 Miłki – REMONT PRZEDSZKOLA GMINNEGO
Remont ze środków własnych:
Zewnętrzne dofinansowanie
wyposażenia:
 ZPO Miłki – REMONT KUCHNI i STOŁÓWKI
 Szkoły gminne – REMONTY KLASOPRACOWNI
 ZPO Miłki – REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ
 Szkoł. Podst. Staświny – REMONT DACHU
 Budynek OSP Miłki – REMONT BUDYNKU
 Sprzęt gaśniczy – OSP MIŁKI
 Zakup samochodu – DO SEGREGACJI ŚMIECI
 Zakup samochodów – NA POTRZEBY GMINY
 Zakup pojemników – DO SEGREGACJI ŚMIECI
 POMOSTY – plaże gminne
Materiał własny, pozyskany z lasu gminnego w Paprotkach
 POMOSTY – plaże gminne
Materiał własny, pozyskany z lasu gminnego w Paprotkach
 POMOSTY – plaże gminne
Materiał własny, pozyskany z lasu gminnego w Paprotkach
 DROGI – PRZEBUDOWA UL. SPORTOWEJ (MIŁKI)
 DROGI – PRZEBUDOWA drogi w WYSZOWATYCH
 DROGI – PRZEBUDOWA drogi w PAPROTKACH
 DROGI – PRZEBUDOWA drogi w m. STAŚWINY
 DROGI – PRZEBUDOWA drogi w m. KONOPKI W.
 DROGI – BUDOWA odcinka w m. KONOPKI MAŁE
 DROGI – PRZEBUDOWA drogi w m. KONOPKI W.
 PRZYSTANKI
Finansowanie: środki własne – 20 000,00 zł
 DROGI – NAPRAWA dróg gminnych
Większośd prac została wykonana w ramach: PRAC WŁASNYCH
 PRACE ogólnobudowlane
Większośd prac została wykonana w ramach: PRAC WŁASNYCH
 DROGI – UTRZYMANIE dróg
 CMENTARZE ZABYTKOWE – Marcinowa Wola
Każdego roku dofinansowanie zewnętrzne na wszystkie cmentarze zabytkowe
na poziomie...
 CMENTARZE ZABYTKOWE – Paprotki
Każdego roku dofinansowanie zewnętrzne na wszystkie cmentarze zabytkowe
na poziomie: 3 00...
 PROGRAM POPRAWY CZYSTOŚCI WÓD – Jez. Miłkowskie
 WYKUPIENIE LICENCJI na OCZYSZCZALNIE EKOL.
Wykupienie licencji dla całej GMINY
 OŚWIETLENIE – gmina
 Budowa Społ. Informacyjnego – BUDOWA SIECI
SZEROKOPASMOWEJ w GMINIE MIŁKI
 Bezpłatny dostęp do INTERNETU
 PIAP i INFOMAT
 Remont Biblioteki oraz Ośrodka Kultury w Miłkach
 PROGRAM BUDOWY SIECI KAN. WOD na terenie GMINY
 PROGRAM BUDOWY SIECI KAN. WOD na terenie GMINY
 Kolektor przerzutowy – RUDA - KĄP
 Kolektor przerzutowy oraz kanalizac...
 PROGRAM BUDOWY SIECI KAN. WOD na terenie GMINY
 Sied wodociągowa – WYSZOWATE - OGRÓDKI
 Kanalizacja sanitarna – KLESZC...
 Przebudowa drogi – ul. SZKOLNEJ w MIŁKACH
 Budowa kanału: BUWEŁNO - TYRKŁO
 PLACE ZABAW
 ŚWIETLICE GMINNE
Finansowanie: Budżet Sołecki utworzony przez Radę Gminy
 WIATY – plaże gminne
Finansowanie: Środki własne Gminy w tym Fundusz Sołecki
Organizatorzy: Gospoda pod Czarnym Łabędziem w Rydzewie i Ośrodek
Kultury w Miłkach
26 mln zł
ŁĄCZNIE POZYSKANO ŚRODKÓW ZEWENĘTRZNYCH:
WKŁAD WŁASNY:
ŁĄCZNA WARTOŚD INWESTYCJI:
76%ŚREDNY % DOFINANSOWANIA:
W ...
Prezentacja.gmina miłki
Prezentacja.gmina miłki
Prezentacja.gmina miłki
Prezentacja.gmina miłki
Prezentacja.gmina miłki
Prezentacja.gmina miłki
Prezentacja.gmina miłki
Prezentacja.gmina miłki
Prezentacja.gmina miłki
Prezentacja.gmina miłki
Prezentacja.gmina miłki
Prezentacja.gmina miłki
Prezentacja.gmina miłki
Prezentacja.gmina miłki
Prezentacja.gmina miłki
Prezentacja.gmina miłki
Prezentacja.gmina miłki
Prezentacja.gmina miłki
of 60

