Nelaimingų atsitikimų prevencija vaikystėje
Dr.Rytis Vilkonis
ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS
Edukologijos fakultetas
Ugdymo sistemų...
Nelaimingi atsitikimai ir jų prevencija:
esminiai klausimai





Ar nelaimingi atsitikimai (NA) – problema, o
nelaim...
NA kaip problema

“Nelaimingi atsitikimai” – netyčiniai,
nesuplanuoti įvykiai su neigiamomis pasekmėmis




sveika...
NA kaip problema

Nelaimingi atsitikimai (pagal PSO):

Eismo įvykiuose
• pėstieji
• Nemotorinių transporto priemonių ...
NA kaip problema




Kasmet pasaulyje dėl smurto ir nelaimingų
atsitikimų miršta 95 000 vaikų. Dėl nelaimingų
atsi...
NA kaip problema
NA kaip problema
Transportinis traumatizmas – išskirtinė
problema

Gyvenamosios aplinkos pokyčiai:





Automobilių kelių tinklo p...
Transportinis traumatizmas – išskirtinė
problema: eismo aplinkos pokyčiai
Transportinis traumatizmas – išskirtinė
problema: eismo aplinkos pokyčiai
Transportinis traumatizmas – išskirtinė
problema: eismo aplinkos pokyčiai
Transportinis traumatizmas – išskirtinė
problema: eismo aplinkos pokyčiai
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200...
Transportinis traumatizmas – išskirtinė
problema: eismo aplinkos pokyčiai
NA kaip problema
NA kaip problema
NA kaip problema
NA kaip problema
NA kaip problema
NA kaip problema
NA kaip problema
Vaiko amžius kaip traumatizmo veiksnys

3-6 mėn. Kai kūdikiui 3-6 mėn., jis tiesia
rankas, griebia žaislus, kišasi juos ...
Vaiko amžius kaip traumatizmo veiksnys


6-14 mėn.6-8 mėn. kūdikis sėdasi, ima šliaužioti,
bando stotis. 8-14 mėn. pra...
Vaiko amžius kaip traumatizmo veiksnys

10-12 mėn. Tokio amžiaus kūdikis ima pažinti
daiktų savybes. Jis juos liečia, či...
Vaiko amžius kaip traumatizmo veiksnys


3-5 m. vaiko aktyvumas nuolat didėja. Didėja ir jo
fizinis pajėgumas: jis tam...
Vaiko amžius kaip traumatizmo veiksnys

5-7 m. amžiui būdingas pirmasis pastebimesnis
vaiko ūgio padidėjimas (per metus ...
Vaiko amžius kaip traumatizmo veiksnys

7-11 m. vaikas įgyja vikrumo, kurį ugdyti padeda
įvairių sporto šakų kultivavima...
Vaiko amžius kaip traumatizmo veiksnys

11-14 m. vaikų fizinis aktyvumas labai priklauso
nuo charakterio ir nuo auklėjim...
Vaiko amžius kaip traumatizmo veiksnys

12-15 m. vaikams formuojasi visuomeninis
socialinis elgesys. Jie sukyla prieš do...
Vaikų pažeidžiamumą keliuose
didinantys veiksniai

Veiksniai, susiję su

vaiku
•
•
•
•

Kognityvinis vystymasis
Fiz...
Vaikų pažeidžiamumą keliuose
didinantys veiksniai, susiję su vaiko
vystymusi

Kognityvinis vystymasis

Iki 7 metų amži...
Vaikų pažeidžiamumą keliuose
didinantys veiksniai, susiję su vaiko
vystymusi

Fizinis vystymasis





mažas ūgis
...
Vaikų pažeidžiamumą keliuose
didinantys socialinės aplinkos veiksniai

Veiksniai, susiję su šeima:








šeim...
Nelaimingų atsitikimų prevencija
Transportinis traumatizmas
 Nudegimai
 Apsinuodijimai
 Skendimai
 Kritimai
 Gamtos ...
Eismo dalyvių elgesys


Eismo
įvykių
Eismo
eismo

Išorinė kontrolė ir jos efektyvinimas
•
•
•
•

dalyvių elgesys ...
Eismo dalyvių elgesio keitimas


Elgesio keitimas – vienas sudėtingiausių uždavinių.
Todėl siekiant keisti eismo dalyvi...
Sprendimai – elgesio pagrindas

Kas lemia žmogaus elgesį?
•
•
•
•
Žmogus – tikslo siekianti sistema
Kelyje į tikslą sut...
Sprendimai ir elgesys
Kaip siekiama tikslo?

Kliūčių įveikimą individas suvokia kaip uždavinį, kurį jis turi
išspręsti, ...
Sprendimai ir elgesys
Kaip priimami sprendimai?


Nustatyta, kad faktinį individo elgesį gimdo pasirinkta
sprendimų str...
Sprendimai ir elgesys
Kaip priimami sprendimai?


Nustatyta, kad faktinį individo elgesį gimdo pasirinkta
sprendimų str...
Sprendimai ir elgesys
Aplinką, kaip fizinę, taip ir socialinę galima laikyti trimate
erdve, kuriai būdinga:



neapibr...
Kaip priimami sprendimai
Keturi sprendimo priėmimo etapai:
 Subjektyvus “uždavinio” įvertinimas
 Pasekmes sąlygojančių v...
Sprendimai, elgesys, savimoka
Uždavinys
Tikslas
kelyje
kelyje
Uždavinio
apžiūrėjimas,
subjektyvus
situacijos
įvertinima...
Subjektyvus uždavinio įvertinimas


Uždavinio suvokimas( vaizdinio susidarymas)visada subjektyvus
Subjektyvaus vaizdini...
Informacija iš ilgalaikės atminties

Informacija ilgalaikėje atmintyje:
Būk atsargus
gatvėje!..
• tam tikros strategij...
Subjektyvus uždavinio įvertinimas


Uždavinio suvokimas( vaizdinio susidarymas)visada subjektyvus
Subjektyvaus vaizdini...
Informacija iš aplinkos

Informacija iš aplinkos - tai, ką fiksuoja sprendimus
priimančio individo sensorinės sistemos:
...
Informacijos iš aplinkos stygius

Gali susidaryti neadekvatus užduoties vaizdinys.

Neadekvatus situacijai užduoties ...
Informacijos ilgalaikėje atmintyje stygius
Gali neigiamai veikti:
 informacijos iš aplinkos surinkimo efektyvumą:
• atsir...
Rizikos veiksnio įtaka elgesiui


Rizikos veiksnys – vienas iš veiksnių priimant sprendimą
Įvertinant rizikos laipsnį a...
Rizikos veiksnio įtaka elgesiui

Socialinėse situacijose rizikos vertinimas didele dalimi
priklauso
• nuo visuomenei pas...
Veiksniai, įtakojantys rizikos suvokimą

Svarbus rizikos vertinimą įtakojantis veiksnys – ilgalaikis
buvimas rizikingoje...
Kiti veiksniai, darantys įtaką sprendimams


Alternatyvų skaičiaus ribojimas arba grasinimas apriboti
iššaukia asmenyb...
Kiti veiksniai, darantys įtaką sprendimams


Panaši reakcija iššaukiama, kai kokie nors veiksniai
(tėvai, mokytojai, p...
Polinkis į riziką kaip asmenybės savybė
Ar egzistuoja polinkis rizikai?
Yra nuomonė, kad polinkis priimti rizikingus spren...
Ko turėtume siekti NA prevencija?

Ko turėtume siekti NAP?

Situacija skiriasi transportinio ir kt. traumatizmo
preven...
Ko turėtume siekti NA prevencija?

NAP pagrindas – pageidaujamas rezultatas (PR).

Jei PR – geras KET (kelių eismo tai...
Saugaus eismo kompetencija (SEK)

SEK turi suteikti eismo dalyviui:





galimybę kurti saugesnę eismo aplinką sa...
Saugaus eismo kompetencijos turinys

Galimybę kurti saugesnę eismo aplinką sau ir
aplinkiniams suteiks gebėjimas:



...
Saugaus eismo kompetencijos turinys

Efektyviai analizuoti eismo situaciją, prognozuoti pavojingų
situacijų susidarymą, ...
Saugaus eismo kompetencijos turinys

žemiausio rizikos laipsnio elgesio alternatyvą leis
pasirinkti

Žinios (informaci...
Saugaus eismo kompetencijos turinys

Praktiškai įgyvendinti pasirinktą elgesio
alternatyvą leis

Žinios
• Eismo aplin...
Saugaus eismo kompetencijos turinys

Pasimokyti iš savo paties patirties leis

Žinojimas ir supratimas, kad iš savo be...
Koks turėtų būti švietimo NAP srityje turinys ir
kodėl?

Koks turėtų būti švietimo NAP srityje turinys ir
kodėl?



...
Kas moko(-si) saugaus eismo ir kodėl?
Kaip nuo to priklauso mokymo(-si) kokybė?
Kokia bendrojo lavinimo mokyklos misija?
...
Kas moko(-si) saugaus eismo ir kodėl?
Kaip nuo to priklauso mokymo(-si) kokybė?
Kokia bendrojo lavinimo mokyklos misija?
...
Kas moko(-si) saugaus eismo ir kodėl?
Kaip nuo to priklauso mokymo(-si) kokybė?
Kokia bendrojo lavinimo mokyklos misija?
...
Kas moko(-si) saugaus eismo ir kodėl?
Kaip nuo to priklauso mokymo(-si) kokybė?
Kokia bendrojo lavinimo mokyklos misija?
...
Saugaus eismo kompetencijos ugdymo
didaktinės nuostatos

SEK ugdymas(-is) – visą gyvenimą trunkantis
procesas, nes:

K...
Saugaus eismo kompetencijos ugdymo
didaktinės nuostatos

Saugaus eismo kompetencija plėtojama:
APLINKOTYRA

remianti...
Saugaus eismo kompetencijos ugdymo
procesas grindžiamas aplinkotyra
Modeliuojama automobilių kelių eismo aplinka
Problemų...
Aplinkotyra
saugaus eismo
kompetencijų
ugdymo
procese
EA mokinio gyvenamoje vietovėje
EA mokinio gyvenamoje vietovėje
EA ...
Aplinkotyros metodai




stebėjimas (natūralus)
bandymas/eksperimentas
apklausa:
 žodžiu (interviu, grupinis interv...
Saugaus eismo mokymo(-si)
metodai

