Vývoj  televizního  trhu  v  ČR  -­‐  šance  pro  ostatní  mediatypy?   Petr  Dvořák   ...
Změna  poměrů  na  TV  trhu   Ostatní   2007   8%   ...
Výkonnost  TV  –  2007-­‐2011  60.00   ...
Výkonnost  TV  Nova  –  2007-­‐2010   7   6   5   4   3   ...
Vývoj  trhu  TV  reklamy  –  2007-­‐2010   2007   20...
Paradox  snížení     markeQgových  rozpočtů   2008   ...
Kdo  získá  “staronové”  rozpočty?   Internet   (sea...
Prezentace brunch mashup - petr dvořák
of 8

Prezentace brunch mashup - petr dvořák

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Sports      Business      


Transcripts - Prezentace brunch mashup - petr dvořák

  • 1. Vývoj  televizního  trhu  v  ČR  -­‐  šance  pro  ostatní  mediatypy?   Petr  Dvořák   10.března  2011     ©2011
  • 2. Změna  poměrů  na  TV  trhu   Ostatní   2007   8%   I.-­‐II.2011   Ostatní   16%   ČT   NOVA   28%   NOVA   42%   47%   ČT   21%   Prima   Prima   17%   21%   Podíl  na  sledovanosQ    v  PT   Cílová  skupina  15-­‐54    Zdroj:  ATO  –  Asociace  televizních  organizací
  • 3. Výkonnost  TV  –  2007-­‐2011  60.00   25.00  50.00   20.00  40.00   15.00  30.00   10.00  20.00  10.00   5.00   0.00   0.00   2007   2008   2009   2010   I.-­‐II.2011   2007   2008   2009   2010   I.-­‐II.2011   Nova  GROUP  15-­‐54   Nova  GROUP  15+   Prima  GROUP  15-­‐54   Prima  GROUP  15+  35.00   18.00  30.00   16.00   14.00  25.00   12.00  20.00   10.00  15.00   8.00   6.00  10.00   4.00   5.00   2.00   0.00   0.00   2007   2008   2009   2010   I.-­‐II.2011   2007   2008   2009   2010   I.-­‐II.2011   ČT  GROUP  15-­‐54   ČT  GROUP  15+   Ostatní  TV  vč.  TV  Barr  15-­‐54   Ostatní  TV  vč.  TV  Barr  15+   Zdroj:  ATO  –  Asociace  televizních  organizací
  • 4. Výkonnost  TV  Nova  –  2007-­‐2010   7   6   5   4   3   6.4   5.2   5.2   5   2   1   0   2007   2008   2009   2010   Výnosy  (mld  CZK)  Zdroj:    CME  –  investorské  prezentace  2008-­‐2010
  • 5. Vývoj  trhu  TV  reklamy  –  2007-­‐2010   2007   2008   2009   2010   -­‐  23%   0%   11%   7%  Zdroj:    CME  –  investorské  prezentace  2008-­‐2010
  • 6. Paradox  snížení     markeQgových  rozpočtů   2008   2009   2010   2011   60%   70%   100%   ???%  Zdroj:    interní  odhad
  • 7. Kdo  získá  “staronové”  rozpočty?   Internet   (search,  video,   kontext)   Televize   Ostatní   (nové  produkty,     mediatypy   nové  kanály)   (print)   ???     mld  CZK

Related Documents