NAČRTOVANJE MEDIJEV ZA FESTIVAL CVIČKARIJA Edina Čatak Vesna Krope Rok Kolarič Jure Švent
CVIČKARIJA <ul><li>Festival Cvičkarija predstavlja novo smernico promocijskih in turističnih festivalov, ki je po štirinaj...
<ul><li>Cvičkarija je nacionalni promotor Dolenjske, njenih običajev in vrednot, s poudarkom na dolenjskem posebnežu – cvi...
<ul><li>Festival Cvičkarija je soorganizatorje in partnerje izbiral tehtno in selektivno. Pri organizaciji Festivala so...
DOLOČITEV CILJNE SKUPINE <ul><li>Primarno želijo komunicirati z dvema ciljnima skupinama : </li></ul><ul><li>mladostniki ...
SESTAVLJANJE MEDIJSKEGA NAČRTA <ul><li>Glavni motor Festivala Cvičkarija je organizacijski odbor (OO), ki ga sestavlja 10 ...
IZBOR MEDIJEV <ul><li>tiskovine </li></ul><ul><li>internet </li></ul><ul><li>radio,televizija,tisk </li></ul><ul><li>osta...
TISKOVINE <ul><li>pred plakat, glavni plakat, vidi kartice in vstopnica </li></ul><ul><li>PREDPLAKAT je namenjen nezavedne...
 
INTERNET <ul><li>sporočanje preko elektronskih naslovov(na bazo elektronskih naslovov »Cvetka Dolenc« pošlje simpatično v...
URADNASPLETNA STRAN
RADIO, TELEVIZIJA, TISK <ul><li>vsak od njih zahteva tudi vnaprej pripravljeno izjavo, posnetek ali spot. Glede vsebine s...
RADIO, TELEVIZIJA, TISK
RADIO, TELEVIZIJA, TISK
RADIO, TELEVIZIJA, TISK
RADIJSKI SPOT
<ul><li>MEDIA PLAN CVIČKARIJE </li></ul><ul><li>Medijski plan služi za pregled časovne razporeditve posameznih medijev v ...
<ul><li>GENERALNI medija plan, kjer dobimo celotno sliko predvajanja oziroma objavljanja oglasnega sporočila v vseh medij...
<ul><li>SESTAVLJEN je iz 3 bistvenih elementov: </li></ul><ul><li>(1) opis medijev, ki jih bomo uporabili in utemeljitev ...
MEDIA PLAN <ul><li>služi za pregled časovne razporeditve posameznih medijev v času celotne akcije komuniciranja in lahko v...
 
SPECIFIČNI MEDIA PLAN - RADIO
IZVAJANJE IN NADZOROVANJE <ul><li>Ko je medijski plan sestavljen do dneva natančno, je potrebno neprestano spremljanje ...
<ul><li>UČINKI MEDIJSKEGA PLANA </li></ul><ul><li>Zagotovi se najboljša možna preglednost in učinkovitost komuniciranja z ...
<ul><li>SKLEP </li></ul><ul><li>+ menimo, da je pristop in izvajanje medijskega plana za Festival Cvičkarija dober </li...
NAČRTOVANJE MEDIJEV ZA FESTIVAL CVIČKARIJA Edina Čatak Vesna Krope Rok Kolarič Jure Švent HVALA ZA POZORNOST !
of 26

nacrtovanje medijev cvickarija 97 2003 Ppt

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - nacrtovanje medijev cvickarija 97 2003 Ppt

