Prezentacja Q4
marzec 2014
2
Agenda
O spółce
Dane finansowe
Portfel nieruchomości
Projekty:
biura
centra handlowe
mieszkania
program inwestycyjny
3
UKRAINA
POLSKA
RUMUNIA
WĘGRY
Warszawa
Kielce
Bukareszt
Budapeszt
Kijów
Inwestor i deweloper
18lat doświadczenia
na rynku...
Dane finansowe
5
2009 2010 2011 2012
2013
Q1 Q2 Q3 Q4 narast.
Kurs EUR/PLN (na koniec okresu) 4,1082 3,9603 4,4168 4,0882 4,1774 4,3292 4...
6
712
199 eur
1 126
270 eur
1 210
294 eur
1 314
332 eur
1 647
373 eur
1 684
412 eur
1 790
432 eur
550
588 646
770
917 1 03...
Portfel nieruchomości
8
Biura GLA
MV
Yield Kupujący Sprzedający
EUR m EUR/GLA
Warszawa CBD Prime
1 Atrium 1, Jana Pawła 18 000 94,0 5 200 5,85% ...
9
Portfel nieruchomości
* GLA i NOI w części nie zajmowanej przez Echo
OUTLET PARK
GALERIA ECHO KIELCE
MALTA OFFICE PARK
P...
Biura
11
Stock
Q4 2013
Take-up netto* GLA Wakaty
oddane
w 2013
w budowie 2012 20132012 2013
Warszawa 4 113 420 451 300 591 8,8% ...
Centra handlowe
13
Centra handlowe
Projekt
GLA NOI Realizacja
[mkw.] [mln EUR] Start Koniec
Polska
Jelenia Góra,
(rozbudowa)
(zmiana)
(doc...
Mieszkania
15
Mieszkania
W sprzedaży [szt.] Wykres 2.
190
3%
386
5%
642
8%
2 543
33%
3 960
51%
sprzedane
w przygotowaniu
po 2014
w sp...
16
HORTUS APARTMENTS
KASZTANOWA ALEJA
Mieszkania
Projekt
PUM
Liczba
mieszkań
Przychody Realizacja
[mkw.] [szt.] [mln PLN] ...
17
PRZY SŁOWIAŃSKIM WZGÓRZU
Mieszkania
OSIEDLE POŁUDNIOWE
OSIEDLE JARZĘBINOWE
Projekt
PUM
Liczba
mieszkań
Przychody Realiz...
Program inwestycyjny
19
14%
66%
20%
* dane nie uwzględniają działek na sprzedaż
Program inwestycyjny
Oddane do użytku
[tys. mkw. (szt.)]
do 201...
20
 Jasno zdefiniowane kierunki rozwoju,
 Własne zespoły wycen i kontraktacji,
 Doświadczeni Project i Site Managerowie...
mateusz.frey@echo.com.pl
www.echo.com.pl
of 21

Prezentacja korporacyjna po wynikach za 4 kwartał 2013 r.

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacja korporacyjna po wynikach za 4 kwartał 2013 r.

