isbn 978-973-0-17595-0
www.revista-atelierul.ro
Ediţia de anul acesta, finanțată de Administraţia Fondului Cultural Naţional
se va desfăşura în lunile septembrie-octombri...
2
Asociaţia Atelierul de Creaţie a fost creată în anul 2011 cu scopul de a susţine
şi promova în mod constant valorile con...
3
Thisyear’sedition,fundedbyTheAdministrationoftheNationalCulturalFund,
will take place in the months of September and Oct...
4
The “Atelierul de Creație” association was founded in 2011 with the purpose
of supporting and constantly promoting the c...
5
L’édition de cette année, financée par les fonds de l’Administration du Fonds
Culturel National, aura lieu aux mois de s...
6
L’Association Atelierul de Creaţie (l’Atelier de Création) a été fondée en 2011
pour soutenir et promouvoir de façon con...
7
www.revista-atelierul.ro
Like us: www.facebook.com/revista-atelierul
Follow us:https://twitter.com/atelierulonl...
Iași 2014
10
„Veșmantul devine spectacol și sursă de spectacol.” (Miruna Hașegan)
Claudia Tame este un tânăr designer vestimentar, c...
11
12
13
“Les vêtements deviennent une source de spectacle et ils peuvent être le Spectacle
en soi.” (Miruna Hașegan)
Claudia Ta...
14
Finalul unui ciclu de viață poate deveni începutul altuia, prin creativitate și muncă.
Asta facem la Upside Down. Upcyc...
15
16
17
18
Deco-Box, un nou concept de artă tridimensională pe lemn
Având motto-ul “Life in bold colors”, Liliana Stoica, artista ...
19
20
21
which, through pieces of wood, carved and colored, it get alive in her workshop.
Important for Liliana’s art is her fat...
22
Push Design este format din Marcel Puscasu și Denisa Puscasu, soț și soție, doi
absolvenți ai Facultății de Arte plasti...
23
24
25
L’équipe de Push Design a été inauguré par Marcel et Denisa Puscasul, mari et
femme, qui sont deux diplômés de la Unive...
26
Ziurel a luat naștere din nevoia de găsi un filon de autenticitate românească într-o
societate axată prea mult pe un co...
27
28
29
extraordinary richness of traditional old symbols make the designers of our brand
to understand that the spiritual heri...
30
WoodBeNice
Daniel Loagăr și Andrei Cornea, membri Atelierului de creație Wood Be Nice. De 4
ani, Wood Be Nice șlefuieșt...
31
32
33
Daniel Loagăr și Andrei Cornea, membres de l’Atelier de crèation Wood Be Nice.
Depuis quatre ans, Wood Be Nice cisèlent...
34
Mă numesc Raluca Iosub şi am absolvit Universitatea de Arte Decorative şi Design
din Iaşi. Deşi am absolvit secţia Desi...
35
36
37
the interwar period. This can be seen in the line of handbags and purses that I started
working seriously for two years...
38
Ionuţ Toma (n. 1987) este absolvent al studiilor de master în cadrul specializării Artă Murală
a Facultății de Arte Viz...
39
40
41
mais aussi dans le cadre d’expositions collectives comme AN INDIFFERENCE MAP – Galerie
apARTe Iaşi (2014), SE VA ÎNTÂMP...
42
Simona Sînzianu a absolvit în 2003 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
din cadrul Universității “Alexandr...
43
44
45
Simona Sînzianu est licenciée de la Faculté de Psychologie et des Sciences de
l’Éducation de l’Université “Alexandru Io...
46
TRANSFORMATÓR, -OÁRE, transformatori, -oare, adj., s. n. - Care transformă, preface,
preschimbă.
TânăradinspateleTransF...
47
48
49
TRANSFORMATEUR, - TRICE, transformateurs, -trices, adj., n.m. - Qui transforme, qui
change la forme d’une chose ou modi...
50
Mona Drăgușanu - Atelier handmade include, după cum și numele o spune, tot ceea ce
își poate dori cineva în materie de ...
51
52
53
Mona Drăgușanu - Atelier handmade comprend, comme son nom l’indique, tout quelqu’un
pourrait vouloir en matière de desi...
54
Echipa DLaura’s Art este formată din doi membri, Denisa-Laura Doltu şi Alexandru
Rusu, ambii studenţi în anul II la Şco...
55
56
57
L’équipe DLaura’s Art se compose de deux membres, Denisa-Laura Doltu et
Alexandru Rusu, deux étudiants de deuxième anné...
58
Noaptea Albă a Creatorilor & Designerilor de Produs
București 2014
59
60
61
62
63
Ediţia din Bucureşti a Nopţii albe a creatorilor şi designerilor de produs a fost un eveniment
excepţional. Peste 1.500...
