„ Wizerunek polskiego naukowca w internecie” wykorzystanie technik wirtualnej etnografii TREND SCOUT Warszawa, grudzień 2...
Cele badania – czyli czego chcieliśmy się dowiedzieć <ul><li>Jaki jest wizerunek naukowców w polskim internecie, ze szczeg...
Metodologia badania <ul><li>Badanie miało charakter rozpoznawczy. Użyliśmy w nim technik wirtualnej etnografii. </li></ul>...
Schemat badania Zdefiniowanie słów kluczowych Dobór witryn (fora internetowe i blogi) Ustalenie klucza kodowego Zbierani...
Zakres badania / kryteria wyboru witryn <ul><li>Miejsca obserwacji / tematyka </li></ul><ul><li>Fora o tematyce związanej ...
Przebieg badania <ul><li>Kryteria doboru wątków do analizy </li></ul><ul><li>Celowy dobór treści według określonych kryte...
Miejsca obserwacji / wybrane fora gazeta.pl/forum: nauka gazeta.pl/forum: kobiety w nauce gazeta.pl/forum: wiadomosci gold...
Dane z badania /1 xxx Autorzy wypowiedzi (tam gdzie mogli zostać zidentyfikowani) / liczba postów
Dane z badania /2 xxx Tematyka wypowiedzi / liczba postów
Obecność i aktywność naukowców w sieci <ul><li>O naukowcach w sieci się mówi, to nie naukowcy mówią o sobie </li></ul><ul>...
Jak „duża” jest nauka w sieci? xxx Liczba „trafień” po wpisaniu wybranych słów i fraz w google.pl
Przykłady Katalogi Serwisy o tematyce naukowej Strony uczelni Strony eventów Zamknięte serwisy dla naukowców Fora internet...
Naukowcy w sieci/ przykłady autoprezentacji <ul><li>Polski naukowiec w sieci – przede wszystkim wizytówka osiągnięć </li>...
Kobiety i mężczyźni w nauce - trochę danych Stopień feminizacji uczelni technicznych/studenci Stopień feminizacji uczelni ...
Wizerunek naukowców / kobiety fotografie i kontekst Laureatka Laborantka Kobieta sukcesu Ascetka Wykładowca <ul><li>Dominu...
Wizerunek naukowców / kobiety - określenia Źródło treści – administratorzy /instytucje Źródło treści – kobiety w roli nauk...
Wizerunek naukowców / mężczyźni fotografie i kontekst Intelektualista Prezenter Laborant Prometeusz Podróżnik <ul><li>Domi...
Wizerunek naukowców / mężczyźni - określenia Źródło treści – mężczyźni w roli naukowca Źródło treści – media / użytkownicy...
Wizerunek naukowców / wiek Mędrcy i autorytety Pasjonaci i opiekunowie Duże nadzieje i wchodzenie w rolę Kontekst: strony...
Wizerunek naukowców / wiek - określenia Obraz młodszych naukowców/opinie użytkowników Obraz starszych naukowców/opinie uży...
Wizerunek naukowców / nauki ścisłe i humanistyczne <ul><li>Obecność w sieci – wyjście poza uniwersytet </li></ul><ul><li>...
Motywacje / dlaczego chce być naukowcem (+) Dlaczego warto zostać naukowcem (-) Dlaczego nie warto zostać naukowcem <...
Świat naukowców / kontekst, instytucje Obraz „malowany” przez uczelnie Obraz „malowany” przez media i widziany oczami prac...
Podsumowanie – czyli jak jest z tą nauką w sieci? <ul><li>Świat nauki w internecie/nauki przyrodnicze </li></ul><ul><ul><...
