L’organització de les TIC als centres
d’infantil i primària. Pla TIC
Rita Payá
Cristina Navarro
Clara Polo
Beatriz Serna
“ Desenvolupament de les tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC) com a eines
complementaries d’aprenentatge”
Utilització de les TIC com element
essencial
• Informar-se
• Aprendre
• Comunicar-se
L’ús de l’ordinador
en l’aula
• Ordinador per aula,
amb webcam
• 32 pissarres digitals
• Sala d’informàtica
• Sala de professors
• Programes educatius
•...
Espai
EP EI
-al costat de
la pissarra
Temps
EP EI
-independent
-racó de
l’ordinador
-racó de
l’ordinador
Espai: en front
dels alumnes.
Temps: durant les
explicacions.
Espai: en una
paret lliure.
Temps: durant
el temps lliure.
Temps: durant
el temps que
s’utilitze la
pissarra digital
o l’ordinador.
• Temps: una hora dos vegades a la
setmana.
Temps: el necessari per a fer una
activitat
Espai: la pantalla en front dels alumnes
Temps: cada vegada que es necessite
Espai: té forma de U
Temps: una hora per setmana
TIC A L’AULA D’INFANTIL
• Racó de l’ordinador
• Webcam
• Pissarra digital
• Armari mòbil
•Tabletes
•Càmera fotogràfica
dig...
Racó de l’ordinador
• Diferents tipus
d’agrupacions
• Se pot utilitzar dos
vegades al dia en
sessions de 30 minuts
Pissarra digital
Armari mòbil
Pot estar
compost
per:
• ordinador
• televisió
Tabletes
Fàcil d’utilitzar
Amb els dits o bolígraf
Motivador
Imatges
Videos
Mapes
FitxesDocumentals
Dibuixos
Pel·lícules
Pla TIC
• Qué és?
• Característiques
• Elements
• Objectius
• Exemples
Què és el Pla TIC?
• Es troba dins de la planificació
curricular del centre
• Permet la integració de les TIC com
a eina d...
Característiques
Contenir
objectius
clars
Contextualitzat
Viable i
flexible
Consensuat
Organitzat
1. Contextualització del Pla
TIC: influeixen en les
característiques socials,
econòmiques i culturals.
2. Objectius genera...
3. Estratègies per a la
elaboració, la
coordinació i la
difusió.
4. Organització
d’infraestructures i
recursos disponibles...
Exemples de Pla TIC
• Pla TIC del Centre
Valdebernardo (Madrid)
http://colegiovaldebernardo.es/proyectos/plan-tic
•Pla TIC del centre Portus Blendium
(Cantabria)
http://tictorre.wikispaces.com
/file/view/PLANTIC_08.pdf
• Pla TIC del centre
Casimiro Sainz
(Cantabria)
https://es.scribd.com/doc/13090145/Integracion-Curricular-de-Las-TIC
• PROPOSTES PER A TREBALLAR AMB ELS
ALUMNES
• PROPOSTES D’AULA
• Objectius: mitjançant la
càmera observar el
creixement d’una planta
• Metodologia: fer fotos
amb la càmera
• Programari:
visualitzador de fotos
de windows
• Maquinaria a utilitzar:
càmera digital,
ordinador, projector i
impresora...
• Programari:
pàgina d’internet
• Maquinari a utilitzar:
racó de l’ordinador
• Objectius: que aprenguen a cuidar el medi ambient
• Metodologia: disfressar-se i representar el conte
• Programari: CD
•...
• Objectius: aprendre coneixements matemàtics
• Metodologia: realitzar les activitats en les tabletes
• Programari: pàgina...
• Objectius: conèixer la natura des de prop
• Metodologia: gravar als alumnes en el parc
• Programari: CD, blog de classe
...
• Objectius: comunicar-nos
amb altres persones i
compartir experiències
• Metodologia: parlar amb
altres alumnes a través ...
Avaluació
Activitat Què avaluem
Fotografíes de les plantes • Actitud dels xiquets.
• Presentació de les fotos.
• L’observa...
Activitats Què avaluem?
Matemàtiques • Actitud.
• La utilització de les tabletes.
• El concepte de quantitat-nombre.
• L’e...
Per a saber més…
• Us recomanem aquest vídeo
Webs recomanades
• Títol: GenMàgic.org
• URL:
http://www.genmagic.n
et/
• Breu descripció: portal
d’aplicacions
multimèdia...
Webs recomanades
• Títol: JueduLand
• URL:
http://roble.pntic.mec.e
s/arum0010/#ingles
• Breu descripció: pàgina
web en la...
Lectura recomanada
• Martínez Pérez, I. S. y Suñé Suñé, F. X. (2011).
La escuela 2.0 en tus manos. Anaya
REFERÈNCIES
• Ciencia, geografía e historia
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/a/01/animaciones/
a_fa10_02.html
• https://www.youtube.c...