Saugaus eismo žinių sistemos konstravimui:
 išvadų formulavimas įvairiais būdais suk...
Saugaus eismo mokymo(-si)
metodai

Saugaus eismo gebėjimų ugdymui:
 stebėjimas, analizė, vertinimas
 modeliavimas;
• e...
Saugaus eismo mokymo(-si) metodai

vertybinių nuostatų ugdymui:
 diskusija;
 iniciatyvos, kūrybiškumo skatinimas;
 de...
Kūrybiniai darbai, akcijos
Kūrybiniai darbai, akcijos
Kūrybiniai darbai, akcijos
Kūrybiniai darbai, akcijos
Transportinio traumatizmo prevencija:
apibendrinimas


Labiausiai pažeidžiami – pėstieji.
Pagrindinės pėsčiųjų transpor...
Transportinio traumatizmo prevencija:
apibendrinimas

Pėsčiųjų transportinio traumatizmo prevencijos
stategijos:
 Eismo...
Transportinio traumatizmo prevencija:
apibendrinimas

Pėsčiųjų švietimas:


Ikimokyklinio ugdymo įstaigose
Bendrojo l...
Transportinio traumatizmo prevencija:
apibendrinimas

Veiksmingi (keičiantys vaikų elgesį realioje eismo
aplinkoje) saug...
Transportinio traumatizmo prevencija:
apibendrinimas

Neveiksmingi saugaus eismo mokymo
metodai:




Vien tik verb...
Transportinio traumatizmo prevencija:
apibendrinimas

Neveiksmingos saugaus eismo mokymo aplinkos
(nekeičiančios vaikų e...
Transportinio traumatizmo prevencija:
apibendrinimas

Veiksmingiausia – kurti su vaikais saugaus elgesio modelius,
anali...
Kitų nelaimingų atsitikimų prevencija



Nelaimingų atsitikimų prevencija švietimo priemonėmis
siekiama didinti žmoni...
Nelaimingų atsitikimų prevencija: gamtos
stichijos ir kiti pavojai gamtoje
Žaibavimas
 Didelis vėjas
 Potvynis
 Skendi...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
žaibavimas



Apie 70% dienų su perkūnija būna nuo
birželio iki rugpjūčio mėnesio. ...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
žaibavimas

Kaip saugotis žaibo, esant lauke:
 Nelaukti, kol perkūnija ims griaudėti ...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
žaibavimas

Kaip saugotis žaibo, esant lauke:
 Ieškant priedangos, nebėgti per plyną ...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
žaibavimas

Kaip saugotis žaibo, esant patalpose:
 Būti toliau nuo langų, elektros pr...
Nelaimingų atsitikimų prevencija: didelis
vėjas

Pranešus apie artėjančią vėtrą,
 sutvirtinti laikinus pastatus, statin...
Nelaimingų atsitikimų prevencija: gamtos
stichijos ir kiti pavojai gamtoje



Pučiant stipriam vėjui lūžta dideli me...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
potvynis



Potvynius Lietuvoje sukelia smarkios liūtys,
sparčiai tirpstantis snie...
Nelaimingų atsitikimų
prevencija: potvynis

Užklupus netikėtam potvyniui:
 Palaikyti ryšį su kaimynais, būti pasiruošus...
Nelaimingų atsitikimų
prevencija: potvynis

Užklupus netikėtam potvyniui:




Brendant užlietomis vietovėmis, kad...
Nelaimingų atsitikimų
prevencija: skendimas

Kaip sumažinti skendimo riziką:





Nepalikti prie vandens be prie...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
skendimas

Kaip sumažinti skendimo riziką:








Nesimaudyti iškart po valg...
Nelaimingų atsitikimų
prevencija: skendimas

Pradėjus skęsti:



pasistengti įkvėpti kuo daugiau oro, dėmesį į savę...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
skendimas



Nuskęsti galima ir namuose.
Kasmet pasaulyje 8 proc. nuskendusių
vaikų...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
nuodingi augalai





Lietuvoje yra nemažai nuodingų augalų.
Nuodingos gali būti...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
nuodingi augalai

Nuodingiausi augalai:

Paprastasis žalčialunkis
• nuodingas visas
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
nuodingi augalai

Nuodingiausi augalai:

Keturlapė vilkauogė
• nuodingas visas, ypa ...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
nuodingi augalai

Nuodingiausi augalai:

Varpotoji juodžolė
• nuodingas visas
augal...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
nuodingi augalai

Nuodingiausi augalai:

Europinis ožekšnis
• nuodingas visas.
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
nuodingi augalai

Nuodingiausi augalai:

Paprastasis sausmedis
• nuodingas visas.
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
nuodingi augalai

Nuodingiausi augalai:

Sosnovskio barštis
• nuodingas visas – nega...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
nuodingi augalai

Nuodingiausi augalai:

Paprastasis šaltekšnis
• nuodingi vaisiai
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
nuodingi augalai

Nuodingiausi augalai gėlynuose:

Paprastoji durnaropė
• nuodingos ...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
laukiniai gyvūnai (geliantys vabzdžiai)

Žalos laipsnį lemia keletas veiksnių: vabzdži...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
laukiniai gyvūnai (geliantys vabzdžiai)

Įgėlimo požymiai ir pasekmės
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
laukiniai gyvūnai (geliantys vabzdžiai)

Kaip sumažinti bičių, širšių, vapsvų,
kamanių...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
laukiniai gyvūnai (geliantys vabzdžiai)

Kaip sumažinti bičių, širšių, vapsvų, kamanių...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
laukiniai gyvūnai (geliantys vabzdžiai)

Įgėlus vabzdžiui:





pasišalinti iš...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
laukiniai gyvūnai (geliantys vabzdžiai)

Kuo skubiau kviesti greitąją medicinos pagalb...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
laukiniai gyvūnai (kraujasiurbiai)

Erkės





Erkinis encefalitas – sunki vi...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
laukiniai gyvūnai (kraujasiurbiai)
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
laukiniai gyvūnai (kraujasiurbiai)

Erkės
 Laimo liga. Pagrindis požymis - paraudimas...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
laukiniai gyvūnai (kraujasiurbiai)

Įsisiurbusią erkę traukti geriausia pincetu,
suėm...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
laukiniai gyvūnai (kraujasiurbiai)

Uodai
 Platina maliariją. Iki šiol liga buvo papl...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
laukiniai gyvūnai (ropliai)



Lietuvoje yra vienintelė
nuodingos gyvatės rūšis –
...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
laukiniai gyvūnai (ropliai)

Gluodenas, dar vadinamas “varinuke”, “varine
gyvate” yra ...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
laukiniai gyvūnai (ropliai)

Siekiant sumažinti nuodingos
gyvatės įgėlimo riziką:
Steb...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
gamtos stichijos ir kiti pavojai gamtoje

Lietuvoje didžiausią grėsmę žmonėms gamtoje
...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
laukiniai gyvūnai (žinduoliai)



Sergantys gyvūnai tampa vangūs, sulėtėjusios
rea...
Nelaimingų atsitikimų prevencija:
laukiniai gyvūnai (žinduoliai)


