in het V0
Controller
in het V0
Controller
fi= ~a—e_ - _/ //, /
IIAVO - IIEAO - POSTIIBO Controllersopleiding
MD-jirogmmma )”0ung'P0tentz'als UvA
-5- I
fie
: ,...
,ltril, I,lll. ,'1'i*tlll . :_1-m~r_i- , W‘: 5
_lteii. l-unto»
UV;
Vii - "llt"i_('. "
, lury_xil rm/ I.
Vll. '. * ZA...
'n - cu: :: r1e'vu en: La
Rudolf Dzialiner "
ZCFEEFF C£r"‘. 'C-lé’ 3| CHIC‘
. -. cw : , : - . -tv: I-
E...
-p. —r_! 'r-—-
gfl, .._H-‘-Cur
.
_ I
». .]ltrg iaartarer heefl
lE. lQ'P"4 IEL: met Ragmred
Kenmerken:
* Zakelijk
* Professioneel
* Niet1*llen maar...
grootste Europesc retail portcfeuillc
5'! !! 5.. ' fl
REDEVCO
business in balance
Kenmerken:
* Ten dienste...
l'en1ne1'ken:
* stcrkc infnrmclc structuur
* vi_i-zij (Surf <> lhculteilen)
* wcinig poctscn ‘ccl1“‘1lcn
* lizird gt-...
mijn 1e werkdag 1 april 2005
‘I.
_ "T . , ‘E1.
.2’ ’ Iv’ ~: .-2"-= -': ... *'. &.-'....
Kenmerken:
* sterke informele structuur
* wij—zij (Staf <> faculteiten)
* weinig poetsen Vee11*1len
* hard gewerkt ma...
‘ -4 ~mrrrmn L i“ ‘ -. ..
F‘, -$1 ‘
‘V33: Q I ~. _‘
J . ‘,
. ' . P "' -- . .‘. .
I _ . t " ‘ “
‘ ' “"“r-_, . -T“" ...
l ; 5 . -, l '7"r’i* 1 _'irrr. i~. r.I_I_i. ~i‘r. r.i_i. |
‘ Al» "7~l'li: E*‘. ‘ §{Cl: _lCl_lf’: ,C, l lgi. .ij. IifIl'f...
'9,‘g‘lllg, ’£L. i H V 7 .
Prezi
"'hl“‘
Kenmerken
* Informeel
* Sterke basis door de mensen
* Formele structuur mind...
Farmatie planning” / Stappenplan
De bekostiging werd vanuit de Slaf (Lechnisch) toegerekend
- Als basis de bekostigiiig...
-~ 7' n 1' F’ In ~ rv 7’ 77‘ l
1231‘ Sago ii‘? /. 1. l: /gr’: so .4 L46 1’ v to tor. of U ty
4-—— 7 V . ‘
7-
G
if:...
Financieel leiderschap , If.
.1 I - “‘ «. .
E? ‘ is-. -.1 » . -—
rltlll 1 r 5 i_, -.: ; ‘I _- u, ,,, ,,, ,,, _., ,...
Z Prezi
Wat betelrent (lat? Financieel leiderschaji?
Samenhang in de instrumenten:
- Meerjaren koers (gjaar)
- 0...
‘.5 it v': .:»‘: ..‘ ~' n". l 3:: 1.: n: :1: tr‘:
I, in ' 1. , n= '. ‘ .1: V ‘II ‘ , , , , . _; -4 '1 (H
. c_ _ ....
Lcidl. lot con r1(_i1'111l)crl1';1g pc1'lcc1'li11g per sclioolsoorl
Tabel met normbedragen (niveau 2015) per Ieerling (d...
X: Eenduidige, geintegreerde rapportages
'_, ' ', _ . > j‘ _
5
‘ Illmw Iuumm , ;;. T.. Tmn
mm. llH|
Vfl
‘ ...
Prestatie afspraken 2014
Naam school Zaanlands Lyceum
OVO BREED
Leeropbrengsten; H/ -W0
alles green? '13 '14
Rendememon...
:r1aar 4
ujaar 5
erjaar 6
1000
1000
700
urzaken uitval (alle jaren)
; kte
rlof
holing
ganisatie
'erig
omein Personeel...
.§. -.‘
Prestatie afspraken 2014
Naam school
zaanlands lyceum
VAVOI Binnen me an groeps- lessen Iesvraag
Detach sch...
r11-1_aru;1e1e_gegeve¢3s, neausaue
flI. I|. !§'! ’= " "~: ‘r9TeK, nifli4_‘- lira’ * ma: .1219-14 7 -aria — iu‘é['1,A. i-’...
SOFTWARE
A A
Onderwijs
I y F 7
‘ Community
Rnn1r'mnr)rvr|
mr Eur: mmvly
B~)hr, ~zr
Systeem
, _ Personeel
IHEFIZLZE...
'. 11,.
H-u-: .‘| g»= :1
School Gala ‘v
CurSu5]aaI
Bnnrv ogbrengst
Buum
scnool database
Locaue
5C_'W9iS_<? .t7L
Laefl...
Dashboard lnclicatoran l
7‘ Zoenem '
rluxrllqe ‘. e|eC1iF. =I'
De Brug. 0V(
Zaansnd.
Saenredam
College.
Scholengroey...
‘V
Dashboard 7 Fomlafle - Verzuim L Verioop ‘ Salons ‘ Loafmd ‘ Dlenstjuran ‘ Rupponaga Informafla
W} Zoeken v Jaar 2014 ...
3 Algemeen
I
Llbelae Management
Een 1Zi€llZa)€11l€€Tfi(lT61Z]€0E1“S (2016-2020)
Wat staat er in het huidige koersdocument van OV0?
