Prezentacja
Q1 2014
maj 2014
2
Agenda
O spółce
Dane finansowe
Portfel nieruchomości
Projekty:
biura
centra handlowe
mieszkania
program inwestycyjny
3
UKRAINA
POLSKA
RUMUNIA
WĘGRY
Warszawa
Kielce
Bukareszt
Budapeszt
Kijów
Inwestor i deweloper
18lat doświadczenia
na rynku...
Dane finansowe
5
2009 2010 2011 2012 2013
2014
Q1
1 Kurs EUR/PLN (na koniec okresu) 4,11 3,96 4,42 4,09 4,15 4,17
2 Przychody 431 426 407...
6
Dane finansowe
1 126
270 eur
1 210
294 eur
1 314
332 eur
1 647
373 eur
1 684
412 eur
1 790
432 eur
1 886
452 eur
588 646...
7
Dane finansowe
Echo na GPW [PLN za akcję] Wykres 2.NAV Wykres 1.
724
917
1 206
1 519
1 641
1 734
1 876
2 096
2 432
2 765...
Portfel nieruchomości
9
583
219 283 292 179
562 699
2 041
1 053
1 256
178
641
1 201
1 090
1 180
500
2 765
1 821
461
1 023
1 172
1 144
1 400
290
...
Warszawa Park Rozwoju I etap Katowice A4 Biznes Park I etap Kalisz Galeria Amber
17 400 mkw. GLA
3 100 tys. EUR NOI
Luty 2...
11
Projekty w eksploatacji
GLA
[mkw.]
NOI docelowe
[mln EUR]
Kielce – Galeria Echo 70 400 13,6
Wrocław – Pasaż Grunwaldzki...
Biura
W realizacji i przygotowaniu
13
Biura
Rynek biurowy Q1 2014 [tys. GLA] Tabela 1.
źródło: JLL/Savills Q1 2014
Stock Gross take-up Under Vacancy Rate
201...
Warszawa Park Rozwoju Warszawa Q 22 Warszawa Beethovena
33 000 mkw. GLA
5 900 tys. EUR NOI
I H 2015 data zakończenia
52 50...
15
Projekt
GLA NOI Realizacja
[mkw.] [mln EUR] Start Koniec
Polska
Warszawa, Q22 52 500 14,9 II H 2013 II H 2016
Warszawa,...
Centra handlowe
W realizacji i przygotowaniu
17
100
125
150
175
200
2003M01
2003M05
2003M09
2004M01
2004M05
2004M09
2005M01
2005M05
2005M09
2006M01
2006M05
2006M09
200...
Mieszkania
W sprzedaży i przygotowaniu
19
Mieszkania
W sprzedaży Echo [szt.] Wykres 2.Program inwestycyjny Echo [szt.] Wykres 1. W przygotowaniu Echo [szt.] Wykr...
20
HORTUS APARTMENTS
Projekt
PUM
Liczba
mieszkań
Przychody Realizacja
[mkw.] [szt.] [mln PLN] Start Koniec
Warszawa
Klimt ...
21
GROTA 111
OSIEDLE POŁUDNIOWE
OSIEDLE JARZĘBINOWE
Projekt
PUM
Liczba
mieszkań
Przychody Realizacja
[mkw.] [szt.] [mln PL...
Program inwestycyjny
23
Biura
Centra
handlowe
Mieszkania
18%
60%
22%
4,6 mld
PLN
* dane nie uwzględniają działek na sprzedaż
Program inwestycyj...
Dziękujemy
mateusz.frey@echo.com.pl
www.echo.com.pl
Park Rozwoju II, Warszawa
GLA 15 600 mkw.
Zakończenie I H 2015
West Gate, Wrocław
GLA 16 200 mkw.
Zakończenie II H 2014
Tr...