Stambieji plėšrūnai – vilkai
ir lūšys žmonių nepuol...
of 127

Nap1 r vw

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nap1 r vw

 • 1. Nelaimingų atsitikimų prevencija vaikystėje Dr.Rytis Vilkonis ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS Edukologijos fakultetas Ugdymo sistemų katedra
 • 2. Nelaimingi atsitikimai ir jų prevencija: esminiai klausimai      Ar nelaimingi atsitikimai (NA) – problema, o nelaimingų atsitikimų prevencija (NAP) – būtina? Kokie veiksniai lemia NA? Ko turėtume siekti NAP? Kokia švietimo vieta NAP? Koks turėtų būti švietimo NAP srityje turinys ir kodėl?      žinios gebėjimai nuostatos mokymo formos ir metodai mokymosi aplinkos ir priemonės
 • 3. NA kaip problema  “Nelaimingi atsitikimai” – netyčiniai, nesuplanuoti įvykiai su neigiamomis pasekmėmis     sveikatai turtui aplinkai Nelaimingų atsitikimų prevencija – siekis jų išvengti arba sumažinti bent žalą po įvykio:  Mažinant rizikos veiksnius, kad išvengti pavojingos situacijos • Ribojant žmonių elgesio alternatyvas • Fiziškai • Teisiškai (administracinis kodeksas) • Informuojant apie galimas pasekmes, šviečiant, mokant • Apsaugos priemonių naudojimo skatinimas • Mažinančių nelaimingo atsitikimo galimybę • Mažinančių žalą nelaimingo atsitikimo atveju
 • 4. NA kaip problema  Nelaimingi atsitikimai (pagal PSO):  Eismo įvykiuose • pėstieji • Nemotorinių transporto priemonių vairuotojai ir keleiviai • Motorinių transporto priemonių vairuotojai ir keleiviai  Nudegimai • gaisruose • buityje (pvz. karštu vandeniu, garais, riebalais...)  Vandenyje • skendimas • galvos, galūnių traumos  Apsinuodijimas • Vaistais • cheminėmis medžiagomis (įvairiais valikliais ir pan.)  Kritimas • Pastatuose (nuolaiptų, baldų, kėdučių ...) • Išorėje (prolangą, nuo kopėčių, iš medžio, pastatų statybose ir pan.)
 • 5. NA kaip problema     Kasmet pasaulyje dėl smurto ir nelaimingų atsitikimų miršta 95 000 vaikų. Dėl nelaimingų atsitikimų - 90% Apie 1000 000 vaikų kasmet nelaimingų atsitikimų metu patiria traumas, kurias gydosi ligoninėje. Nelaimingi atsitikimai Europoje yra pagrindinė vaikų iki 5 metų amžiaus mirtingumo bei ilgalaikio invalidumo priežastis Transportinis traumatizmas Europoje yra   pagrindinė vaikų (iki 18 metų) mirtingumo priežastis pagrindinė suaugusiųjų mirtingumo priežastis po širdies ir kraujagyslių bei vėžinių susirgimų
 • 6. NA kaip problema
 • 7. NA kaip problema
 • 8. Transportinis traumatizmas – išskirtinė problema  Gyvenamosios aplinkos pokyčiai:      Automobilių kelių tinklo plėtimasis Gerėjanti kelių kokybė Miestų plėtimasis Informacijos srauto didėjimas Nauji rizikos šaltiniai:      Didėjantis automobilių skaičius Didėjantis automobilių greitis Mažėjantis automobilių keliamas triukšmas Tobulėjančios audiovizualinės technologijos Tobulėjančios komunikacinės technologijos
 • 9. Transportinis traumatizmas – išskirtinė problema: eismo aplinkos pokyčiai
 • 10. Transportinis traumatizmas – išskirtinė problema: eismo aplinkos pokyčiai
 • 11. Transportinis traumatizmas – išskirtinė problema: eismo aplinkos pokyčiai
 • 12. Transportinis traumatizmas – išskirtinė problema: eismo aplinkos pokyčiai 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 . 96 m . 19 90 m . 19 84 m . 19 78 m . 19 72 m . 19 66 m . 19 60 m . 19 54 m 19 19 46 m . 0 Automobilių skaičius Lietuvoje
 • 13. Transportinis traumatizmas – išskirtinė problema: eismo aplinkos pokyčiai
 • 14. NA kaip problema
 • 15. NA kaip problema
 • 16. NA kaip problema
 • 17. NA kaip problema
 • 18. NA kaip problema
 • 19. NA kaip problema
 • 20. NA kaip problema
 • 21. Vaiko amžius kaip traumatizmo veiksnys  3-6 mėn. Kai kūdikiui 3-6 mėn., jis tiesia rankas, griebia žaislus, kišasi juos į burną. Tada ir atsiranda pirmųjų traumų galimybė - praryti smulkų žaislą, sagą ar segtuką. Nuo 5-6 mėn. kūdikis bando verstis. Kartais šie pirmieji bandymai baigiasi trauma: tėvai, paguldę kūdikį ant sofos, lovos ar vystymo stalo, akimirką nusisuka, ir kūdikis nusirita ant žemės.
 • 22. Vaiko amžius kaip traumatizmo veiksnys   6-14 mėn.6-8 mėn. kūdikis sėdasi, ima šliaužioti, bando stotis. 8-14 mėn. pradeda vaikščioti. Tai svarbus, bet pavojingas vaiko gyvenimo šuolis: dabar jam, galima sakyti, atsirišo rankos. Jis gali ant savęs užsiversti, užsipilti ar įsikišti į burną viską, ką tik gali pasiekti, kas prastai pritvirtinta, nepakankamai gerai paslėpta ar padėta. Mažas, vos pradėjęs vaikščioti kūdikis griūna šimtus kartų. Gerai, jeigu jis atsisėda ant minkšto užpakaliuko. Blogiau, kai atsitrenkia į kėdės kampą ar metalinį radiatorių. Todėl buityje naudojami minkštieji baldai, kilimai - tai ne tik komfortas ir estetika, bet ir apsauga nuo traumų.
 • 23. Vaiko amžius kaip traumatizmo veiksnys  10-12 mėn. Tokio amžiaus kūdikis ima pažinti daiktų savybes. Jis juos liečia, čiupinėja. Jei tik įmanoma atidaryti, išberti, suplėšyti, sulaužyti - viskas tinka išsamiam tyrinėjimui. Kaip tik šiuo momentu tėvai padaro didelių pedagoginių klaidų. Užuot ramiai ir griežtai pasakę “negalima”, po beprasmių klausimų - “kur tu lipi?” ar “ką tu darai?” leidžia vaikui daryti tai, ko jis neturi daryti. Taip jis ima suprasti, kad parodžius tam tikrą užsispyrimą, daug ko galima pasiekti. Tai pirmieji žingsniai daug metų trukstančių konfliktų, o kartais ir nelaimių, tarp kurių svarbią vietą užima ir traumos, link.
 • 24. Vaiko amžius kaip traumatizmo veiksnys   3-5 m. vaiko aktyvumas nuolat didėja. Didėja ir jo fizinis pajėgumas: jis tampa stipresnis, moka šokinėti, mėgdžioti suaugusiųjų judesius, užlipti ir nulipti. Klausinėja visur ir visada (mažasis “kodėlčiukas”). Šiuo laikotarpiu nuolat didėja vaiko smalsumas. Jis nori ne tik paliesti, bet ir paragauti pačių neįtikinamiausių daiktų. Jis gali paragauti vaistinėlėje rastų tablečių, vonios kambaryje baldų valiklių, skalbiklių ir kitų buitinės chemijos medžiagų.
 • 25. Vaiko amžius kaip traumatizmo veiksnys  5-7 m. amžiui būdingas pirmasis pastebimesnis vaiko ūgio padidėjimas (per metus gali paaugti 710 cm) ir nepaprastai didelis fizinis aktyvumas ištisas valandas vaikas gali bėgioti nepavargdamas. Jeigu jam bus skiriama per mažai dėmesio, tai iš jo galima laukti visko. Bandymas sukurti laužą po stalu, “kad nesimatytų”, nėra pats blogiausias dalykas, kurį iškrečia tokio amžiaus vaikai. Elektros lizdas, į kurį ne tik įdomu įkišti ir ištraukti lempos šakutę, bet ir pabandyti, kas bus įkišus adatą. Bet dažniausiai tokio amžiaus vaikai susižeidžia bėgiodami kieme su bendraamžiais.
 • 26. Vaiko amžius kaip traumatizmo veiksnys  7-11 m. vaikas įgyja vikrumo, kurį ugdyti padeda įvairių sporto šakų kultivavimas. Mokyklinio amžiaus vaikams būdingas perėjimas nuo konkretaus realaus prie abstraktaus mąstymo. Sustiprėja dėmesys, suvokimas, vaizduotė, vaikas gali daug ilgesnį laiką susikaupti. Traumų atžvilgiu - tai pats pavojingiausias periodas. Mokinukas neturi gyvenimo patirties ir elgesio gatvėje įgūdžių. Mažasis, mėgdžiodamas vyresniųjų mokinių elgesį, gali pakliūti (ir pakliūna) po automobilio ratais. Automobilių traumas dažniausiai patiria 6-8 m. vaikai. Tai ir vadinamosios antrosios vaiko krizės metai.
 • 27. Vaiko amžius kaip traumatizmo veiksnys  11-14 m. vaikų fizinis aktyvumas labai priklauso nuo charakterio ir nuo auklėjimo. Šiam laikotarpiui būdingi du kritiniai periodai: antras ūgio padidėjimo šuolis (11-14 m.) ir trečioji paauglystės (lytinio brendimo) krizė. Bręstančių ir besiformuojančių organizmo funkcinių sistemų sutrikimas priklauso nuo daugelio priežasčių, bet šios sistemos lengviausiai pažeidžiamos būtent kritinių periodų metu, kai jos ypač greitai ir intensyviai vystosi. Šios taisyklės teisingumą patvirtina kad ir toks pavyzdys: smegenų trauma pirmaisiais gyvenimo metais sukelia sunkesnių pasekmių negu tokia pat smegenų trauma, patirta vėliau.
 • 28. Vaiko amžius kaip traumatizmo veiksnys  12-15 m. vaikams formuojasi visuomeninis socialinis elgesys. Jie sukyla prieš dogmas, nepripažįsta tėvų ir mokytojų autoriteto, pasireiškia demagogiško pasitikėjimo savimi bruožų. Šio amžiaus vaikai ūmūs, įžeidūs, greitai puola muštis, linkę į neprognozuojamus poelgius - nuo pabėgimo iš namų iki savižudybės. Daugelis konfliktų, kylančių šiuo laikotarpiu šeimoje, dažnai turi traumas sukeliančių pasekmių, ir ne tik dvasinių, bet ir fizinių.
 • 29. Vaikų pažeidžiamumą keliuose didinantys veiksniai  Veiksniai, susiję su  vaiku • • • •  Kognityvinis vystymasis Fizinis vystymasis Socialinis vystymasis Lytis eismo aplinka • socialinė aplinka: • Šeima • Vairuotojai • Kiti eismo dalyviai • fizine aplinka: • • • • Ribotas matomumas Didelis automobilių greitis Didelis automobilių srautas Meteorologinės sąlygos