Bloggeri oficiali
#blanchenuit
Parteneri
isbn 978-973-0-17595-0
NACD-IASI_webmic
NACD-IASI_webmic
of 68

NACD-IASI_webmic

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - NACD-IASI_webmic

 • 1. isbn 978-973-0-17595-0 www.revista-atelierul.ro
 • 2. Ediţia de anul acesta, finanțată de Administraţia Fondului Cultural Naţional se va desfăşura în lunile septembrie-octombrie în trei oraşe din România: Bucureşti (20 septembrie), Iaşi la Teatru Fix (11 octombrie) şi Cluj- Napoca la Centrul de cultură urbană “Casino” (25 octombrie). Scopul proiectului Noaptea albă a creatorilor şi designerilor de produs (înfiinţat în anul 2012) este valorizarea produselor de autor şi create de designeri de produs din România prin realizarea evenimentelor de nişă la nivel naţional. Realizăm o selecţie riguroasă a participanţilor, cu standarde înalte de creativitate şi calitate. Obiectivul general este construcția transparentă şi obiectivă a unei comunităţi viabile la nivel naţional a creatorilor și designerilor de produs, punând accentul pe debut, calitate, încurajarea intervenţiei culturale şi importanţa simbiozei tradiţie-contemporan. Schimbarea mentalităţii că obiectele de autor sunt inferioare unei opere de artă este, de asemenea, un obiectiv important al proiectului. Nu este o competiţie între creatorii şi designerii prezenţi în cadrul evenimentului, ci va fi o comunitate bine închegată a celor mai buni şi a celor ce pot deveni buni. Proiectul Noaptea albă a creatorilor şi designerilor de produs, în anii 2012 şi 2013 a fost finalist la Gala Societăţii Civile, secţiunea Artă şi cultură. De asemenea, voluntarii săi au fost nominalizaţi din 2012 la Gala Naţională a Voluntarilor, secţiunea Artă şi cultură. Mihaela Ion & Teodora Vlădescu iniţiatoarele proiectului
 • 3. 2 Asociaţia Atelierul de Creaţie a fost creată în anul 2011 cu scopul de a susţine şi promova în mod constant valorile contemporane culturale româneşti cu implicaţii directe în industria creativă a designului de produs. Ne implicăm din 2011 în promovarea educaţiei culturale prin evenimentele organizate în diferite orașe din România, în protejarea şi valorificarea culturii tradiţionale româneşti în contemporaneitate, şi din 2014 încurajăm mobilitatea culturală prin intermediul evenimentelor de profil din străinătate la care suntem parteneri media: Târgul internaţional de produse de autor DaWanda Designmark, Handwerk&design Munchen, Tendence Frankfurt. Din 2010, înainte de a avea un statut juridic, am creat proiectul Revista Atelierul (www.revista-atelierul.ro și events.revista-atelierul.ro), singura revistă dedicată artizanilor şi designerilor de produs din România, revistă ce a fost şi printată în anul 2011, de asemenea, prin fonduri AFCN (revista găsindu-se în librării şi spaţii de consum de cultură din Iaşi, Braşov, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Constanţa, Timişoara, Buzău, Oradea). Avem peste 50 de voluntari în cadrul asociației, am realizat peste 20 de proiecte dedicate designerilor de produs în diferite oraşe din România şi suntem parteneri viabili pentru orice eveniment cultural de profil. În patru ani am publicat mai mult de 10 reviste în format online. De asemenea, suntem co-organizatorii târgului de produse LaBazar de la festivalul urban Femei pe Mătăsari.
 • 4. 3 Thisyear’sedition,fundedbyTheAdministrationoftheNationalCulturalFund, will take place in the months of September and October in three Romanian cities: Bucharest (20th September), Iași (11th October at Teatru Fix) and Cluj- Napoca (25th October, at the Center for Urban Culture “Casino”). The purpose of “The white night of product creators and designers” project (grounded in 2012) is the valorisation of handmade designer goods created by Romanian product designers, by organizing niche events at a national level. We select our participants rigorously and we have high creativity and quality standards. The general objective is transparently and objectively building a viable national community of product designers and creators, focusing on debut, quality, encouragement of the cultural intervention and the importance of the symbiosis between tradition and contemporary. Another important objective of the project is changing the general belief that handmade designer goods are inferior to an art piece. It is not a competition between the designers and creators that participate in the event, there will be a tight community of the best artists and the ones that can become the best. The project “The white night of product creators and designers” was one of the 2012 and 2013 finalists at the Civil Society Gala, “Arts and Culture” section. Moreover, its volunteers were nominated starting with 2012 at the National Volunteers Gala, “Arts and Culture” section.