of 25

Prezentacja 1 q 2014

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja 1 q 2014

 • 1. Prezentacja Q1 2014 maj 2014
 • 2. 2 Agenda O spółce Dane finansowe Portfel nieruchomości Projekty: biura centra handlowe mieszkania program inwestycyjny
 • 3. 3 UKRAINA POLSKA RUMUNIA WĘGRY Warszawa Kielce Bukareszt Budapeszt Kijów Inwestor i deweloper 18lat doświadczenia na rynku nieruchomości 37miast w 4krajach 108zrealizowanych projektów 1.011.000mkw. zrealizowanej GLA/PUM 2.69mld skumulowanego zysku netto 1996 – Q1 2014 80projektów w realizacji i przygotowaniu 1.000.000mkw. GLA/PUM do zrealizowania na banku ziemi O spółce
 • 4. Dane finansowe
 • 5. 5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 1 Kurs EUR/PLN (na koniec okresu) 4,11 3,96 4,42 4,09 4,15 4,17 2 Przychody 431 426 407 583 528 112 3 Zysk ze sprzedaży nieruchomości 0 53 137 0 22 0 4 Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży -55 -62 -79 -83 -83 -22 5 Zmiana wartości godziwej -23 -92 213 -61 252 445 6 EBIT 196 169 539 189 497 490 7 Odsetki -97 -103 -133 -142 -136 -31 8 Transakcje zabezpiecz. kursy 13 46 -19 18 3 -2 9 Wycena kredytów walutowych 21 41 -175 123 -26 -10 10 Zysk netto 104 148 208 374 331 408 Dane finansowe Przychody wg segmentów Wykres 1.Wybrane pozycje rachunku zysków i strat [PLN m] Tabela 1. 57% 49% 59% 58% 71% 52% 57% 70% 33% 8% 12% 17% 19% 16% 20% 17% 8% 40% 26% 19% 7% 30% 20% 10% 0% 25% 50% 75% 100% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 centra handlowe biura i hotele mieszkania inne 32 175 113 83 29 177 105 11 159 98 157 167 232 263 389 99 0 100 200 300 400 0 50 100 150 200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 umowy ostateczne [mln PLN] liczba sprzedanych mieszkań [szt.] 217 216 256 248 289 301 302 78 0 100 200 300 400 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 Projekty mieszkaniowe Biura i hotele [mln PLN] Centra handlowe [mln PLN] Struktura przychodów [%] 54 33 50 71 65 70 91 19 72 13 24 13 0 40 80 120 160 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 przychody z wynajmu marża GRI 4 447 4 889 58 49 138 28 63 108 4 000 4 200 4 400 4 600 4 800 5 000 2013 Q4 WAKATY STANDY YIELD KURS BUDOWA INNE BILANS. 2014 Q1 * w eksploatacji, budowie i przygotowaniu zmiana wartości godziwej w Q1 445 mln PLN Nieruchomości inwestycyjne (zmiana Q1) * [mln PLN] Wykres 2.
 • 6. 6 Dane finansowe 1 126 270 eur 1 210 294 eur 1 314 332 eur 1 647 373 eur 1 684 412 eur 1 790 432 eur 1 886 452 eur 588 646 770 917 1 038 840 940 1 714 1 856 2 084 2 564 2 722 2 630 2 826 33% 39% 38% 37% 43% 36% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 1 400 2 800 4 200 5 600 7 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 EUR PLN dług bankowy netto/aktywa * Struktura aktywów [mln PLN] Wykres 2. Zapadalność zobowiązań 2014 – 2019 [mln PLN] Wykres 3. Kredyty według walut [mln PLN] Wykres 1. 46% 46% 52% 57% 54% 53% 47% 13% 0% 16% 32% 48% 64% 80% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 2 481 2 781 2 808 2 894 3 133 3 164 3 923 712 706 689 1 048 1 177 1 355 966 487 421 475 501 463 499 515 322 169 379 561 376 422 758 0 1 400 2 800 4 200 5 600 7 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 nieruchomości inwestycyjne nieruchomości w budowie zapasy gotówka inne 218 105 321 80 487 446 290 115 145 200 80 170 640 230 0 180 360 540 720 900 16.05.2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 celowe obligacje gotówka wolne limity Malta, Babka Tower, GE Kielce refinans. 2014 Pasaż Grunwaldzki, Olimpia Galaxy, Veneda, Amber * kredyty i pożyczki (długie i krótkie) – gotówka / suma bilansowa 250 zrolowane 50 do spłaty LTV * – kredyty celowe / wartość godziwa [%] Wykres 4. LTV 60% 125 mln EUR * projekty w eksploatacji – bez Jeleniej Góry, która jest w rozbudowie