 • 1. Prezentacja Q4 marzec 2014
 • 2. 2 Agenda O spółce Dane finansowe Portfel nieruchomości Projekty: biura centra handlowe mieszkania program inwestycyjny
 • 3. 3 UKRAINA POLSKA RUMUNIA WĘGRY Warszawa Kielce Bukareszt Budapeszt Kijów Inwestor i deweloper 18lat doświadczenia na rynku nieruchomości 37miast w 4krajach 108zrealizowanych projektów 1.011.000mkw. zrealizowanej GLA/PUM 2.27mld skumulowanego zysku netto 1996 – 2013 80projektów w realizacji i przygotowaniu 1.000.000mkw. GLA/PUM do zrealizowania na banku ziemi O spółce
 • 4. Dane finansowe
 • 5. 5 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 Q2 Q3 Q4 narast. Kurs EUR/PLN (na koniec okresu) 4,1082 3,9603 4,4168 4,0882 4,1774 4,3292 4,2163 4,1472 4,1472 Przychody 431 426 407 583 140 126 141 122 529 Zysk ze sprzedaży nieruchomości 0 53 137 0 0 9 13 0 22 Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży -55 -62 -79 -83 -20 -18 -21 -25 -83 Zmiana wartości godziwej -23 -92 213 -61 176 194 -88 -32 249 EBIT 196 169 539 189 235 254 -5 10 494 Odsetki -97 -103 -133 -142 -36 -36 -32 -32 -136 Transakcje zabezpiecz. kursy 13 46 -19 18 -2 -6 4 9 5 Wycena kredytów walutowych 21 41 -175 123 -38 -61 43 30 -26 Zysk netto 104 148 208 374 156 146 5 2 309 Dane finansowe 4 419 4 518 3 11 13 132 60 4 100 4 220 4 340 4 460 4 580 4 700 2013 Q3 NOI YIELD KURS CAPEX BUDOWA BILANS. 2013 Q4 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat [mln PLN] Tabela 1. 59% [256] 58% [248] 71% [289] 52% [301] 57% [303] 12% [50] 17% [71] 19% [78] 16% [94] 20% [104] 26% [113] 19% [83] 7% [29] 30% [177] 20% [105] 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2009 2010 2011 2012 2013 Centra handlowe Biura i Hotele Mieszkania Pozostałe * w eksploatacji, budowie i przygotowaniu zmiana wartości godziwej w Q4 -32 mln PLN Nieruchomości inwestycyjne (zmiana Q4) * [mln PLN] Wykres 1. Struktura przychodów [mln PLN] Wykres 2.
 • 6. 6 712 199 eur 1 126 270 eur 1 210 294 eur 1 314 332 eur 1 647 373 eur 1 684 412 eur 1 790 432 eur 550 588 646 770 917 1 038 840 1 262 1 714 1 856 2 084 2 564 2 722 2 63025% 33% 39% 38% 37% 43% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EUR PLN dług bankowy netto/aktywa * Struktura aktywów [mln PLN] Wykres 2. LTV * – kredyty celowe / wartość godziwa [%] Wykres 4.Zapadalność zobowiązań 2014 – 2019 (stan na 02/2014) [mln PLN] Wykres 3. Kredyty według walut [mln PLN] Wykres 1. Dane finansowe 40% 46% 46% 52% 57% 54% 53% 0% 16% 32% 48% 64% 80% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 957 2 481 2 781 2 808 2 894 3 133 3 070 448 712 706 689 1 048 1 177 1 354 492 487 421 475 501 463 486 395 322 169 379 561 376 425 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 nieruchomości inwestycyjne nieruchomości w budowie zapasy gotówka inne aktywa * projekty w eksploatacji – bez Jeleniej Góry, która jest w rozbudowie 218 105 321 80 487 446 300 115 145 200 80 100 0 120 240 360 480 600 2014 2015 2016 2017 2018 2019 celowe obligacje Gotówka i wolne limity (stan na 02/2014): • gotówka – PLN 530 mln • wolny limit bieżący – PLN 265 mln Malta: do refinansow. lub spłaty w przypadku sprzedaży projektu Babka Tower: do refinansow. GE Kielce refinans. 