Dokumentu vadības sistēma NamejsIntegrēts dokumentu vadības risinājums piemērots valsts, pašvaldību un biznesa o...
Kas ir Namejs?• DVS Namejs ir informācijas sistēma, kas nodrošina organizācijas dokumentu un informācijas reģistrāciju u...
Mērķis• Automatizēt visus organizācijas dokumentu aprites procesus, atvieglojot dokumentu apstrādes darbus.• Nodrošināt, ...
Mērķis• Nodrošināt organizācijas procesus – dokumentu aprites, uzdevumu vadības, sanāksmju vadības, notikumu vadības aut...
Dokumentu aprite Notikumu ...
Dokumentu aprites vide DokumentuDokumentu ...
Sanāksmju pārvaldība •Visi sanāksmes dokumentiSanāksmju vienkopus ērti pieejamā veidā Elek...
Kalendāra notikumu pārvaldība ApmeklējumuKalendāra ...
Ieguvumi• Nodrošināts komplekss, integrēts risinājums organizācijas darba procesu organizēšanai: – ievietot un izmanot ...
Ieguvumi• Nodrošināta laika, finanšu un cilvēku resursu optimizācija ikdienas procesu veikšanai.• Piekļuve darba videi no...
Namejs ieviešana Parakstīts Sistēmas darbināšana ...
Paldies!Plašāka informācija www.namejs.lv
of 12

Namejs lv

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Namejs lv

 • 1. Dokumentu vadības sistēma NamejsIntegrēts dokumentu vadības risinājums piemērots valsts, pašvaldību un biznesa organizācijām
 • 2. Kas ir Namejs?• DVS Namejs ir informācijas sistēma, kas nodrošina organizācijas dokumentu un informācijas reģistrāciju un pārvaldību.• Sistēma nodrošina visa veida organizācijā esošo dokumentu, datņu un saistītās informācijas saglabāšanu un biznesa procesu automatizāciju.• Sistēma ir piemērota valsts, pašvaldību un biznesa organizācijām to darba efektivitātes uzlabošanai un finanšu resursu ekonomijai.
 • 3. Mērķis• Automatizēt visus organizācijas dokumentu aprites procesus, atvieglojot dokumentu apstrādes darbus.• Nodrošināt, lai visus ar dokumentiem saistītos darbus varētu veikt vienā vidē: sākot no dokumentu veidošanas no sagatavēm (vai arī to skanēšanas), reģistrēšanas, saskaņošanas, elektroniskas parakstīšanas un nodošanas adresātam līdz pat ievietošanai lietā no nodošanai arhīvā.
 • 4. Mērķis• Nodrošināt organizācijas procesus – dokumentu aprites, uzdevumu vadības, sanāksmju vadības, notikumu vadības automatizāciju.• Padarīt caurspīdīgu un pārskatāmu dokumentu vadības un lēmumu pieņemšanas procesu.
 • 5. Dokumentu aprite Notikumu pārvaldībaSastāv no: Elektroniskā Satura Apmeklējumu reģistrācija balsošana• Dokumentu aprites vides pārvaldības E-pakalpojumu sistēma pārvaldība• Kopdarba vides Bērnudārzu pieteikumi• Sanāksmju pārvaldības Plaši Sanāksmju• Kalendāra notikumu pārvaldības konfigurēšanas automatizācija rīki• Dokumentu apmaiņas vides
 • 6. Dokumentu aprites vide DokumentuDokumentu sagatavesskanēšana •Nodrošina pilnu dokumenta dzīves cikluDokumentu •Nodrošina dokumentu aprites Versiju kontrolereģistri procesu ar uzdevumu plūsmu tipveida gadījumiem, gan arī nestandarta gadījumiem •Nodrošina dokumentu kontroles funkcijas DokumentuKopdarbs •Nodrošina dokumentu pārsūtīšanu kontrole starp organizācijas struktūrām •Nodrošina dokumentu apmaiņu ar citām DVC NAMEJS •Nodrošina e-pastu iesūtīšanuDarbaplūsmas sistēmā Pašapkalpo- šanas iespējas
 • 7. Sanāksmju pārvaldība •Visi sanāksmes dokumentiSanāksmju vienkopus ērti pieejamā veidā Elektroniskaplānošana •Tehnisko darbu atvieglošana ar balsošana darba kārtību un protokolu automātisku ģenerēšanu •Centralizēta dalībnieku apziņošana •Dalībniekiem pieejami LēmuSanāksmju nepieciešamie dokumenti un ir iespēja izpildesdokumentuvadība pievienot savus priekšlikumus kontrole •Elektroniskā balsošana ir kvalitatīvs lēmumu pieņemšanas procesa atbalsts, dinamiski atspoguļo sanāksmes darba procesu.
 • 8. Kalendāra notikumu pārvaldība ApmeklējumuKalendāra dokumentunotikumi •Nodrošina organizācijas amatpersonu pārvaldība apmeklējumu plānošanu un apmeklējumu dokumentu pārvaldību •Kopējo organizācijas pasākumu plānošana un kalendāru informācijas ApmeklējumuApmeklējumupārvaldība koplietošana statistika •Iespējams analizēt apmeklējumu statistiku
 • 9. Ieguvumi• Nodrošināts komplekss, integrēts risinājums organizācijas darba procesu organizēšanai: – ievietot un izmanot sagataves tipveida dokumentiem; – saskaņot dokumentus, – pārskatu izdrukāšanu no sistēmas, – ar e-pastu var veikt dokumentu iesūtīšanu sistēmā un izsūtīšanu no tās, apziņot par sanāksmēm, – ar drošu elektronisko parakstu var parakstīt dokumentus un pārbaudīt saņemtus e-parakstītus dokumentus tieši no sistēmas, – elektroniski apmainīties ar DVS ierakstiem un dokumentiem ar citām organizācijām, kas lieto sistēmu Namejs.
 • 10. Ieguvumi• Nodrošināta laika, finanšu un cilvēku resursu optimizācija ikdienas procesu veikšanai.• Piekļuve darba videi no jebkuras vietas pasaulē.
 • 11. Namejs ieviešana Parakstīts Sistēmas darbināšana Vides izveide produkcijas vidēieviešanas līgumsNoslēgts Darbu Analīze Konfigurēšana Apmācība Uzturēšanalīgums uzsākšana Lietotāju un Sistēmas Prasību precizēšana ekspertu apmācība lietošana
 • 12. Paldies!Plašāka informācija www.namejs.lv

Related Documents