- Talenten ontwikkelen...
‘fflfy,
‘lut| ‘
Wat hebben we nodig om Financieel leider te worden?
Inzicht in de keuzes die we (0n—)bewust maken
Sna...
n1ce1°ja1‘en doorkijk met sce11a1°i0's
Effect op bekostiging
. ' en Om - .
0mWfld<ehng1eer11n% W1kkeI111g baton
...
v" I» uh‘ JV «"‘I’— I! l . " . ,—‘ ~<. "-i ’| «f‘,
kadvrs
srnnecuscn
aeswunen "
. ‘v. .Ol((1ph1-I
Bestuvende 1-AC1-.59.
...
De 1'01 Van de c0nt1'0lle1' (lz1z11‘i11?
Als spin in het web Sta je er middenin!
en "Vind je overal Wat Van"
Wat hel...
.( I.11.| |.. |o! l -1
6: icltslllnl. : I.
:3. . .U-n-4honwI10 .1- l-| c 1 . r
4
. .-J
M .
w H.
.. . 4.?
N 5 _
. ..
be 0 _. :._. .:E
. ... .. .; . . 0.. «T.
. . . . _ w
. .. ~.. ... ~
M . . .0 ...
. - -‘ . 15! 1 I. H.). ... .x)s. ..
. P1.“¢‘I. CnI‘ _ . I. (: {‘| "l“‘I‘.
I X}
-I (U
in het V0
Controller
Prezi infinite r dzialiner 2
Prezi infinite r dzialiner 2
of 42

Prezi infinite r dzialiner 2

Controller in het voortgezet onderwijs
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezi infinite r dzialiner 2

 • 1. in het V0 Controller
 • 2. in het V0 Controller
 • 3. fi= ~a—e_ - _/ //, / IIAVO - IIEAO - POSTIIBO Controllersopleiding MD-jirogmmma )”0ung'P0tentz'als UvA -5- I fie : ,‘qI'Ip"“ I a s Prezi "“u| |“‘
 • 4. ,ltril, I,lll. ,'1'i*tlll . :_1-m~r_i- , W‘: 5 _lteii. l-unto» UV; Vii - "llt"i_('. " , lury_xil rm/ I. Vll. '. * ZA»irrI. i_r. -mitt
 • 5. 'n - cu: :: r1e'vu en: La Rudolf Dzialiner " ZCFEEFF C£r"‘. 'C-lé’ 3| CHIC‘ . -. cw : , : - . -tv: I- E.5"C‘5 ; :~. ~:4e : e ‘east so‘? -:r. oer_< sent 5 9571' 2': extra .222’ :2 : nc 2 us‘ 2.15:“ : ce‘! >-. , : _'!3 = ':se'u: =‘. 22' : ‘ s: .:‘-4‘-.3 21:: 22:1. r. e.z: s gray: i(. .~‘er : .r: r:: ' Concam Controller Ulrocbil Flnancmi .54}: «: ' - M-arrrniagrog uoorirmocnnq vumc (Z, 2.’ —_s.5‘. 'u; - =5: urezsxr : - : ..-nun :2: v x 7'-vs ecu . _'. Ia ’ , Euzr-:5 -‘: '_r 1: , :4 :42‘: . ver<: n ea" eev‘ ecertzus : v-cevwp‘ Studelta - ‘ " 0- H. Van Dj v: Iacnsa- annex aermoeilshaoev . o:nn. $27114 noon Ana vlavna o -<9-v-lav = >:uo:7-I-u: ov 1:lIvII&n-I
 • 6. -p. —r_! 'r-—- gfl, .._H-‘-Cur
 • 7. . _ I ». .]ltrg iaartarer heefl lE. lQ'P"4 IEL: met Ragmred Kenmerken: * Zakelijk * Professioneel * Niet1*llen maar poetsen * Hard werken * Sterk wij—gevoel * Gezamenlijke waarde * Kwaliteitsstreven
 • 8. grootste Europesc retail portcfeuillc 5'! !! 5.. ' fl REDEVCO business in balance Kenmerken: * Ten dienste Van de familiebelangen * Sterk wij—gevoe1 * Het is meer dan de optelling van de onderdelen * Streven naar kwaliteit is Vanzclfsprekend oulu, ’ Prezi a ‘tu| |‘
 • 9. l'en1ne1'ken: * stcrkc infnrmclc structuur * vi_i-zij (Surf <> lhculteilen) * wcinig poctscn ‘ccl1“‘1lcn * lizird gt-wcrkt [naar llL‘l. rlocl is nict ; §L‘liEl(ll(‘l * (imlc mute van zcllslumlighcirl! ruimte voor crezitiriteit mijn rr 'crkrlug 1 upril mo:
 • 10. mijn 1e werkdag 1 april 2005 ‘I. _ "T . , ‘E1. .2’ ’ Iv’ ~: .-2"-= -': ... *'. &.-'. -.. ... "-em ‘ . . --4 i 9- [I l ‘ gri-1'35:-a-Han-ursvi:5i, J , ~. 3! -an up I! ‘ vhg 3‘ It 1.‘ 1-: an 1.. .;-is-int. l . ‘l ' »E i » f I (‘,3 1 ‘l -i'* l . c . ' . 1 g. . . l T’ Ii$§‘&Hi‘ I , -« ’ '‘'§. ~&: ~.:1.-. :.-r. =:‘~. ’' H I , ll ‘ 5 P ‘ramp-i-I-I-ah---as-. u.ni; :f. ¥§'1 . V . . n-. --1--ir , _. ,.. -:: ..': ?.: m:. '“. .‘3'» . rrnztz-: -.2.-: ;;: ;§ i ll l'. .;V ; " u— 5% -an ~. .u. ..a. .._ ‘0-' "-uh«: '~'. :u- f - . 'n—. ::'_. a_. xa, ._‘; »§$"h'| -GI‘-musk. .." .9:-run-b, ~puu-p-—--ul-p I | ..i--n. r.w, s-Ar} 1-any-u-lug. -n—| — arpun-. -an-1:: fi: |snI= ‘-: :¢; u-«mun I‘ _ -:1pt. .uu-z. :_= ::—g! ¢‘ . . can-u. V . -x l—— . iguana-. - lia—i: :.t--r . _a-aura‘. -a; 'in-§, m u-gnu: -nun-n-a-:3 . _.: s.. .- . .5—'. *‘: :,, ,,, 'xis. ,,¢4gmah-an-nu-u. -._uuar. u-Hi as we-e. -;~a-ws= :3-*‘ . ' -an-a—‘ s—. q C: x, ~. .. ._. -up-u--way; -4 "" n. »-uuruuugupau-.54. ryqnilnxhlllvpadn ‘ r V l / . - . ' ; - 7"‘y, ’ ‘T , -gs’ . , . . . . .1 | -. -in-rl-pi-tar-qniuuqv ' _- ‘ . _ . 3.3.. ‘ V , _ I , . “3:; _'_". _._: '_. :‘. ;!. .-: '.. ‘.‘*? ..'. __, _‘; ."; -__, _.*§. _ ~ - -W maaaé p. -A-durum-. -gull-I-It’)? 3' . . a . ..: .1.". "“*“. ';. "'“**"= .“. % -In-nndiéupfild-I-I—$'J<. -ilfl-lIl¢| IlmalIIlI. Tn| I:p _ . -u. s.—-a. n.. ».. i-. aa-; - §_un-unum--p. v.. -n. .,m& 1 ~ - _ _ . .__. ... ... ... ‘=_. ... ... :.. ... .i§. ... ..'. :'. ",': ... ... ... ... ... ' . . .,_: ‘.§. *:; .'. ".: ::. :.. —. -I > PW-I ‘lug . r : ljlfi I , .., ,, . .., .._, ... ., . v . _ . _.. ,. : —---—. 5 « . ‘ ‘ name us. — g-. riu= -mun; :. un. ua= - v-an-: ='I-Q-‘—nv; tr: -a: -3, . ‘ " ‘ ' ‘ , I>u| Ilqi§&'nnufigDn 'j. .,. ~ . fl|Fn: -;iy; lH; 'R I" -. :.-. ~.-. =.': -.'. ... ..-. ::. r.; ;,. .-. .._. ..; .-. -.'. *;: .._
 • 11. Kenmerken: * sterke informele structuur * wij—zij (Staf <> faculteiten) * weinig poetsen Vee11*1len * hard gewerkt maar het doel is niet gehaald * Grote mate Van zelfsi: andigheid/ ruimte Voor creativiteit ¢‘i“! "I, ‘ ggrvrezi 1, . “.9.
 • 12. ‘ -4 ~mrrrmn L i“ ‘ -. .. F‘, -$1 ‘ ‘V33: Q I ~. _‘ J . ‘, . ' . P "' -- . .‘. . I _ . t " ‘ “ ‘ ' “"“r-_, . -T“" l" ( v ' ‘VT ‘h“. /G . 'T1“"—. T V '. ‘l 'i-‘ -r ‘I , ._I --~--. ... . , . - 2 r , '«~_“ T‘? -s, _ . . , ll: _ , .- ‘ifu . J ‘ i I‘: -, - S v ' . ‘; ‘T""! ' 109- i ‘ - -i . ' ‘ ‘ ~ ‘K , ll ~i o pf‘ . ~:_« V‘ r‘: *}"V . ;». .~ _t; t!_i1I, Ijl_l‘d'itiflli ”“ t; Jri_t; tai:1 jg T. l_lu‘lu arr 2. wa_r'a_ic: lr~r, Ii * 'ZliliII'C rr gterrnl . ,Lfi_lv‘ilCl€1i’f taint: /tr 3: * »rm. rir-r_i, i:rr: i_rr| ;m‘, I:r_raIilTi. nr: _i: _l first . iaitcla_I. rril
 • 13. l ; 5 . -, l '7"r’i* 1 _'irrr. i~. r.I_I_i. ~i‘r. r.i_i. | ‘ Al» "7~l'li: E*‘. ‘ §{Cl: _lCl_lf’: ,C, l lgi. .ij. IifIl'fn> it'll lv. ‘'N‘'r‘. ”l‘‘l''li ‘ 1". ..‘-*”ii, lu: ‘ ll ljx : ' 'e“ ", ’'lllL, . ~ ~ ' I 1 . l*: r'ai_t. :i; i§.7h'.3,lllClCli try-; l I lfl_i*‘. i Iifjl mg-rgir I F*”r: i_I: r_rr: _ir_rm, :ar'_t_;1og. wa_r-l: ,;. _g_. gl
 • 14. '9,‘g‘lllg, ’£L. i H V 7 . Prezi "'hl“‘ Kenmerken * Informeel * Sterke basis door de mensen * Formele structuur minder ontwikkeld * Inhoud/ Onderwij s is leidend
 • 15. Farmatie planning” / Stappenplan De bekostiging werd vanuit de Slaf (Lechnisch) toegerekend - Als basis de bekostigiiigsregels van OCW - Beleidskeuzes zaten verwerkt/ verstopt in het model - Gestuurd werd op nctto l'Le's - Verschillen in €'s waren niet zichtbaar/ Verklaarbaar - Geen koppeling met de (kalenderjaar) begroting - Verantwoordingz; alleggen?