2014 Pasaż Grunwaldzki, Olimpia Galaxy, Veneda, Amber * kredyty i pożyczki (długie i krótkie) – gotówka / suma bilansowa 180 zrolowane 50 do rolowania 70 do spłaty Przyrost pozycji inne aktywa wynika ze wzrostu należności z tytułu podatku VAT, po marcu 2014 ta pozycja będzie znaczenie mniejsza
 • 7. Portfel nieruchomości
 • 8. 8 Biura GLA MV Yield Kupujący Sprzedający EUR m EUR/GLA Warszawa CBD Prime 1 Atrium 1, Jana Pawła 18 000 94,0 5 200 5,85% Deka Skanska 2 Senator, Bielańska 25 000 120,0 4 800 6,75% Union Ghelamco Warszawa CBD Fringe 1 Feniks, Żelazna 10 000 39,0 3 900 6,15% IVG Europlan/Griffin 2 Green Corner, Chłodna 27 000 94,6 3 500 6,50% RREEF Skanska Warszawa Mokotów 1 Platinium V, Domaniewska 11 850 34,0 2 900 6,70% Allianz GTC 2 New Citi, Marynarska 44 000 125,0 2 800 7,60% Hines ECI 3 Mokotów Nova, Wołoska 43 750 121,0 2 800 7,65% Tristan Ghelamco Miasta regionalne 1 Wrocław Aquarius I 15 700 41,9 2 700 7,30% Azora Echo 2 Gdańsk Arkońska A5 7 450 16,0 2 100 7,75% PZU Torus 3 Kraków Green Office C 10 450 21,0 2 000 7,95% Azora Buma Centra handlowe GLA MV Yield Kupujący Sprzedający EUR m EUR/GLA Prime 1 Kraków G. Kazimierz (50%) 36 200 180,0 5 000 6,00% IREEF GTC 2 Katowice Silesia 85 600 412,0 4 800 6,00% Allianz, ECE Immofinanz 3 Wrocław G.Dominikańska 32 900 151,7 4 600 6,15% Atrium ECE Najlepsze miasta dla BPO Miejsce w rankingu światowym 2010 2012 2013 2014 Kraków 11 11 10 9 Warszawa 38 38 36 32 Wrocław 84 78 75 65 40% 39% 34% 33% 20% 20% 20% 18% 16% 12% 6% 5% 4% 45% 44% 57% 54% 55% 45% 35% 47% 35% 58% 60% 65% 60% 67% 67% 15% 17% 9% 13% 25% 35% 45% 35% 49% 30% 34% 30% 36% 32% 33% France Italy Ukraine Netherlands Belgium Switzerland Turkey Luxembourg Spain Russia Austria Sweden UK Germany Poland Nie atrakcyjny Atrakcyjny Bardzo atrakcyjny źródło: Valid Research & EY źródło: Tholons 583 219 283 292 179 562 699 2 041 1 053 1 256 641 1 201 1 090 1 180 2 765 1 821 461 1 023 1 172 1 144 1 400 5 389 3 093 2 000 580 1 956 2 552 2 796 3 279 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * industrial & other office retail * źródło: Savills liczba transakcji: 42 63 Jak oceniasz atrakcyjność rynku dla inwestycji w nieruchomości w 2014? Wartość transakcji na polskim rynku nieruchomości [mln EUR] Wykres 1. Wybrane transakcje sprzedaży projektów w 2013 Tabela 1. Atrakcyjność rynków nieruchomości – ankieta wśród europejskich inwestorów Portfel nieruchomości
