1
2008-12-15
Dr Sabina Cisek
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytet Jagielloński
Narzędzia, te...
2
Jak znaleźć pełnotekstowe czasopismo elektroniczne w wolnym dostępie? Przez
katalogi/wykazy, na przykład:
• DOAJ Direct...
3
• BlogPulse http://www.blogpulse.com/
Serwisy agregujące
...
4
5. RSS, NEWS FEEDS itp.
• Google Reader http://reader.google.com
...
5
SPOŁECZNOŚCIOWE SERWISY ORGANIZUJĄCE I PORZĄDKUJĄCE ZASOBY INTERNETU
10.
Bookmarking and Tagging, Social...
Narzedzia, technologie i zasoby internetowe w dzialalnosci brokera informacji: wybrane aspekty
of 6

Narzedzia, technologie i zasoby internetowe w dzialalnosci brokera informacji: wybrane aspekty

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      Technology      Design      


Transcripts - Narzedzia, technologie i zasoby internetowe w dzialalnosci brokera informacji: wybrane aspekty

  • 1. 1 2008-12-15 Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński Narzędzia, technologie i zasoby internetowe w działalności brokera informacji: wybrane aspekty Wykorzystanie technologii i zasobów internetowych w działalności brokera informacji – trzy zakresy: • przede wszystkim – poszukiwanie, ocena i przetwarzanie informacji • komunikacja z klientami i Public Relations, np. poczta komputerowa jako narzędzie komunikacji z klientami, własny serwis WWW jako medium Public Relations, blog jako instrument informacji i komunikacji etc. • organizacja i zarządzanie własną firmą, np. technologia wiki jako narzędzie zarządzania wiedzą w firmie, wewnętrzna lista dyskusyjna etc. Invisible Web, Open Access, Web 2.0 Trzy „niestandardowe” obszary Internetu, których broker informacji nie moŜe lekcewaŜyć: • Deep/Hidden/Invisible Web = Głęboki/Ukryty/Niewidzialny Internet • Open Access (czyli pełnotekstowe zasoby naukowe i profesjonalne w wolnym dostępie) • Web 2.0 i Consumer Generated Content Invisible Web, wyszukiwanie zasobów • CompletePlanet The Deep Web Directory http://aip.completeplanet.com/ • IncyWincy: The Invisible Web Search Engine http://www.incywincy.com/default • Intute http://www.intute.ac.uk/ • Turbo10 Search Engine http://turbo10.com/ • WebLens, dział Searching the Invisible Web (Hidden Web, Deep Web) http://www.weblens.org/invisible.html Invisible Web: wybrana literatura, przewodniki • Derfert-Wolf, Lidia (2007) [dok. elektr.]. Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci. Dostęp: http://eprints.rclis.org/archive/00008560/ • Mansourian, Yazdan (2008) [dok. elektr.]. The Invisible Web Weblog http://invisibleweblog.blogspot.com/ • Zillman, Marcus P. (2008) [dok. elektr.]. Deep Web Research [blog] http://www.deepwebresearch.info/ Open Access, wyszukiwanie zasobów naukowych i profesjonalnych w wolnym dostępie Jak znaleźć archiwum, repozytorium, bibliotekę cyfrową? Przez katalogi/wykazy, na przykład: • Directory of World Repositories: Top 200 Repositories http://www.webometrics.info/top200_rep.asp • OpenDOAR the Directory of Open Access Repositories http://www.opendoar.org/ • ROAR Registry of Open Access Repositories http://roar.eprints.org/
  • 2. 2 Jak znaleźć pełnotekstowe czasopismo elektroniczne w wolnym dostępie? Przez katalogi/wykazy, na przykład: • DOAJ Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org/ • Genamics JournalSeek http://journalseek.net/ [Uwaga! Nie wszystkie czasopisma objęte serwisem są w wolnym dostępie) • Jan Szczepanski's lists of OA-journals http://www.his.se/upload/Biblioteket/john/jan2.xml lub http://www.his.se/bib/jan • Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne http://www.