 • 16. -~ 7' n 1' F’ In ~ rv 7’ 77‘ l 1231‘ Sago ii‘? /. 1. l: /gr’: so .4 L46 1’ v to tor. of U ty 4-—— 7 V . ‘ 7- G if: *1‘ -, . _—-. I I : », -_—L , . Ti’? I " To ’ f — —_. _ g _ g - ll Veel losse overzichten Geen samenhang‘ Analyse lastig te 111ake11
 • 17. Financieel leiderschap , If. .1 I - “‘ «. . E? ‘ is-. -.1 » . -— rltlll 1 r 5 i_, -.: ; ‘I _- u, ,,, ,,, ,,, _., ,,, ,, A _ Her, ‘ realiseren van een volnianrdige, irztegrale j_ ' sgn; ;;§-535;; V beleidscyclns, naaarin alle domeinen van de ' sclzoolorganisatie zzf/ 'n betrolr/ sen. _ ' —w«/ Nam Zodat de schooldirectenren / run autonome ml ‘ A Zlifililllilfl knnnen vervullen en verantnaoorden binnen de 5 kaders die / let CvB stelt. l 7" ' I 1*‘ l , 3 ‘ ‘ ‘ T‘-'*‘~’~ . ... '. "*7 it-I100] ' . ‘ ' VT’ 3‘ — ‘>. "K . - . » L3 - " - T . . . _ . / . I - In sanienhang plannen van ondcrm'js. personeel em I - [inancién - - Bctcr (lcrcn) omgaan met schaarstc op school/ sticlitingsniveau - Verstcrken van (linanciccl) eigenaarscliap on ’ rekeilsclmp op scl100l11i'eau I I 1 - I- )’ i. . ’ 0‘; - ' J
 • 18. Z Prezi Wat betelrent (lat? Financieel leiderschaji? Samenhang in de instrumenten: - Meerjaren koers (gjaar) - 0[)emti0nele begroting (2 jrmr) _ . - Schoolplannen t’ 7‘ “S - Formatz'e[)lanning' - Staflilannen — Verdeling van middelen > Billijk - Eenduidige, geintegreerde rapportages - Samenhangende systemen — Keuzes (zichtbaar) n1ake11 - Verantwoording (kunnen) alleggen
 • 19. ‘.5 it v': .:»‘: ..‘ ~' n". l 3:: 1.: n: :1: tr‘: I, in ' 1. , n= '. ‘ .1: V ‘II ‘ , , , , . _; -4 '1 (H . c_ _ . ,I '. .u in, ‘ __. ,- §[v__b _ , ., l . l . .. E . . , . , .. 3.: iv‘ “ 1 I~‘: .. k‘ _ 1 ’ ti «~. ‘.‘. .‘3.l -- M 'v I . I n . H‘ I Ll . , on . ..: v . .. . Ii . . l‘ , . I , --'--a‘ -- ' I‘ -r. - a. :.- . -I’ , n . ---v , -- n » " " ‘. ".'-' ~ ii, -. "' : .“» I l‘ - ' I ' -~*----. 33*‘. - L . . ‘fl . Iv“. ‘ Nil Ill i: .‘i I I“. . - ' a, ‘ n v. »-. .' ‘l - , _ _ 1 '‘. ‘.'‘‘‘v''’7 ,4.’ "". '.l't. . l I’? I . . . .
 • 20. Lcidl. lot con r1(_i1'111l)crl1';1g pc1'lcc1'li11g per sclioolsoorl Tabel met normbedragen (niveau 2015) per Ieerling (doelstelling: 2020). Aantal leerlingen x VMBO HAVQ/ VWQ Materieel € 1 730 € 1 400 € 1.000 Personeei € 6.885 e 5850 a 5.580 Opslag LWOO/ PRO a 3.980 a 3.930 Totaal @ € 6-580 ‘urn, Prezi ”lua‘
 • 21. X: Eenduidige, geintegreerde rapportages '_, ' ', _ . > j‘ _ 5 ‘ Illmw Iuumm , ;;. T.. Tmn mm. llH| Vfl ‘ ’ as r - ~ : I H_}32;1;. J. T CF'd 9 s k ¢ ( (dell; .'_‘. vIz*enl léterl 1: cllrc i II/ Pmmllic? } Wat heb je daarvoor nodig? - Systemen die op elkaar aansluiten - . ' .2.’ %. .