URL imatges
• http://goo.gl/ktNfsy
• http://goo.gl/WLmCzz
• http://goo.gl/wFeTvx
• http://goo.gl/Rx52c5
• http://goo.gl/EE...
• http://goo.gl/KlNAqQ
• http://goo.gl/qtCRqf
• http://goo.gl/5CmPW4
• http://goo.gl/W6AugF
• http://goo.gl/vCpSRv
• http:...
L'organització de les TIC als centres d'infantil i primària. Pla TIC.
L'organització de les TIC als centres d'infantil i primària. Pla TIC.
L'organització de les TIC als centres d'infantil i primària. Pla TIC.
L'organització de les TIC als centres d'infantil i primària. Pla TIC.
L'organització de les TIC als centres d'infantil i primària. Pla TIC.
L'organització de les TIC als centres d'infantil i primària. Pla TIC.
L'organització de les TIC als centres d'infantil i primària. Pla TIC.
L'organització de les TIC als centres d'infantil i primària. Pla TIC.
L'organització de les TIC als centres d'infantil i primària. Pla TIC.
L'organització de les TIC als centres d'infantil i primària. Pla TIC.
L'organització de les TIC als centres d'infantil i primària. Pla TIC.
L'organització de les TIC als centres d'infantil i primària. Pla TIC.
of 58

L'organització de les TIC als centres d'infantil i primària. Pla TIC.

Com organitzar els recursos TIC als centres d'educació infantil i primària. Explicació del Pla TIC.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - L'organització de les TIC als centres d'infantil i primària. Pla TIC.

 • 1. L’organització de les TIC als centres d’infantil i primària. Pla TIC Rita Payá Cristina Navarro Clara Polo Beatriz Serna
 • 2. “ Desenvolupament de les tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com a eines complementaries d’aprenentatge”
 • 3. Utilització de les TIC com element essencial • Informar-se • Aprendre • Comunicar-se L’ús de l’ordinador en l’aula
 • 4. • Ordinador per aula, amb webcam • 32 pissarres digitals • Sala d’informàtica • Sala de professors • Programes educatius • Armari mòbil • Càmera de fotos • Aula usos múltiples
 • 5. Espai EP EI -al costat de la pissarra Temps EP EI -independent -racó de l’ordinador -racó de l’ordinador
 • 6. Espai: en front dels alumnes. Temps: durant les explicacions.
 • 7. Espai: en una paret lliure. Temps: durant el temps lliure.
 • 8. Temps: durant el temps que s’utilitze la pissarra digital o l’ordinador.
 • 9. • Temps: una hora dos vegades a la setmana.
 • 10. Temps: el necessari per a fer una activitat
 • 11. Espai: la pantalla en front dels alumnes Temps: cada vegada que es necessite
 • 12. Espai: té forma de U Temps: una hora per setmana
 • 13. TIC A L’AULA D’INFANTIL • Racó de l’ordinador • Webcam • Pissarra digital • Armari mòbil •Tabletes •Càmera fotogràfica digital •Càmera de vídeo •Vídeo projector
 • 14. Racó de l’ordinador
 • 15. • Diferents tipus d’agrupacions • Se pot utilitzar dos vegades al dia en sessions de 30 minuts
 • 16. Pissarra digital
 • 17. Armari mòbil Pot estar compost per: • ordinador • televisió
 • 18. Tabletes
 • 19. Fàcil d’utilitzar Amb els dits o bolígraf Motivador
 • 20. Imatges Videos Mapes FitxesDocumentals Dibuixos Pel·lícules
 • 21. Pla TIC • Qué és? • Característiques • Elements • Objectius • Exemples
 • 22. Què és el Pla TIC? • Es troba dins de la planificació curricular del centre • Permet la integració de les TIC com a eina didàctica
 • 23. Característiques Contenir objectius clars Contextualitzat Viable i flexible Consensuat Organitzat
 • 24. 1. Contextualització del Pla TIC: influeixen en les característiques socials, econòmiques i culturals. 2. Objectius generals del Pla: -del centre -del professorat -dels alumnes -de la comunitat educativa
 • 25. 3. Estratègies per a la elaboració, la coordinació i la difusió. 4. Organització d’infraestructures i recursos disponibles. 5. El tractament de la informació i competència digital.
 • 26. Exemples de Pla TIC • Pla TIC del Centre Valdebernardo (Madrid) http://colegiovaldebernardo.es/proyectos/plan-tic
 • 27. •Pla TIC del centre Portus Blendium (Cantabria) http://tictorre.wikispaces.com /file/view/PLANTIC_08.pdf
 • 28. • Pla TIC del centre Casimiro Sainz (Cantabria) https://es.scribd.com/doc/13090145/Integracion-Curricular-de-Las-TIC
 • 29. • PROPOSTES PER A TREBALLAR AMB ELS ALUMNES • PROPOSTES D’AULA
 • 30. • Objectius: mitjançant la càmera observar el creixement d’una planta • Metodologia: fer fotos amb la càmera
 • 31. • Programari: visualitzador de fotos de windows • Maquinaria a utilitzar: càmera digital, ordinador, projector i impresora digital.