 • 5. 4 The “Atelierul de Creație” association was founded in 2011 with the purpose of supporting and constantly promoting the contemporary Romanian cultural values, with direct involvement in the creative industry of product design. Since 2011, we are involved in promoting cultural education through the events organized in various Romanian cities, and protecting as well as capitalizing the traditional Romanian culture in the contemporary context. Since 2014 we encourage the cultural mobility through the profile events abroad that we’re media partners to: Frankfurt Messe International Fair, DaWanda Designmark, Handwerk&Design München, Tendence Frankfurt. In 2010 we created the “Revista Atelierul” project (www.revista-atelierul.ro, events. revista-atelierul.ro), the only Romanian magazine dedicated to the product designers and one-off products creators. In 2011 the magazine could be also found in print thanks to AFCN funding and was available in bookstores and culture consumer spaces in Iași, Brașov, Cluj- Napoca, Târgu-Mureș, Constanța, Timișoara, Buzău, Oradea. We have over 50 active volunteers in the association, we organized over 20 events aimed at product designers in various cities in Romania and we are reliable partners for any niche cultural events. In four years, we published over 10 online issues of our magazine, and we are co-organizers of the LaBazar products fair, part of the “Femei pe Mătăsari” event in Bucharest.
 • 6. 5 L’édition de cette année, financée par les fonds de l’Administration du Fonds Culturel National, aura lieu aux mois de septembre et octobre en trois villes de Roumanie:Bucarest(20septembre),Iassy-au Fix Théâtre (11 octobre) et à Cluj- Napoca au Casino du parc central (25 octobre). Le but du projet La nuit blanche des créateurs de produit et des chefs de marque représente la mise en valeur des produits des créateurs roumains, en organisant des événements de marché de niche au niveau national. Nous avons mis en place un processus de sélection rigureux pour les artistes participants au projet, ayant des hauts standards de qualité et créativité. L’objectif général du projet est la construction transparente et objective d’une communauté nationale des créateurs de produit et des chefs de marque qui soit viable, en métant l’accent sur leur début, la qualité des produits, l’encouragement de l’activité culturelle et l’importance de la symbiose tradition-contemporanéité. Un objectif important du projet est aussi de changer la mentalité selon laquelle les produits des créateurs serainet inférieurs par rapport à une oeuvre d’art. Dans le cadre de l’événement ce ne sera pas une compétition entre les créateurs et les chefs de marque, mais il s’établiera une communauté bien liée de ceux qui sont les meilleurs et de ceux qui peuvent devenir les meilleurs. Aux années 2012 et 2013, le projet La nuit blanche des créateurs de produit et des chefs de marque s’est qualifiée parmi les finalistes au Gala de la Société civile, la section «Art et culture». De plus, les collaborateurs bénévoles du projet ont été proposés pour la liste des gagnants du Gala National des bénévoles en 2012, pour la section «Art et culture».
 • 7. 6 L’Association Atelierul de Creaţie (l’Atelier de Création) a été fondée en 2011 pour soutenir et promouvoir de façon constante les valeurs contemporaines de la culture roumaine qui ont un impact direct sur l’industrie de la création de produit. Depuis 2011, nous contribuons à la promotion de l’éducation culturelle par les événements que nous avons organisés dans de diverses villes de Roumanie, à la protection et la mise en valeur de la culture roumaine traditionnelle à l’époque contemporaine et depuis 2014 nous encourageons la mobilité culturelle par l’intermédiaire des événements de niche à l’étranger, auxquels nous nous constituons en partenaires média: La foire internationale des produits des créateurs DaWanda Designmark, Tendence Frankfurt, Handwerk&design Munchen. Depuis 2010, avant d’acquérir un statut juridique, nous avons créée le projet Revista Atelierul (Le magazine Atelierul) (www.revista-atelierul.ro et events.revista-atelierul.ro), le seul magazine dédié aux artisans et aux créateurs de produit. Le magazine a été distribué sur format papier en 2011 avec le financement de AFCN (le magazine s’est trouvé dans des librairies et d’espaces de cosommation culturelle à Iassy, Braşov, Cluj-Napoca, Târgu- Mureş, Constanta, Timişoara, Buzău, Oradea). Nous avons plus de 50 bénévoles travaillant pour l’association, nous avons réalisé plus de 20 projets dédiés aux créateurs de produit dans de diverses villes de Roumanie et nous sommes un partenaire viable pour la réalisation de n’importe quel événement culturel dans ce domaine. Dans les quatre dernières années, nous avons publié plus de 10 éditions du magazine en ligne et nous avons aussi organisé la foire de produits “Labazar” dans le cadre de l’événement Femmes dans la rue Mătăsari.
 • 8. 7 www.revista-atelierul.ro Like us: www.facebook.com/revista-atelierul Follow us:https://twitter.com/atelierulonline Pin us: http://pinterest.com/atelierul/ Issuu: www.issuu.com/atelierul Mail us: contact@revista-atelierul.ro Echipa Nopţii albe a creatorilor şi designerilor de produs: Mihaela Ion Teodora Vlădescu Gabriela Gorgan Anca Ionescu Raluca Dumitru Daniela Lazăr Valentin Grosoşiu Daniel Mircea Elisa Ene Ștefan Balea Corina Andone Revista Atelierul există datorită prietenilor şi susţinătorilor săi: Rucsandra Obretin, Ruxandra Ţeţiu, Andreea Scarlat, Andreea Costaşi, Andreea Darie, Cecilia Guran, Gabriela Galamaga, Ema Patrichi şi mulţi alţi prieteni dragi.