Dziękuję za uwagę Cool Hunter Robert Kostka-Zawadzki tel. 022 321 68 45 tel. kom: 0 691 658 528 [email_address] ul. Kaba...
of 25

Wizerunek polskich naukowcow w internecie

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Wizerunek polskich naukowcow w internecie

 • 1. „ Wizerunek polskiego naukowca w internecie” wykorzystanie technik wirtualnej etnografii TREND SCOUT Warszawa, grudzień 2008 Projekt współfinansowany przez KE w ramach VI PR Projekt współfinansowany przez MNiSW
 • 2. Cele badania – czyli czego chcieliśmy się dowiedzieć <ul><li>Jaki jest wizerunek naukowców w polskim internecie, ze szczególnym uwzględnieniem: </li></ul><ul><ul><li>wieku i płci; </li></ul></ul><ul><ul><li>dziedziny nauki (nauki ścisłe i techniczne); </li></ul></ul><ul><li>Chcieliśmy zobaczyć, jak pokazywani są w polskim internecie naukowcy i jak sami się prezentują; </li></ul><ul><li>Interesowały nas takie zagadnienia, jak: </li></ul><ul><ul><li>Wygląd naukowców; </li></ul></ul><ul><ul><li>Świat, w którym żyją polscy naukowcy, kontekst, instytucje; </li></ul></ul><ul><ul><li>Język, kategorie poznawcze, określenia związane z naukowcami. </li></ul></ul>
 • 3. Metodologia badania <ul><li>Badanie miało charakter rozpoznawczy. Użyliśmy w nim technik wirtualnej etnografii. </li></ul><ul><li>Wirtualna etnografia traktuje internet, jako zbiór cennych informacji umieszczanych przez użytkowników </li></ul><ul><li>Wykorzystuje szereg metod i technik badawczych wypracowanych na gruncie etnografii i w twórczy sposób stosuje je do prowadzenia badań przez internet . </li></ul><ul><li>W wirtualnej etnografii badacz pozyskuje dane zarówno poprzez: </li></ul><ul><ul><li>-> bierną obserwację np. serwisów społecznościowych, czy forów dyskusyjnych, jak i </li></ul></ul><ul><ul><li>-> aktywnie , wykorzystując różnorodne kanały komunikacyjne i przybierając różne tożsamości . </li></ul></ul><ul><li>Etnografia wirtualna posługuje się również elementami antropologii wizualnej i analizy tekstu. </li></ul><ul><li>Konsekwencje przyjętego podejścia: </li></ul><ul><li>badacz występuje jednocześnie, jako podmiot i przedmiot badania; </li></ul><ul><li>uświadomienie i wykorzystanie subiektywizmu badacza w procesie badawczym. </li></ul>
 • 4. Schemat badania Zdefiniowanie słów kluczowych Dobór witryn (fora internetowe i blogi) Ustalenie klucza kodowego Zbieranie treści i kodowanie Prezentacja wyników Analizy / weryfikacja klucza kodowego
 • 5. Zakres badania / kryteria wyboru witryn <ul><li>Miejsca obserwacji / tematyka </li></ul><ul><li>Fora o tematyce związanej z nauką; </li></ul><ul><li>Blogi pisane przez naukowców; </li></ul><ul><li>Serwisy o tematyce naukowej; </li></ul><ul><li>Witryny uczelni; </li></ul><ul><li>Fotografie naukowców; </li></ul><ul><li>Artykuły i komentarze. </li></ul><ul><li>Kryteria wyboru witryn </li></ul><ul><li>Duża aktywność użytkowników i częsta aktualizacja </li></ul><ul><li>Czas prowadzonej obserwacji: 8-13 grudnia 2008 r. </li></ul>
 • 6. Przebieg badania <ul><li>Kryteria doboru wątków do analizy </li></ul><ul><li>Celowy dobór treści według określonych kryteriów, a nie systematyczna obserwacja. </li></ul><ul><li>Podstawowymi jednostki analizy </li></ul><ul><li>Całe wątki, a nie tylko posty / możliwość uchwycenia kontekstu wypowiedzi. </li></ul><ul><li>Długość wątku </li></ul><ul><li>Wątki zawierające co najmniej 10 postów lub posty, które stanowią dłuższą wypowiedź (historię). </li></ul><ul><li>Data rozpoczęcia wątku </li></ul><ul><li>Wątki, które rozpoczęły się dzień przed rozpoczęciem naszej analizy, jak i te, które trwają miesiąc lub dłużej. </li></ul>
 • 7. Miejsca obserwacji / wybrane fora gazeta.pl/forum: nauka gazeta.pl/forum: kobiety w nauce gazeta.pl/forum: wiadomosci goldenline.pl/forum: nauka polska ateista.pl/forum racjonalista.pl/forum scientist.pl/forum sci.pl/forum (forum naukowe) gazeta.pl/forum: praca Swoją uwagę skupiliśmy na forach, ale swoją obserwacją objęliśmy także komentarze do artykułów, istotne dla tematyki badania odnalezione, wypowiedzi na serwisach (także tych należących do uczelni) blogach, fotografie.