 • 32. • Programari: pàgina d’internet • Maquinari a utilitzar: racó de l’ordinador
 • 33. • Objectius: que aprenguen a cuidar el medi ambient • Metodologia: disfressar-se i representar el conte • Programari: CD • Maquinari a utilitzar: projector, ordinador i càmera de vídeo
 • 34. • Objectius: aprendre coneixements matemàtics • Metodologia: realitzar les activitats en les tabletes • Programari: pàgina d’Internet • Maquinari a utilitzar: les tabletes
 • 35. • Objectius: conèixer la natura des de prop • Metodologia: gravar als alumnes en el parc • Programari: CD, blog de classe • Maquinari a utilitzar: càmera de vídeo
 • 36. • Objectius: comunicar-nos amb altres persones i compartir experiències • Metodologia: parlar amb altres alumnes a través de la webcam • Programari: skype • Maquinari a utilitzar: ordinador i webcam
 • 37. Avaluació Activitat Què avaluem Fotografíes de les plantes • Actitud dels xiquets. • Presentació de les fotos. • L’observació del creixement de la seua planta. • La forma en la que utilitzen la càmera de fotos. Racó de l’ordinador • Actitud dels xiquets. • Evolució del seu aprenentatge. • La forma en la que utilitzen l’ordinador. Conte • Actitud dels xiquets. • Imaginació i creació. • La participació del alumnes. • La utilització de conceptes relacionats amb la natura.
 • 38. Activitats Què avaluem? Matemàtiques • Actitud. • La utilització de les tabletes. • El concepte de quantitat-nombre. • L’evolució del seu aprenentatge. Web cam • Actitud. • Aplicació dels conceptes de la natura. • El treball en grup. Excursió Terra Natura • Actitud • Respecte amb la natura. • Comentari en el vídeo.
 • 39. Per a saber més… • Us recomanem aquest vídeo
 • 40. Webs recomanades • Títol: GenMàgic.org • URL: http://www.genmagic.n et/ • Breu descripció: portal d’aplicacions multimèdia • Títol: C.E.I.P. Ntra. Sra. de Loreto de Dos Torres (Córdoba) • URL:http://www.juntade andalucia.es/averroes/lo reto/sugerencias.html • Breu descripció: lloc web amb més de 10.000 enllaços a activitats
 • 41. Webs recomanades • Títol: JueduLand • URL: http://roble.pntic.mec.e s/arum0010/#ingles • Breu descripció: pàgina web en la que es presenten jocs educatius interactius • Títol: Aula 365 • URL: http://espana.aula365.c om/ecosystem/default. aspx • Breu descripció: servei interactiu de suport escolar per a alumnes, professors i pares
 • 42. Lectura recomanada • Martínez Pérez, I. S. y Suñé Suñé, F. X. (2011). La escuela 2.0 en tus manos. Anaya
 • 43. REFERÈNCIES
 • 44. • Ciencia, geografía e historia http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/a/01/animaciones/ a_fa10_02.html • https://www.youtube.com/watch?v=7qDqsSwgiWg • http://aprendiendomates.com/matematicas/123.php
 • 45. URL imatges • http://goo.gl/ktNfsy • http://goo.gl/WLmCzz • http://goo.gl/wFeTvx • http://goo.gl/Rx52c5 • http://goo.gl/EE9Nfc • http://goo.gl/jjWZvr • http://goo.gl/wFHbv1 • http://goo.gl/zaD5Dq • http://goo.gl/iz8OWB • http://goo.gl/HIyqMu • http://goo.gl/qbllFs • http://goo.gl/ktNfsy • http://goo.gl/WLmCzz • http://goo.gl/wFeTvx • http://goo.gl/Rx52c5 • http://goo.gl/EE9Nfc • http://goo.gl/jjWZvr • http://goo.gl/wFHbv1 • http://goo.gl/zaD5Dq • http://goo.gl/iz8OWB • http://goo.gl/0pSssV
 • 46. • http://goo.gl/KlNAqQ • http://goo.gl/qtCRqf • http://goo.gl/5CmPW4 • http://goo.gl/W6AugF • http://goo.gl/vCpSRv • http://goo.gl/YMlQC5 • http://goo.gl/Hu1Xbu • http://goo.gl/QU1kRU • http://goo.gl/qtwm9z • http://goo.gl/jUS1l5 • http://goo.gl/QzRWAA • http://goo.gl/rXcq6S • http://goo.gl/QzRWAA • http://goo.gl/rXcq6S • http://goo.gl/iXViv3 • http://goo.gl/9FPjBE • http://goo.gl/co0Ihf • http://goo.gl/megvSd

Related Documents