 • 22. Prestatie afspraken 2014 Naam school Zaanlands Lyceum OVO BREED Leeropbrengsten; H/ -W0 alles green? '13 '14 Rendememonderb0uw(> 2.00) 3 3.00 3 3,00 Onderhggende in1u OB 1402011 l»I0»2012 Score 100 102 Rexaueve boneues 3 3 Se luv > diploma (> 2.00] 3 3,33 9‘ 2,67 ondevnqgenae im as 14020:: I-l0—2012 Some 59 55 Retaneve boneues 4 3 CE»cuIer (> 2 00) 3 3.33 Q 3.00 Onderflggewde imo c2—c. ,rer M02011 M02012 Score 6 3 6.22 Fla-laheve boneues 4 3 secs (max 0.50; it -0.04 J -0.05 Onderhggende mm SE CE I~10—201I 1-no-2012 Score 0.02 004 CE abs (2 6.00) U 6,34 I 6.39 Totaal opbrengstenoordeel _ _ ciifer ontwikkeling SE-cijler HAVO I/ m periode 1 t/ m pervade 2 Vorig jaar 6,45 Onderwljstlid 2013/14 Gepvogrameerd Norm geprogrammeerd leerjaar 1 1000 1.050 | eev1aar2 1000 1.050 | eer1aar3 1000 1.050 .5 21 . ;a 4 1000 1.060 Ieerjaar 5 1000 850 . =(wordt)nietbehaa| d O = vemaging VWO trend '13 '14 1-102013 1»|0»20l4 100 104 3 3 i 3,67 3 3,00 1~l0»20l3 1AlO—20l4 1—10»2OI1 l—10-2012 64 62 73 60 3 2 5 3 , 3 4,00 1 3.33 14072013 17102014 1—1D—2G11 1—10—2012 551 5,45 5.5 see 2 3 4 4 7 5 0,03 I 0.07 1-10-2013 1-10-2014 17102011 I-102012 0,17 -0.01 025 on ‘O 6.62 fl 6,57 VWO 6.70 HAVO uitval % gerealiseerd 2 5% 26 1 .024 40% 42 1 .008 35% 37 1 .01 3 4,0% 42 1 .01 8 2,0% 17 833 zaanlands Iyceum C = volgens planning/ afgemnd O I no: niet actueel trend '13 '14 trend 1~I0»20I3 1—I0—20I4 | »10—20Il | ~10—2012 | ~10—20lIi 1—I0—20l4 66 68 3 3 1—I0—2013 1—I0—20|4 I—10—20|I I—10—2012 | —l0—2013 1—| O—2014 577 5.35 4 2 1-10-2013 1-10-2014 I-102011 l»10—2012 I-102013 140-2014 0 11 0,22 geprogrammeerd uitval % Tolaal VWO geprogrammeerd uitval °/ .2 gerealiseerd 1.040 25% 26 1.014 1.055 4.0% 42 1.013 1.050 35% 37 1.013 1.050 4.0% 42 1.008 1.050 37% 39 1.011 mm . .. ., . 7' a4: i 7.4
 • 23. :r1aar 4 ujaar 5 erjaar 6 1000 1000 700 urzaken uitval (alle jaren) ; kte rlof holing ganisatie 'erig omein Personeel erzuim Huidige jaar Verzuim % totaal / ’/ -” Verzuim % kn < 7 -/ &JV’ Verzuim freq. “-/ .‘ : rzu| m vorlg laar Verzuim % ’/ / Verzuim % kort K-’¥/ A‘ Verzuim freq, 1%‘ >dewerkers fie realisatie maand ' LB 12% 10% ' LC 23% 22% ’ LD 65% 67% ielingsleider Totaal OP JP 'ectie ITAAL Iarvan BAPO narvan OS verlof narvan onbet. vr| f 'arenbeurs ders 'tto formatie wen . 'og‘: !ier € 6.769.192 us: new . .)ir g e: 134.715 3e. ‘.53»- eel € 41.473 holina/ Iraininn E 55.426 1.060 850 jan '14 3,59% 1,05% 2,05 jan '13 4,52% 2,61% 3,73 jan '14 9,2 20,9 44,4 3,4 78,0 15,2 3,0 96,2 5,1 0,2 90,9 561.550 11.710 4.079 3.989 40% 1 8% 1 4% 28% 0% feb '14 4,19% 0,82% 1,82 feb '13 5,07% 2,49% 2,82 feb '14 10,1 21,0 44,5 3,4 79,0 14,8 3,0 96,8 5,3 0,2 0,3 91,0 558.413 14.347 4.079 3.989 410% 2.0% mrt '14 5,53% 0,78% 2,00 mrt '13 5,80% 2,19% 2,91 rnrt '14 10.1 21,0 44,5 3,4 79,0 14,6 3,0 96,6 5,1 0,2 0,3 91,0 559.361 13.899 4.079 3.989 42 17 apr '14 5,21% 1,14% 1,37 apr '13 5,02% 1 ,19% 1,65 apr '14 9,9 21,0 43,9 3,4 78,2 15,9 3,0 97,1 5,0 0,2 0,3 91,6 557.459 15.801 4.079 3.989 € € € 1.018 833 mei '14 jun '14 4,07% 4,44% 0,57% 0,38% 1,01 1,10 mei '13 jun '13 4,57% 4,01% 0,98% 1,38% 1,24 1,53 mei '14 jun '14 9,4 9,6 21,1 21,1 44,9 450 3,4 3,4 78,8 79,0 15,9 16,1 3,0 3,0 97,7 98,1 5,0 5,0 0,1 0,2 0,3 0,3 92,3 92,6 588.627 € 564.034 € 14.689 1.183 C 2.466 1.836 G: 1.902 1 .050 1 .050 830 40% 18% 14% 28% 0% juli '14 aug '14 3,06% 1 ,75% 0,12% 0,19% 0,18 0,48 juli '13 aug '13 1,19% 0.93% 0,06% 0,02% 0,09 0,10 juli '14 aug '14 9,5 7,2 20,2 16,0 45,6 47,9 3,4 3,0 78,7 74,0 15,0 16,0 3,0 4,0 96,7 94,0 5,0 5,0 0, 1 0,3 0,3 91,3 88,7 534.910 € 584.217 11.989 € 8.726 8.476 € 1.131 2.440 € 200 40% 3.7% 1,8% sep '14 3,07% 1,56% 2,63 sep '13 3,15% 1,38% 1,88 sep '14 8,2 15,8 47,9 3,0 74,9 15,7 3,0 93,6 88,5 570.344 11.902 1.835 3.944 42 39 1 5 okt '14 3,24% 1,14% 2,52 okt '13 4,34% 1,60% 2,44 okt '14 8,3 15,0 49,1 3,0 76,4 15,2 3,0 94,6 5.0 89,7 570.948 9.578 1.905 15.298 1 .008 1 .01 1 815 4: 1 ; 1 . 2.‘ 1 nov '14 dec '1 3,92% 3,7 2,09% 1 ,4 2,57 2 nov '13 dec '1 6,20% 4,( 2,25% 1 ,1 3,16 2 nov '14 dec ‘1 8,3 15, 7 1 49,7 1 3,0 76,7 7 15,6 1 3,0 95,3 5 5,0 90,3 5 561.637 € 557, 10.186 € 11. 3.794 € 4. 7.733 € 6.