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/ • Pełnotekstowe czasopisma elektroniczne w wolnym dostępie http://www.bj.uj.edu.pl/~krosniak/Open_Access_1.htm Jak bezpośrednio znaleźć artykuły naukowe, materiały dydaktyczne, multimedia etc. – pełne teksty? Przez dedykowane serwisy wyszukiwawcze zasobów Open Access, między innymi: • Citebase http://www.citebase.org/ • CteSeerX alpha http://citeseerx.ist.psu.edu/ • E-print Network http://eprints.osti.gov/ • Google Scholar http://scholar.google.com/ [Uwaga! Wyszukuje nie tylko zasoby w wolnym dostępie] • HighWire Press http://highwire.stanford.edu/ • Live Search Academic http://search.live.com/results.aspx?q=&mkt=pl-pl&scope=academic&FORM=LIVSOP • OAIster http://www.oaister.org/ • Scirus for scientific information only http://www.scirus.com/srsapp/ Open Access: wybrana literatura, przewodniki • EBIB, serwis Open Access http://www.ebib.info/content/category/8/102/79/ • OA Librarian [blog] (2008) [dok. elektr.] http://oalibrarian.blogspot.com/ Web 2.0 i Consumer Generated Content/Media 1. BLOGOSFERA Jest ich mnóstwo, takŜe takich, które mogą/powinny być przedmiotem zainteresowania brokera informacji. Oto kilka przykładów: • Business Blog http://www.library.ohiou.edu/subjects/businessblog/ • Business Blogs http://www.iblogbusiness.com/ • Info-blog http://infopoint.pl/wordpress/ • Intelligent Agent http://www.ia-blog.com/ • ResourceShelf http://www.resourceshelf.com/ [blog/newsletter Gary’ego Price’a, jedno z najlepszych bieŜących źródeł dla profesjonalistów informacji) • The 50 best business blogs 1.1 Blogi (Weblogi) http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/media/article1923 706.ece Blogi w biznesie: wybrana literatura • Gunelius, Susan (2008) [dok. elektr.]. Should You Start a Blog for Your Business? Dostęp: http://weblogs.about.com/ Blogi: narzędzia, programy • http://www.weblogmatrix.org/ • BLIP http://blip.pl/ 1.2 Mikroblogging • Twitter http://twitter.com/
  • 3. 3 • BlogPulse http://www.blogpulse.com/ Serwisy agregujące • 1.3 informacje z blogów, Google Blog Search http://blogsearch.google.com/ wyszukiwarki weblogów • Technorati: http://www.technorati.com/ (przeszukuje takŜe inne zasoby Web 2.0) 2. DYSKUSJE INTERNETOWE Chat, komunikatory, SMS • 2.1 http://www.meebo.com/ Instant messaging • BUSLIB-L http://lists.nau.edu/cgi-bin/wa?A0=BUSLIB-L • Forum Polskich Brokerów Informacji http://www.infobroker.org.pl/forum/ Profesjonalne dyskusje internetowe moŜna znaleźć m.in. poprzez katalogi i wyszukiwarki dyskusji internetowych: • CataList, the official catalog of LISTSERV® lists http://www.lsoft.com/lists/listref.html Fora, grupy i listy 2.2 • Gazeta.pl Usenet http://usenet.gazeta.pl/ dyskusyjne • Google Grupy dyskusyjne http://groups.google.pl/ • Onet.pl Niusy http://niusy.onet.pl/katalog.html • Yahoo! Groups http://groups.yahoo.com/ Fora: narzędzia, programy • http://www.forummatrix.org/ NARZĘDZIA WSPÓŁPRACY, WSPÓŁTWORZENIA DOKUMENTÓW I PUBLIKACJI 3. Collaboration and co-creation tools Ogólne: • Wikipedia http://pl.wikipedia.org/ • Wiktionary http://www.wiktionary.org/ Bibliotekarskie: • Library Success: A Best Practices Wiki http://www.libsuccess.org/ Biznesowe i ekonomiczne: • Encyklopedia Zarządzania http://mfiles.ae.krakow.pl/pl/ Oparte na technologii 3.1 wiki Naukowe: • Scholarpedia http://www.scholarpedia.org/ Wiki: narzędzia, programy • http://www.wikimatrix.org/ Nowa idea: wikinomics (wiki-ekonomia?) • http://www.wikinomics.com/book/ • Dokumenty Google http://docs.google.com 3.2 Inne • Zoho http://zoho.com/ 4. POCZTA ELEKTRONICZNA „NOWEGO TYPU” • Eyejot [video-maile] http://www.eyejot.com/ • Gmail: Email from Google