 • 7. 7 Dane finansowe Echo na GPW [PLN za akcję] Wykres 2.NAV Wykres 1. 724 917 1 206 1 519 1 641 1 734 1 876 2 096 2 432 2 765 3 160 1,7 2,2 2,9 3,6 3,9 4,1 4,5 5,0 5,9 6,7 7,7 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 0 600 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2014 NAV [mln PLN] NAV na akcję [PLN] 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 NAV na akcję [PLN]
 • 8. Portfel nieruchomości
 • 9. 9 583 219 283 292 179 562 699 2 041 1 053 1 256 178 641 1 201 1 090 1 180 500 2 765 1 821 461 1 023 1 172 1 144 1 400 290 5 389 3 093 2 000 580 1 956 2 552 2 796 3 279 900 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2014 magazyny i pozostałe biura centra handlowe Portfel nieruchomości Wybrane transakcje sprzedaży projektów w 2013 Tabela 1.Wartość transakcji na polskim rynku nieruchomości [mln EUR] Wykres 1. Biura GLA MV Yield Kupujący Sprzedający mln EUR EUR/GLA Warszawa CBD Prime 1 Atrium 1, Jana Pawła 18 000 94,0 5 200 5,85% Deka Skanska 2 Senator, Bielańska 25 000 120,0 4 800 6,75% Union Ghelamco Warszawa CBD Fringe 1 Feniks, Żelazna 10 000 39,0 3 900 6,15% IVG Europlan/Griffin 2 Green Corner, Chłodna 27 000 94,6 3 500 6,50% RREEF Skanska Warszawa Mokotów 1 Platinium V, Domaniewska 11 850 34,0 2 900 6,70% Allianz GTC 2 New Citi, Marynarska 44 000 125,0 2 800 7,60% Hines ECI 3 Mokotów Nova, Wołoska 43 750 121,0 2 800 7,65% Tristan Ghelamco Miasta regionalne 1 Wrocław Aquarius I 15 700 41,9 2 700 7,30% Azora Echo 2 Gdańsk Arkońska A5 7 450 16,0 2 100 7,75% PZU Torus 3 Kraków Green Office C 10 450 21,0 2 000 7,95% Azora Buma Centra handlowe GLA MV Yield Kupujący Sprzedający mln EUR EUR/GLA Prime 1 Kraków G. Kazimierz (50%) 36 200 180,0 5 000 6,00% IREEF GTC 2 Katowice Silesia 85 600 412,0 4 800 6,00% Allianz, ECE Immofinanz 3 Wrocław G.Dominikańska 32 900 151,7 4 600 6,15% Atrium ECE Atrakcyjność rynków nieruchomości – ankieta wśród europejskich inwestorów Najlepsze miasta dla BPO Miejsce w światowym rankingu 2010 2012 2013 2014 Kraków 11 11 10 9 Warszawa 38 38 36 32 Wrocław 84 78 75 65 40% 39% 34% 33% 20% 20% 20% 18% 16% 12% 6% 5% 4% 45% 44% 57% 54% 55% 45% 35% 47% 35% 58% 60% 65% 60% 67% 67% 15% 17% 9% 13% 25% 35% 45% 35% 49% 30% 34% 30% 36% 32% 33% Francja Włochy Ukraina Holandia Belgia Szwajcaria Turcja Luksemburg Hiszpania Rosja Austria Szwecja Wlk. Bryt. Niemcy Polska Nie atrakcyjny Atrakcyjny Bardzo atrakcyjny źródło: European real estate assets investment trend indicator 2014 by Valid Research & EY źródło: Tholons http://www.tholons.com/TholonsTop100/index.html# Jak oceniasz atrakcyjność rynku dla inwestycji w nieruchomości w 2014? www.ey.com/GL/en/Services/Transactions/European-real-estate-assets-investment-trend-indicator-2014 liczba transakcji: 42 63
 • 10. Warszawa Park Rozwoju I etap Katowice A4 Biznes Park I etap Kalisz Galeria Amber 17 400 mkw. GLA 3 100 tys. EUR NOI Luty 2014 data zakończenia 9 300 mkw. GLA 1 500 tys. EUR NOI Luty 2014 data zakończenia 33 600 mkw. GLA 5 100 tys. EUR NOI Marzec 2014 data zakończenia
