ELEKSYO
N 2016?
Ang dinastiya ay ang pagpapamana o pagsasalin-salin ng
kapangyarihan ng namumuno mula din sa loob ng
kanilang pamilya o an...
Panahon ng Espanyol Panahon ng Hapon
Panahon ng Amerikano
Mga epekto ng political dynasty sa pamahalaan:
• Napapahina nito ang sistema ng checks and
balances
• Nagdudulot ito ng pa...
Apat na pangunahing katangian ang mga kasapi
ng political dynasty na nakatutulong sa
pagpapanatili nila ng kanilang kapang...
Bakit nananatili ang mga Political Dynasty
sa panahon ngayon?
Tatlong pangunahing dahilan kung bakit
nanatili ang Political Dynasty.
1. Kakulangan sa mapanuring pag-iisip.
2. Limitadon...
1. Bakit masama sa pag-unlad ang
paglaganap ng mga Political Dynasty?
2. Bakit nananatili ang makapangyarihang
political f...
Kasunduan:
Pahina 114: The 1987 Constitution of the
Republic of the Philippines: Article 2 -
Declaration of Principles and...
SANAYIN
A.
1. Mga dahilan kung bakit nananatili ang mga political
dynasty sa panahon ngayon
a. kakulangan sa mapanuring pa...
3. Epekto ng political dynasty sa pamahalaan
a. paghina ng sistema ng checks and balances
b. pag-abuso sa kapangyarihan
c....
2. Nananatili ang political dynasty sa bansa dahil
ginagamit ng mga kasapi nito ang kanilang yaman,
kapangyariham, at kata...
Political dynasty g10 loyalty
Political dynasty g10 loyalty
Political dynasty g10 loyalty
Political dynasty g10 loyalty
Political dynasty g10 loyalty
Political dynasty g10 loyalty
of 18

Political dynasty g10 loyalty

Political Dynasty sa Pilipinas
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Political dynasty g10 loyalty

 • 1. ELEKSYO N 2016?
 • 2. Ang dinastiya ay ang pagpapamana o pagsasalin-salin ng kapangyarihan ng namumuno mula din sa loob ng kanilang pamilya o angkan. A succession of rulers from the same family. Ang Politika ay ang proseso o pamamaraan ng paggawa ng pasiya sa pandaigdigan, sibiko, o indibidwal. Bagaman kadalasang iniuugnay ang politika sa pamahalaan. Ang Political Dynasty ay isang pamilya ng mga Politiko na namamahala sa isang lugar at naipapasa sa kanilang kapamilya ang katungkulang ginagampanan sa pamahalaan.
 • 3. Panahon ng Espanyol Panahon ng Hapon Panahon ng Amerikano
 • 4. Mga epekto ng political dynasty sa pamahalaan: • Napapahina nito ang sistema ng checks and balances • Nagdudulot ito ng pag-abuso sa kapangyarihan • Hindi ito kumakatawan sa interes ng karaniwang mamamayan • Naisusulong nito ang interes ng makakapangyarihan
 • 5. Apat na pangunahing katangian ang mga kasapi ng political dynasty na nakatutulong sa pagpapanatili nila ng kanilang kapangyarihan at impluwensiya: 1.Kayamanan 2. Edukasyon 3. Kahusayan 4. Katanyagan
 • 6. Bakit nananatili ang mga Political Dynasty sa panahon ngayon?
 • 7. Tatlong pangunahing dahilan kung bakit nanatili ang Political Dynasty. 1. Kakulangan sa mapanuring pag-iisip. 2. Limitadong pagkakataong makakalap ng impormasyon. 3. Patronage Politics
 • 8. 1. Bakit masama sa pag-unlad ang paglaganap ng mga Political Dynasty? 2. Bakit nananatili ang makapangyarihang political families sa bansa?Kakulangan sa mapanuring pag-iisip. 3. Ano ang dapat gawin upang malutas ang suliranin ng political dynasties?
 • 9. Kasunduan: Pahina 114: The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines: Article 2 - Declaration of Principles and State Policies, Section 26. Sumulat ng sariling paliwanag sa kuwaderno (Notebook). Gawin ang nasa pahina 113-114
 • 10. SANAYIN A. 1. Mga dahilan kung bakit nananatili ang mga political dynasty sa panahon ngayon a. kakulangan sa mapanuring pag-iisip b. limitadong pagkakataong makakalap ng impormasyon c. patronage politics 2. Mga katangiang ginagamit ng pamilyang kabilang sa political dynasty upang mapanatili ang kanilang panunungkulan a. Kayamanan b. Edukasyon c. Kahusayan d. Katanyagan
 • 11. 3. Epekto ng political dynasty sa pamahalaan a. paghina ng sistema ng checks and balances b. pag-abuso sa kapangyarihan c. pagsulong ng pansariling interes ng makakapangyarihan B. 1. Nakasasama sa pag-unlad ang mga political dynasty dahil napahihina nito ang sistema ng checks and balances ng pamahalaan. Napapanatili sa isang pangkat lamang ang impluwensiya at kapangyarihan at naisusulong ang pansariling interes lamang ng mga makakapangyarihan.
 • 12. 2. Nananatili ang political dynasty sa bansa dahil ginagamit ng mga kasapi nito ang kanilang yaman, kapangyariham, at katalinihan upang impluwensiyahan ang mga botante. 3. Dapat isulong ang edukasyon upang magkaroon ng mapanuring pag-iisip sa pagpili ng mga kandidato sa halalan.

Related Documents