 • 8. Dane z badania /1 xxx Autorzy wypowiedzi (tam gdzie mogli zostać zidentyfikowani) / liczba postów
 • 9. Dane z badania /2 xxx Tematyka wypowiedzi / liczba postów
 • 10. Obecność i aktywność naukowców w sieci <ul><li>O naukowcach w sieci się mówi, to nie naukowcy mówią o sobie </li></ul><ul><ul><li>Naukowcy są ale nie daleko swoich uczelni (strony domowe / profile); </li></ul></ul><ul><ul><li>Nauka nie istnieje, jako odrębna kategoria w polskiej blogsferze </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Konkurs na blog (onet.pl) roku nie uwzględnia w ogóle kategorii nauka; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Blogi o tematyce naukowej są, ale prowadzone przez pasjonatów, dziennikarzy, rzadziej przez naukowców; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zdecydowanie silniejsza reprezentacja przedstawicieli nauk humanistycznych niż ścisłych. Silna obecność informatyków i specjalistów IT – co jest zrozumiałe. </li></ul></ul></ul><ul><li>Naukowcy tworzą zamknięte, hermetyczne środowisko </li></ul><ul><ul><li>Osobne lub zamknięte serwisy; </li></ul></ul><ul><ul><li>Bardziej popularyzacja nauki niż prezentacja własnej pracy, jako naukowca, otwartość na dyskusje, prezentacja wyników badań; </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet bardziej, jako narzędzie agregacji informacji niż, jako narzędzie komunikacji/wymiany; </li></ul></ul><ul><ul><li>Brak otwarcia na nowe trendy – nauka 2.0 </li></ul></ul>
 • 11. Jak „duża” jest nauka w sieci? xxx Liczba „trafień” po wpisaniu wybranych słów i fraz w google.pl
 • 12. Przykłady Katalogi Serwisy o tematyce naukowej Strony uczelni Strony eventów Zamknięte serwisy dla naukowców Fora internetowe Blogi popularno naukowe i te pisane przez naukowców
 • 13. Naukowcy w sieci/ przykłady autoprezentacji <ul><li>Polski naukowiec w sieci – przede wszystkim wizytówka osiągnięć </li></ul><ul><li>W polskim internecie naukowcy prezentują siebie i swoje osiągnięcia (napisane artykuły, staże, udział w konferencjach)/przede wszystkim czynią tak przedstawiciele nauk ścisłych, przyrodniczych); </li></ul><ul><li>Dominuje powaga i „suchość” informacji; </li></ul><ul><li>W przeciwieństwie do nich przedstawiciele nauk humanistycznych częściej prowadzą blogi i udostępniają więcej informacji na swój temat (nie związanych z działalnością naukową). </li></ul>
 • 14. Kobiety i mężczyźni w nauce - trochę danych Stopień feminizacji uczelni technicznych/studenci Stopień feminizacji uczelni technicznych/pracownicy naukowi/ rady wydziałów Źródło danych: strony internetowe wybranych uczelni
 • 15. Wizerunek naukowców / kobiety fotografie i kontekst Laureatka Laborantka Kobieta sukcesu Ascetka Wykładowca <ul><li>Dominuję obraz kobiety, jako „wykonawcy” (kobieta przy pracy naukowej); </li></ul><ul><li>Obraz kobiety – naukowca pojawia się najczęściej w kontekście: </li></ul><ul><ul><li>wygranych konkursów (młode kobiety) </li></ul></ul><ul><ul><li>prezentacji sukcesów (promocja uczelni) </li></ul></ul>
