CZYNNIKI EFEKTYWNOŚCI
FUNKCJONOWANIA USŁUG
INTERIM MANAGEMENT
1
INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH
Polskiej Akademii Nauk
Autor: ...
Institute of Economics
Polish Academy of Sciences 2
Wstęp
KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
U...
Institute of Economics
Polish Academy of Sciences 2
Wstęp
KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
U...
Institute of Economics
Polish Academy of Sciences 2
Wstęp
KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
U...
Institute of Economics
Polish Academy of Sciences 2
Wstęp
KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
U...
Institute of Economics
Polish Academy of Sciences 2
Wstęp
KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
U...
Institute of Economics
Polish Academy of Sciences 2
Wstęp
KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
U...
Institute of Economics
Polish Academy of Sciences 2
Wstęp
KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
U...
Institute of Economics
Polish Academy of Sciences 2
Wstęp
KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
U...
Institute of Economics
Polish Academy of Sciences 2
Wstęp
KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
U...
Institute of Economics
Polish Academy of Sciences 2
Wstęp
KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
U...
Institute of Economics
Polish Academy of Sciences 2
Wstęp
KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
U...
Institute of Economics
Polish Academy of Sciences 2
Wstęp
KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
U...
Institute of Economics
Polish Academy of Sciences 2
Wstęp
KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
U...
of 14

Prezentacja pracy dyplomowej Execurive DBA - Robert Loanc, INE PAN

Prezentacja pracy dyplomowej Execurive DBA - Robert Loanc, INE PAN: CZYNNIKI EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA USŁUG INTERIM MANAGEMENT
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja pracy dyplomowej Execurive DBA - Robert Loanc, INE PAN

 • 1. CZYNNIKI EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA USŁUG INTERIM MANAGEMENT 1 INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH Polskiej Akademii Nauk Autor: Robert Loranc Promotor: dr hab. Jerzy Paszkowski Prezentacja pracy dyplomowej Executive DBA, Warszawa 20-21 czerwiec 2013. KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK
 • 2. Institute of Economics Polish Academy of Sciences 2 Wstęp KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK Usługa interim managementu (zarządzania czasowego) w polskiej kulturze zarządzania jest mało znana i niezrozumiała, pomimo jej dużej i wciąż rosnącej popularności na świecie. Interim management to czasowa, sprecyzowana co do celu i zakresu usługa zarządzania, świadczona przez zewnętrznego interim managera o odpowiednim profilu zawodowym, nakierowana na osiągnięcie w organizacji uzgodnionych rezultatów biznesowych, która jest oparta na współpracy interim managera z organizacją oraz jego partycypacji w ryzyku i zysku co do zamierzonego efektu. Uruchomienie usługi interim management wymaga konieczności podjęcia szeregu istotnych decyzji oraz uruchomienia dodatkowych procesów, do których często organizacje biznesowe nie są właściwie przygotowane i w związku z tym zadania te realizowane są w sposób niewystarczająco kompetentny. W pracy przedstawiono czynniki efektywności usług interim management w oparciu o literaturę naukową, najpopularniejsze metodyki zarządzania programami i projektami, badania rynkowe oraz osobiste doświadczenia autora pracy w zakresie realizacji tych usług.
 • 3. Institute of Economics Polish Academy of Sciences 2 Wstęp KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK Usługa interim managementu (zarządzania czasowego) w polskiej kulturze zarządzania jest mało znana i niezrozumiała, pomimo jej dużej i wciąż rosnącej popularności na świecie. Interim management to czasowa, sprecyzowana co do celu i zakresu usługa zarządzania, świadczona przez zewnętrznego interim managera o odpowiednim profilu zawodowym, nakierowana na osiągnięcie w organizacji uzgodnionych rezultatów biznesowych, która jest oparta na współpracy interim managera z organizacją oraz jego partycypacji w ryzyku i zysku co do zamierzonego efektu. Uruchomienie usługi interim management wymaga konieczności podjęcia szeregu istotnych decyzji oraz uruchomienia dodatkowych procesów, do których często organizacje biznesowe nie są właściwie przygotowane i w związku z tym zadania te realizowane są w sposób niewystarczająco kompetentny. W pracy przedstawiono czynniki efektywności usług interim management w oparciu o literaturę naukową, najpopularniejsze metodyki zarządzania programami i projektami, badania rynkowe oraz osobiste doświadczenia autora pracy w zakresie realizacji tych usług.