 • 9. Iași 2014
 • 10. 10 „Veșmantul devine spectacol și sursă de spectacol.” (Miruna Hașegan) Claudia Tame este un tânăr designer vestimentar, ce a absolvit cu succes masteratul în Modă-Design Vestimentar. Dorește prin creațiile sale să reamintească privitorilor că femeia inspiră frumusețe prin naturalețe și simplitate și, deși femeia este privită ca o ființă delicată, sensibilă, ușor de rănit, ea de fapt este puternică. Colecția prezentată în cadrul acestui eveniment poartă numele de „Pangolin” și reprezintă lucrarea de disertație. Pentru a transmite aceste idei atât purtătorului cât și privitorului, a încercat să simplifice conceptul de protecție și a redus totul la fragmente realizate din module de piele, oferind o structură solzoasă, cu volumetrii și cu un joc al liniilor. Claudia dorește ca prin produsele sale să ilustreze o cale de a ieși din anonimat, din simplitatea formelor întâlnite, astfel încât vestimentația să fie o forma de comunicare. “The vestment becomes spectacle and a source of spectacle.” (Miruna Hașegan) Claudia Tame is a young fashion designer, who has successful graduated a Master Degree in Fashion Design. She desires to remind to all the humans, through her creations, that the woman inspires beauty through naturalness, simplicity and even though the woman is regarded as a delicate, sensitive person, actually the woman is strong. The collection presented in this event is named “Pangolin” and it represents the final project for graduation. In the purpose of communicate all the ideas mentioned above, the designer has tried to simplify some concepts as protection and she has reduced everything to small leather fragments. These leather modules make the products to have a scaly structure, with a lot of volumes and line games. Claudia desires to illustrate through her creations a way to get out from anonymity and from the quotidian banality, so the vestment will be a form of communication. Claudia Tame
 • 11. 11
 • 12. 12
 • 13. 13 “Les vêtements deviennent une source de spectacle et ils peuvent être le Spectacle en soi.” (Miruna Hașegan) Claudia Tame est une jeune créatrice de mode, qui a obtenue avec succès une diplôme de maîtrise en Mode- Fashion Design. Il veut que ses créations rappeler au public que la Femme inspire la beauté par la simplicité et le naturel et même si elle est considérée comme un étant délicat, sensible, facilement blessé, elle est vraiment puissante. La collection, présentée lors de cet événement, s’ appele „Pangolin” et représente son thèse de maîtrise . Pour transmettre ces idées à la fois porteur et le spectateur, elle a essayé de simplifier le concept de protection et elle a réduit tout à des fragments en modules, offrant une structure évolue avec la volumétrie et jeu de lignes. Claudia veut que ses produits vont illustrer un moyen de sortir de l’obscurité, dans des formes simples rencontrés, de telle sorte qu’on peut voir les vêtements comme une forme de communication.
 • 14. 14 Finalul unui ciclu de viață poate deveni începutul altuia, prin creativitate și muncă. Asta facem la Upside Down. Upcycling. Luând cuvintele separat, UP-cycling, Recycling “UP” and not “Down”, înseamnă să transformi lucruri care își încheie ciclul de viață în mediul urban în produse noi, utile și cool, cu o valoare mai mare. Astfel, din bannere stradale de la campanii de promovare, prelate de camion și camere de cauciuc de la bicicletă, realizăm portofele, huse pentru gadget-uri & cărți și genți. The end of a life cycle can mean the start of another with a bit of creativity and hard work. This is what we do at Upside Down. Upcycling. Taking the words separately, UP-cycling, Recycling ”UP” and not “Down”, means turning stuff that ends its life in cities in new, useful and cool products, more valuable than before. This is why, from old campaign banners, used truck tarpaulins and old bicycle tire tubes we make wallets, books & gadget protection sleeves and bags. Le final du cycle de vie d’une chose peut devenir le début d’autres, avec un peu de créativité et du travail. C’est que nous faisons chez Upside Down. Upcycling. En prenant les mots séparés, UP-cycling, Recycling “UP” et non “Down’’, cela signifie transformer des objets qui terminent leur cycle de vie dans l’environnement urbain dans des nouveaux produits, utiles et cool, avec une valeur encore plus grande. Ainsi, des bannières des campagnes de promotion, des toiles de camion et des chambres à air des pneus de velo, deviennent des portmonnaies, des pochettes de gadgets & livres et des sacs. Upside Downthe incredible afterlife of waste