 • 16. Wizerunek naukowców / kobiety - określenia Źródło treści – administratorzy /instytucje Źródło treści – kobiety w roli naukowca Odwołanie się do mocy stereotypu „ gdzie ta baba do kopalni?” „ technika jest uniseksowna” Odwołanie się do cech charakteru „ świat kobiet konkretnych” „ inżynier Renata od wyzwań” Odwołanie się do atrybutów kobiecości „ kobiety inspirują” „ żelbeton i koronki” Odwołanie się do walki płci „ umie zarządzać mężczyznami” „ rycerz holografii” Odwołanie się perspektyw „ z Opola do Indii” Odwołanie się do korzeni „ przypadek albo szczęśliwy los” Cechy charakteru : konkretna, precyzyjna, zdyscyplinowana, praktyczna, życiowa, aktywna, pomysłowa, pracowita. Motywacje : godziwe pieniądze, dobre perspektywy na przyszłość, ciekawa praca, zawsze lubiłam transport, tradycje rodzinne, bunt Zainteresowania : sztuka, humanistyka, sprawy duchowe Potrzeby: zachowanie swojej kobiecości, uniknięcie ztechnicyzowania Wygląd: elegancka, umiejąca się zaprezentować Pełnione role, osiągnięcia: zajmuje kierownicze stanowiska, kobieta sukcesu, prowadzi badania na światowym poziomie „ W dobie równouprawnienia kobiety powinny mieć odwagę sięgania po zawody, które w przyszłości mogą przynieść im sukces.”/rektor politechniki „ Jestem kobietą &quot;ściśniętą&quot;. A więc taką, która myśli &quot;ściśle&quot; - precyzyjnie, logicznie, konkretnie . Jak każda kobieta-inżynier./kobieta pracownik naukowy
 • 17. Wizerunek naukowców / mężczyźni fotografie i kontekst Intelektualista Prezenter Laborant Prometeusz Podróżnik <ul><li>Dominuję obraz mężczyzny, jako „dyspozytora wiedzy” (mężczyzna-prezenter); </li></ul><ul><li>Obraz mężczyzny – naukowca pojawia się najczęściej w kontekście: </li></ul><ul><ul><li>wygranych konkursów (młodzi mężczyźni) </li></ul></ul><ul><ul><li>konferencji i wykładów </li></ul></ul>
 • 18. Wizerunek naukowców / mężczyźni - określenia Źródło treści – mężczyźni w roli naukowca Źródło treści – media / użytkownicy „ Lubię to, co robię. A to co robię – to lubię . Trudno mi więc odnaleźć wyraźną granicę między pracą zawodową a hobby. Tobie też tego życzę!profesor Cechy charakteru : urodzony optymista i idealista, fanatyk tego, co robi Motywacje : ciekawość, pasja, szacunek dla ludzi nauki, imponują mi, fajnie mieć jakiś cel i nad nim pracować Zainteresowania : niszowe zainteresowania, kolekcjonowanie komiksów, kultura Japonii Potrzeby: szacunek, prestiż, mam habilitacje - wiec jestem kimś :) Pełnione role, osiągnięcia: inżynier budownictwa, profesor Odwołanie się do młodego wieku : młody naukowiec Odwołanie się do talentów / intelektu : wszechstronnie wykształcony, po kilku fakultetach, ma większe zdolności matematyczne niż kobieta Odwołanie się do możliwości finansowania : młody naukowiec otrzymał grant, jego badania zostały sfinansowane przez.., może ubiegać się o stypendium Odwołanie się do odniesionych sukcesów: duże wygrane w organizowanych przez firmy konkursach „ jasne ze wina stereotypow. mysle ze nauka jest nadal postrzegana jako domena mezczyzn , a z drugiej strony owa presja na 'ulozenie sobie zycia' jest silniejsza rowniez wobec kobiet./użytkownik forum Odwołanie się do pełnionej roli: młody naukowiec = mężczyzna
