 8.8 4.13 7 s354 [,Itoxt.soxg 8.8 7.16 I s354 8R 7.72 9 s354 M10X1.50x70 8.8 8.89 ,.rAUH UOLT 8.8 12.92 SPL BOLT & NUT M10X1.5X45 D HEAdBOLT M12X1.5X35 PRIDEET M 1 2x 1 . 5x44 RomEiGr Lo r-- M1oxi.s FLAIG r,rUi M12x1.s c-oimAl NUT- S NO. DRG NO 1 s176 GRANE EI 2 sf76 8.8 0.97 3 sl76 8.8 1.06 4 s176 8.8 1.06 5 s178 ffi 8n 1.11 b s178 RP 2.04 7 s178 8.8 _ 2.24 I s178 ffi 8.8 2.48 9 s177 8.8 2.73 10 s177 8.8 4.39 11 PFL2159 8.8 4.59 12 PFL2159 8.8 8.83 13 PFL2159 8.8 9.39 8.8 10.12 DESCRIPTION wroxr.zsxeo sExEiTi M1ox1.25x1ss HEx BoLT l,troxr.sxssTmE scREW srs.g(*@

Related Documents