 • 15. 15
 • 16. 16
 • 17. 17
 • 18. 18 Deco-Box, un nou concept de artă tridimensională pe lemn Având motto-ul “Life in bold colors”, Liliana Stoica, artista și cofondatoarea atelierului Deco-Box, propune pentru decor, contraste puternice de culoare și liber la inovație, prin designul geometric și mozaicat al tablourilor 3D din lemn, precum și a obiectelor cu alură sculpturală și utilă. Pornind de la ideea că suntem cu toții făcuți din culoare, un conglomerat de vibrații și spații, spiritul artistic nonconformist al Lilianei Stoica, a pornit un fir narativ care, prin bucăți de lemn cioplit și colorat, a prins viață în atelierul său de creație. Important pentru talentul său artistic este și figura tatălui, sculptor și restaurator de monumente istorice. “Să lucrez cu un material precum e lemnul, să îi dau forme geometrice, este ca și cum aș spune o poveste. O poveste fără cuvinte însă, ce pornește dintr-o pasiune pură pentru culoare și volum.” Îmbinate perfect și proporționat, aceste elemente dau o “formulă a fericirii”, în nuanțe vibrante, menită să ofere energia și bucuria celebrării vieții de zi cu zi”, o reprezentare tridimensională a emoției. Prin combinația inedită dintre lemn și culoare, formele abstracte sau zoomorfe, aduc personalitate oricărui spațiu urban, fie că este vorba despre zone de locuit, comerciale, baruri, restaurante sau cluburi. Deco-Box, new 3D wood art design “Life in bold colors” is Liliana Stoica’s motto, artist and co-founder of Deco-Box, who propose for decoration, powerful color contrasts and innovative design, using geometric and mosaic pattern to express through 3D wood wall art, or the decorative sculptured pieces with a useful touch. Following the idea that we are all made of colors, an assembly of vibrations and spaces, the artistically nonconformist style of Liliana Stoica started a narrative clue DecoBox
 • 19. 19
 • 20. 20
 • 21. 21 which, through pieces of wood, carved and colored, it get alive in her workshop. Important for Liliana’s art is her father figure, sculptor and historical monuments restaurateur. “To work with a material as wood, to give it geometrical shapes, it’s like telling a story. A story without words, which starts from pure passion for colors and volume”. Perfectly integrated and portioned, this three elements offers a “happiness formula”, in vibrant color pallet, created to boost the energy and joy of the celebration of every given day, a tridimensional emotion! Through the innovative combination of wood and color, abstract or zoomorphic shapes, bring personality to any space, at home, the office, within a bar or a hotel area. Deco-Box, un nouveau concept de l’art en trois dimensions sur le bois Avec le moto “Life in bold colors”, Liliana Stoica, l’artiste et cofondatrice de l’atelier Deco-Box, propose pour le décor des contrastes fortes de couleur et de l’innovation libre, grâce au design géométrique et en mosaïque du tableaux 3D, fabriqués en bois, aussi d’objets avec allure sculpturale et utile. A partir de l’idée que nous sommes tous faits de la couleur, un conglomérat de vibrations et des espaces, l’esprit artistique non-conformiste de Liliana Stoica, un récit a commencé de prendre vie dans son atelier de creation par des morceaux de bois sculpté et coloré. “Travailler avec un matériel tel que le bois, donner le des formes géométriques, c’est comment raconter une histoire. Une histoire sans paroles mais une histoire qui commence à partir d’une pure passion pour la couleur et le volume.” Combiné parfaitement proportionné, ces éléments donnent une “formule du bonheur”, avec nuances vibrantes, conçu pour fournir l’énergie et la joie de célébrer la vie de tous les jours, “une représentation en trois dimensions de l’émotion”. La combinaison unique du bois et de la couleur, des formes abstraites ou zoomorphes, apporte de la personnalité à tout espace urbain, qu’il s’agisse des zones résidentielles, des boutiques, des bars, restaurants et clubs.