 • 19. Wizerunek naukowców / wiek Mędrcy i autorytety Pasjonaci i opiekunowie Duże nadzieje i wchodzenie w rolę Kontekst: strony domowe / profile na serwisach społecznościowych, uczelniach Kontekst: wywiady/ uroczystości Kontekst: strony domowe / profile na serwisach społecznościowych, uczelniach, artykuły
 • 20. Wizerunek naukowców / wiek - określenia Obraz młodszych naukowców/opinie użytkowników Obraz starszych naukowców/opinie użytkowników Po doktoracie nie ma nawet gwarancji zatrudnienia. Ponadto istnieje złudne przekonanie jakoby u pracodawców liczył się poziom wykształcenia. Mierny prawnik tutaj ma wiekszą cenę niż młody naukowiec / użytkownik forum Brak poczucia bezpieczeństwa / lęk o przyszłość : próbuje wzbogacać swój dorobek naukowy a potem na jego macierzystej uczelni nie ma dla niego etatu... Praca dla pasji: na uczelni pracuję a poza uczelnią zarabiam. Przepracowany : Pensa roczne bywają często przekraczane , u nas norma to 400 h rocznie , osoba która ma 300 h uważa się za szczęśliwą . Słabo wynagradzany: Jeśli natomiast myślisz wyłącznie o pracy naukowej - to przyzwyczaj się do skromnego życia. Nie nędznego, rzecz jasna;) Wiek : stary, wysłużony Wykorzystywanie młodych do własnej kariery/ strach przed utratą stanowiska: tworzą układy, sitwa Niskie kompetencje : znam Rektora pewnej szkoły, który zrobił pseudonaukową karierę z doktoratem o kolejkach w socjaliżmie Blokowanie rozwoju, nacisk na konformizm : ceni się brak własnego zdania i jednomyślność z szefem , dziekanem , profesorem itd jest wielu pseudonaukowców starego pokolenia, którzy siedzą w uczelniach nic nie robiąc, i blokują miejsca młodym ludziom / użytkownik forum
 • 21. Wizerunek naukowców / nauki ścisłe i humanistyczne <ul><li>Obecność w sieci – wyjście poza uniwersytet </li></ul><ul><li>Przedstawiciele nauk humanistycznych zdecydowanie bardziej widoczni od naukowców z uczelni technicznych, przedstawicieli nauk przyrodniczych (poza informatykami, ale którzy też często piszą o problematyce społecznej); </li></ul><ul><li>Większa otwartość humanistów (publikacja prac magisterskich i doktorskich, udział w dyskusjach na ich temat lub na blogsferze); </li></ul><ul><li>Perspektywy / możliwości </li></ul><ul><li>Za to uczelnie techniczne, oferujące program </li></ul><ul><li>nauk przyrodniczych często postrzegane są, </li></ul><ul><li>jako bardziej „życiowe” – często przez kobiety właśnie. </li></ul><ul><li>Jakość pracy na uczelni </li></ul><ul><li>Wyższy komfort „życia naukowego” dostrzegana jest także na uczelniach technicznych, przyrodniczych (laboratoria, promocja zdolnych młodych naukowców za granicą przez uznanych profesorów). </li></ul>Znam gościa który skończył studia, nie takie tam o histori baletu, ludowych przyśpiewek i jak sprzedać jakieś badziewie, ale takie normalne, techniczne z całkami, teorią zbiorów i równaniami Schroedingera na I roku. Jest nawet tak wykształcony że wie iż Pascal to nie tylko kucharz. Słowem-erudyta.