 • 4. Institute of Economics Polish Academy of Sciences 2 Wstęp KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK Usługa interim managementu (zarządzania czasowego) w polskiej kulturze zarządzania jest mało znana i niezrozumiała, pomimo jej dużej i wciąż rosnącej popularności na świecie. Interim management to czasowa, sprecyzowana co do celu i zakresu usługa zarządzania, świadczona przez zewnętrznego interim managera o odpowiednim profilu zawodowym, nakierowana na osiągnięcie w organizacji uzgodnionych rezultatów biznesowych, która jest oparta na współpracy interim managera z organizacją oraz jego partycypacji w ryzyku i zysku co do zamierzonego efektu. Uruchomienie usługi interim management wymaga konieczności podjęcia szeregu istotnych decyzji oraz uruchomienia dodatkowych procesów, do których często organizacje biznesowe nie są właściwie przygotowane i w związku z tym zadania te realizowane są w sposób niewystarczająco kompetentny. W pracy przedstawiono czynniki efektywności usług interim management w oparciu o literaturę naukową, najpopularniejsze metodyki zarządzania programami i projektami, badania rynkowe oraz osobiste doświadczenia autora pracy w zakresie realizacji tych usług.
 • 5. Institute of Economics Polish Academy of Sciences 2 Wstęp KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK Usługa interim managementu (zarządzania czasowego) w polskiej kulturze zarządzania jest mało znana i niezrozumiała, pomimo jej dużej i wciąż rosnącej popularności na świecie. Interim management to czasowa, sprecyzowana co do celu i zakresu usługa zarządzania, świadczona przez zewnętrznego interim managera o odpowiednim profilu zawodowym, nakierowana na osiągnięcie w organizacji uzgodnionych rezultatów biznesowych, która jest oparta na współpracy interim managera z organizacją oraz jego partycypacji w ryzyku i zysku co do zamierzonego efektu. Uruchomienie usługi interim management wymaga konieczności podjęcia szeregu istotnych decyzji oraz uruchomienia dodatkowych procesów, do których często organizacje biznesowe nie są właściwie przygotowane i w związku z tym zadania te realizowane są w sposób niewystarczająco kompetentny. W pracy przedstawiono czynniki efektywności usług interim management w oparciu o literaturę naukową, najpopularniejsze metodyki zarządzania programami i projektami, badania rynkowe oraz osobiste doświadczenia autora pracy w zakresie realizacji tych usług.
 • 6. Institute of Economics Polish Academy of Sciences 2 Wstęp KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK Usługa interim managementu (zarządzania czasowego) w polskiej kulturze zarządzania jest mało znana i niezrozumiała, pomimo jej dużej i wciąż rosnącej popularności na świecie. Interim management to czasowa, sprecyzowana co do celu i zakresu usługa zarządzania, świadczona przez zewnętrznego interim managera o odpowiednim profilu zawodowym, nakierowana na osiągnięcie w organizacji uzgodnionych rezultatów biznesowych, która jest oparta na współpracy interim managera z organizacją oraz jego partycypacji w ryzyku i zysku co do zamierzonego efektu. Uruchomienie usługi interim management wymaga konieczności podjęcia szeregu istotnych decyzji oraz uruchomienia dodatkowych procesów, do których często organizacje biznesowe nie są właściwie przygotowane i w związku z tym zadania te realizowane są w sposób niewystarczająco kompetentny. W pracy przedstawiono czynniki efektywności usług interim management w oparciu o literaturę naukową, najpopularniejsze metodyki zarządzania programami i projektami, badania rynkowe oraz osobiste doświadczenia autora pracy w zakresie realizacji tych usług.
 • 7. Institute of Economics Polish Academy of Sciences 2 Wstęp KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK Usługa interim managementu (zarządzania czasowego) w polskiej kulturze zarządzania jest mało znana i niezrozumiała, pomimo jej dużej i wciąż rosnącej popularności na świecie. Interim management to czasowa, sprecyzowana co do celu i zakresu usługa zarządzania, świadczona przez zewnętrznego interim managera o odpowiednim profilu zawodowym, nakierowana na osiągnięcie w organizacji uzgodnionych rezultatów biznesowych, która jest oparta na współpracy interim managera z organizacją oraz jego partycypacji w ryzyku i zysku co do zamierzonego efektu. Uruchomienie usługi interim management wymaga konieczności podjęcia szeregu istotnych decyzji oraz uruchomienia dodatkowych procesów, do których często organizacje biznesowe nie są właściwie przygotowane i w związku z tym zadania te realizowane są w sposób niewystarczająco kompetentny. W pracy przedstawiono czynniki efektywności usług interim management w oparciu o literaturę naukową, najpopularniejsze metodyki zarządzania programami i projektami, badania rynkowe oraz osobiste doświadczenia autora pracy w zakresie realizacji tych usług.