 • 30. Vaikų pažeidžiamumą keliuose didinantys veiksniai, susiję su vaiko vystymusi  Kognityvinis vystymasis  Iki 7 metų amžiaus • • • •  egocentriškumas rigidiškumas, antropomorfizmas priežasties pasekmės ryšio suvokimo sunkumai savitas suvokimas, dažnai persipynęs su vaiko fantazijomis Nuo 7 metų amžiaus sparčiai vystosi trys saugiam eismui svarbios mąstymo operacijų sritys: • • •  išsaugojimas arba konservacija klasifikavimo gebėjimų vystymasis gebėjimas tuo pačiu metu stebėti ir tarpusavyje derinti keletą aplinkos veiksnių Paauglystėje baigiasi kognityvinis vystymasis, vaikas pradeda mąstyti abstrakčiai, tačiau: • • • dar vis sunku suvokti, kad elgesys gali pakenkti kitiems būdingas savo jėgų pervertinimas bendraamžių grupės įtaka priimant aukštesnio rizikos laipsnio sprendimus
 • 31. Vaikų pažeidžiamumą keliuose didinantys veiksniai, susiję su vaiko vystymusi  Fizinis vystymasis      mažas ūgis nepakankamas regos analizatoriaus išsivystymas nepakankamas klausos analizatoriaus išsivystymas motorikos vystymasis (iššaukia padidintą fizinį aktyvumą, polinkį į judriuosius žaidimus arba lakstymą be aiškios prasmės) Socialinis vystymasis   didesnę įtaką daro bendraamžiai atsakomybės perkėlimas kitiems eismo dalyviams arba institucijoms
 • 32. Vaikų pažeidžiamumą keliuose didinantys socialinės aplinkos veiksniai  Veiksniai, susiję su šeima:         šeimos sudėtis tėvų tarpusavio santykiai tėvų žinios, nuostatos ir auklėjimo metodai vaikų priežiūra, elgesio kontrolė šeimos priklausymas kultūrinei/etninei grupei tėvų užimtumas šeimos pajamos tėvų išsilavinimas  Grupės poveikis individo sprendimams  Agresyvūs asmenys
 • 33. Nelaimingų atsitikimų prevencija Transportinis traumatizmas  Nudegimai  Apsinuodijimai  Skendimai  Kritimai  Gamtos stichijos keliami pavojai ir kt. rizikos gamtoje  Paklydimas 
 • 34. Eismo dalyvių elgesys   Eismo įvykių Eismo eismo  Išorinė kontrolė ir jos efektyvinimas • • • •  dalyvių elgesys lemia didžiąją daugumą eismo keliuose dalyvių elgesio kontrolė – viena pagrindinių saugaus įgyvendinimo strategijų, įgyvendinama 2 kryptimis: Kelio ženklinimas, ženklai, kiti kelių įrengimai Policijos kontrolė Administracinė ir baudžiamoji teisė Eismo dalyvių verbalinė ir neverbalinė komunikacija Vidinė kontrolė ir jos efektyvinimas • Eismo dalyvio savo paties elgesio kontrolė, grįsta • Išankstine nuostata būti atsakingam už savo paties ir aplinkinių saugumą; • Žiniomis ir gebėjimais.
 • 35. Eismo dalyvių elgesio keitimas   Elgesio keitimas – vienas sudėtingiausių uždavinių. Todėl siekiant keisti eismo dalyvių elgesį būtina geriau suprasti:  Kokie veiksniai lemia žmogaus elgesį?  Kokios galimybės keisti žmogaus elgesį automobilių keliuose edukacinėmis priemonėmis?
 • 36. Sprendimai – elgesio pagrindas  Kas lemia žmogaus elgesį? • • • • Žmogus – tikslo siekianti sistema Kelyje į tikslą sutinkama kliūčių Kliūtis įveikti dažniausiai galima keliais būdais Kliūčių įveikimo būdai būna daugiau ar mažiau rizikingi Rizika – subjektyvi individo nuomonė apie nesėkmės galimybę ir pasekmių laipsnį
 • 37. Sprendimai ir elgesys Kaip siekiama tikslo?  Kliūčių įveikimą individas suvokia kaip uždavinį, kurį jis turi išspręsti, kad pasiektų tikslą  Kiekvienas uždavinys dažniausiai turi keletą sprendimo variantų – jie vadinami alternatyvomis  Ne visos alternatyvos atveda prie tikslo  Kuo daugiau alternatyvų – tuo sudėtingesnis uždavinys  Sudėtingesnis uždavinys – didesnė tikimybė priimti klaidingą sprendimą
 • 38. Sprendimai ir elgesys Kaip priimami sprendimai?   Nustatyta, kad faktinį individo elgesį gimdo pasirinkta sprendimų strategija. Sprendimų strategijos dvejopos: • euristinės • algoritminės  Paprastuose, dažnai pasikartojančiuose uždaviniuose individas renkasi algoritmines strategijas  Sudėtinguose – naudojamos euristinės strategijos • Algoritminės str. leidžia spręsti uždavinį “žingsnis po žingsnio” • Euristinės str. labiau kūrybinio, intuityvaus charakterio
 • 39. Sprendimai ir elgesys Kaip priimami sprendimai?   Nustatyta, kad faktinį individo elgesį gimdo pasirinkta sprendimų strategija. Sprendimų strategijos dvejopos: • euristinės • algoritminės  Išmoktos ir saugomos ilgalaikėje atmintyje Paprastuose, dažnai pasikartojančiuose uždaviniuose individas renkasi algoritmines strategijas Naudojamos tada, kai algoritminė strategija nežinoma  Sudėtinguose – naudojamos euristinės strategijos • Algoritminės str. leidžia spręsti uždavinį “žingsnis po žingsnio” • Euristinės str. labiau kūrybinio, intuityvaus charakterio
 • 40. Sprendimai ir elgesys Aplinką, kaip fizinę, taip ir socialinę galima laikyti trimate erdve, kuriai būdinga:    neapibrėžtumas dinamiškumas sudėtingumas Aplinkoje vyksta netikėti įvykiai Nuolat vyksta pasikeitimai Kuo daugiau veiksnių, tuo ji sudėtingesnė Aplinka Fizinė aplinka (gamtinė, techninė) Socialinė-kultūrinė aplinka Automobilių kelių eismo aplinka
 • 41. Kaip priimami sprendimai Keturi sprendimo priėmimo etapai:  Subjektyvus “uždavinio” įvertinimas  Pasekmes sąlygojančių veiksnių prognozavimas  Atskirų alternatyvų pasekmių įvertinimas  Vienos alternatyvos pasirinkimas
 • 42. Sprendimai, elgesys, savimoka Uždavinys Tikslas kelyje kelyje Uždavinio apžiūrėjimas, subjektyvus situacijos įvertinimas Veiklos alternatyvų numaty -mas alternatyva hipotezė alternatyva alternatyva hipotezė alternatyva alternatyva hipotezė alternatyva Pasekmių numatymas Kompetencija: žinios, gebėjimai, nuostatos Patirtis Alternatyvų vertingumo įvertinimas Alternatyvų realizavimo prognozavimas Alternatyvos pasirinkimas – sprendimas Grįžtamasis ryšys Alternatyvos realizavimas Rezultatas Realizavimo įvertinimas
 • 43. Subjektyvus uždavinio įvertinimas   Uždavinio suvokimas( vaizdinio susidarymas)visada subjektyvus Subjektyvaus vaizdinio susidarymas remiasi mintiniu užduoties modelio (tikrovės) konstravimu: • Užduotis “apžiūrima”, vėliau mintyse sukonstruojamas užduoties sprendimo vaizdinys Iš aplinkos aktyviai apdorojant informaciją Iš ilgalaikės atminties Užduoties vaizdinys – dinamiškas. Jei paaiškėja, kad vaizdinys klaidingas, jis keičiamas.  Adekvataus vaizdinio susidarymas – pusė darbo priimant teisingą sprendimą
 • 44. Informacija iš ilgalaikės atminties  Informacija ilgalaikėje atmintyje: Būk atsargus gatvėje!.. • tam tikros strategijos – jos yra išmokimo pasekmė • kuo uždavinys reikalauja daugiau intelektinės veiklos, tuo sudėtingesnis jo išpildymas • euristinės sprendimų strategijos reikalauja daugiau intelektinės veiklos ???? Reikalingos abi • Euristinių strategijų mokymas vyrauja šeimoje, todėl profesionalai turėtų sutelkti dėmesį algoritminių sprendimų strategijų mokymui A, B, C, D, E, F, G .... Z
 • 45. Subjektyvus uždavinio įvertinimas   Uždavinio suvokimas( vaizdinio susidarymas)visada subjektyvus Subjektyvaus vaizdinio susidarymas remiasi mintiniu užduoties modelio (tikrovės) konstravimu: • Užduotis “apžiūrima”, vėliau mintyse sukonstruojamas užduoties sprendimo vaizdinys Iš aplinkos aktyviai apdorojant informaciją Iš ilgalaikės atminties Užduoties vaizdinys – dinamiškas. Jei paaiškėja, kad vaizdinys klaidingas, jis keičiamas.  Adekvataus vaizdinio susidarymas – pusė darbo priimant teisingą sprendimą
 • 46. Informacija iš aplinkos  Informacija iš aplinkos - tai, ką fiksuoja sprendimus priimančio individo sensorinės sistemos: •regos •klausos Fizinė aplinka (gamtinė, techninė) Automobilių kelių eismo arba kita aplinka* Socialinė-kultūrinė aplinka *kita urbanizuota aplinka, namų aplinka, gamtinė aplinka
 • 47. Informacijos iš aplinkos stygius  Gali susidaryti neadekvatus užduoties vaizdinys.  Neadekvatus situacijai užduoties vaizdinys gali nulemti: • neadekvataus (klaidingo, realios situacijos neatitinkančio) sprendimo priėmimą • neadekvatus (klaidingas) sprendimas – neadekvatų elgesį • neadekvataus elgesio pavojingoje aplinkoje rezultatas – pavojingas elgesys • susiklosčius aplinkybėms, ir neigiamos pasekmės
 • 48. Informacijos ilgalaikėje atmintyje stygius Gali neigiamai veikti:  informacijos iš aplinkos surinkimo efektyvumą: • atsiranda informacijos iš aplinkos stygius; • surinkta iš aplinkos informacija neadekvačiai atspindi realią situaciją;  informacijos iš aplinkos adekvačiam įvertinimą;  adekvataus užduoties vaizdinio susidarymą;  tinkamos sprendimo alternatyvos pasirinkimą.
