Myslete strategickyBarcamp Brno 2013
Richard Kafon!krichard.kafonek@marketingova-kancelar.cz@richardkafonek#mysletestrategicky
Kdo podniká?...nebo o tom uva"uje?
Co je to strategie?StratosAgeinJak udr"etdlouhodob!fungující firmu
...tj. takovou, která budedlouhodob! dosahovat svýchcílů......dlouhodob!fungující firmu...
Pro% mít strategii?{Cvi%íme s Richardem}Perfektní exekutiva nesta%íStrategie = cílev!domostSystematizace v!cíDistribuce zn...
Co není strategie?PlánVizeMiseCíleKroky (%innosti)Rozpo%etRecept na úsp!chZdůvodn!níexistence firmy500 stránkovákní"kaNem!...
Jak strategievzniká?Cíl
Co je to strategie?Odpov! na základní otázky
ZákladníotázkyProcesyPodnikání OrganizaceA4
PodnikáníKdo jsou moji zákazníci?Co jim chci nabízet, aby to m!losmysl?Klí%ové aktivity. Jak?
OrganizaceJakou bude mít organizacestrukturu? Jak bude probíhat její(ízení?Jaké jsou pot(eba zdroje?Jaké budou stimuly? (+...
ProcesyJak vytvá(et nové produkty a slu"by?Jak vyráb!t (poskytovat) produkt?Jak pracovat se zájmovýmiskupinami?Jak (ídit z...
Otázky jsoujednoduché,ale...
V)emusí do sebevzájemn!zapadatV)e je t(ebaaktualizovatM!lo by sev!d!t, pro%...
Strategii bychomm!li.A co dál?
Je t(eba formulovatvhodnou taktiku.
VizeSt(edn!dobé cíleProjektyÚkoly
...a pak to v)eud!lat.(bez perfektní exekutivy to nejde)
...a mít tro)ku)t!stí.
P(eji Vám hodn!)t!stí.richard.kafonek@marketingova-kancelar.cz@richardkafonek#mysletestrategicky
of 21

Prezentace Barcamp Brno 2013

Co je to firemní strategie a jak ji tvořit? Podívejte se na moji prezentaci z Barcampu Brno 2013. Jako přístup je využít koncept strategického kompetenčního managementu. Autorem je Richard Kafoněk z MARKETINGOVÉ KANCELÁŘE.CZ, www.marketingova-kancelar.cz
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentace Barcamp Brno 2013

 • 1. Myslete strategickyBarcamp Brno 2013
 • 2. Richard Kafon!krichard.kafonek@marketingova-kancelar.cz@richardkafonek#mysletestrategicky
 • 3. Kdo podniká?...nebo o tom uva"uje?
 • 4. Co je to strategie?StratosAgeinJak udr"etdlouhodob!fungující firmu
 • 5. ...tj. takovou, která budedlouhodob! dosahovat svýchcílů......dlouhodob!fungující firmu...
 • 6. Pro% mít strategii?{Cvi%íme s Richardem}Perfektní exekutiva nesta%íStrategie = cílev!domostSystematizace v!cíDistribuce znalostí95 % firem strategii nemá95 %5 %
 • 7. Co není strategie?PlánVizeMiseCíleKroky (%innosti)Rozpo%etRecept na úsp!chZdůvodn!níexistence firmy500 stránkovákní"kaNem!nný dokument
 • 8. Jak strategievzniká?Cíl
 • 9. Co je to strategie?Odpov! na základní otázky
 • 10. ZákladníotázkyProcesyPodnikání OrganizaceA4
 • 11. PodnikáníKdo jsou moji zákazníci?Co jim chci nabízet, aby to m!losmysl?Klí%ové aktivity. Jak?
 • 12. OrganizaceJakou bude mít organizacestrukturu? Jak bude probíhat její(ízení?Jaké jsou pot(eba zdroje?Jaké budou stimuly? (+/-)
 • 13. ProcesyJak vytvá(et nové produkty a slu"by?Jak vyráb!t (poskytovat) produkt?Jak pracovat se zájmovýmiskupinami?Jak (ídit zm!ny?
 • 14. Otázky jsoujednoduché,ale...
 • 15. V)emusí do sebevzájemn!zapadatV)e je t(ebaaktualizovatM!lo by sev!d!t, pro%...
 • 16. Strategii bychomm!li.A co dál?
 • 17. Je t(eba formulovatvhodnou taktiku.
 • 18. VizeSt(edn!dobé cíleProjektyÚkoly
 • 19. ...a pak to v)eud!lat.(bez perfektní exekutivy to nejde)
 • 20. ...a mít tro)ku)t!stí.
 • 21. P(eji Vám hodn!)t!stí.richard.kafonek@marketingova-kancelar.cz@richardkafonek#mysletestrategicky

Related Documents