 • 8. Institute of Economics Polish Academy of Sciences 2 Wstęp KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK Usługa interim managementu (zarządzania czasowego) w polskiej kulturze zarządzania jest mało znana i niezrozumiała, pomimo jej dużej i wciąż rosnącej popularności na świecie. Interim management to czasowa, sprecyzowana co do celu i zakresu usługa zarządzania, świadczona przez zewnętrznego interim managera o odpowiednim profilu zawodowym, nakierowana na osiągnięcie w organizacji uzgodnionych rezultatów biznesowych, która jest oparta na współpracy interim managera z organizacją oraz jego partycypacji w ryzyku i zysku co do zamierzonego efektu. Uruchomienie usługi interim management wymaga konieczności podjęcia szeregu istotnych decyzji oraz uruchomienia dodatkowych procesów, do których często organizacje biznesowe nie są właściwie przygotowane i w związku z tym zadania te realizowane są w sposób niewystarczająco kompetentny. W pracy przedstawiono czynniki efektywności usług interim management w oparciu o literaturę naukową, najpopularniejsze metodyki zarządzania programami i projektami, badania rynkowe oraz osobiste doświadczenia autora pracy w zakresie realizacji tych usług.
 • 9. Institute of Economics Polish Academy of Sciences 2 Wstęp KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK Usługa interim managementu (zarządzania czasowego) w polskiej kulturze zarządzania jest mało znana i niezrozumiała, pomimo jej dużej i wciąż rosnącej popularności na świecie. Interim management to czasowa, sprecyzowana co do celu i zakresu usługa zarządzania, świadczona przez zewnętrznego interim managera o odpowiednim profilu zawodowym, nakierowana na osiągnięcie w organizacji uzgodnionych rezultatów biznesowych, która jest oparta na współpracy interim managera z organizacją oraz jego partycypacji w ryzyku i zysku co do zamierzonego efektu. Uruchomienie usługi interim management wymaga konieczności podjęcia szeregu istotnych decyzji oraz uruchomienia dodatkowych procesów, do których często organizacje biznesowe nie są właściwie przygotowane i w związku z tym zadania te realizowane są w sposób niewystarczająco kompetentny. W pracy przedstawiono czynniki efektywności usług interim management w oparciu o literaturę naukową, najpopularniejsze metodyki zarządzania programami i projektami, badania rynkowe oraz osobiste doświadczenia autora pracy w zakresie realizacji tych usług.
 • 10. Institute of Economics Polish Academy of Sciences 2 Wstęp KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK Usługa interim managementu (zarządzania czasowego) w polskiej kulturze zarządzania jest mało znana i niezrozumiała, pomimo jej dużej i wciąż rosnącej popularności na świecie. Interim management to czasowa, sprecyzowana co do celu i zakresu usługa zarządzania, świadczona przez zewnętrznego interim managera o odpowiednim profilu zawodowym, nakierowana na osiągnięcie w organizacji uzgodnionych rezultatów biznesowych, która jest oparta na współpracy interim managera z organizacją oraz jego partycypacji w ryzyku i zysku co do zamierzonego efektu. Uruchomienie usługi interim management wymaga konieczności podjęcia szeregu istotnych decyzji oraz uruchomienia dodatkowych procesów, do których często organizacje biznesowe nie są właściwie przygotowane i w związku z tym zadania te realizowane są w sposób niewystarczająco kompetentny. W pracy przedstawiono czynniki efektywności usług interim management w oparciu o literaturę naukową, najpopularniejsze metodyki zarządzania programami i projektami, badania rynkowe oraz osobiste doświadczenia autora pracy w zakresie realizacji tych usług.
