PRESSEMELDING+ + + + + +
!
Prosjekt!Stasjonssida!Utvikling!
Kongsvinger,!21.05.15!
!
+
RIMFELDT+BIDRAR+MED+2+TIMER+GRATIS+...
stasjonssida.!Jeg!vil!også!løfte!frem!både!politikere!og!administrasjonen!i!kommunen,!som!er!
interesserte!og!lydhøre!for!...
of 2

Pressemelding angående parkering på stasjonssida!

Pressemelding fra Stasjonssida
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Marketing      


Transcripts - Pressemelding angående parkering på stasjonssida!

  • 1. PRESSEMELDING+ + + + + + ! Prosjekt!Stasjonssida!Utvikling! Kongsvinger,!21.05.15! ! + RIMFELDT+BIDRAR+MED+2+TIMER+GRATIS+PARKERING+PÅ+STASJONSSIDA+ + Jernbanegata+Næringsutvikling+AS+eier+den+store+parkeringsplassen+langs+Jernbanegata+ på+stasjonssida,+og+Rimfeldt+som+eier+selskapet,+bidrar+nå+til+både+besøkende+og+ næringdrivende+i+området+ved+å+tilby+2+timer+gratis+parkering+på+plassen.+ ! Prosjektleder!Irén!Carlstrøm!i!prosjekt!Stasjonssida!Utvikling!er!veldig!glad!for!at!Rimfeldt!og! Jernbanegata!Næringsutvikling!med!dette!bidrar!økonomisk!til!både!besøkende,!! næringsdrivende!og!gårdeierne!på!stasjonssida.!! ! Ett!av!prosjektlederens!uttalte!mål!ved!oppstart!av!prosjektet!i!januar!i!år!var!å!jobbe!for!å! skape!bedre!parkeringsløsninger!på!stasjonssida!for!å!stimulere!til!økt!trafikk!i!bydelen.!! ! J!Jeg!har!hatt!en!god!og!konstruktiv!dialog!med!Karl!Erik!Rimfeldt!de!siste!månedene,!og!er!på! vegne!av!både!næringsdrivende!og!gårdeiere!både!glad!og!takknemlig!for!at!han!ønsker!å! bidra!til!å!skape!en!positiv!utvikling!i!bydelen,!forteller!hun.! ! J!Vi!har!tidligere!investert!i!området!gjennom!byggingen!av!Tinghuset,!og!har!som!et!klart!mål! å!bidra!til!en!videreutvikling!av!stasjonssida.!Markedssituasjonen!de!siste!årene!har!medført! at!vi!har!vært!tvunget!til!å!sette!utbygging!av!denne!tomta!på!hold,!men!har!i!denne!perioden! hatt!andre!viktige!utviklingsprosjekter!i!Kongsvinger,!forteller!Karl!Erik!Rimfeldt.! ! Prosjekt!Stasjonssida!Utvikling!er!initiert!av!Syd!Eiendom!AS,!som!eies!av!en!rekke!gårdeiere! på!stasjonssida.!Prosjektlederen!har!gått!bredt!ut!med!mål!om!å!samle!alle!gårdeiere!og! aktører!under!StasjonssidaJparaplyen,!og!arbeidet!er!godt!i!gang.! ! J!Det!er!flere!viktige!prosesser!i!gang,!som!på!litt!lengre!sikt!vil!bidra!til!en!positiv!byutvikling!i! denne!bydelen.!Mulighetsstudien!for!stasjonsområdet!som!nå!legges!frem,!arbeidet!med!en!ny! reguleringsplan!for!stasjonssida!og!andre!større!prosjekter!vil!bidra!til!økt!interesse!for! investeringer!i!bydelen.!Det!politiske!arbeidet!som!nå!gjøres!med!fokus!på!jernbane,!samt!å! tiltrekke!oss!for!eksempel!statlige!arbeidsplasser!er!også!veldig!positivt!og!viktig!for!hele! Kongsvinger,!forteller!prosjektlederen.!! ! På!kortere!sikt!jobbes!det!med!flere!oppgaver,!blant!annet!en!plan!for!å!skape!nye!aktiviteter!i! bydelen,!skilting!fra!hovedferdselsårene,!intern!skilting!og!oppgradering!i!området,!og!nå!altså! først!og!fremst!en!bedre!parkeringsløsning.! ! J!Dette!tiltaket!er!ikke!noe!Rimfeldt!trenger!å!gjøre,!så!vi!vil!derfor!berømme!dem!for!at!de! alene!bidrar!på!denne!måten.!Dette!kommer!både!innbyggere,!andre!gårdeiere!og! næringsdrivende!til!gode,!og!sammen!med!prosjektet!jeg!nå!leder,!ser!jeg!det!litt!som!et! ”startskudd”!på!gårdeiernes!og!eiendomsutviklernes!satsing!for!å!skape!ny!giv!på!
  • 2. stasjonssida.!Jeg!vil!også!løfte!frem!både!politikere!og!administrasjonen!i!kommunen,!som!er! interesserte!og!lydhøre!for!innspill!og!forslag!fra!prosjektet,!forteller!Irén!Carlstrøm.! ! Også!ordfører!Øystein!Østgaard!er!strålende!fornøyd!med!at!Rimfeldt!alene!bidrar!med! tidsbestemt!gratis!parkering!på!stasjonssida.!! ! J!Vi!ønsker!inititativet!fra!prosjekt!Stasjonssida!Utvikling!velkommen!,!og!synes!en!slik! konstruktiv!ordning!med!2!timer!gratis!parkering!som!Jernbanegata!Næringsutvikling!og! Prosjekt!Stasjonssida!Utvikling!nå!er!blitt!enige!om!er!et!positivt!bidrag!til!befolkningen,! handelsstanden!og!gårdeierne!på!stasjonssida,!sier!ordfører!Østgaard.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! + Bakgrunn+ Prosjekt!Stasjonssida!Utvikling!er!initiert!og!finansiert!av!Syd!Eiendom!AS,!som!eies!av!9! gårdeiere!i!bydel!Stasjonssida!i!Kongsvinger.!Prosjektet!startet!opp!i!januar!2015,!og!ledes!av! Irén!Carlstrøm.!Hovedmålet!med!prosjektet!er!å!bidra!til!å!gjøre!det!mer!attraktivt!å!ferdes,! handle!og!etablere!seg!i!bydel!Stasjonssida.!Prosjektet!samarbeider!bredt!med!gårdeiere,! næringsdrivende,!Kongsvinger!kommune!og!mange!andre!aktører.!! ! For+mer+informasjon+kontakt+prosjektleder+Irén+Carlstrøm,+Jernbanegata+16,+2211+Kongsvinger+ Telefon:++47+908+94+880++ EYpost:+iren@carlstrom.no++ Nettside:+www.stasjonssida.no+ Facebook:+www.facebook.com/stasjonssida.no++ +

Related Documents