 • 22. 22 Push Design este format din Marcel Puscasu și Denisa Puscasu, soț și soție, doi absolvenți ai Facultății de Arte plastice, decorative și design “George Enescu’’ Iași, secțiile: Pictură murală + Grafică de șevalet. ’’ ...Pasiunea noastră pentru creațiile handmade a început ca o poveste de Crăciun, într-o zi de decembrie...’’ Am încercat să păstrăm puțin din această poveste în lucrările noastre, la fel cum am încercatsăpunemcâteobucățicădinsufletulnostruînfiecareobiectcreat.Întotdeauna amfostatrași defrumos.Creațiilenoastresuntoriginale,întotdeaunaamdoritsăoferim clienților noștri produse unicat. Sunt idei care prind viață și se exprimă în acest mod. Am învățat din mers fețele acestei meserii de a fii artist, să nu te oprești niciodată să înveți lucruri noi, tehnici noi... Push Design consists of Marcel Puscasu and Denisa Puscasu, husband and wife, two graduates of the Faculty of Fine Arts, decorative and design „George Enescu” Iasi, sections: Mural painting + Graphic easel. ‚...OurpassionforhandmadecreationsbeganasaChristmasstoryonaDecemberday...’ We tried to keep a little of the story in our work, as we tried to put a piece of our soul in every object created. We’ve always been attracted to the beautiful. Our designs are original, we always wanted to offer our customers unique products. There are ideas that come to life and express themselves in this way. We learned on our way the faces of this calling, to be an artist, to never stop learning new things, new techniques ... Push Design
 • 23. 23
 • 24. 24
 • 25. 25 L’équipe de Push Design a été inauguré par Marcel et Denisa Puscasul, mari et femme, qui sont deux diplômés de la Universités des Beaux-Arts George Enescu de Roumanie Iași, où ils ont fait leurs études des décorations: graphique murale et peinture de chevalet. «... Notre passion pour les créations faites à la main a commencé comme un conte de Noël en un jour Décembre ...» J’ai essayé de garder un peu de l’histoire dans notre travail, comme j’ai essayé de mettre un morceau de notre âme dans chaque objet créé. J’ai toujours été attiré par la belle. Nos conceptions sont originales, j’ai toujours voulu offrir à nos clients des produits uniques. Il ya des idées qui viennent à la vie et s’expriment de cette façon. J’ai appris que les filles à la mouche ce travail, d’être un artiste, de ne jamais cesser d’apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques ...
 • 26. 26 Ziurel a luat naștere din nevoia de găsi un filon de autenticitate românească într-o societate axată prea mult pe un consumerism delirant, pe înserierea la scară mare a obiectelor care nasc nevoi noi, nereale și pe o desacralizare periculoasă a acestor obiecte produse de roboți și mașini industriale. Ca o contrabalansare a acestei societăți tehnologizate designerii brandului Ziurel au găsit firul călăuzitor spre găsirea semnificațiilor profunde ale simbolurilor patrimoniului românesc. Căutările înverșunate au scos la lumină o zestre de o valoare patrimonială inestimabilă. Bogația extraordinară a motivelor vechi tradiționale îi fac pe designerii acestui brand să considere că zestrea spirituală a neamului românesc este infinită și de aceea recuperarea lor devine o datorie. Imprimeurile nu sunt copiate, ci sunt extrase din decorul care le-a lăsat fără substanță datorită repetiției aceluiași semn dar și mesajului necunoscut în prezent, ceea ce duce la omorârea spiritul care l-a generat. De aceea este foarte important ca mesajul acestor semne să fie readus la lumină iar simbolistica lor profundă să fie din nou înțeleasă în contextul noii societăți. În spatele brandului Ziurel se află o echipă de designeri coordonați de graphic designerul Loredana Gașpar care, împreună cu colaboratorii ei, se încăpățânează să creeze în România produsele care se află sub acest nume. Ziurel has incurred from the need to find a lode of Romanian authenticity in a society focused too much on a delirious consumerism, on the series of large-scale objects which deliver new and unreal needs, and on the dangerous desacralization of these objects made by robots and industrial machines. As a counterbalance to this technological society, our company brand designers have found the guiding thread to find deeper meanings of symbols of Romanian heritage. Fierce searches have brought to light a dowry of a priceless patrimonial value. The Ziurel
 • 27. 27
 • 28. 28
 • 29. 29 extraordinary richness of traditional old symbols make the designers of our brand to understand that the spiritual heritage of the Romanian people is infinite and therefore their recovery becomes a duty for them and for all of us. Prints are not copied, but are drawn from the medium that left them without substance due to the reduplication of the same sign, but also to the presently unknown message, which leads to the annihilation of the spirit that generated it. It is therefore very important that the message of such signs to be brought to light and their profound symbolism to be understood in the context of the new society. Behind the Ziurel brand is a team of accomplished designers coordinates by the graphic designer Loredana Gaspar who, together with her collaborators, willfully set out to create in Romania products under that name. Ziurel est né de la nécessité de trouver une veine d’authenticité roumaine dans une société trop axée sur une consommation délirante, sur la production à grande échelle des objets qui posent de nouveaux et faux besoins, et sur une dangereuse désacralisation de ces objets produits par des robots et machines industrielles. En contrepartie de cette société technologiste, les designers de la marque Ziurel ont trouvés le fil directeur pour récupérer des significations plus profondes de symboles du patrimoine roumain. Les recherches obstinées ont mis au jour une dot d’une valeur patrimoniale inestimable. L’extraordinaire richesse de motifs traditionnels anciens a déterminée les designers de la marque de considérer que l’héritage spirituel du peuple roumain est infini et donc son récupération devient un devoir. Les décorations ne sont pas copiées, mais elles sont extraites du paysage qui les a laissées sans aucune substance en raison de la répétition du même signe, et aussi à cause du message méconnu à ce jour, situation qui conduit à la dissolution de l’esprit qui les a générées. Il est donc très important que le message de ces signes soit mis en lumière et leur symbolisme profond soit comprit de nouveau dans le contexte de la nouvelle société. Derrière la marque Ziurel se trouve une équipe de concepteurs coordonnée par la graphiste Loredana Gaspar qui, avec ses collaborateurs, se sont obstinément fixés de créer en Roumanie des produits sont sous ce nom.