 • 11. Institute of Economics Polish Academy of Sciences 2 Wstęp KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK Usługa interim managementu (zarządzania czasowego) w polskiej kulturze zarządzania jest mało znana i niezrozumiała, pomimo jej dużej i wciąż rosnącej popularności na świecie. Interim management to czasowa, sprecyzowana co do celu i zakresu usługa zarządzania, świadczona przez zewnętrznego interim managera o odpowiednim profilu zawodowym, nakierowana na osiągnięcie w organizacji uzgodnionych rezultatów biznesowych, która jest oparta na współpracy interim managera z organizacją oraz jego partycypacji w ryzyku i zysku co do zamierzonego efektu. Uruchomienie usługi interim management wymaga konieczności podjęcia szeregu istotnych decyzji oraz uruchomienia dodatkowych procesów, do których często organizacje biznesowe nie są właściwie przygotowane i w związku z tym zadania te realizowane są w sposób niewystarczająco kompetentny. W pracy przedstawiono czynniki efektywności usług interim management w oparciu o literaturę naukową, najpopularniejsze metodyki zarządzania programami i projektami, badania rynkowe oraz osobiste doświadczenia autora pracy w zakresie realizacji tych usług.
 • 12. Institute of Economics Polish Academy of Sciences 2 Wstęp KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK Usługa interim managementu (zarządzania czasowego) w polskiej kulturze zarządzania jest mało znana i niezrozumiała, pomimo jej dużej i wciąż rosnącej popularności na świecie. Interim management to czasowa, sprecyzowana co do celu i zakresu usługa zarządzania, świadczona przez zewnętrznego interim managera o odpowiednim profilu zawodowym, nakierowana na osiągnięcie w organizacji uzgodnionych rezultatów biznesowych, która jest oparta na współpracy interim managera z organizacją oraz jego partycypacji w ryzyku i zysku co do zamierzonego efektu. Uruchomienie usługi interim management wymaga konieczności podjęcia szeregu istotnych decyzji oraz uruchomienia dodatkowych procesów, do których często organizacje biznesowe nie są właściwie przygotowane i w związku z tym zadania te realizowane są w sposób niewystarczająco kompetentny. W pracy przedstawiono czynniki efektywności usług interim management w oparciu o literaturę naukową, najpopularniejsze metodyki zarządzania programami i projektami, badania rynkowe oraz osobiste doświadczenia autora pracy w zakresie realizacji tych usług.
 • 13. Institute of Economics Polish Academy of Sciences 2 Wstęp KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK Usługa interim managementu (zarządzania czasowego) w polskiej kulturze zarządzania jest mało znana i niezrozumiała, pomimo jej dużej i wciąż rosnącej popularności na świecie. Interim management to czasowa, sprecyzowana co do celu i zakresu usługa zarządzania, świadczona przez zewnętrznego interim managera o odpowiednim profilu zawodowym, nakierowana na osiągnięcie w organizacji uzgodnionych rezultatów biznesowych, która jest oparta na współpracy interim managera z organizacją oraz jego partycypacji w ryzyku i zysku co do zamierzonego efektu. Uruchomienie usługi interim management wymaga konieczności podjęcia szeregu istotnych decyzji oraz uruchomienia dodatkowych procesów, do których często organizacje biznesowe nie są właściwie przygotowane i w związku z tym zadania te realizowane są w sposób niewystarczająco kompetentny. W pracy przedstawiono czynniki efektywności usług interim management w oparciu o literaturę naukową, najpopularniejsze metodyki zarządzania programami i projektami, badania rynkowe oraz osobiste doświadczenia autora pracy w zakresie realizacji tych usług.
 • 14. Institute of Economics Polish Academy of Sciences 2 Wstęp KOLEGIUM STUDIÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK Usługa interim managementu (zarządzania czasowego) w polskiej kulturze zarządzania jest mało znana i niezrozumiała, pomimo jej dużej i wciąż rosnącej popularności na świecie. Interim management to czasowa, sprecyzowana co do celu i zakresu usługa zarządzania, świadczona przez zewnętrznego interim managera o odpowiednim profilu zawodowym, nakierowana na osiągnięcie w organizacji uzgodnionych rezultatów biznesowych, która jest oparta na współpracy interim managera z organizacją oraz jego partycypacji w ryzyku i zysku co do zamierzonego efektu. Uruchomienie usługi interim management wymaga konieczności podjęcia szeregu istotnych decyzji oraz uruchomienia dodatkowych procesów, do których często organizacje biznesowe nie są właściwie przygotowane i w związku z tym zadania te realizowane są w sposób niewystarczająco kompetentny. W pracy przedstawiono czynniki efektywności usług interim management w oparciu o literaturę naukową, najpopularniejsze metodyki zarządzania programami i projektami, badania rynkowe oraz osobiste doświadczenia autora pracy w zakresie realizacji tych usług.