 • 11. 11 Projekty w eksploatacji GLA [mkw.] NOI docelowe [mln EUR] Kielce – Galeria Echo 70 400 13,6 Wrocław – Pasaż Grunwaldzki 48 500 14,0 Szczecin – Galaxy 41 200 12,2 Kalisz – Amber 33 600 5,1 Bełchatów – Olimpia 21 300 3,2 Szczecin – Outlet Park 16 400 3,2 Łomża – Veneda 15 000 2,3 Jelenia Góra – Galeria Echo (w trakcie rozbudowy) 12 800 1,2 Przemyśl – Galeria Echo 5 700 0,5 Centra handlowe 264 900 55,3 Poznań – Malta Office Park 29 000 5,3 Warszawa Park Rozwoju I 17 400 3,1 Szczecin – Oxygen 13 900 2,8 Kielce – Astra Park * 11 200 1,6 Warszawa – Postępu 3 (50%) 10 200 1,9 Katowice - A4 I 9 300 1,5 Warszawa – Babka Tower 6 200 1,1 Biura 97 200 17,3 Razem 362 100 72,6 OUTLET PARK GALERIA ECHO KIELCE MALTA OFFICE PARK Projekty sprzedane (2013 i styczeń 2014) GLA [mkw.] NOI docelowe [EUR mln] FCF [EUR mln] Piotrków – Galeria Echo 17 400 1,7 Radom – Galeria Echo 19 500 2,0 Tarnów – Galeria Echo 20 200 2,0 Wrocław – Aquarius I 15 700 3,0 Wrocław – Aquarius II (styczeń 2014) 9 400 1,7 Total 82 200 10,4 95 Wartość księgowa portfela nieruchomości vs wycena Knight Frank [mln EUR] Wykres 1. * GLA i NOI w części nie zajmowanej przez Echo 818 948 1 023 0 300 600 900 1 200 Wartość księgowa Q4 2013 Wartość księgowa Q1 2014 Wycena Knight Frank Centra handlowe Biura Portfel nieruchomości
 • 12. Biura W realizacji i przygotowaniu
 • 13. 13 Biura Rynek biurowy Q1 2014 [tys. GLA] Tabela 1. źródło: JLL/Savills Q1 2014 Stock Gross take-up Under Vacancy Rate 2013 Q1 2014 2013 1Q 2014 construction 2012 2013 1Q 2014 Warszawa 4 113 4 197 633,0 136,4 611 8,8% 11,7% 12,2% Kraków 578 583 102,5 41,9 133 4,9% 5,0% 4,8% Wrocław 535 551 71,7 13,9 100 8,8% 10,8% 10,9% Trójmiasto 448 472 50,4 8,7 96 10,8% 12,5% 13,9% Katowice 309 318 60,7 13,1 59 10,0% 9,0% 5,6% Poznań 314 314 37,8 5,8 54 13,6% 14,6% 12,3% Łódź 267 270 20,9 3,4 38 13,7% 13,5% 13,7% Regiony 2 451 2 508 344,0 86,8 479 Prime headline rents [EUR/sqm/month] Wykres 3. Prime headline rents in Warsaw [EUR/sqm/month] Wykres 2. Office completion, Future Supply and Vacancy Rate in Warsaw Wykres 1. źródło: JLL, WRF, Q1 2014 10 11 12 13 14 15 16 Łódź Szczecin Trójmiasto Katowice Kraków Poznań Wrocław Euro/sqm/month źródło: JLL, WRF, Q1 2014źródło: JLL, WRF, Q1 2014
 • 14. Warszawa Park Rozwoju Warszawa Q 22 Warszawa Beethovena 33 000 mkw. GLA 5 900 tys. EUR NOI I H 2015 data zakończenia 52 500 mkw. GLA 14 900 tys. EUR NOI II H 2016 data zakończenia 54 800 mkw. GLA 10 300 tys. EUR NOI II H 2014 data rozpoczęcia
 • 15. 15 Projekt GLA NOI Realizacja [mkw.] [mln EUR] Start Koniec Polska Warszawa, Q22 52 500 14,9 II H 2013 II H 2016 Warszawa, Park Rozwoju II 15 600 2,8 II H 2013 I H 2015 Warszawa, Beethovena I 18 100 3,5 II H 2014 I H 2016 Warszawa, Beethovena II–III 36 700 6,8 I H 2016 I H 2019 Warszawa, Taśmowa I 15 000 2,7 II H 2014 I H 2016 Warszawa, Taśmowa II–IV 44 400 8,1 II H 2015 I H 2020 Kraków, Opolska I 19 200 3,5 I H 2014 II H 2015 Kraków, Opolska II–III 38 400 6,9 II H 2015 II H 2018 Wrocław, West Gate 16 200 2,9 I H 2013 II H 2014 Wrocław, Plac Grunwaldzki 16 900 3,0 I H 2014 II H 2015 Wrocław, Sucha I – II 28 200 5,0 I H 2015 I H 2017 Gdańsk, Tryton 24 600 4,1 II H 2013 I H 2015 Katowice, A4 Biznes Park II 