Duurzaam beheer;Proces borgen ineen interne organisatie1Ing. Rudiger Drissen
Uw ervaringenmet prestatiecontracten?2• Welke rol heeft u als opdrachtgever?• Hoe bewaakt u de kwaliteit, de afspraken ene...
Markt ervaringenprestatiecontracten3Aannemers;• zitten veelal nog in leertraject. Volle cursussen Nen 2767;• hebben in cri...
Uw ervaringenimpact op de interne organisatie?4• Welke organisatorische aanpassingen zijn erdoorgevoerd?• Waar liep u tege...
Markt ervaringenVerwachtingen opdrachtgever5• Kostenreductie; loonkosten/reorganisatie ofbudgettaire bezuinigingen;• Verho...
Markt ervaringenImpact intern organisatie6• Opzet regieorganisatie verloopt vaak moeizaam;• Transitie; beste resultaat met...
Uw ervaringenValkuilen prestatiecontract?7• Welke valkuilen bij;– Opzet contracten?– Aanbesteding?– Opstart / implementati...
Markt ervaringenValkuilen prestatiecontracten 1/28• Uitbesteden ≠ zelf niets meer doen!• Toezicht, controle en communicati...
Markt ervaringenValkuilen prestatiecontracten 2/29• Conditie-eisen omschreven zonder relevantie;• Prestatie eisen voor bes...
MeerwaardePrestatie onderhoudscontracten10• Kosten onderhoud lagere tijd inzichtelijk,• Investeringspieken worden vermeden...
Aandachtspuntenopdrachtgever11• Eerst doelstellingen en beleidskaders opstellen– Bepaal bijpassend wijze van B&O• Personee...
of 11

Prestatieborging en contracten

Presentatie tijdens workshop over Installaties voor MJA deelnemers op 25 april 2013 bij DWA in Bodegraven.
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prestatieborging en contracten

 • 1. Duurzaam beheer;Proces borgen ineen interne organisatie1Ing. Rudiger Drissen
 • 2. Uw ervaringenmet prestatiecontracten?2• Welke rol heeft u als opdrachtgever?• Hoe bewaakt u de kwaliteit, de afspraken enenergiebesparingen?• Hoe agendeert u de duurzame kant van hetonderhoud?
 • 3. Markt ervaringenprestatiecontracten3Aannemers;• zitten veelal nog in leertraject. Volle cursussen Nen 2767;• hebben in crisistijd een hoge risico bereidheid;• hebben Interne processen onvoldoende gereed omprestatie eisen te realiseren;• acteren nog onvoldoende pro actief; voor o.a. kwaliteit,service of optimaliseren;• hebben moeite met het aantonen van behalen/afwijkenprestaties;• contracten stranden meestal op communicatie;• Verwachtingen van opdrachtgevers worden niet behaald.
 • 4. Uw ervaringenimpact op de interne organisatie?4• Welke organisatorische aanpassingen zijn erdoorgevoerd?• Waar liep u tegen aan? Wat ging er goed?• Waarom wilde u Prestatie contracten?• Is het beoogde doel bereikt? Bent u tevreden?
 • 5. Markt ervaringenVerwachtingen opdrachtgever5• Kostenreductie; loonkosten/reorganisatie ofbudgettaire bezuinigingen;• Verhogen klimaatcomfort en/of verlagen aantalstoringen;• Opdrachtgever ontzorgen;• Risico’s van investeringen bij derden wegleggen;• Exploitatiekosten reductie;• Verduurzaming bedrijfsvoering;• Waarde behoud installaties.
 • 6. Markt ervaringenImpact intern organisatie6• Opzet regieorganisatie verloopt vaak moeizaam;• Transitie; beste resultaat met begeleiding doorexterne expertise;• Medewerkers omscholen en begeleiden;• Communicatie op hoge frequentie voeren omvertrouwen te krijgen en bij te sturen.
 • 7. Uw ervaringenValkuilen prestatiecontract?7• Welke valkuilen bij;– Opzet contracten?– Aanbesteding?– Opstart / implementatie?– Beheer?• Wat ging er goed?
 • 8. Markt ervaringenValkuilen prestatiecontracten 1/28• Uitbesteden ≠ zelf niets meer doen!• Toezicht, controle en communicatie noodzakelijk;• Risico’s uitbesteden, verhoogd de kosten;• Strakke contracten beperken devrijheid, verantwoording en innovatie van deaannemer én vergen meer toezicht/controle;• Bonus/malus; malussen zijn risico’s en verhogende prijs of verlagen de inzet/kwaliteit.
 • 9. Markt ervaringenValkuilen prestatiecontracten 2/29• Conditie-eisen omschreven zonder relevantie;• Prestatie eisen voor bestaande installaties;• Verval opgenomen;• Korte looptijd geen winst te halen (nieuwbouw);Bij opdrachtgevers:• Bereidheid personeel te veranderen;• Veranderde werkwijze bij storingen/klachten;• Onderhoudsadviezen niet getoetst aan budget ofbeleid.
 • 10. MeerwaardePrestatie onderhoudscontracten10• Kosten onderhoud lagere tijd inzichtelijk,• Investeringspieken worden vermeden,• Verhogen klimaatcomfort en/of verlagen aantalstoringen;• Opdrachtgever ontzorgen;• Exploitatiekosten reductie;• Verduurzaming bedrijfsvoering;• Waarde behoud installaties einde contract.
 • 11. Aandachtspuntenopdrachtgever11• Eerst doelstellingen en beleidskaders opstellen– Bepaal bijpassend wijze van B&O• Personeel informeren en betrekken bij opzetregieorganisatie,• Communicatie hoge frequentie,• Onderhoudsplan jaarlijks toetsen aan budget enbeleid.• Bewaken / monitoren prestatie eisen,• Toezicht houden op kwaliteit of audits toepassen.

Related Documents