 • 24. .§. -.‘ Prestatie afspraken 2014 Naam school zaanlands lyceum VAVOI Binnen me an groeps- lessen Iesvraag Detach school 9 p grootre p/ wk p/ wk Zaanlands Lyceum Domein Organisatie lngeschreven leerlingen Leerlingen 1 oktober 2014 Alg HAVO VWO Ieerjaar 1 1 14 90 204 204 8 25,5 23,0 184,0 leerjaar 2 24 73 90 187 187 7 26,7 24,0 168,0 leerjaar 3 107 121 228 228 8 28,5 25,0 200,0 leerjaar 4 162 1 16 278 278 10 27,8 24,0 240,0 leerjaar 5 17 132 1 18 267 17 250 10 25,0 22,5 225,0 leerjaar 6 99 99 99 4 24,8 23,0 92,0 Totaal 155 474 634 - 1.263 - 17 1 .246 47 26,5 1 .109,0 Rat| o's/ Kengetallen lesvraag ' 36 weken / 750 uur = aanstelling -/ -750465"/3 -l- AST = vrije taak ‘ oplimale OP‘er5 Optimale silualie OP‘ers 1.109 39.924 53.2 11e‘s OP 1.659 422 128 294 15.624 = taakuven beschikbaar Werkelijke inzet in OP‘ers 74.0 30.000 = inzet in laakuren -14.376 = meer/ minder inzet Klachlen (school 5. k| ach| encl, ) Ian '14 fab '14 mr! '14 apr '14 mei '14 jun '14 lull '14 Bug '14 sup '14 akt '14 nuv ‘14 dec '14 Leerlingen Ouders Medewerkers Domein Middelen Financiéle gegevens Realisatie F| at| o's TOTAAL 2014 ]an '14 1:3 '14 um '14 apr '14 mei '14 [um '14 juli '14 aug '14 sep '14 on *14 nov '14 dec '14 Lonsn&sa| an'ssen € 6.903.907 E 573.260 E 573260 E 573.260 € 573.260 E 533.627 E 573723 E 546.399 E 592943 E 532.245 E 530526 E 571.323 E 569080 per fte (jaarbasls) per f1e (yaavj E 71 527 E 71.052 E 71 225 E 70 541 E 72.327 E 70 764 E 67 839 E 75.692 E 74.623 E 73.609 E 72 041 E 71.135 Totals baten E 8.748.700 E 733.709 E 733.709 E 733.709 E 733.709 E 698.876 E 733.422 E 724.534 E 767003 E 754.290 E 696.769 6 695.024 E 723942 par laarilng (jail) pet Ieemng (jaar) E 7 069 E 7059 E 7.069 E 7069 E 6.688 E 7.018 E 6.933 E 7.340 E 7.216 E 6.668 E 6.651 E 6.928 Expuesultaat E 492.368 E -6.463 E 6.463 E —6.463 E 6.463 E 323 E —13037 E 32.596 E 60.175 E 46.77’! E —35.486 E 25.273 E —18.645 LL‘erI/ OP'er 16.1 15.9 15.9 16.0 15,9 15,9 15.9 16.9 16.7 16.4 16.3 16.8 Ra(io's LL'en/ lolaal na 13.0 13.0 13.0 12.9 12,3 12.3 13.0 13.3 13.4 13.3 13.2 13.1 DETSOHGE1 “'6 OPr‘1o1az|1 He 81 1% 81.6% 81.8% 80.5% 80.6% 80.5% 81.4% 78.7% 80.0% 80.7% 80 5% 77.6% “/3 D>reclIe. '‘1oI. lle 3 1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 4.3% 3.2% 3.2% 3.1% 6.4% FL. ntt>L= m1.~4 j 7 h j. ’ funtlvmvm fuvxcxvmm
 • 25. r11-1_aru;1e1e_gegeve¢3s, neausaue flI. I|. !§'! ’= " "~: ‘r9TeK, nifli4_‘- lira’ * ma: .1219-14 7 -aria — iu‘é['1,A. i-’1u'nt~t4 ~ 1u!1"14. <-ah . . «Rm '5 yléwtr. rant- 546.899 E 592.943 € 562.246 E 560.526 € 571.823 E 569.080 Lonens-salarissen € 6.903.907 6 573250 6 573250 6 573 260 6 573 260 6 588.627 6 578.723 6 ggvnqfinrlauigjg _ per1te (jaar) 6 71.527 6 71.052 6 71.225 6 70,941 6 72.927 6 70.764 6 57.939 6 75.092 6 74.623 6 73.509 6 72.041 6 71.135 Totalebaten € 8.748.700 6 739.709 6 739.709 6 738.709 6 738.709 6 698.876 6 733.422 6 724.534 6 767.008 6 754.290 6 696.769 6 695.024 6 723.942 fiarlfimngflurf ‘ per Ieerflng (jaar) 6 7.099 6 7.059 6 7.059 6 7.059 6 5.503 6 7.019 6 5.933 6 7.340 6 7.219 6 6.665 6 5.551 6 6.928 Explxesunaat € -192.368 € -6.463 E -6.463 G -6468 G 45468 E 323 G 43087 € 32596 E -60175 E 416771 € (5486 € -25273 € 48645 LL‘en1‘OP‘e1 15,1 15.9 15.9 15,0 15.9 15,9 15.9 15,9 15.7 15,4 15.3 15.0 Ratids LL‘en. ‘tMaaI 112 13,11 13.0 13.0 12,9 12,9 12,9 19,0 13,3 13.4 13.3 13,2 13,1 personeel 9;, on lolaal 112 91 .1% 91 . s% 91 .9% 90.5% 80.6% 90 .5% 91.4% 79.7% 90.0% 90.7% 90.5% 77.5% % Dlveclle came 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 9.1% 3.1% 4.9% 92% 9.2% 3.1% 6.4% ‘ F11r1(11em1 MW :1‘ Fun(l16111r< : ‘ ‘, ‘.'. ..F V ‘ Funct1(—rr11» = J_“| " ‘ V I1. , _ . |”“”| “” II IIIIIII LLQ7.l7]; L7W[J(r. °"‘”““ ‘‘ ' 1-/ *””“l| ”“