9 300 1,6 II H 2013 II H 2014 Katowice, A4 Biznes Park III 12 400 2,1 II H 2014 I H 2016 Poznań, Hetmańska I 8 100 1,4 I H 2015 I H 2016 Poznań, Hetmańska II – III 28 800 4,9 I H 2016 II H 2020 Łódź, Aurus I 9 600 1,6 II H 2014 II H 2015 Łódź, Aurus II 9 600 1,6 II H 2015 II H 2016 Razem 403 600 77,4 Zagranica Kijów, Dehtiarivska I 17 900 3,8 I H 2015 II H 2016 Kijów, Dehtiarivska II-VI 89 700 19,3 I H 2016 II H 2021 Razem 107 600 23,1 RAZEM 511 200 100,5 Kolor zielony w tabeli powyżej pokazuje projekty w realizacji Działka kupiona w 2013 Program inwestycyjny [tys. GLA] Wykres 1. W realizacji i przygotow. [tys. GLA] Wykres 2. 182 58 61 25 22 37 19 108 511 tys. GLA Warszawa Kraków Wrocław Kijów Łódź Katowice Gdańsk Poznań 40% 9%18% 33% 762 tys. GLA W przygotowaniu po 2014 302 tys. GLA Zrealizowano 250 tys .GLA W budowie 137 tys. GLA Start w 2014 72 tys. GLA Wrocław Plac Grunwaldzki Wrocław West Gate Biura Wrocław Sucha
 • 16. Centra handlowe W realizacji i przygotowaniu
 • 17. 17 100 125 150 175 200 2003M01 2003M05 2003M09 2004M01 2004M05 2004M09 2005M01 2005M05 2005M09 2006M01 2006M05 2006M09 2007M01 2007M05 2007M09 2008M01 2008M05 2008M09 2009M01 2009M05 2009M09 2010M01 2010M05 2010M09 2011M01 2011M05 2011M09 2012M01 2012M05 2012M09 2013M01 2013M05 2013M09 2014M1 Centra handlowe Projekt GLA NOI Realizacja [mkw] [mln EUR] Start Koniec Polska Jelenia Góra, (rozbudowa) (zmiana) (docelowo) Δ 18 600 (31 400) Δ 3,0 (4,2) II H 2013 I H 2015 Szczecin, Galaxy (rozbudowa) (zmiana) (docelowo) Δ 15 700 (56 900) Δ 3,0 (15,2) I H 2015 II H 2016 Katowice, Kościuszki 30 500 5,3 I H 2015 II H 2016 Szczecin, Outlet Park II 8 300 1,3 II H 2015 I H 2016 Poznań, Hetmańska 33 300 6,2 I H 2016 I H 2018 Razem 106 400 18,8 Zagranica Braszów (Rumunia), Korona 29 800 5,3 I H 2015 II H 2016 Budapeszt (Węgry), Mundo 36 300 8,6 II H 2015 I H 2017 Razem 66 100 13,9 RAZEM 172 500 32,7 26% 3% 71% 600 tys. GLA W przygotowaniu 154 tys. GLA Zrealizowano 427 tys. GLA W budowie 19 tys. GLA Program inwestycyjny [tys. GLA] Wykres 1. 0 100 200 300 400 Serbia Greece Ukraine Bulgaria Turkey Russia Belgium Romania Germany CzechRep. Hungary Slovakia Poland Italy Spain Croatia UE-27average France UnitedKingdom Portugal Latvia Lithuania Denmark Austria Finland Netherlands Slovenia Ireland Estonia Sweden Dynamika sprzedaży detalicznej [%] Wykres 2. GLA na 1.000 mieszkańców Wykres 3. Kolor zielony w tabeli powyżej pokazuje projekty w realizacji 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014.03 źródło: Eurostat, 01.2003 = 100 z wyłączeniem samochodów i motocykli
 • 18. Mieszkania W sprzedaży i przygotowaniu
 • 19. 19 Mieszkania W sprzedaży Echo [szt.] Wykres 2.Program inwestycyjny Echo [szt.] Wykres 1. W przygotowaniu Echo [szt.] Wykres 3. Mieszkania wprowadzone do sprzedaży oraz sprzedane na tle oferty * Wykres 4. 99 12% 264 33% 82 10% 143 18% 126 16% 89 11% Warszawa Poznań Kraków Wrocław Łódź Kielce 803 szt. 562 20% 661 23% 618 22% 195 7% 812 28% 12 0% Warszawa Poznań Kraków Wrocław Łódź Kielce 2 860 szt. 172 2% 631 8% 317 4% 2 543 33% 4 058 53% sprzedane w przygotowaniu po 2014 w sprzedaży (w budowie) 7 721 szt. w sprzedaży (zbudowane) start 2014 Statystyki budownictwa mieszkaniowego w Polsce * Wykres 5. * źródło: REASDane zagregowane dla Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania i Łodzi.
