Projekt Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne
 Regionalny Konkurs Grantowy 2013
 Program „Równać Szanse”
 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
administrowany prz...
 wyrównywanie szans na dobry
start w dorosłe życie młodzieży
z terenów wiejskich i małych miast
poprzez podnoszenie ich
...
Celem RKG jest wsparcie projektów, które rozwijają
 u młodzieży:
 umiejętność właściwej oceny środowiska i analizowanie...
 wśród organizacji realizujących projekt:
 umiejętność
diagnozowania
potrzeb,
zasobów
społecznych,
 umiejętność p...
 Fundacja otrzymała 445 wniosków od organizacji
pozarządowych, bibliotek, domów kultury i
nieformalnych grup dorosłych.
...
 Przyznana dotacja: 7 000 zł
 Przeznaczona na:
 wydanie publikacji,
 zakup sprzętu,
 przygotowanie wystawy zdjęć
 ...
 Czas realizacji projektu: 1 stycznia - 10 lipca 2014 r.
 Liczba uczestników: 10 uczniów
 Główne działania: uwiecznienie ciekawych
wspomnień starszych mieszkańców naszej gminy
poprzez przeprowadzanie wywiadów ...
 prowadzenie bloga
http://historia-nasza-pamiecia-pisana.blogspot.com
 szkolenie z zakresu sztuki przeprowadzania
wywiadu,
 szkolenie z zakresu obsługi sprzętu,
 spotkanie z dziennikarzem,
 przeprowadzanie wywiadów
 zbieranie zdjęć i dokumentów
 przygotowanie materiałów do publikacji
 przygotowanie wystawy zdjęć
 przygotowanie spotkania na zakończenie projektu
 korzystanie z pomocy innych osób i instytucji
 promocja projektu,
DZIĘKUJEMY
Opracowała: Elwira Krupa
Prezentacja Historia naszą pamięcią pisana
Prezentacja Historia naszą pamięcią pisana
Prezentacja Historia naszą pamięcią pisana
Prezentacja Historia naszą pamięcią pisana
Prezentacja Historia naszą pamięcią pisana
Prezentacja Historia naszą pamięcią pisana
Prezentacja Historia naszą pamięcią pisana
Prezentacja Historia naszą pamięcią pisana
Prezentacja Historia naszą pamięcią pisana
of 26

Prezentacja Historia naszą pamięcią pisana

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja Historia naszą pamięcią pisana

 • 1. Projekt Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne
 • 2.  Regionalny Konkurs Grantowy 2013  Program „Równać Szanse”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży
 • 3.  wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych
 • 4. Celem RKG jest wsparcie projektów, które rozwijają  u młodzieży:  umiejętność właściwej oceny środowiska i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;  umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych
 • 5.  wśród organizacji realizujących projekt:  umiejętność diagnozowania potrzeb, zasobów społecznych,  umiejętność pozyskiwania partnerów do realizacji przedsięwzięć
 • 6.  Fundacja otrzymała 445 wniosków od organizacji pozarządowych, bibliotek, domów kultury i nieformalnych grup dorosłych.  W wyniku obrad czterech Regionalnych Komisji Ekspertów dofinansowano 103 projekty  w województwie mazowieckim 12
 • 7.  Przyznana dotacja: 7 000 zł  Przeznaczona na:  wydanie publikacji,  zakup sprzętu,  przygotowanie wystawy zdjęć  przygotowanie spotkania będącego świętowaniem zakończenia projektu
 • 8.  Czas realizacji projektu: 1 stycznia - 10 lipca 2014 r.  Liczba uczestników: 10 uczniów
 • 9.  Główne działania: uwiecznienie ciekawych wspomnień starszych mieszkańców naszej gminy poprzez przeprowadzanie wywiadów oraz zbieranie fotografii.  Efekt pracy: m.in. wydanie publikacji pt. „Historia naszą pamięcią pisana - wspomnienia mieszkańców gminy Zaręby Kościelne”.
 • 10.  prowadzenie bloga http://historia-nasza-pamiecia-pisana.blogspot.com
 • 11.  szkolenie z zakresu sztuki przeprowadzania wywiadu,  szkolenie z zakresu obsługi sprzętu,  spotkanie z dziennikarzem,
 • 12.  przeprowadzanie wywiadów
 • 13.  zbieranie zdjęć i dokumentów  przygotowanie materiałów do publikacji
 • 14.  przygotowanie wystawy zdjęć  przygotowanie spotkania na zakończenie projektu
 • 15.  korzystanie z pomocy innych osób i instytucji  promocja projektu,
 • 16. DZIĘKUJEMY
 • 17. Opracowała: Elwira Krupa

Related Documents