  • 4. 4 5. RSS, NEWS FEEDS itp. • Google Reader http://reader.google.com • Gazeta.pl RSS http://serwisy.gazeta.pl/rss/0,0.html • Money.pl RSS http://www.money.pl/rss/ • Onet.pl Wiadomości RSS http://wiadomosci.onet.pl/rssinfo.html RSS: narzędzia, programy • RSS Compendium http://allrss.com/rssreaderswindows.html SERWISY POZWALAJĄCE UśYTKOWNIKOM NA TWORZENIE WŁASNYCH PRODUKTÓW (pojedyncze 6. egzemplarze, limitowane serie) • Zazzle http://www.zazzle.com/ SERWISY TYPU PYTANIE-ODPOWIEDŹ 7. Q & A SITES • AllExperts Questions and Answers http://www.allexperts.com/ • WikiAnswers Q & A Community http://wiki.answers.com/ SHARING SITES / COMMUNITIES 8. Serwisy społecznościowe mające na celu „dzielenie się” z innymi, tj. publikację, upowszechnianie (takŜe – tworzenie) materiałów róŜnego typu Dokumenty profesjonalne (biznes, edukacja, nauka, • 8.1 Docstoc.com http://www.docstoc.com/ prawo, technologia i inne) Filmy, nagrania audio i • Odeo http://odeo.com/ video etc. • 8.2 TeacherTube http://www.teachertube.com/ Audio and Video Sharing • YouTube http://www.youtube.com/ Sites • Fotografie Flickr – Photo Sharing http://flickr.com/ 8.3 • Photo Sharing Sites Fotosik.pl http://www.fotosik.pl/ Prezentacje • 8.4 SlideShare: http://www.slideshare.net/ multimedialne Wykresy, zbiory danych. • Gapminder http://www.gapminder.org/ Graficzne prezentacje • 8.5 Many Eyes http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/app danych statystycznych, • Swivel http://www.swivel.com/ wizualizacje etc. SPOŁECZNOSCI PROFESJONALNE (i towarzyskie) 9. Social networking sites • Biznes.net http://www.biznes.net/ (społeczność profesjonalistów – Polska) • GoldenLine.pl http://www.goldenline.pl/ (społeczność profesjonalistów – Polska) • LinkedIn http://www.linkedin.com/ (społeczność profesjonalistów – świat) • MySpace http://www.myspace.com/ (społeczność ogólna – świat) • Profeo – Społeczność Profesjonalistów https://www.profeo.pl/profile/login/
  • 5. 5 SPOŁECZNOŚCIOWE SERWISY ORGANIZUJĄCE I PORZĄDKUJĄCE ZASOBY INTERNETU 10. Bookmarking and Tagging, Social bookmarking sites, Online reference management Ogólne (dzielenie się odnośnikami do polecanych stron WWW = sharing bookmarks): • del.icio.us social bookmarking: http://del.icio.us/ • MojeTropy.pl http://www.mojetropy.pl/ Serwisy porządkujące • Wykop.pl http://www.wykop.pl/ zasoby Internetu: - polecane serwisy WWW (linki) Naukowe (dzielenie się odnośnikami do polecanych stron WWW oraz tekstów online - tagi = sharing bookmarks and bibliographies, online reference management): • Bibsonomy http://www.bibsonomy.org/ - folksonomie • CiteULike http://www.citeulike.org/ • Connotea: Free online reference management for all researchers, clinicians and scientists http://www.connotea.org/ ŚWIATY WIRTUALNE 11. Virtual Worlds • SecondLife http://secondlife.com/ Wybrana literatura: • Virtual economy (2008) [online]. In: Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_economy Web 2.0 i Consumer Generated Media: wybrana literatura, przewodniki • Cisek, Sabina (2008) [dok. elektr.]. Nauka 2.0: nowe narzędzia komunikacji naukowej. Dostęp: http://eprints.rclis.org/archive/00012894/01/nauka_2.0.pdf lub http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/pdfs/nauka%202.0.pdf • Hupp, Jessica (2008) [dok. elektr.]. 25 Useful Social Networking Tools for Librarians. Dostęp: http://www.collegedegree.com/library/financial-aid/25-useful-social-networking-tools-for-librarians • Jacobson, Trudi E. (2008) [dok. elektr.]. Evaluating Web Content. Dostęp: http://library.albany.edu/usered/eval/evalweb/ (dotyczy takŜe oceniania blogów, serwisów bookmarkingowych, wiki etc.) • Koszowska, Agnieszka (2008) [dok. elektr.]. Informacja w społecznościowym Internecie. Narzędzia, źródła, twórcy. Dostęp: http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/pdfs/WSB_koszowska.pdf • Zielińskii, Zbigniew E. (2008) [online]. Rola i znaczenie Web 2.0 w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. E-mentor nr 2. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=24&id=542

Related Documents