 • 20. 20 HORTUS APARTMENTS Projekt PUM Liczba mieszkań Przychody Realizacja [mkw.] [szt.] [mln PLN] Start Koniec Warszawa Klimt House 5 100 61 75,0 I H 2008 I H 2011 Rezydencje Leśne, Młociny działki 52 900 32 42,3 II H 2010 II H 2012 Nowy Mokotów I 11 600 206 94,0 II H 2012 II H 2014 Nowy Mokotów II 11 700 205 94,5 I H 2014 I H 2016 Nowy Mokotów III-IV 18 900 301 161,4 II H 2016 II H 2018 Princess, Puławska 4 700 56 71,8 I H 2015 II H 2016 Razem Warszawa Działki na sprzedaż 52 000 52 900 829 32 496,7 42,3 Poznań Kasztanowa Aleja II 8 600 141 57,8 II H 2012 II H 2014 Pod Klonami szeregi I-III 4 700 35 22,2 I H 2012 I H 2016 Osiedle Jaśminowe I 6 000 114 32,2 I H 2013 I H 2015 Osiedle Jaśminowe II-IV 13 500 261 73,6 I H 2015 I H 2019 Park Sowińskiego I 7 100 124 47,3 I H 2014 II H 2015 Park Sowińskiego II 2 600 42 18,2 II H 2014 I H 2016 Park Sowińskiego III-IV 10 100 177 67,4 II H2015 I H 2019 Jackowskiego 8 000 154 52,4 I H 2015 II H 2016 Sołacz, działki 13 700 13 11,0 I H 2015 II H 2016 Razem Poznań Działki na sprzedaż 60 600 13 700 1 048 13 371,1 11,0 Kraków Hortus Apartments 3 000 40 38,1 II H 2012 II H 2014 Bronowicka 42 3 000 63 22,0 II H 2013 II H 2015 Tyniecka / Czarodziejska 5 700 58 84,6 II H 2014 I H 2016 Kościuszki 5 200 76 55,8 I H 2015 II H 2016 Spiska I 7 100 122 55,1 II H 2014 II H 2016 Spiska II-III 13 900 222 113,5 II H 2016 II H 2019 Rydla 8 700 141 63,8 I H 2015 I H 2017 Razem Kraków 46 600 722 432,9 NOWY MOKOTÓW Mieszkania Kolor zielony w tabeli powyżej pokazuje projekty w sprzedaży Działki kupione w 2013 PARK SOWIŃSKIEGO
 • 21. 21 GROTA 111 OSIEDLE POŁUDNIOWE OSIEDLE JARZĘBINOWE Projekt PUM Liczba mieszkań Przychody Realizacja [mkw.] [szt.] [mln PLN] Start Koniec Wrocław Przy Słowiańskim Wzgórzu 14 200 215 85,3 I H 2010 I H 2012 Grota 111 I 5 900 101 32,5 II H 2013 II H 2015 Grota 111 II–III 12 500 195 67,7 II H 2015 II H 2019 Razem Wrocław 32 600 511 185,5 Łódź Osiedle Jarzębinowe I 6 900 121 33,6 II H 2011 I H 2013 Osiedle Jarzębinowe II 5 500 100 27,7 I H 2014 II H 2015 Osiedle Jarzębinowe III–V 34 400 592 174,1 II H 2015 II H 2021 Wodna I–II 13 700 220 68,2 I H 2015 II H 2018 Razem Łódź 60 500 1 033 303,6 Kielce Osiedle Południowe, Dyminy I działki 73 000 91 12,0 II H 2010 II H 2012 Osiedle Południowe, Dyminy II działki 43 300 49 8,4 II H 2011 II H 2012 Osiedle Południowe, Dyminy III działki 43 400 42 7,6 II H 2013 II H 2014 Zielone Tarasy 2 100 12 9,3 II H 2014 II H 2015 Razem Kielce Działki na sprzedaż 2 100 159 700 12 182 9,3 28,0 Razem mieszkania 254 500 4 155 1 799,1 Razem Działki 226 300 227 81,1 Inne nieruchomości Poznań, Naramowice 350 000 Lublin, Poligonowa 1 060 000 Razem inne nieruchomości 1 410 000 Mieszkania Kolor zielony w tabeli powyżej pokazuje projekty w sprzedaży