 • 30. 30 WoodBeNice Daniel Loagăr și Andrei Cornea, membri Atelierului de creație Wood Be Nice. De 4 ani, Wood Be Nice șlefuiește povești din lemn. Obiectele prind viață atunci când sunt însuflețite de imaginație, culoare și freamăt creativ. Asta se întâmplă în fiecare zi în atelierul de pe strada Justiției, locul unde se nasc fotografii transpuse pe lemn, colaje, corpuri de iluminat, proiecte de design interior. Expoziția produsă de atelierul Wood Be Nice constă într-o serie de lucrări realizate prin tehnica mixed media. Deși lemnul e materialul de bază care a inspirat colecția, fiecare lucrare integrează și materiale alternative: metal, grafică, fotografie, obiecte de uz zilnic. Daniel Loagăr și Andrei Cornea, membri fondatori ai Atelierului de creație Wood Be Nice din 2010 creează atât lucrări individuale, cât și lucrări în colaborare, abordând mai multe tehnici: colajul, mixed media, instalația, grafica, designul de obiect, sculptura și fotografia pe lemn. Daniel Loagar and Andrei Cornea, owners of the Wood Be Nice Creation studio. Woodbenice has been carving stories in wood for 4 years. Objects are morphed to life when imagination, colour and the creative urge are summoned. It’s a kind of magic that takes form every day in their study from Justitiei Street, the place where photographs are etched in wood by artisanal means, where arbitrary objects are unified into collages that tell tales of the human heart, where lightning objects and interior design products conjure orphan elements of unlikely kinship, thus turning paradox into an art. You can find more details by visiting The exhibition produced by the the Wood Be Nice Creation studio contains a series of works achieved though the mixed media technique. Although wood is the key- material at the heart of this collection, each work incorporates alternative elements, as well, such as metal, graphics, photography, objects of daily use. Daniel Loagar and Andrei Cornea, the founding members of the Wood Be Nice Creation studio, author both individual works and collaborative projects, making use of a series of techniques: collage, mixed media, installations, graphics, product design, sculpture and photography on wood.
 • 31. 31
 • 32. 32
 • 33. 33 Daniel Loagăr și Andrei Cornea, membres de l’Atelier de crèation Wood Be Nice. Depuis quatre ans, Wood Be Nice cisèlent des contes en bois. Les objets naissent quand sont accompagnès (animès) de l’imagination, couleur et frèmissement crèatif. Ça se passent chaque jour dans notre atelier, rue Justice, l’oú on produit les photos en bois, collages, corps illuminès, projets de diseigner d’intèrieur. Daniel Loagăr și Andrei Cornea, membres fondateurs de l’Atelier de crèation Wood Be Nice depuis 2010, crèent aussi des crèations individuelles, que des crèations en collaboration, en abordant plus de techniques: collage, mixed, mèdia, installation, graphique, diseigner d’objet, sculpture et photo en bois.
 • 34. 34 Mă numesc Raluca Iosub şi am absolvit Universitatea de Arte Decorative şi Design din Iaşi. Deşi am absolvit secţia Design, timp de zece ani am lucrat ca designer în industria textilă la diferite firme de confecţii din Iaşi, timp în care am participat la evenimente cu colecţii speciale, dar şi la RFW în anul 2007 sub numele firmei la care eram angajată ca designer. Urmând secţia Design, am învăţat cât de importantă este linia curată a construcţiei şi importanţa componenţei tehnice în crearea unui obiect, fie el de îmbrăcat sau accesoriu. Pasiunea pentru istoria costumului mi-a fost insuflată încă din liceu, pasiune pe care încă o mai am şi care mă ajută în procesul de creaţie. Este uşor de observat că am o slăbiciune pentru perioada interbelică. Acest lucru se regăseşte în linia de genţi şi poşete la care am început să lucrez din ce în ce mai serios de doi ani încoace, sub numele PrintUnique. Caracteristica produselor pe care le creez este colajul de diferite texturi , unele dintre detalii fiind pictate. Detaliul pictat se regăseşte pe fiecare geantă, poşetă sau alt accesoriu de mici dimensiuni. Iniţial poşeta a venit în completarea ţinutelor de seară, unicat, pe care le realizam. De aici până la dezvoltarea acestei zone nu a mai fost decât un pas. Din acel moment, am început să explorez tehnici noi, tipare şi reguli noi de construcţie. Iubesc culoarea şi contrastul, de aceea printre produsele mele veţi găsi rar culori neutre sau şterse. Genţile şi poşetele PrintUnique se caracterizează prin atenţia pentru detaliu şi culoare. My name is Raluca Iosub and I graduated from the University of Decorative Arts and Design in Iași. Although I graduated Design department, for ten years I worked as a textile designer in different garments companies in Iași, during which I attended several events with special collections, also the RFW in 2007 under the name of the company that was hired as designer. Following the Design section, I learned how important clean lines of the construction are and how important the technical component is in creation of an object, dress or accessory. My passion for fashion history inspired me since high school. Another passion that I have and that helps me in the creative process is searching vintage fashion illustration, from the roaring ‘20s. It is easy to see that I have a weakness for Print Unique