 • 26. SOFTWARE
 • 27. A A Onderwijs I y F 7 ‘ Community Rnn1r'mnr)rvr| mr Eur: mmvly B~)hr, ~zr Systeem , _ Personeel IHEFIZLZE. HF Algemeen
 • 28. '. 11,. H-u-: .‘| g»= :1 School Gala ‘v CurSu5]aaI Bnnrv ogbrengst Buum scnool database Locaue 5C_'W9iS_<? .t7L Laeflflfl 0 51512 Cljfers n Ansenue ' A: 'xv3s. OVO laarvslad I ~ :13/14 Onderwusl| ;d7 Vergeluknng 06/07 07/03 08/09 Risico ' L003"! Bertrand Russell Ceflage (20EYDO) Praktqkschonl De Brug IZOFFOD) Saenredam College (ZOFCOO) Zaanlands Lyceum IZOCNOO) Compaen VMBO (ZOCNOZ) Tnas VMBO (ZUEVO7) Conan Onbrengstenkaan /1 DB rendement‘ DB renaemem Examencufers V Rapponage PDF rappunag: 09/10 10/11 l1ll2 12/13 1]'H MJI5 Aantal leerlingen: 5.987 Geoorloofd Verzuim Verwiiderd uit do lea / ‘/v»’ / "’4" “ 4,9 % 5747 Ongeoorloofd Verzuim Huiswerklboeken vergeten , .,~/ x 0,3 % 46077 Aantal cmer onvoldoende Rlslco Verzulm Verzuim Verwljdem Vergelen Onderwljstud IGETHHOCH UEOOHOOTQ OVIIIEDOHUIHG 5057 7,7 9.3-/ . a2,7'/ . 4.9% 0.3% 5747 45077 ' ' 1032 5.7 11.2"/ ., 33.1% 4.3% 0.2% 323 5531’ 7.’ 15a — — — 0.2% 0.0% 3 7' 7 537 3.9 7.3% 32.5% e 1% 0.3% 1325 5215' 1277 7 9 9.9% 33 2». 51% 0.2% 740 14364] 3791 6.7 9.3% 30.6% 5.3% 0.2% 1462 3015' | ‘ 1755 3.0 3.5% 30.5% 4.3% 0.1% was 11352’ 7|
 • 29. Dashboard lnclicatoran l 7‘ Zoenem ' rluxrllqe ‘. e|eC1iF. =I' De Brug. 0V( Zaansnd. Saenredam College. Scholengroey Krornmenie. Schalanaroat Administrulie _4 < Admlnlstmzre De Brug OV0 Zaanslad Saenradarn Collage Saensuoorn OPDC Scholsngmep Krommania Scholengroep Zaandam Stlchling Compas Roi: -Minn (/ (‘I 7:-we! -A Kc: -stenplaals DAL Algemeen (OUD) 00100001 Default cost center 1ZA Zaandijk 2W0 Worrnerveer (OUD) ZOFC ZOFC Ongedeeld ZOFF ZOFF Ongedeeld 101 sectie Ne have/ vwo 1Qfl| .nnh: |r: nrl. Kcnstendru gr. -r -onbekend— 062C Planeetmengers bakkeri] 069C Verbouwing Compaan 2012 076C Meubllalr Aula Compaen 085C Verbouwing Lyceum toren 110807BC CV lnslallatie 1210084C Diktebank TN Com Budgemouders Balms Budgetrapponage 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 617 7/8 319 9/1010/11 11/1212/13 13/14 14/1516/16 Exploitatieoverzicht Exploinfle : 0 1 2 3456 [an lab IIIAI apn mei | uII Hoofdverdicmlng Verdichling Realisalie Ruksbljdragen 55.902 319 Baum : Ovenge overheidsbildragen 0 102.232 Ovenge baten ' 2.538.453 Tonal 58.541004 Personeelslaslen . -45.467165 Afschrijvmgen op imm en ma 1‘ -1.725.844 Lasten Huisvaslinqslaslan 0 «3.306.754 Overige lasten -6.577.472 Tonal -58.077130 Financlele balan 1 1-‘Inanciele baten ? > 280.056 an Iasten Tonal 280.056 Resultant 745.825 Budqel 52.847500 71500 1.944 500 54.863500 -45 093.000 -1.801.500 3.602.500 -6.369.500 -50.800500 387 000 387.000 -1.616.000 Kasstroam 78910 Debitsunn I crediteuran ‘ 11 Rapponage Contrc' u = exact ‘E. -TIG. Iul aua 560 on nov (1130 Verschil 3.054 819 30.732 593.953 3.079.504 -1.374.165 75.656 295.746 -207.972 -1.210.736 ~1 06.944 400.944 2.361.825 6% 1.51111 43% | :j1:I: I 31% I 7"/ . an -3% 1-1111 4% u: :fi_-:4 8% 1221 -3% {1.1 -2% l -28% in -211% 1'; -321:1 146% ii‘
