Pressemøde
8. februar
10-11:30
Arbejde og velfærdsstat
Efterfølgende:
Reform efter reform har haft ét fælles fokus:
Den brændende platform, Det Økonomisk...
Det Økonomiske Råd, 2015
Arbejde ≠ Velfærd
Arbejde påvirker familiens tid sammen
Arbejder vi mere eller mindre, end vi gerne vil?
Hvilken betydning...
Tilfredshed med arbejdstiden
• Flere tilfredse: 67 % i 2001 mod 73 % i 2008/09
• Jo mere, man arbejder, desto flere ønsker...
94,3 %
2,4 %
3,3 %
Arbejdstidsønsker indfries
Utilfredse i 2001:
• 19 % ønsker at arbejde mindre
– knap to tredjedele af dem er tilfredse i 2...
Arbejdstid –
den normale og den faktiske
• Sammenhæng mellem arbejdstid og marginal
indkomstskat for beskæftigede i 2008/0...
Mænd
36 min. længere
arbejdstid/uge Kvinder
88 min. kortere
arbejdstid/uge
Mindre ændring i faktisk
arbejdstid – ikke-sign...
Mænd
ikke-uddannede –
længere arbejdstid
Kvinder
vid. uddannede –
kortere arbejdstid
Sammenhæng mellem marginal skat og
arbejdstid – do andre undersøgelser
(elasticiteter)
Sammenligning af arbejdsudbuddet fo...
Forskellige opgørelser giver
forskellige resultater
• Forskellige mænd og kvinder i forskellige livsfaser
• Samme mænd og ...
Ingen forskel i
fædres
arbejdstid
Stor forskel i
mødres
arbejdstid
Kvinders
børneomsorg
tages fra
arbejdet og
fritiden
Skolebørn
betyder mere
fritid (og
arbejde)
Børn
hjemmefra
betyder mere...
Mænds
børneomsorg
tages fra
fritiden
Mindre og
mindre omsorg
(do kvinder)
og lidt mere
søvn sidenhen
Skilsmisse og børneomsorg mv.
Forældres tid brugt på børneomsorg i 1987,
og børnenes forhold sidenhen i familier,
hvor for...
.. men der er andre konsekvenser
Hvis forældre bliver skilt,
mens børnene er i en tidlig
skolealder, er det mindre
sandsyn...
Økonomisk ulighed mellem
børnefamilier – forskellige opgørelser
giver forskellige resultater
• Familiens disponible indkom...
Uligheden mellem
børnefamilier er
mindre i Danmark end i
England og Canada
Danske børnefamilier bruger mere tid og
flere p...
Opsummering
De beskæftigede er generelt set tilfredse med
deres arbejdstid – og de utilfredse bliver med tiden
mere tilfre...
Pressemøde 8. februar 2015 - Arbejdstid og familien
Pressemøde 8. februar 2015 - Arbejdstid og familien
Pressemøde 8. februar 2015 - Arbejdstid og familien
Pressemøde 8. februar 2015 - Arbejdstid og familien
Pressemøde 8. februar 2015 - Arbejdstid og familien
Pressemøde 8. februar 2015 - Arbejdstid og familien
of 26

Pressemøde 8. februar 2015 - Arbejdstid og familien

Arbejdstid og familien af Jens Bonke
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      