 • 22. Program inwestycyjny
 • 23. 23 Biura Centra handlowe Mieszkania 18% 60% 22% 4,6 mld PLN * dane nie uwzględniają działek na sprzedaż Program inwestycyjny Oddane od użytku [tys. mkw. (szt.)] do 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Razem 2014-2021 Mieszkania * 237,3 7,8 (2) 23,3 (4) 31,4 (7) 56,4(11) 27,6 (5) 35,4 (4) 25,5 (4) 16,1 (1) 11,6 (1) 227,3 (36) Biura 214,6 9,3 (1) 52,3 (4) 100,9 (6) 136,9 (7) 86,8 (6) 51,9 (3) 48,0 (3) 43,2 (3) 17,9 (1) 537,9 (32) Hotele 81,3 7,3 (1) Centra handlowe 378,4 15,2 (1) 33,6 (1) 18,6 (1) 84,4 (4) 36,2 (1) 33,3 (1) 206,2 (8) Razem 911,6 39,6 (5) 109,2 (9) 161,8 (15) 265,9 (21) 150,7 (12) 120,6 (8) 73,5 (7) 59,3 (4) 29,5 (2) 971,2 (76) 23% 56% 21% Centra handlowe Mieszkania Biura 1 mln GLA/PUM 17% 61% 22% Centra handlowe Mieszkania Biura 9,5 mld PLN Yield – 7,5% EUR = 4,15 PLN Nakłady inwestycyjne [mln PLN] 2013 E 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Razem 2014-2021 Mieszkania 70 120 200 150 120 100 60 20 20 790 Biura 200 430 690 660 330 300 210 130 50 2 800 Centra 130 90 180 470 190 70 0 0 0 1 000 Razem 400 640 1 070 1 280 640 470 270 150 70 4 590 Struktura GLA/PUM programu [%] Wykres. 1. Struktura planowanych nakładów [%] wykres. 2. Wartość rynkowa 2014-2021 [%] Wykres 3.
 • 24. Dziękujemy mateusz.frey@echo.com.pl www.echo.com.pl
 • 25. Park Rozwoju II, Warszawa GLA 15 600 mkw. Zakończenie I H 2015 West Gate, Wrocław GLA 16 200 mkw. Zakończenie II H 2014 Tryton, Gdańsk GLA 24 600 mkw. Zakończenie I H 2015 A4 II, Katowice GLA 9 300 mkw. Zakończenie II H 2014 Galeria Sudecka, Jelenia Góra GLA 31 400 mkw. Zakończenie I H 2015 Q22, Warszawa GLA 52 500 mkw. Zakończenie II H 2016 Opolska I, Kraków PUM 19 200 mkw. Zakończenie II H 2015 Rezydencje Leśne, Warszawa (działki) Pow. działek 52 900 mkw. Zakończenie II H 2012 Nowy Mokotów I, Warszawa PUM 11 600 mkw. Zakończenie II H 2014 Kasztanowa Aleja II, Poznań PUM 8 600 mkw. Zakończenie II H 2014 Pod Klonami (szer.), Poznań PUM 4 700 mkw. Zakończenie I H 2016 Osiedle Jaśminowe I, Poznań PUM 6 000 mkw. Zakończenie I H 2015 Hortus Apartments, Kraków PUM 3 000 mkw. Zakończenie II H 2014 Bronowicka 42, Kraków PUM 3 000 mkw. Zakończenie II H 2015 Grota 111 I, Wrocław PUM 5 900 mkw. Zakończenie II H 2015 Osiedle Jarzębinowe II, Łódź PUM 5 500 mkw. Zakończenie II H 2015 Park Sowińskiego I, Poznań PUM 7 100 mkw. Zakończenie II H 2015

Related Documents