 • 9. 9 Portfel nieruchomości * GLA i NOI w części nie zajmowanej przez Echo OUTLET PARK GALERIA ECHO KIELCE MALTA OFFICE PARK Projekty sprzedane (2013 i styczeń 2014) GLA [mkw.] NOI docelowe [mln EUR] FCF [mln EUR] Piotrków – Galeria Echo 17 400 1,7 Radom – Galeria Echo 19 500 2,0 Tarnów – Galeria Echo 20 200 2,0 Wrocław – Aquarius I 15 700 3,0 Wrocław – Aquarius II (styczeń 2014) 9 400 1,7 Razem 82 200 10,4 95 99,9% 99,6% 100,0% 100,0% 99,9% 99,8% 99,6% 98,3% 96% 98% 100% 102% 104% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ** Ściągalność czynszów portfela Echo Wykres 1. ** upadłość NOMI, najemcy w Galerii Echo Przemyśl, Galeria Echo Przemyśl to jedyny projekt w portfelu z NOMI Projekty w eksploatacji GLA [mkw.] NOI docelowe [EUR mln] Kielce – Galeria Echo 70 500 13,6 Wrocław – Pasaż Grunwaldzki 48 200 14,0 Szczecin – Galaxy 41 200 12,2 Kalisz – Amber (otwarcie projektu 20 marca 2014) 33 600 5,1 Bełchatów – Olimpia 21 400 3,2 Szczecin – Outlet Park 16 500 3,2 Łomża – Veneda 15 200 2,3 Jelenia Góra – Galeria Echo (w rozbudowie) 12 700 1,2 Przemyśl – Galeria Echo 5 500 0,5 Centra handlowe 264 800 55,3 Poznań – Malta Office Park 28 400 5,3 Warszawa Park Rozwoju I (pozwolenie na użytk. 02/2014) 17 400 3,1 Szczecin – Oxygen 14 100 2,8 Kielce – Astra Park * 11 200 1,6 Warszawa – Postępu 3 (50%) 10 200 1,9 Katowice - A4 I (pozwolenie na użytkowanie 02/2014) 9 000 1,5 Warszawa – Babka Tower 6 200 1,1 Biura 96 500 17,3 Razem 361 300 72,6
 • 10. Biura
 • 11. 11 Stock Q4 2013 Take-up netto* GLA Wakaty oddane w 2013 w budowie 2012 20132012 2013 Warszawa 4 113 420 451 300 591 8,8% 11,7% Kraków 578 80 79 35 109 4,9% 5,0% Wrocław 535 61 62 72 108 8,8% 10,8% Trójmiasto 448 69 35 69 78 10,8% 12,5% Katowice 309 42 54 16 78 10,0% 9,0% Poznań 314 15 32 21 54 13,6% 14,6% Łódź 267 25 17 18 37 13,7% 13,5% Razem regiony 2 451 292 279 231 464 Biura Program inwestycyjny [tys. GLA] Wykres 1. W realizacji i przygotow. [tys. GLA] Wykres 2. Rynek biurowy [tys. GLA] Tabela 1. źródło: dane JLL IV kw. 2013 * take-up netto – nie uwzględnia umów renegocjowanych Projekt GLA NOI Realizacja [mkw.] [mln EUR] Start Koniec Polska Warszawa, Park Rozwoju II 15 600 2,8 II H 2013 I H 2015 Warszawa, Q22 52 500 14,9 II H 2013 II H 2016 Warszawa, Beethovena I 18 100 3,5 II H 2014 I H 2016 Warszawa, Beethovena II–III 36 700 6,7 I H 2016 I H 2019 Warszawa, Taśmowa I 15 000 2,7 I H 2014 II H 2015 Warszawa, Taśmowa II–IV 44 400 8,1 II H 2015 I H 2020 Kraków, Opolska I 19 200 3,5 I H 2014 II H 2015 Kraków, Opolska II–III 38 400 7,0 II H 2015 II H 2018 Wrocław, West Gate 16 200 2,9 I H 2013 II H 2014 Wrocław, Plac Grunwaldzki 16 900 3,0 I H 2014 II H 2015 Wrocław, Sucha I - II 28 200 5,0 I H 2015 I H 2017 Gdańsk, Tryton 24 600 4,0 II H 2013 I H 2015 Katowice, A4 