 • 30. ‘V Dashboard 7 Fomlafle - Verzuim L Verioop ‘ Salons ‘ Loafmd ‘ Dlenstjuran ‘ Rupponaga Informafla W} Zoeken v Jaar 2014 MaandJaar ' 5. I‘ ' VG Huidige seleclies C""5“"""“ Jaar 4 ‘ 2014 _ , I Verzuumpercentage: 3,33% “ Aantal medewerkers actueel zlekz 58 - 5% ‘v‘~: -v: I)'wd‘J'JlHi5‘' 5° / _ W‘ rout-1 rjm 100 J 4% M<.1deI43 - rim 4:; ‘ ‘ --. .. 3% Lynn (43 rfm 355,. Ovgamsatie so - ’ 3% Snchllng Openb. V0 Zaanslad 1°». 0 ‘ " 9% > 03 > 75> > . ,‘. W ( , . idgv: -;lmr: «n rvxelujuug-er: flu; -uv. -e «'-n: —l«3«r-gen — ‘»‘-: -r: uurn: Kosgenpgaats Personeelsverloop ) FTE M‘ ZUCNrCoN-OP atde| mgs| eider 2oCN_CDN_Op_LB 80 600 Q - ugar-| s.ah»: - «.33.; 4 ZOCN-ZLI. -OOP 20EY»Trias-OP»LC """‘ """“": ' IOEY-BRO-OP-LD '50 ___ I rt _ 9 _ 2uEY_maS_00P 400 . .:v: r-an: ,. vtun. Aldeling Personeel en ouganlsane 40 H ME“ I 2EIFC—SC—OP—LC ' Functiecal DUO 39 ; -no Eveyfrsnd c-. ,.; ;._= ,n Vakleraav - 9% Ntllnlnlsualieve funclles U _ .4;-ruedam Ccvileg-: — Beheerfunclies —"--—---——«—--- Oveng beheermdminislr Fv : i Iutsc’-ao| E-6 Onderwasslslerendeluncl A 9" 5'-J9 §’Ve": n°"°°'§e) “‘1‘_'°/ ::“‘ lrxstv-Jon: Inedv-? wE-I! -are LlwunoomI. :*d~3n‘J&r}i: vs "‘ ‘ A. Y.‘T"‘, . "‘. ‘.‘. ‘,T'. Y3.. T'". f§-, ~ v
 • 31. 3 Algemeen I Llbelae Management
 • 32. Een 1Zi€llZa)€11l€€Tfi(lT61Z]€0E1“S (2016-2020) Wat staat er in het huidige koersdocument van OV0? - Talenten ontwikkelen - Omgaan met Verschillen jmmr. ‘ zccl/ :3 z; ‘(1(1I*:04’a' Iig’! .€1‘: ):1{! y1'? Openbaar Onderwijs in de Zaanstreek: '" "”"“~"""’ 0 —= L: §%_j"»= i573 - Vakmanschal) 51!. F1 [ -MW" 2’ ; ~'"“'%E~'*f;3 / I Q ‘3 JP. » %
 • 33. ‘fflfy, ‘lut| ‘ Wat hebben we nodig om Financieel leider te worden? Inzicht in de keuzes die we (0n—)bewust maken Snappen dat keuzes effect hebben op andere Vraagstukken Theoretische achtergrond 0 9 :3 E . Til? E! @ 2 Staat (hoog) op de agenda L [-' y - I3} Prezi
 • 34. n1ce1°ja1‘en doorkijk met sce11a1°i0's Effect op bekostiging . ' en Om - . 0mWfld<ehng1eer11n% W1kkeI111g baton 0neesP1;nn'111§—‘3 . - 2 —. m ‘ ‘S stratcsmm P” Loonkosten Benchmark AanL1|FTE totaal Besluur Landeluk Schoolsoert (S565) Greene 14o»s2 mln > m randsiad
 • 35. v" I» uh‘ JV «"‘I’— I! l . " . ,—‘ ~<. "-i ’| «f‘, kadvrs srnnecuscn aeswunen " . ‘v. .Ol((1ph1-I Bestuvende 1-AC1-.59. Ptocessen aesruxau A mpporl.1o-'- 3 "1.-nu; -vies mppotlao-I OPERATIONEEL aasvunau
 • 36. De 1'01 Van de c0nt1'0lle1' (lz1z11‘i11? Als spin in het web Sta je er middenin! en "Vind je overal Wat Van" Wat helpt mij (verder)?
 • 37. .( I.11.| |.. |o! l -1 6: icltslllnl. : I. :3. . .U-n-4honwI10 .1- l-| c 1 . r 4 . .-J
 • 38. M . w H. .. . 4.? N 5 _ . .. be 0 _. :._. .:E . ... .. .; . . 0.. «T. . . . . _ w . .. ~.. ... ~ M . . .0 N . ... . f. , ~ M: . H F : ... .wr. . _ . . t f2 2 . ___ L. .. ‘.0 . ~ . . 6 _ _ _. .., . I . . 2 A 0. .0 _ . . . _ , .. . . . H . ,_ . . . 3.
 • 39. . - -‘ . 15! 1 I. H.). ... .x)s. .. . P1.“¢‘I. CnI‘ _ . I. (: {‘| "l“‘I‘. I X} -I (U
 • 40. in het V0 Controller