 • 49. Rizikos veiksnio įtaka elgesiui   Rizikos veiksnys – vienas iš veiksnių priimant sprendimą Įvertinant rizikos laipsnį atsižvelgiama į du veiksnius: • Nesėkmės galimybę • Nesėkmės dydį Eismo aplinkoje – susidūrimo su transporto priemone galimybę Eismo (ar kitoje) aplinkoje – galimų sužalojimų mąstą Pvz., artėjančio dviračio keliamas pavojus vertinamas kaip mažiau pavojingas nei automobilio, arba ežero pakrantė, kuroje maudosi keletas žmonių atrodo saugesnė, pakramtė, kurioje besimaudančių žmonių nematyti
 • 50. Rizikos veiksnio įtaka elgesiui  Socialinėse situacijose rizikos vertinimas didele dalimi priklauso • nuo visuomenei pasiekiamos informacijos srauto • nuo informacijos pateikimo būdo: • Mažai efektyvu informaciją apie eismo įvykius pateikti sudėtinga statistine kalba; • Didesnę įtaką rizikos vertinimui daro atskirų eismo įvykių aplinkybių atskleidimas bei analizė Statistiniai duomenys gali būti naudingi, jei metodiškai parengti ir naudojami.
 • 51. Veiksniai, įtakojantys rizikos suvokimą  Svarbus rizikos vertinimą įtakojantis veiksnys – ilgalaikis buvimas rizikingoje aplinkoje be neigiamų pasekmių.   Kuo ilgesnis buvimas pavojingoje aplinkoje be neigiamų pasekmių, tuo žemesni rizikos vertinimai Žemi rizikos vertinimai gali: • skatinti didesnio rizikos laipsnio sprendimus: • mažiau dėmesio ir pastangų skiriant informacijos iš aplinkos surinkimui; • informacijos iš aplinkos apdorojimui bei įvertinimui • sprendimo alternatyvos pasirinkimui; • menkinti saugaus vertę; • saugaus elgesio mokymosi motyvaciją.
 • 52. Kiti veiksniai, darantys įtaką sprendimams   Alternatyvų skaičiaus ribojimas arba grasinimas apriboti iššaukia asmenybės pasipriešinimo reakciją. Tokiu atveju: • siekiama susigražinti prarastas sprendimų alternatyvas • jas atstačius, reakcija dingsta “Uždrausto vaisiaus” efektas
 • 53. Kiti veiksniai, darantys įtaką sprendimams   Panaši reakcija iššaukiama, kai kokie nors veiksniai (tėvai, mokytojai, policija ir kt. institucijos) verčia pasirinkti tik tam tikras alternatyvas Tokiais atvejais: • didėja tendencija jas atmesti • mažėja tokios alternatyvos patrauklumas Įtikinėjimas arba spaudimas vienaip ar kitaip elgtis iššaukia tokias pat pasekmes, kaip ir tam tikro elgesio draudimas
 • 54. Polinkis į riziką kaip asmenybės savybė Ar egzistuoja polinkis rizikai? Yra nuomonė, kad polinkis priimti rizikingus sprendimus, rizikingai elgtis viena iš daugelio asmenybės savybių...  Moksliniai tyrimai šios nuomonės nepatvirtina  Nustatyta, kad rizikingiems sprendimams turi įtakos tokios asmenybės savybės, kaip: • Agresyvumas • Polinkis į lyderystę • Poreikis įsitvirtinti visuomenėje arba grupėje
 • 55. Ko turėtume siekti NA prevencija?  Ko turėtume siekti NAP?  Situacija skiriasi transportinio ir kt. traumatizmo prevencijos atvejais.  Verta atskirai išskirti transportinio traumatizmo prevencijos supratimą
 • 56. Ko turėtume siekti NA prevencija?  NAP pagrindas – pageidaujamas rezultatas (PR).  Jei PR – geras KET (kelių eismo taisyklių) žinojimas, saugaus eismo mokymosi turinį sudarys • KET  Jei PR – drausmingas KET laikymasis, saugaus eismo mokymosi turinį sudarys • KET • Administracinis ir Baudžiamasis kodeksai.  Jei PR – drausmingas KET laikymasis ir gebėjimas numatyti pavojingas situacijas ir modeliuoti saugesnį elgesį, kurti savo elgesiu saugesnę eismo aplinką, mokymo(-si) turinį sudarys: • Saugaus eismo kompetencija (SEK): • Žinios • Gebėjimai • Vertybinės nuostatos
 • 57. Saugaus eismo kompetencija (SEK)  SEK turi suteikti eismo dalyviui:      galimybę kurti saugesnę eismo aplinką sau ir aplinkiniams atsakomybės už savo paties ir aplinkinių saugumą eismo aplinkoje pojūtį nuostatą būti aktyviu saugesnės eismo aplinkos kūrėju tikėjimą savo jėgomis įtakoti įvykius eismo aplinkoje (veiksmingumas) žinių, gebėjimų bei nuostatų visuma, leidžianti sumažinti asmens pažeidžiamumą automobilių keliuose ir laiduojanti aktyvią asmens poziciją kuriant saugesnę eismo aplinką. SEK -
 • 58. Saugaus eismo kompetencijos turinys  Galimybę kurti saugesnę eismo aplinką sau ir aplinkiniams suteiks gebėjimas:        efektyviai analizuoti eismo situaciją prognozuoti pavojingų situacijų susidarymą laiku pastebėti pavojaus šaltinius/pavojingą situaciją pasirinkti žemiausio rizikos laipsnio elgesio alternatyvą praktiškai įgyvendinti pasirinktą elgesio alternatyvą įvertinti savo elgesį saugaus eismo aspektu pasimokyti iš savo paties patirties
 • 59. Saugaus eismo kompetencijos turinys  Efektyviai analizuoti eismo situaciją, prognozuoti pavojingų situacijų susidarymą, laiku pastebėti pavojaus šaltinius/ pavojingą situaciją leis  Žinios (informacija ilgalaikėje atmintyje): • • • • Kelio sudėtinės dalys Kelio ženklai, ženklinimas, kiti įrengimai Nustatyta eismo dalyvių elgesio tvarka Dažniausiai pasikartojančios pavojingos eismo situacijos, jų susidarymą įtakojantys veiksniai • Pavojingų situacijų diagnostikos metodai  Gebėjimas praktiškai taikyti žinias: • Gebėjimas “surinkti” iš aplinkos esminę informaciją • Gebėjimas susidaryti adekvatų eismo situacijos vaizdinį • Gebėjimas adekvačiai įvertinti riziką konkrečioje situacijoje  Nuostata skirti pakankamą dėmesį eismo situacijos analizei
 • 60. Saugaus eismo kompetencijos turinys  žemiausio rizikos laipsnio elgesio alternatyvą leis pasirinkti  Žinios (informacija ilgalaikėje atmintyje): • • • • • •  Rizikingo elgesio samprata Rizikingą elgesį įtakojantys veiksniai Rizikos laipsnį kelyje mažinantys veiksniai Patekimo į aukšto rizikos laipsnio eismo situaciją tikimybė Rizikos laipsnio mažinimo galimybė Saugaus elgesio modeliai, grįsti algoritmine ir euristine sprendimų strategijomis Gebėjimas praktiškai taikyti žinias • Gebėjimas identifikuoti aukšto rizikos laipsnio elgesį • Gebėjimas nusakyti žemiausio rizikos laipsnio sprendimo alternatyvą  Nuostata nerizikuoti kelyje. Žemo rizikos laipsnio elgesys – vertybė.
 • 61. Saugaus eismo kompetencijos turinys  Praktiškai įgyvendinti pasirinktą elgesio alternatyvą leis  Žinios • Eismo aplinkos neapibrėžtumo, dinamiškumo ir sudėtingumo suvokimas  Gebėjimas • stebėti bei vertinti eismo situaciją esant važiuojamoje kelio dalyje • stebėti bei vertinti savo elgesį esant važiuojamoje kelio dalyje eismo saugumo aspektu • Koreguoti savo elgesį esant važiuojamoje keli dalyje  Nuostata skirti pakankamą dėmesį savo elgesio važiuojamoje kelio dalyje kontrolei ir korekcijai, jausti asmeninę atsakomybę už savo saugumą kelyje
 • 62. Saugaus eismo kompetencijos turinys  Pasimokyti iš savo paties patirties leis  Žinojimas ir supratimas, kad iš savo bei kitų eismo dalyvių patirties galima ir reikia mokytis, kad • ne visi eismo dalyviai • elgiasi pakankamai saugiai • skiria pakankamą dėmesį savo ir kitų žmonių saugumui • ne visų eismo dalyvių elgesio modeliai yra sektini  Gebėjimas konstruoti elgesio modelius, • grįstus algoritmine sprendimų strategija • atsižvelgiant į pakitusias eismo sąlygas  Nuostata tobulinti savo elgesį eismo aplinkoje, siekiant asmens ir aplinkinių saugumo
 • 63. Koks turėtų būti švietimo NAP srityje turinys ir kodėl?  Koks turėtų būti švietimo NAP srityje turinys ir kodėl?      žinios gebėjimai nuostatos mokymo formos ir metodai mokymosi aplinkos ir priemonės
 • 64. Kas moko(-si) saugaus eismo ir kodėl? Kaip nuo to priklauso mokymo(-si) kokybė? Kokia bendrojo lavinimo mokyklos misija?  Moko:        Suaugusieji šeimos nariai: tėvai, seneliai, globėjai Broliai, seserys Kiti eismo dalyviai Asmeninė patirtis Žiniasklaida Policijos pareigūnai Pedagogai: • • • •  Ikimokyklinio ugdymo įstaigų Bendrojo lavinimo mokyklų Neformalaus ugdymo įstaigų Vairavimo mokyklų dėstytojai Mokosi:  Vaikai ir suaugusieji: • nevairuojantys • vairuojantys
 • 65. Kas moko(-si) saugaus eismo ir kodėl? Kaip nuo to priklauso mokymo(-si) kokybė? Kokia bendrojo lavinimo mokyklos misija?  Mokymo ypatumai, kai moko  suaugusieji šeimos nariai: tėvai, seneliai, globėjai, broliai, seserys, kiti eismo dalyviai: • vyrauja socialinis išmokimas ir elgesio kontrolė, • mokymas nesistemingas, grįstas euristine sprendimų strategija • rezultatai gali būti priešingi pageidaujamiems dėl mokytojų nepakankamos kompetencijos  įkimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai • vyrauja neefektyvūs verbaliniai metodai ir mokymo(-si) aplinkos • ne visi vaikų literatūros šaltiniai saugaus eismo aspektu yra teisingi  žiniasklaida • vyrauja euristinė sprendimų strategija • didelis dėmesys rizikos laipsnio eismo aplinkoje didinimui, tuo pačiu didinant saugaus eismo vertę