Biznes Park II 9 300 1,6 II H 2013 II H 2014 Katowice, A4 Biznes Park III 12 400 2,1 I H 2014 II H 2015 Poznań, Hetmańska I 8 000 1,4 I H 2015 I H 2016 Poznań, Hetmańska II - III 28 800 4,9 I H 2016 II H 2020 Łódź, Aurus I 9 600 1,6 I H 2014 II H 2015 Łódź, Aurus II 9 600 1,6 II H 2015 II H 2016 Razem 403 500 77,3 Zagranica Kijów, Dehtiarivska I 17 500 3,8 I H 2015 II H 2016 Kijów, Dehtiarivska II-VI 89 700 19,3 I H 2016 II H 2021 Razem 107 600 23,1 RAZEM 511 100 100,4 kolor zielony w tabeli powyżej pokazuje projekty w realizacji 182 58 61 25 22 37 19 108 511 tys. GLA Warszawa Kraków Wrocław Kijów Łódź Katowice Gdańsk Poznań 40% 12% 15% 33% 758 tys. GLA w przygotowaniu po 2014 302 tys. GLA zrealizowano 250 tys. GLA w budowie 118 tys. GLA start w 2014 91 tys. GLA Działka kupiona w 2013
 • 12. Centra handlowe
 • 13. 13 Centra handlowe Projekt GLA NOI Realizacja [mkw.] [mln EUR] Start Koniec Polska Jelenia Góra, (rozbudowa) (zmiana) (docelowo) Δ 17 200 (30 000) Δ 3,0 (4,2) II H 2013 I H 2015 Szczecin, Galaxy (rozbudowa) (zmiana) (docelowo) Δ 16 200 (57 700) Δ 3,0 (15,2) I H 2015 II H 2016 Katowice, Kościuszki 30 500 5,3 I H 2015 II H 2016 Szczecin, Outlet Park II 8 300 1,3 II H 2015 I H 2016 Poznań, Hetmańska 33 300 6,2 I H 2016 I H 2018 Razem 105 800 18,8 Zagranica Braszów (Rumunia), Korona 29 800 5,3 I H 2015 II H 2016 Budapeszt (Węgry), Mundo 36 200 8,7 II H 2015 I H 2017 Razem 66 000 14,0 RAZEM 171 800 32,8 Kraków, Cracovia Praca nad koncepcją GLA 599 tys. w przygotowaniu 155 tys. GLA zrealizowano 427 tys. GLA w budowie 17 tys. GLA kolor zielony w tabeli powyżej pokazuje projekty w realizacji Dynamika sprzedaży detalicznej [%] Wykres 2. Program inwestycyjny [tys. GLA] Wykres 1. 26% 3% 63% źródło: Eurostat, 01.2003 = 100 z wyłączeniem samochodów i motocykli 100 125 150 175 200 2003M01 2003M03 2003M05 2003M07 2003M09 2003M11 2004M01 2004M03 2004M05 2004M07 2004M09 2004M11 2005M01 2005M03 2005M05 2005M07 2005M09 2005M11 2006M01 2006M03 2006M05 2006M07 2006M09 2006M11 2007M01 2007M03 2007M05 2007M07 2007M09 2007M11 2008M01 2008M03 2008M05 2008M07 2008M09 2008M11 2009M01 2009M03 2009M05 2009M07 2009M09 2009M11 2010M01 2010M03 2010M05 2010M07 2010M09 2010M11 2011M01 2011M03 2011M05 2011M07 2011M09 2011M11 2012M01 2012M03 2012M05 2012M07 2012M09 2012M11 2013M01 2013M03 2013M05 2013M07 2013M09 2013M11 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 • 14. Mieszkania
 • 15. 15 Mieszkania W sprzedaży [szt.] Wykres 2. 190 3% 386 5% 642 8% 2 543 33% 3 960 51% sprzedane w przygotowaniu po 2014 w sprzedaży (w budowie) 7 721 szt. Program inwestycyjny [szt.] Wykres 1. W przygotowaniu [szt.] Wykres 3. Mieszkania wprowadzone do sprzedaży oraz sprzedane na tle oferty Wykres 4. Agregacja dla Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania i Łodzi. źródło: REAS 117 20% 182 32%103 18% 52 9% 30 5% 92 16% Warszawa Poznań Kraków Wrocław Łódź Kielce 576 szt. 562 18% 785 25% 618 19% 296 9% 912 29% 12 0% Warszawa Poznań Kraków Wrocław Łódź Kielce 3 185 szt. w sprzedaży (zbudowane) start 2014 Statystyki budownictwa mieszkaniowego w Polsce Wykres 5. źródło: REAS