Prezentacja.gmina miłki

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Spiritual      Technology      


Transcripts - Prezentacja.gmina miłki

 • 1.  Miłki – REMONT PRZEDSZKOLA GMINNEGO Remont ze środków własnych: Zewnętrzne dofinansowanie wyposażenia:
 • 2.  ZPO Miłki – REMONT KUCHNI i STOŁÓWKI
 • 3.  Szkoły gminne – REMONTY KLASOPRACOWNI
 • 4.  ZPO Miłki – REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ
 • 5.  Szkoł. Podst. Staświny – REMONT DACHU
 • 6.  Budynek OSP Miłki – REMONT BUDYNKU
 • 7.  Sprzęt gaśniczy – OSP MIŁKI
 • 8.  Zakup samochodu – DO SEGREGACJI ŚMIECI
 • 9.  Zakup samochodów – NA POTRZEBY GMINY
 • 10.  Zakup pojemników – DO SEGREGACJI ŚMIECI
 • 11.  POMOSTY – plaże gminne Materiał własny, pozyskany z lasu gminnego w Paprotkach
 • 12.  POMOSTY – plaże gminne Materiał własny, pozyskany z lasu gminnego w Paprotkach
 • 13.  POMOSTY – plaże gminne Materiał własny, pozyskany z lasu gminnego w Paprotkach
 • 14.  DROGI – PRZEBUDOWA UL. SPORTOWEJ (MIŁKI)
 • 15.  DROGI – PRZEBUDOWA drogi w WYSZOWATYCH
 • 16.  DROGI – PRZEBUDOWA drogi w PAPROTKACH
 • 17.  DROGI – PRZEBUDOWA drogi w m. STAŚWINY
 • 18.  DROGI – PRZEBUDOWA drogi w m. KONOPKI W.
 • 19.  DROGI – BUDOWA odcinka w m. KONOPKI MAŁE
 • 20.  DROGI – PRZEBUDOWA drogi w m. KONOPKI W.
 • 21.  PRZYSTANKI Finansowanie: środki własne – 20 000,00 zł
 • 22.  DROGI – NAPRAWA dróg gminnych Większośd prac została wykonana w ramach: PRAC WŁASNYCH
 • 23.  PRACE ogólnobudowlane Większośd prac została wykonana w ramach: PRAC WŁASNYCH
 • 24.  DROGI – UTRZYMANIE dróg
 • 25.  CMENTARZE ZABYTKOWE – Marcinowa Wola Każdego roku dofinansowanie zewnętrzne na wszystkie cmentarze zabytkowe na poziomie: 3 000 – 5 000 zł
 • 26.  CMENTARZE ZABYTKOWE – Paprotki Każdego roku dofinansowanie zewnętrzne na wszystkie cmentarze zabytkowe na poziomie: 3 000 – 5 000 zł
 • 27.  PROGRAM POPRAWY CZYSTOŚCI WÓD – Jez. Miłkowskie
 • 28.  WYKUPIENIE LICENCJI na OCZYSZCZALNIE EKOL. Wykupienie licencji dla całej GMINY
 • 29.  OŚWIETLENIE – gmina
 • 30.  Budowa Społ. Informacyjnego – BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWEJ w GMINIE MIŁKI
 • 31.  Bezpłatny dostęp do INTERNETU  PIAP i INFOMAT
 • 32.  Remont Biblioteki oraz Ośrodka Kultury w Miłkach
 • 33.  PROGRAM BUDOWY SIECI KAN. WOD na terenie GMINY
 • 34.  PROGRAM BUDOWY SIECI KAN. WOD na terenie GMINY  Kolektor przerzutowy – RUDA - KĄP  Kolektor przerzutowy oraz kanalizacja sanitarna – MARCINOWA W. - PRZYKOP  Sied wodociągowa – MARCINOWA W. - PRZYKOP  Kanalizacja sanitarna – KLESZCZEWO  Sied wodociągowa – WYSZOWATE - KOLONIA
 • 35.  PROGRAM BUDOWY SIECI KAN. WOD na terenie GMINY  Sied wodociągowa – WYSZOWATE - OGRÓDKI  Kanalizacja sanitarna – KLESZCZEWO - OSADA  Sied wodociągowa – KLESZCZEWO - OSADA
 • 36.  Przebudowa drogi – ul. SZKOLNEJ w MIŁKACH
 • 37.  Budowa kanału: BUWEŁNO - TYRKŁO
 • 38.  PLACE ZABAW
 • 39.  ŚWIETLICE GMINNE Finansowanie: Budżet Sołecki utworzony przez Radę Gminy
 • 40.  WIATY – plaże gminne Finansowanie: Środki własne Gminy w tym Fundusz Sołecki
 • 41. Organizatorzy: Gospoda pod Czarnym Łabędziem w Rydzewie i Ośrodek Kultury w Miłkach
 • 42. 26 mln zł ŁĄCZNIE POZYSKANO ŚRODKÓW ZEWENĘTRZNYCH: WKŁAD WŁASNY: ŁĄCZNA WARTOŚD INWESTYCJI: 76%ŚREDNY % DOFINANSOWANIA: W TYM:

Related Documents