Transcripts - Pressemøde 8. februar 2015 - Arbejdstid og familien

 • 1. Pressemøde 8. februar 10-11:30
 • 2. Arbejde og velfærdsstat Efterfølgende: Reform efter reform har haft ét fælles fokus: Den brændende platform, Det Økonomiske Råd, 2004: 1. I perioden 2003 til 2020 vil arbejdsstyrken falde med 47.000 personer 2. Finanspolitisk holdbarhedsproblem på ca. 30 mia. kr. Danskerne skal arbejde noget mere! Det er lykkedes!
 • 3. Det Økonomiske Råd, 2015
 • 4. Arbejde ≠ Velfærd Arbejde påvirker familiens tid sammen Arbejder vi mere eller mindre, end vi gerne vil? Hvilken betydning har børnene? Hvad er sammenhængen mellem skat og arbejdstidens længde? Det er nogle af de spørgsmål, Jens vil svare på 4
 • 5. Tilfredshed med arbejdstiden • Flere tilfredse: 67 % i 2001 mod 73 % i 2008/09 • Jo mere, man arbejder, desto flere ønsker at arbejde mindre, og færre mere • Jo mindre kvinden arbejder, desto mindre er mandens ønske om at arbejde mere • Jo mere manden arbejder, desto mindre er kvindens ønske om at arbejde mere
 • 6. 94,3 % 2,4 % 3,3 %
 • 7. Arbejdstidsønsker indfries Utilfredse i 2001: • 19 % ønsker at arbejde mindre – knap to tredjedele af dem er tilfredse i 2008/09 • 7 % ønsker at arbejde mere – godt to tredjedele af dem er tilfredse i 2008/09
 • 8. Arbejdstid – den normale og den faktiske • Sammenhæng mellem arbejdstid og marginal indkomstskat for beskæftigede i 2008/09 • Sammenligning af arbejdsudbuddet for beskæftigede berørt af ændret marginalskat hhv. ikke-berørt af ændret marginalskat 2001-2008/09
 • 9. Mænd 36 min. længere arbejdstid/uge Kvinder 88 min. kortere arbejdstid/uge Mindre ændring i faktisk arbejdstid – ikke-signifikant
 • 10. Mænd ikke-uddannede – længere arbejdstid Kvinder vid. uddannede – kortere arbejdstid
 • 11. Sammenhæng mellem marginal skat og arbejdstid – do andre undersøgelser (elasticiteter) Sammenligning af arbejdsudbuddet for beskæftigede berørt af ændret marginalskat hhv. ikke-berørt af ændret marginalskat 2001- 2008/09: - ingen signifikante forskelle hverken for kvinder eller for mænd
 • 12. Forskellige opgørelser giver forskellige resultater • Forskellige mænd og kvinder i forskellige livsfaser • Samme mænd og kvinder, som skifter livsfase i perioden 2001 til 2008/09 • Når kvinder får børn, undervurderes deres tid brugt på børneomsorg, mens mænds overvurderes, når vi sammenligner mænd og kvinder uden hhv. med børn i stedet for at følge de samme mænd og kvinder over tid.
 • 13. Ingen forskel i fædres arbejdstid Stor forskel i mødres arbejdstid
 • 14. Kvinders børneomsorg tages fra arbejdet og fritiden Skolebørn betyder mere fritid (og arbejde) Børn hjemmefra betyder mere arbejde Husholdnings- arbejdet uændret
 • 15. Mænds børneomsorg tages fra fritiden Mindre og mindre omsorg (do kvinder) og lidt mere søvn sidenhen
 • 16. Skilsmisse og børneomsorg mv. Forældres tid brugt på børneomsorg i 1987, og børnenes forhold sidenhen i familier, hvor forældrene bliver skilt hhv. ikke bliver skilt • Skilsmisse under opsejling påvirker ikke forældres tid brugt på børneomsorg – hverken for yngste eller næstyngste barn • Både moderen og faderens omsorg frem til skilsmissen er den samme som for mødre og fædre, der ikke bliver skilt
 • 17. .. men der er andre konsekvenser Hvis forældre bliver skilt, mens børnene er i en tidlig skolealder, er det mindre sandsynligt, at børnene har fuldført en vid. udd. som 27-årige, og at de er gifte i den alder men mere sandsynligt, at de indgår i et parforhold
 • 18. Økonomisk ulighed mellem børnefamilier – forskellige opgørelser giver forskellige resultater • Familiens disponible indkomst • Familiens direkte udgifter på deres børn • Forældrenes tid brugt på deres børn – børneomsorg
 • 19. Uligheden mellem børnefamilier er mindre i Danmark end i England og Canada Danske børnefamilier bruger mere tid og flere penge på deres børn end engelske og canadiske børnefamilier Den største ulighed er i forældrenes direkte forbrug på børnene Danske fædre er mere med end engelske og canadiske fædre
 • 20. Opsummering De beskæftigede er generelt set tilfredse med deres arbejdstid – og de utilfredse bliver med tiden mere tilfredse Den faktiske arbejdstid hænger mindre sammen med marginalskatten end den normale arbejdstid Danske børnefamilier bruger meget tid på deres børn – men det har ingen betydning for mænds arbejdstid, at de har førskole- eller skolebørn 2 5

Related Documents