 • 66. Kas moko(-si) saugaus eismo ir kodėl? Kaip nuo to priklauso mokymo(-si) kokybė? Kokia bendrojo lavinimo mokyklos misija?    Policijos pareigūnams dažnai trūksta pedagoginės kompetencijos, mokymo proceso valdymo žinių ir įgūdžių. Neformalaus ugdymo įstaigos kaip ir policijos pareigūnai pasiekia tik dalį mokinių, kontaktai paprastai reti Mokymasis, remiantis asmenine patirtimi eismo aplinkoje  grįstas • konkrečia gyvenamąja aplinka • patirtomis eismo situacijomis ir įvykiais  efektyvus, jei • patirtis pedagogiškai įprasminama • patirties refleksija pakankamai kokybiška • suteikiama pedagoginė pagalba: • atitinka besimokančiojo amžių • teikiama kompetentingo pedagogo
 • 67. Kas moko(-si) saugaus eismo ir kodėl? Kaip nuo to priklauso mokymo(-si) kokybė? Kokia bendrojo lavinimo mokyklos misija?  Bendrojo lavinimo mokykla turėtų  SE mokymo(-si) procesą papildyti: • • • • profesionalumu, kompetencija sistemiškumu, kryptingumu efektyvumu integralumu, pasitelkiant • • • • •  atskirų mokomųjų dalykų turinį šeimą neformalaus ugdymo institucijas žiniasklaidą kasdieninę mokinių patirtį, kaupiamą eismo aplinkoje Ugdyti naują eismo dalyvių kartą gebančią: • efektyviai prisitaikyti kintančioje eismo aplinkoje • aktyviai dalyvauti kuriant saugesnę eismo aplinką
 • 68. Saugaus eismo kompetencijos ugdymo didaktinės nuostatos  SEK ugdymas(-is) – visą gyvenimą trunkantis procesas, nes:  Keičiasi eismo aplinka • Keičiasi įprasta kasdieninė gyvenamoji aplinka • Kitokia eismo aplinka kitoje šalyje, kitoje kultūroje • Keičiasi transporto priemonės  Keičiasi eismo tvarka • Keičiasi savo šalyje • Ji kitokia kitose šalyse  Keičiasi pats eismo dalyvis • Metų bėgyje kintanti psichofiziologija ir efektyvumas • Įgyjama nauja patirtis, kuri gali būti naudinga saviugdai • Keičiasi artimiausia socialinė aplinka, galinti daryti įtaka nuostatoms ir sprendimams
 • 69. Saugaus eismo kompetencijos ugdymo didaktinės nuostatos  Saugaus eismo kompetencija plėtojama: APLINKOTYRA  remiantis • realia eismo aplinka gyvenamoje vietovėje; • mokinių asmenine kasdienine patirtimi, kaupiama eismo aplinkoje; • mokinių patirties eismo aplinkoje pedagoginiu valdymu;  skatinant • kritinį mąstymą, klausimų kėlimą ir atsakymų paiešką, nepateikiant jau parengtų “receptų”; • ugdytinių savarankiškumą, bendradarbiavimą, diskusiją; • analitinio ir kūrybinio pobūdžio veiklą; • savistabą, patirties refleksiją;  derinant • programos turinį ir mokinių interesus; • formalųjį, neformalųjį ir savaiminį ugdymą(-si)
 • 70. Saugaus eismo kompetencijos ugdymo procesas grindžiamas aplinkotyra Modeliuojama automobilių kelių eismo aplinka Problemų identifikavimas sukauptos patirties pagrindu Problemų identifikavimas eismo aplinkos tyrimų pagrindu Fizinė aplinka (gamtinė, techninė) Saugaus eismo modelių konstravimas Automobilių kelių eismo aplinka Saugaus eismo modelių tikrinimas, vertinimas, koregavimas Socialinė-kultūrinė aplinka
 • 71. Aplinkotyra saugaus eismo kompetencijų ugdymo procese EA mokinio gyvenamoje vietovėje EA mokinio gyvenamoje vietovėje EA kelyje “Namai-mokykla-namai” EA kelyje “Namai-mokykla-namai” Š EA EA NUĮ Pvz. Saugaus eismo mokykla Filmuota EA Š – šeima M – mokykla EA – eismo aplinka NUĮ – nef. ugdymo įstaiga eismo įvykių priežastys ir aplinkybės M Eismo įvykių aplinkybių analizė EA mokyklos apylinkėse EA mokyklos apylinkėse
 • 72. Aplinkotyros metodai     stebėjimas (natūralus) bandymas/eksperimentas apklausa:  žodžiu (interviu, grupinis interviu);  raštu (anketa, klausimynas) rašytinių informacijos šaltinių analizė:  spausdinta informacija (periodinė spauda, knygos)  informacija internete
 • 73. Saugaus eismo mokymo(-si) metodai  Saugaus eismo žinių sistemos konstravimui:  išvadų formulavimas įvairiais būdais sukauptos, išanalizuotos ir apibendrintos informacijos pagrindu;  modeliavimas; • eismo aplinkos, eismo situacijų • saugaus elgesio modelių, grįstų algoritmine sprendimų strategija    euristinis pokalbis minčių žemėlapis atvejo analizė • stebėto elgesio • eismo įvykio
 • 74. Saugaus eismo mokymo(-si) metodai  Saugaus eismo gebėjimų ugdymui:  stebėjimas, analizė, vertinimas  modeliavimas; • eismo aplinkos, eismo situacijų • saugaus elgesio modelių, grįstų algoritmine sprendimų strategija    savistaba, asmeninės ir grupinės patirties refleksija projektai, skirti eismo aplinkos (fizinės, socialinės/kultūrinės) darniam vystymui akcijos
 • 75. Saugaus eismo mokymo(-si) metodai  vertybinių nuostatų ugdymui:  diskusija;  iniciatyvos, kūrybiškumo skatinimas;  demokratiškumo principas – galimybė • pasirinkti mokymosi metodus • dalyvauti planuojant mokymosi veiklą  atskirų eismo įvykių aplinkybių analizė  dalyvavimas organizuojant įvairias pilietines akcijas mokykloje arba gyvenvietėje, susijusias su eismo aplinkos tobulinimu
 • 76. Kūrybiniai darbai, akcijos
 • 77. Kūrybiniai darbai, akcijos
 • 78. Kūrybiniai darbai, akcijos
 • 79. Kūrybiniai darbai, akcijos
 • 80. Transportinio traumatizmo prevencija: apibendrinimas   Labiausiai pažeidžiami – pėstieji. Pagrindinės pėsčiųjų transportinio traumatizmo problemos:     nepakankamai įvertinama rizika kelyje, nepakankamai įvertinama saugaus elgesio reikšmė, pervertinamas vietos saugumas (pvz., p.perėja) pervertinamas saugumas laikantis KET (pvz., pereinant gatvę degnat žaliam šviesoforo signalui)
 • 81. Transportinio traumatizmo prevencija: apibendrinimas  Pėsčiųjų transportinio traumatizmo prevencijos stategijos:  Eismo aplinkos techninis tobulinimas: • Pėsčiųjų judėjimo laisvės fizinis apribojimas atitvarais • Pėsčiųjų perėjų, pėsčiųųj šviesoforų įrengimas • Apšvietimo tamsiu paros metu gerinimas • Automobilių judėjimo įjungtais žibintais reikalavimas   Vairuotojų atsakomybės didinimas Pėsčiųjų švietimas
 • 82. Transportinio traumatizmo prevencija: apibendrinimas  Pėsčiųjų švietimas:   Ikimokyklinio ugdymo įstaigose Bendrojo lavinimo mokykloje • Saugaus eismo programa bendrojo lavinimo mokyklos 1-8 klasėms (pradedant 2008 m.)  Neformaliojo ugdymo įstaigose: • Specializuotose neformaliojo ugdymo įstaigose (pvz. Vilniaus saugaus eismo mokykla, Kauno Saugaus vaiko mokykla) • Saugaus eismo kabinetuose, pvz. Šiauliuose Moksleivių namuose ir Jaunųjų technikų centre.
 • 83. Transportinio traumatizmo prevencija: apibendrinimas  Veiksmingi (keičiantys vaikų elgesį realioje eismo aplinkoje) saugaus eismo mokymo metodai:      modeliavimas (situacijų) stebėjimas ir savistaba realioje eismo aplinkoje pratybos realioje eismo aplinkoje (pvz., kelyje į mokyklą, į parduotuvę ir atgal) saugaus elgesio modelių stebėjimas realioje aplinkoje, pvz. tėvų, filmuotoje medžiagoje – kitų vaikų...) Veiksmingos priemonės ir aplinkos    modeliuojama eismo aplinka, gatvių maketai reali eismo aplinka realios eismo aplinkos gyvenamoje vietovėje atvaizdai: filmuota, fotografuota medžiaga.
 • 84. Transportinio traumatizmo prevencija: apibendrinimas  Neveiksmingi saugaus eismo mokymo metodai:     Vien tik verbaliniai piešinių dvimatėje plokštumoje demonstravimas-stebėjimas (plakatai, pateiktys ir pan.) – vaikai negeba erdviškai pertvarkyti iš vertikalios į horizontalią erdvę...) gyvūnų personažų (tikrų ar sukurtų) panaudojimas mokomojoje medžiagoje. Saugaus gatvės perėjimo demonstravimas iš priekio – vaikai negeba erdviškai pertvarkyti
 • 85. Transportinio traumatizmo prevencija: apibendrinimas  Neveiksmingos saugaus eismo mokymo aplinkos (nekeičiančios vaikų elgesio realioje eismo aplinkoje):  įmituota eismo aplinka (pvz., mokyklos koridoriuose, sporto salėje)  pusiau reali eismo aplinka, pvz., specialiai įrengtose aikštelėse, kur gatvės, perėjos įrengtos sumažintų gabaritų)
 • 86. Transportinio traumatizmo prevencija: apibendrinimas  Veiksmingiausia – kurti su vaikais saugaus elgesio modelius, analizuojant realią eismo aplinką gyvenamoje vietovėje (kaip fizinę, taip ir socialinę), o vėliau išbandant ir koreguojant. Tokio mokymosi nauda:    Saugaus elgesio modeliai tampa “savu”, todėl vaikui reikšmikngi, neprimesti, išvengiame atmetimo reakcijos, atsirandančios ribojant ar siūlant kurią nors vieną alternatyvą, Saugaus eismo modeliai gali būti lengviau pritaikomi gyvenamoje aplinkoje, išmokstama stebėti eismo aplinką ir kritiškai vertinti, įsivertinti, koreguoti savo elgesį, pakitus eismo sąlygoms. Žmogus tampa adaptyvesnis nuolat kintančioje eismo aplinkoje. Nauda išlieka visam gyvenimui, kas ypač svarbu, turint galvoje tai, kad pėstieji apmokomi tik vaikystėje, o rizika išlieka visą gyvenimą, o rizkos veiksniai nuolat knita, kas reikalauja keistis ir eismo dalyviams, jų elgsenai.