 • 1. NAČRTOVANJE MEDIJEV ZA FESTIVAL CVIČKARIJA Edina Čatak Vesna Krope Rok Kolarič Jure Švent
 • 2. CVIČKARIJA <ul><li>Festival Cvičkarija predstavlja novo smernico promocijskih in turističnih festivalov, ki je po štirinajstih letih delovanja študentski festival samo še po izvoru organizatorja. </li></ul><ul><li>Na 4 prireditvenih prizoriščih (Ljubljana, Maribor, Novo mesto in Izola) </li></ul><ul><li>Festival predstavlja ter promovira etnološke in enološke značilnosti Dolenjske </li></ul><ul><li>Razvili sta se dve blagovni znamki, ki poosebljata Festival (Cvičkarija in AlwaysCvičk!), tako sta se izoblikovala dva vsebinsko ločena dela vsake prireditve znotraj Festivala Cvičkarija. Prvi, t.i. etnološko-enološki del, ki je podrejen predstavitvi Dolenjske kulturne dediščine ter tržnim vinogradnikom, in drugi, t.i. zabavni del, kjer se dogajajo koncerti slovenske avtorske glasbe. </li></ul>
 • 3. <ul><li>Cvičkarija je nacionalni promotor Dolenjske, njenih običajev in vrednot, s poudarkom na dolenjskem posebnežu – cvičku. </li></ul>
 • 4. <ul><li>Festival Cvičkarija je soorganizatorje in partnerje izbiral tehtno in selektivno. Pri organizaciji Festivala sodeluje cela Skupina DNŠ (Društvo novomeških študentov kot nosilec projekta, Mladinski klub LokalPatriot, Založba in Knjigarna Goga ter Hostel Situla) </li></ul>
 • 5. DOLOČITEV CILJNE SKUPINE <ul><li>Primarno želijo komunicirati z dvema ciljnima skupinama : </li></ul><ul><li>mladostniki , starimi od 15 do 30 let, ki se želijo zabavati ob večernem programu </li></ul><ul><li>starejšimi obiskovalci , ki si želijo predvsem spoznavati dolenjsko folkloro ter običaje, degustirati cviček ter okušati kulinarične dobrote, tipične za JV del Slovenije </li></ul>
 • 6. SESTAVLJANJE MEDIJSKEGA NAČRTA <ul><li>Glavni motor Festivala Cvičkarija je organizacijski odbor (OO), ki ga sestavlja 10 članov. Poleg direktorja festivala so pri vseh večjih odločitvah prisotni še vodje posameznih prireditev (4), vodja programa, vodja odnosov z vinogradniki, vodja trženja, vodja tehnike in vodja stikov z javnostmi. Vsak član ima dolžnost podati mnenje, ga utemeljeno zagovarjati in sprejemati odločitve skupaj z vsemi ostalimi. OO se prvič sestane tri mesece pred predvideno prvo prireditvijo. Kasneje se dva meseca pred dogodkom sestaja vsak drugi teden, zadnji mesec pa tedensko. </li></ul>
 • 7. IZBOR MEDIJEV <ul><li>tiskovine </li></ul><ul><li>internet </li></ul><ul><li>radio,televizija,tisk </li></ul><ul><li>ostalo </li></ul>
 • 8. TISKOVINE <ul><li>pred plakat, glavni plakat, vidi kartice in vstopnica </li></ul><ul><li>PREDPLAKAT je namenjen nezavednem opominjanju ciljnih skupin. . Gre za načrtno promoviranj blagovne znamke AlwaysCvičk!, ki se je med mladimi prijela bolj kot so na DNŠ pričakovali. Ne vsebuje nobenih podatkov razen naslova spletne strani (zaradi estetske vrednote) </li></ul><ul><li>PLAKAT vsebuje vse podatke o prireditvi – kraj, čas, program in cena. Namenjen je neposrednemu vabilu ciljnih skupin na prireditev </li></ul><ul><li>VIDI KARTICE postavljajo na mesta, kjer je fluktuacija študentov največja. Prav tako jih razdelijo v vsako študentsko sobo </li></ul><ul><li>na VSTOPNICI so navedeni datumi vseh štirih prireditev ter osnovni promocijski podatki </li></ul>
 • 10. INTERNET <ul><li>sporočanje preko elektronskih naslovov(na bazo elektronskih naslovov »Cvetka Dolenc« pošlje simpatično vabilo, v katerem povabi prejemnika kot »starega prijatelja, ki ga že dolgo ni videla in se je najbrž več ne spomni«. Marsikdo jim je na elektronsko sporočilo odgovoril z veliko mero navdušenja, marsikdo pa je »Cvetko« simpatično povabil tudi na zmenek </li></ul><ul><li>spletna stran: www.cvickarija.com </li></ul><ul><li>facebook </li></ul><ul><li>forumi fakultet, interesni portali </li></ul><ul><li>ostale spletne strani </li></ul>