 • 22. Motywacje / dlaczego chce być naukowcem (+) Dlaczego warto zostać naukowcem (-) Dlaczego nie warto zostać naukowcem <ul><li>za duży wysiłek - brak motywacji </li></ul>Po prostu - nie chciało mi się. I to jest podstawowa przyczyna dla której mężczyźni i kobiety rezygnują z kariery naukowej i z każdej innej.Ludziom zwyczajnie się nie chce, a kobietom tym bardziej. <ul><li>dla realizacji własnej pasji </li></ul>Przyznam się, że nauka bardziej mnie kręci. <ul><li>chęć odniesienia sukcesu/zrobienia kariery </li></ul>W zeszłym tygodniu stwierdziłam, że chciałabym zostać na doktoracie. Powodów jest kilka. Jednym z nich jest fakt, że chcę zrobić karierę naukową :) <ul><li>dla prestiżu </li></ul>ja chce miec wreszcie dr przed nazwiskiem :) <ul><li>dla perspektyw </li></ul>Z kazdym kolejnym rokiem będzie się przed tobą otwierać wiecej perspektyw, a i pzrecież nie musisz uczyć tylko na tej uczelni i tam do końca życia. <ul><li>brak perspektyw </li></ul>W środowisku naszych świetnych naukowców? Pseudoprofesorów? Nie dzięki, taka kariera to g..o nie kariera. <ul><li>wypacza charakter </li></ul>mania wielkosci zaczyna sie w 50% przypadkow od doktoratu, kolejne 20% dolacza po habilitacji i kolejne 20% po nadaniu tytulu prof. nadzwyczajnego. <ul><li>głodowe pensje </li></ul>
 • 23. Świat naukowców / kontekst, instytucje Obraz „malowany” przez uczelnie Obraz „malowany” przez media i widziany oczami pracowników uczelni <ul><li>Dominuję obraz oparty o „możliwości” i „przyjemności” </li></ul><ul><ul><li>Wielkie perspektywy / robienie kariery naukowej / udział w zagranicznych konferencjach </li></ul></ul><ul><ul><li>Wspaniała atmosfera, dobre relacje z kadrą profesorską / pomoc i wsparcie </li></ul></ul><ul><ul><li>Świat dla ludzi młodych, dynamicznych, ciekawych świata, przed którymi stoją szerokie perspektywy </li></ul></ul><ul><li>Dominuję obraz wskazujący przede wszystkim na bariery i brak perspektyw </li></ul><ul><ul><li>Skostniała struktura i blokowanie rozwoju młodych ludzi </li></ul></ul><ul><ul><li>Brak jednoznacznych i bezstronnych kryteriów oceny naukowców </li></ul></ul><ul><ul><li>Niskie wynagrodzenia naukowców </li></ul></ul><ul><ul><li>Zła atmosfera w pracy </li></ul></ul><ul><ul><li>Dominują określenia: degrengolada moralna środowiska akademickiego”, „ciemne strony polskich uczelni”, „mobbing uczelniany”. </li></ul></ul>
 • 24. Podsumowanie – czyli jak jest z tą nauką w sieci? <ul><li>Świat nauki w internecie/nauki przyrodnicze </li></ul><ul><ul><li>słaba aktywność </li></ul></ul><ul><ul><li>brak otwartości/zamknięcie/funkcjonowanie jedynie przy uniwersytetach </li></ul></ul><ul><ul><li>mała interaktywność (strony uczelni technicznych) </li></ul></ul><ul><ul><li>mała aktywność w stylu nauki 2.0 </li></ul></ul><ul><li>Młody naukowiec / stary naukowiec </li></ul><ul><ul><li>język walki, konkurencja, a nie współpraca </li></ul></ul><ul><li>Kobieta naukowiec </li></ul><ul><ul><li>dominuje opis oparty o cechy immanentnie związane z kobietą / język powinności/ a nie wolność wyboru </li></ul></ul><ul><li>Praca naukowa / perspektywy / nauki humanistyczne / przyrodnicze </li></ul><ul><ul><li>punkt widzenia zależy od punktu siedzenia </li></ul></ul><ul><ul><li>instytucje: jest kolorowo </li></ul></ul><ul><ul><li>pracownicy: jest beznadziejnie </li></ul></ul><ul><ul><li>różnice na poziomie konkretnych uczelni (nauki ścisłe vs. humanistyczne) </li></ul></ul>
 • 25. Dziękuję za uwagę Cool Hunter Robert Kostka-Zawadzki tel. 022 321 68 45 tel. kom: 0 691 658 528 [email_address] ul. Kabacki Dukt 5 m 67, 022-798, Warszawa