 • 87. Kitų nelaimingų atsitikimų prevencija    Nelaimingų atsitikimų prevencija švietimo priemonėmis siekiama didinti žmonių atsparumą nelaimingiems atsitikimams, tuo pačiu mažinant jų pažeidžiamumą. Žinių ir patirties stygius – vieni pagrindinių veiksnių, ugdantis atsparumą nelaimingiems atsitikimams. Kaip ir saugaus eismo kompetencijos ugdymo atveju, visų nelaiminų atsitikimų prevencijos švietimo priemonėmis pagrindinis rezultatas išlieka panašus:     gebėjimas atpažinti rizikingą situaciją, pavojaus šaltinius aplinkoje gebėjimas įvertinti riziką (nelaimingo atsitikimo tikimybę) žinojimas ir gebėjimas praktiškai taikyti pagrindinius rizikos kontrolės būdus, pasitelkiant tiek euristinę, tiek algoritminę sprendimo strategijas Tai lemia ir saugaus elgesio kompetencijos turinį ir jos ugdymo procesą, ypač mokymosi metodus, priemones ir aplinkas
 • 88. Nelaimingų atsitikimų prevencija: gamtos stichijos ir kiti pavojai gamtoje Žaibavimas  Didelis vėjas  Potvynis  Skendimas  Nuodingi augalai  Laukiniai ir sulaukėję gyvūnai  Paklydimas 
 • 89. Nelaimingų atsitikimų prevencija: žaibavimas    Apie 70% dienų su perkūnija būna nuo birželio iki rugpjūčio mėnesio. Pavasarį perkūnijos dažnesnės rytinėje Lietuvos dalyje, o rudenį – vakarinėje. Pajūrio rajone perkūnijų beveik kasmet pasitaiko ir žiemą. Žaibas – elektros išlydis. Žaibai niekada netrenkia tiesia linija. Jie pasirenka kelią, kur yra daug laidžių elektrai dalelyčių: tai gali būti drėgni drabužiai, dūmai.
 • 90. Nelaimingų atsitikimų prevencija: žaibavimas  Kaip saugotis žaibo, esant lauke:  Nelaukti, kol perkūnija ims griaudėti virš galvos. Tuomet bus sunku išvengti žaibo smūgio. Iš anksto paieškoti kokio nors pastato arba įlipti į automobilį, įtraukti automobilio anteną, užverti visus langus, perkūnijos metu neliesti automobilio metalinių dalių.  Jeigu nėra nei pastato, nei automobilio, slėptis žemoje vietoje, kuo toliau nuo kalvų, medžių, stulpų ir aptvarų. Jeigu audra užklupo miške, slėptis po žemais krūmais, žemesniu medžiu. Ypač vengto ąžuolo, tuopos, guobos, eglės, nes į juos trenkia dažniausiai. Europoje retai trenkia į klevus, beržus, akacijas.  Pasirinkti vandens neužliejamą vietą, kuo sausesnę vietą.
 • 91. Nelaimingų atsitikimų prevencija: žaibavimas  Kaip saugotis žaibo, esant lauke:  Ieškant priedangos, nebėgti per plyną lauką, nes žaibas gali aplenkti.  Nesant slėptuvės atviroje vietoje, atsitūpti (geriau dauboje), suglausti kojas, nusiimti nuo savęs metalinius daiktus, tačiau ant žemės negulti;  nelaikyti rankoje ilgų ar metalinių daiktų, tokių kaip lazda, skėtis, meškerė ir t.t.;  nestovėti arti metalinių konstrukcijų, elektros stulpų, vielinių tvorų ir t.t.;  nejoti ant arklio, nevažiuoti dviračiu arba atvira transporto priemone;  visais atvejais vengti būti aukščiausiu objektu net ir miško aikštelėje.
 • 92. Nelaimingų atsitikimų prevencija: žaibavimas  Kaip saugotis žaibo, esant patalpose:  Būti toliau nuo langų, elektros prietaisų, vamzdžių ir kitų metalinių daiktų;  nekalbėti telefonu;  laikinai atjungti lauko anteną ir radijo bei televizoriaus elektros laidus. Išjungti kompiuterio modemus ir maitinimo šaltinius;  pasitraukti nuo elektros prietaisų;  nesišukuoti plaukų;  neglostyti kačių, šunų ir t. t.;  nereiktų būti arti krosnių, dūmtraukių (būtina uždaryti sklendes).
 • 93. Nelaimingų atsitikimų prevencija: didelis vėjas  Pranešus apie artėjančią vėtrą,  sutvirtinti laikinus pastatus, statinius, mechanizmus, laikinas konstrukcijas, įrenginius. Sandariai uždaryti pastatų langus, duris, stoglangius ir kitas angas;  išnešti iš balkonų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas arba juos gerai pritvirtinti.  Namuose turėti žibintuvėlį, atsarginių elementų, radijo imtuvą, žvakių;  Neužmiršti savo kaimynų: pasiteirauti, ar jie girdėjo pranešimus. Jei šalia gyvena neįgalūs žmonės, vieniši seneliai ar mažamečiai vaikai, šiuo metu esantys be suaugusiųjų priežiūros, pasidomėti, ar jais kas nors gali pasirūpinti, jei ne – padėti patiems.
 • 94. Nelaimingų atsitikimų prevencija: gamtos stichijos ir kiti pavojai gamtoje    Pučiant stipriam vėjui lūžta dideli medžiai, krinta jų šakos, griūna silpnos konstrukcijos statiniai, virsta nepritvirtinti įrenginiai, skraido atitrūkusios nuo statinių detalės, nutrūksta ir ore plaikstosi elektros laidai. Vėjas gali pernešti degančias medžiagas. Vėjui pakilus nestovėti po aukštais medžiais, prie elektros linijų, nestatyti automobilių po medžiais; Nepaliti gyvenamosios vietos be ypatingos priežasties. Jei yra būtinybė išvykti, išjungti elektrą, užsukti dujas, vandens sklendes, uždaryti langus, langines;
 • 95. Nelaimingų atsitikimų prevencija: potvynis    Potvynius Lietuvoje sukelia smarkios liūtys, sparčiai tirpstantis sniegas, upių poplūdžiai, prasidėję dėl pasikeitusio vėjo upių žiotyse atplukdyto vandens. Kitose šalyse potvynius gali sukelti lietus kalnuose, ugnikalnių įsiveržimai, žemės drebėjimai vandenyne (cunamis). Paskelbus apie potvynį užtvindomose teritorijose patartina evakuotis, tai organizuoja atsakingos valstybinės institucijos;
 • 96. Nelaimingų atsitikimų prevencija: potvynis  Užklupus netikėtam potvyniui:  Palaikyti ryšį su kaimynais, būti pasiruošus vieni kitiems padėti.  Jei apie namus jau kyla vanduo, lipti į viršutinius aukštus. Jei namas vienaukštis – įsitaisykite pastogėje esančiose patalpose.  Mokėti pagalbos ženklus: • Iškeltas audeklo gabalas (naktį – žibinto šviesa) – reikalinga pagalba. • Mosavimas audeklo gabalu (naktį – mirksinti žibinto šviesa) - reikalinga skubi pagalba.
 • 97. Nelaimingų atsitikimų prevencija: potvynis  Užklupus netikėtam potvyniui:     Brendant užlietomis vietovėmis, kad neįsmukti į vandens išplautą duobę, atvirą šulinėlį, kelią tikrinti kartimi. Jei tektų eiti keliese per užtvindytą vietovę, patartina susirišti virve. Įkritus į vandenį, nusimesti sunkius drabužius ir apavą, bandyti įsikibti į netoliese plaukiojančius ar virš vandens kyšančius daiktus, kuo tvirčiau laikytis, laukti pagalbos. Padėti laukiniams gyvūnams (stirnoms, lapėms, kiškiams), patekusiems per potvynį į bėdą. Jei yra galimybė, iš pavienių sausumos salelių reiktų juos perkelti į laukus.
 • 98. Nelaimingų atsitikimų prevencija: skendimas  Kaip sumažinti skendimo riziką:      Nepalikti prie vandens be priežiūros mažamečių vaikų. Nestovėti ir nežaisti ten, kur galima netikėtai įkristi į vandenį. Tai gali būti prieplaukos ar molo kraštas, tiltas, status krantas. Nesimaudyti nežinomose, nuošaliose vietose. Geriau pasirinkti paplūdimį arba vietą, kur maudosi daugiau žmonių ir kur yra budintys gelbėtojai. Neplaukti už plūdurų, net jaučiantis geru plaukiku. Nešokinėti į vandenį nežinomoje vietoje, kad nesusižaloti atsitrenkus į dugne esančius daiktus.
 • 99. Nelaimingų atsitikimų prevencija: skendimas  Kaip sumažinti skendimo riziką:         Nesimaudyti iškart po valgio, išgėrus alkoholinių gėrimų. Perkaitus saulėje, nešokti staiga į vandenį, prieš tai juo neapsišlaksčius. Neplaukti į laivų farvaterį, nesiartinti prie praplaukiančių laivų - gali įtraukti po laivo sraigtais. Neplaukioti ant pripučiamų čiužinių, padangų kamerų, savadarbių plaustų ar kitų priemonių. Nedūkti valtyje, nevaikščioti joje, nesupti, kad valtis neapvirstų. Žiemą vaikščiojant ledu, saugotis suplonėjusio ledo ežeru tekančių upelių vagose ar žiotyse; Vandens telkinių ledu vaikšioti tik tada, kad susidaro pakankamai storas ledo sluoksnis. Laiku nustoti vaikščioti ledu pavasarį, ledo sluoksniui suplonėjus.
 • 100. Nelaimingų atsitikimų prevencija: skendimas  Pradėjus skęsti:    pasistengti įkvėpti kuo daugiau oro, dėmesį į savę atkreipti mojuojant rankomis. gelbėjimo metu nesikabinti rankomis už gelbėtojo Pastebėjus skęstant kitą:     šaukiant mėginti atkreipti aplinkinių dėmesį ir iškviesti gelbėjimo tarnybas tel. 112. Po to įsitikinti, ar šalia nėra kokios nors gelbėjimo (gelbėjimo rato, valties ir kt.) arba parankinės priemonės, kuri neskęsta (kamuolio, čiužinio ir t.t.). Jeigu įmanoma, pamėginti pasiekti skęstantįjį ranka, lazda, stora medžio šaka arba numesti jam virvę. Jei šalia nieko daugiau nėra, pamėginti gelbėti skęstantį, priplaukus prie jo kokia nors plaukiojimo priemone (valtimi, vandens dviračiu), gelbėjimo ar parankine priemone, kuri neskęsta ir paduoti ją skęstančiajam per saugų atstumą, kad jis negalėtų sugriebti gelbėtojo. gelbėti skęstantį gali tik geras plaukikas, kuris išmano gelbėjimo būdus ir moka tai atlikti praktiškai.