 • 16. 16 HORTUS APARTMENTS KASZTANOWA ALEJA Mieszkania Projekt PUM Liczba mieszkań Przychody Realizacja [mkw.] [szt.] [mln PLN] Start Koniec Warszawa Klimt House, Kazimierzowska 5 100 61 75,0 I H 2008 I H 2011 Rezydencje Leśne, Młociny działki 52 900 32 42,3 II H 2010 II H 2012 Nowy Mokotów I, Konstruktorska 11 600 206 94,0 II H 2012 II H 2014 Nowy Mokotów II, Konstruktorska 11 700 205 94,5 I H 2014 I H 2016 Nowy Mokotów, Konstruktorska III-IV 18 800 301 161,4 II H 2016 II H 2018 Princess, Puławska 4 700 56 71,8 I H 2015 II H 2016 Razem Warszawa działki na sprzedaż 52 000 52 900 829 32 496,8 42,2 Poznań Kasztanowa Aleja II 8 600 141 57,8 II H 2012 II H 2014 Pod Klonami szer. I-III 4 500 35 22,2 I H 2012 I H 2016 Osiedle Jaśminowe I 6 000 114 32,2 I H 2013 I H 2015 Osiedle Jaśminowe II-IV 13 500 261 73,6 I H 2015 I H 2019 Sowińskiego I 7 100 124 47,3 I H 2014 II H 2015 Sowińskiego II 2 600 42 18,2 II H 2014 I H 2016 Sowińskiego III-IV 10 100 177 67,3 II H2015 I H 2019 Jackowskiego 8 000 154 52,4 I H 2015 II H 2016 Sołacz, działki 13 700 13 11,0 I H 2015 II H 2016 Razem Poznań działki na sprzedaż 60 400 13 700 1 048 13 371,0 11,0 Kraków Hortus Apartments 3 000 40 38,1 II H 2012 II H 2014 Bronowicka 3 000 63 22,0 II H 2013 II H 2015 Tyniecka / Czarodziejska 5 700 58 84,6 I H 2014 I H 2016 Kościuszki 5 200 76 55,8 I H 2015 II H 2016 Spiska I 7 100 122 55,1 II H 2014 II H 2016 Spiska II-III 13 900 222 113,5 II H 2016 II H 2019 Rydla 8 700 141 63,8 I H 2015 I H 2017 Razem Kraków 46 600 722 432,8 NOWY MOKOTÓW kolor zielony w tabeli powyżej pokazuje projekty w sprzedaży Działki kupione w 2013
 • 17. 17 PRZY SŁOWIAŃSKIM WZGÓRZU Mieszkania OSIEDLE POŁUDNIOWE OSIEDLE JARZĘBINOWE Projekt PUM Liczba mieszkań Przychody Realizacja [mkw.] [szt.] [mln PLN] Start Koniec Wrocław Przy Słowiańskim Wzgórzu 14 200 215 85,3 I H 2010 I H 2012 Grota 111 I 5 900 101 32,5 II H 2013 II H 2015 Grota 111 II–III 12 500 195 67,7 II H 2015 II H 2019 Razem Wrocław 32 600 511 185,5 Łódź Osiedle Jarzębinowe I 6 900 121 33,6 II H 2011 I H 2013 Osiedle Jarzębinowe II 5 600 100 27,7 I H 2014 II H 2015 Osiedle Jarzębinowe III–V 34 400 592 174,1 II H 2015 II H 2021 Wodna I–II 13 700 220 68,2 I H 2015 II H 2018 Razem Łódź 60 600 1 033 303,6 Kielce Osiedle Południowe, Dyminy działki I 73 000 91 12,0 II H 2010 II H 2012 Osiedle Południowe, Dyminy działki II 43 300 49 8,4 II H 2011 II H 2012 Osiedle Południowe, Dyminy działki III 43 400 42 7,6 II H 2013 II H 2014 Zielone Tarasy 2 100 12 9,3 I H 2014 I H 2015 Razem Kielce działki na sprzedaż 2 100 159 700 12 182 9,3 28,0 RAZEM Mieszkania 254 300 4 155 1 799,0 RAZEM Działki 226 300 227 81,1 Inne nieruchomości Poznań, Naramowice 330 000 Lublin, Poligonowa 1 130 000 Razem inne nieruchomości 1 460 000 kolor zielony w tabeli powyżej pokazuje projekty w sprzedaży