 • 11. URADNASPLETNA STRAN
 • 12. RADIO, TELEVIZIJA, TISK <ul><li>vsak od njih zahteva tudi vnaprej pripravljeno izjavo, posnetek ali spot. Glede vsebine se posvetuje celotni OO. Besedila so sestavljena pazljivo in privlačno, saj nagovarjajo vse ciljne skupine naenkrat </li></ul>
 • 13. RADIO, TELEVIZIJA, TISK
 • 14. RADIO, TELEVIZIJA, TISK
 • 15. RADIO, TELEVIZIJA, TISK
 • 16. RADIJSKI SPOT
 • 17. <ul><li>MEDIA PLAN CVIČKARIJE </li></ul><ul><li>Medijski plan služi za pregled časovne razporeditve posameznih medijev v času celotne akcije komuniciranja in lahko vsebuje enega ali več medijev. </li></ul><ul><li>Ob upoštevanju izbrane ciljne skupine, postavljenih marketinških in komunikacijskih ciljih, kreativni in medijski strategiji, ter predvsem ob upoštevanju razpoložljivega proračuna so za akcijo oglaševanja dogodka Cvičkarija organizacije DNŠ sestavili naslednje medijske plane: </li></ul>
 • 18. <ul><li>GENERALNI medija plan, kjer dobimo celotno sliko predvajanja oziroma objavljanja oglasnega sporočila v vseh medijih </li></ul><ul><li>SPECIFIČNI media plan, del generalnega media plana, kjer za posamezen medij oziroma medijske prenosnike naredimo časovno in količinsko razporeditev objav oglasnega sporočila v času celotne akcije komuniciranja </li></ul><ul><li>pri DOLGOROČNIH medijskih načrtih naredimo ob letnih še mesečne medijske plane, ki potekajo znotraj posameznih faz akcije komuniciranja </li></ul>
 • 19. <ul><li>SESTAVLJEN je iz 3 bistvenih elementov: </li></ul><ul><li>(1) opis medijev, ki jih bomo uporabili in utemeljitev izbire, na podlagi česa smo se odločili za določeni medij, </li></ul><ul><li>(2) določitev oglaševalske enote, prostora in časa predvajanja oglasnega sporočila, </li></ul><ul><li>(3) določitev stroškov za vsak izbrani medij posebej in opredelitev celotnega oglaševalskega koncepta </li></ul>
 • 20. MEDIA PLAN <ul><li>služi za pregled časovne razporeditve posameznih medijev v času celotne akcije komuniciranja in lahko vsebuje enega ali več medijev </li></ul>Generalni media plan za prireditev v Mariboru
 • 22. SPECIFIČNI MEDIA PLAN - RADIO
 • 23. IZVAJANJE IN NADZOROVANJE <ul><li>Ko je medijski plan sestavljen do dneva natančno, je potrebno neprestano spremljanje uresničevanja dogovorjenih korakov. Za to skrbi PR, ki komunicira z vsemi, ki so udeleženi v izvajanju promocije (od novinarja do plakaterja). </li></ul><ul><li>Pomembno je tudi neprestano osveževanje informacij v primeru, da pride do sprememb, tako v datumih kot v programu. </li></ul>
 • 24. <ul><li>UČINKI MEDIJSKEGA PLANA </li></ul><ul><li>Zagotovi se najboljša možna preglednost in učinkovitost komuniciranja z javnostjo. </li></ul><ul><li>Namenjen je tako vrednotenju promocije prireditve kot opora pri samem načrtovanju. </li></ul><ul><li>pomemben tudi zato, da ima celoten OO vpogled v razvoj in trenuten dostop informacij ciljnih skupin in trenutne točke promocije. </li></ul><ul><li>Urejenost in preglednost načrta komuniciranja z mediji je ključna. </li></ul><ul><li>Obstaja več načinov prikazovanja, ta je odvisen predvsem od subjektivnih preferenc. </li></ul><ul><li>Za prireditev v Mariboru je PR izbral stolpičastega, ki je po njihovem najbolj pregleden in razumljiv. </li></ul>
 • 25. <ul><li>SKLEP </li></ul><ul><li>+ menimo, da je pristop in izvajanje medijskega plana za Festival Cvičkarija dober </li></ul><ul><li>+ je primerno datumsko zastavljen in da vsebuje vse pomembne komponente komuniciranja z javnostjo in ciljnimi skupinami. </li></ul><ul><li>- Slabost predstavljajo razpoložljiva finančna sredstva, namenjena promociji. Posledično se festival nekje ne pojavlja v ključnih medijih. </li></ul>
 • 26. NAČRTOVANJE MEDIJEV ZA FESTIVAL CVIČKARIJA Edina Čatak Vesna Krope Rok Kolarič Jure Švent HVALA ZA POZORNOST !