 • 101. Nelaimingų atsitikimų prevencija: skendimas    Nuskęsti galima ir namuose. Kasmet pasaulyje 8 proc. nuskendusių vaikų nuskęsta vonioje - tereikia 2,5 cm gylio). Vienintelė saugumo priemonė – nepalikti vaiko vonioje be priežiūros nei minutei. Nemažai mažų vaikų nuskęsta klozete – tirinėjant aplinką, vanduo klozete gali pasirodyti gera vieta pažaisti, tačiau persisvėręs žemyn galva, vaikas paprastai nebeturi galimybės atsitiesti.
 • 102. Nelaimingų atsitikimų prevencija: nuodingi augalai      Lietuvoje yra nemažai nuodingų augalų. Nuodingos gali būti visos augalo dalys – lapai, uogos. Apnuodyti organizmą galima suvalgius arba prisilietus. Ne visi augalai vienodai stipriai nuodingi. Vaikus reiktų mokyti neragauti gamtoje uogų, nepasitarus su tėvais.
 • 103. Nelaimingų atsitikimų prevencija: nuodingi augalai  Nuodingiausi augalai:  Paprastasis žalčialunkis • nuodingas visas
 • 104. Nelaimingų atsitikimų prevencija: nuodingi augalai  Nuodingiausi augalai:  Keturlapė vilkauogė • nuodingas visas, ypa uogos – 9-10 uogų – mirtina dozė suaugusiam
 • 105. Nelaimingų atsitikimų prevencija: nuodingi augalai  Nuodingiausi augalai:  Varpotoji juodžolė • nuodingas visas augalas
 • 106. Nelaimingų atsitikimų prevencija: nuodingi augalai  Nuodingiausi augalai:  Europinis ožekšnis • nuodingas visas.
 • 107. Nelaimingų atsitikimų prevencija: nuodingi augalai  Nuodingiausi augalai:  Paprastasis sausmedis • nuodingas visas.
 • 108. Nelaimingų atsitikimų prevencija: nuodingi augalai  Nuodingiausi augalai:  Sosnovskio barštis • nuodingas visas – negalima net prisiliesti – smarkiai nudeginama oda
 • 109. Nelaimingų atsitikimų prevencija: nuodingi augalai  Nuodingiausi augalai:  Paprastasis šaltekšnis • nuodingi vaisiai
 • 110. Nelaimingų atsitikimų prevencija: nuodingi augalai  Nuodingiausi augalai gėlynuose:  Paprastoji durnaropė • nuodingos sėklos – turi haliucinogenų
 • 111. Nelaimingų atsitikimų prevencija: laukiniai gyvūnai (geliantys vabzdžiai)  Žalos laipsnį lemia keletas veiksnių: vabzdžio rūšis, įgėlimų vieta kūne, įgėlimų skaičius bei žmogaus jautrumas. Vapsva Bitė Kamanė Širšuolas
 • 112. Nelaimingų atsitikimų prevencija: laukiniai gyvūnai (geliantys vabzdžiai)  Įgėlimo požymiai ir pasekmės
 • 113. Nelaimingų atsitikimų prevencija: laukiniai gyvūnai (geliantys vabzdžiai)  Kaip sumažinti bičių, širšių, vapsvų, kamanių sugėlimo riziką:  Atsargiai vaikščioti basomis po žydinčią pievą. Geliančius vabzdžius vilioja: • prakaito, kvepalų, saldžių maisto produktų kvapas; • Ryškios gėlėtų rūbų spalvos;
 • 114. Nelaimingų atsitikimų prevencija: laukiniai gyvūnai (geliantys vabzdžiai)  Kaip sumažinti bičių, širšių, vapsvų, kamanių sugėlimo riziką:   Atvirose vietose atsargiai valgyti ledus, gerti kvapius ir saldžius gėrimus, nuolat stebėti valgomą produktą, gėrimo indą, kad ant jo neatsitūptų vabzdys – įgėlimo į lūpą, liežuvį atveju, galimas mirtinas uždusimas. Kuo arčiau galvos įgėlimas, tuo pavojingesnis. Nebūti arti avilio, ypač bičių išskridimo iš avilio juostoje.
 • 115. Nelaimingų atsitikimų prevencija: laukiniai gyvūnai (geliantys vabzdžiai)  Įgėlus vabzdžiui:      pasišalinti iš vietos, kurioje sugėlė. Pavojaus atveju bitė paskleidžia kvapą, kuris privilioja kitas bites. Likus įvykio vietoje, gali vėl sugelti. pašalinti geluonį. Bitės įgėlimo vietoje palieka geluonį ir gali įgelti tik vieną kartą. Tuo tarpu vapsvos, širšės geluonies nepalieka ir gali gelti daug kartų. Traukiant stengtis nespausti gale esančio nuodų maišelio, kad nuodai neištekėtų. Nuimti visus papuošalus (žiedus, apyrankes, kojų papuošalus), nes sugelta galūnė gali sutinti. Įgėlimo vietą nuplauti vandeniu ir muilu. Dėti šaltą kompresą - šaltą vandenį arba ledą, įvyniotą į audeklą (tiesiogiai ant odos ledo dėti negalima) - tai gali padėti sumažinti tinimą, niežulį bei skausmą.
 • 116. Nelaimingų atsitikimų prevencija: laukiniai gyvūnai (geliantys vabzdžiai)  Kuo skubiau kviesti greitąją medicinos pagalbą, jei žmogus alergiškas vabzdžių įkandimams arba atsirado alerginė reakcija:         odos bėrimas, pabrinkimas, oda blykšta arba rausta, sutrinka kalba - tampa neaiški, nerišli, pasunkėja ar sutrinka kvėpavimas, prasideda švokštimas, pradeda svaigti galva, jaustis silpnumas, pereinantis į mieguistumą, pykinimas, vėmimas, viduriavimas, drebulys, pakyla temperatūra, greitėja pulsas, krinta kraujospūdis, netenkama sąmonės. Sustojus kvėpavimui ar širdies darbas, daryti dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą;
 • 117. Nelaimingų atsitikimų prevencija: laukiniai gyvūnai (kraujasiurbiai)  Erkės      Erkinis encefalitas – sunki virusinė liga, pažeidžianti galvos smegenis. Užsikrėsti galima įsisiurbus erkei, išgėrus termiškai neapdoroto (bent 70 C bent 5 min.) pieno. Mirštamumas - 0,5-4 %. Maždaug trečdalis žmonių nevisiškai pasveiksta. Dažniausi liekamieji reiškiniai: negalėjimas susikaupti, miego sutrikimai, nuolatiniai galvos skausmai, padidėjęs jautrumas, elgesio pokyčiai. Rečiau – parezės (paralyžius). Specifinio gydymo, nukreipto prieš ligos sukėlėją, nėra. Persirgę žmonės įgyja imunitetą šiai ligai.
 • 118. Nelaimingų atsitikimų prevencija: laukiniai gyvūnai (kraujasiurbiai)
 • 119. Nelaimingų atsitikimų prevencija: laukiniai gyvūnai (kraujasiurbiai)  Erkės  Laimo liga. Pagrindis požymis - paraudimas, turintis rausvai violetinį, alyvinį atspalvį, ryškių kontūrų. Stebimas "jaučio akies" simptomas viduryje baltas taškiukas, aplinkui paraudę, o pats kraštas ryškiai raudonas.  Ligos atveju skiriami geriamieji antibiotikai.  98 proc. ligonių visiškai pasveiksta, jei tik laiku kreipiasi į gydytoją.  Nepastebėjus ir negydant ligos, komplikacijos priklauso nuo individualių žmogaus organizmo savybių.
 • 120. Nelaimingų atsitikimų prevencija: laukiniai gyvūnai (kraujasiurbiai)  Įsisiurbusią erkę traukti geriausia pincetu, suėmus kuo arčiau galvos, s sukant prieš laikrodžio rodyklę.
 • 121. Nelaimingų atsitikimų prevencija: laukiniai gyvūnai (kraujasiurbiai)  Uodai  Platina maliariją. Iki šiol liga buvo paplitusi arčiau pusiaujo, tačiau šylant klimatui, maliariniai uodai plinta į šiaurę ir jau pastebimi centrinėje Europoje.  gyvybei grėsminga liga, pasireiškianti periodiškai pasikartojančiais karščiavimo priepuoliais (dar vadinamais drugio priepuoliais).  Pastaraisias metais Lietuvoje fiksuojami parsivežtiniai ligos atvejai – vykstant į šalis, kuriose paplitusi maliarija, būtina skiepytis
 • 122. Nelaimingų atsitikimų prevencija: laukiniai gyvūnai (ropliai)    Lietuvoje yra vienintelė nuodingos gyvatės rūšis – paprastoji angis (Vipera berus). Angys mėgsta gyventi sausose vietose. Žmogaus nepuola, visada stengiasi pasprukti, pajutusį artėjantį žmogų anksčiau, nei šis pamato (jaučia žemės vibraciją). Tik manydama, kad jos gyvybei gręsia pavojus, angis gali gindamasi gelti (pėdą, blauzdą).
 • 123. Nelaimingų atsitikimų prevencija: laukiniai gyvūnai (ropliai)  Gluodenas, dar vadinamas “varinuke”, “varine gyvate” yra ne tik nenuodingas, bet ir net ne gyvatė, o bekojis driežas.
 • 124. Nelaimingų atsitikimų prevencija: laukiniai gyvūnai (ropliai)  Siekiant sumažinti nuodingos gyvatės įgėlimo riziką: Stebėti aplinką;  Nevaikščioti po mišką basomis kojomis, trumpomis kelnėmis.  Pastebėjus gyvatę, ją apeiti, nebėgti, nes galima užlipti ant sprunkančios gyvatės.  Jokiu būdu nemėginti gaudyti gyvatės. 
 • 125. Nelaimingų atsitikimų prevencija: gamtos stichijos ir kiti pavojai gamtoje  Lietuvoje didžiausią grėsmę žmonėms gamtoje keliantys laukiniai žinduoliai - pasiutlige susirgę gyvūnai: lapės, barsukai, usūriniai šunys
 • 126. Nelaimingų atsitikimų prevencija: laukiniai gyvūnai (žinduoliai)    Sergantys gyvūnai tampa vangūs, sulėtėjusios reakcijos, drąsesni, todėl prisileidžia arčiau žmogų – vaikams gali pasirodyti draugiški, gali kilti noras paglostyti. Laukiniai gyvūnai pasiutlige gali užkrėsti ir šunis, kates. Patsarosios gali užsikrėsti ir nuo pelių. Patartina plikomis rankomis neliesti kritusių laukinių gyvūnų, nes ir tada galima užsikrėsti
 • 127. Nelaimingų atsitikimų prevencija: laukiniai gyvūnai (žinduoliai)   Stambieji plėšrūnai – vilkai ir lūšys žmonių nepuola, jų vengia ir pasitraukia anksčiau, nei žmogus pamato, tačiau labai mažas vaikas, paklydęs didelėje girioje, gali nukentėti žiemą, ko tikimybė yra labai maža. Kol kas žmogaus užpuolimo atvejų neužfiksuota. Reiktų saugotis šernų – sužeistas šernas gali pulti

Related Documents