 • 18. Program inwestycyjny
 • 19. 19 14% 66% 20% * dane nie uwzględniają działek na sprzedaż Program inwestycyjny Oddane do użytku [tys. mkw. (szt.)] do 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RAZEM 2014-2021 Mieszkania * 237,3 7,8 (2) 23,3 (4) 31,3 (7) 69,6 (11) 27,6 (5) 35,4 (4) 25,5 (4) 16,1 (1) 11,6 (1) 240,4 (37) Biura 214,6 9,3 (1) 52,0 (4) 113,3 (7) 120,7 (6) 86,7 (6) 51,5 (3) 47,7 (3) 42,8 (3) 17,6 (1) 532,3 (33) Hotele 81,3 7,3 (1) Centra ** 378,4 15,2 (1) 33,6 (1) 17,2 (1) 85,1 (4) 36,2 (1) 33,3 (1) 205,4 (8) Razem 911,6 39,6 (5) 108,9 (9) 161,8 (15) 275,4 (21) 150,5 (12) 120,0 (8) 73,2 (7) 58,9 (4) 29,2 (2) 978,1 (78) 1 mln GLA/PUM mieszkania biura centra 4,5 mld PLN mieszkania biura centra Market Value [%] Wykres. 3. 17% 61% 22% 9,5 mld PLN mieszkania biura centra Yield – 7,5% EUR = 4,15 PLN Struktura planowanych nakładów [%] Wykres. 2.Struktura GLA/PUM programu [%] Wykres. 1. Capex [mln PLN] 2013 E 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RAZEM 2014-2021 Mieszkania 74 116 191 141 78 135 65 24 26 776 Biura i Hotele 201 466 683 536 353 297 277 167 60 2 839 Centra ** 129 101 103 474 170 56 0 0 0 904 Razem 404 683 977 1 151 601 488 342 191 86 4 519 26% 55% 19% ** dane nie uwzględniają projektu Kraków Cracovia
 • 20. 20  Jasno zdefiniowane kierunki rozwoju,  Własne zespoły wycen i kontraktacji,  Doświadczeni Project i Site Managerowie,  Stabilny CF z portfela nieruchomości, Jakie jest Echo? 21 nominacji & 9 nagród (poniżej przykładowe nagrody) ZNAJOMOŚĆ OCZEKIWAŃ KLIENTA MOŻLIWOŚĆ ZASPOKOJENIA POTRZEB KLIENTA GENEROWANIE MARŻY Echo na GPW [PLN za akcję] Wykres 1. Nagrody 2013 Złota Villa 2013 dla: Przy Słowiańskim Wzgórzu i Naramowice Pod Klonami Eurobuild Awards Shopping Centre of the Year – Tenant’s Award (Galeria Echo), Best Performance on the WSE – Developer (Echo Investment) CIJ Awards 2013 ESSA Green Award  Twój komfort naszym standardem,  Własne zespoły leasingu i sprzedaży,  Własny zespół Property Management,  Wieloletnia współpraca z renomowanymi partnerami,  Bank ziemi i plany zakupu gruntów,  Wysoka wiarygodność na rynku finansowym,  Własne zespoły architektów,  Doświadczenie i sprawność w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych,  Najwyższy standard zarządzania nieruchomościami - Certyfikat EI PM 14001:2004, 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 • 21. mateusz.frey@echo.com.pl www.echo.com.pl

Related Documents