 • 35. 35
 • 36. 36
 • 37. 37 the interwar period. This can be seen in the line of handbags and purses that I started working seriously for two years now, under the name PrintUnique. The main feature of my products lies in the combination of different textures for the created collages, some details being painted. The painted detail is found on every bag, purse or other small accessory. Originally purse complemented evening outfits, unique, that I was making. From here to the development of this area was only a step. From that moment I started to explore new techniques, patterns and new rules of construction. I love the color and contrast, so you will find rarely among my products neutral colors or muted. PrintUnique Bags and purses are characterized by attention to detail and color. Mon nom est Raluca Iosub et j’ai obtenu mon diplôme de l’Université des Arts Décoratifs et du Design à Iasi. Bien que j’ai obtenu mon diplôme, pendant dix ans, j’ai travaillé comme designer textile dans différentes entreprises de vêtements à Iasi, au cours de laquelle j’ai assisté à l’événement avec des collections spéciales, mais aussi, a la FRW en 2007 sous le nom de la société qui J”ai été embauché en tant que concepteur. Après la section Design, nous avons appris lignes épurées importants de la construction et composante technique important dans la création d’un objet , que ce soit une robe ou un accessoire .Je me suis inspiré par l’histoire du costume depuis le lycée , une autre passion que j’ai et qui m’aide dans le processus créatif. Il est facile de voir que j’ai un faible pour la période entre les deux guerres. Il se trouve dans la ligne de sacs à main et sacs à main que j’ai commencé à travailler dans de plus en plus depuis deux ans, sous le nom PrintUnique. Les produits vedettes qu’ils créent par le collage de différentes textures, certains détails étant peints. Détail peint se trouve sur chaque sac, sac à main ou tout autre petit accessoire. Initialement les sacs complété les tenues de soirée, uniques, crée par moi. D’ici à la mise au point de cette zone était non seulement une étape. A partir de ce moment, j’ai commencé à explorer de nouvelles techniques, de modèles et de nouvelles règles de construction. J’aime la couleur et le contraste, de sorte que vous trouverez parmi mes produits rarement des couleurs neutres ou supprimés. Sacs et sacs à main PrintUnique se caractérise par l’attention aux détails et la couleur.
 • 38. 38 Ionuţ Toma (n. 1987) este absolvent al studiilor de master în cadrul specializării Artă Murală a Facultății de Arte Vizuale și Design a Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi, România. A studiat Design Interior prin programul Erasmus la ESAD (Escola Superior de Artes e Design) din Porto, Portugalia. Este interesat de design interior, alternative ieftine de construcție, lucruri simple şi viaţă raţională. Lucrările sale au fost expuse în cadrul expozițiilor personale ALT SPAȚIU – instalație IN SITU la spațiul tranzit.ro/Iași (2014) și INTERLOCK – Galeria apARTe Iași (2013), dar și în cadrul expozițiilor colective AN INDIFFERENCE MAP – Galeria apARTe Iași (2014), SE VA ÎNTÂMPLA DEJA - Galeria apARTe Iași (2013), CAPITAL PER CAPITA - Clubul Creatorilor Iași (2013), EXHIBITION AS (MICRO) CITY - Teatrul „Luceafărul” Iași (2011), FABULAȚII URBANE – Galeria „Mihai Ursachi” Iași (2010). Este deschis la colaborări atât pentru proiecte artistice cât și pentru consultanță și asistență în realizarea de produse de mobilier sau design de interior. Ionuţ Toma (b. 1987) holds an MA in Mural Art at the Faculty of Visual Arts and Design, „George Enescu” University of Arts in Iaşi, Romania. He studied Interior Design through an Erasmus scholarship at ESAD (Escola Superior de Artes e Design) from Porto, Portugal. He is interested in interior design, cheap construction alternatives, simple things and rational living. His works have been displayed in the frame of solo-exhibitions like ALT SPAȚIU – IN SITU installation at the tranzit.ro/Iași space (2014) and INTERLOCK – apARTe Gallery Iași (2013), but also as part of collective exhibitions like AN INDIFFERENCE MAP – apARTe Gallery Iași (2014), SE VA ÎNTÂMPLA DEJA - apARTe Gallery Iași (2013), CAPITAL PER CAPITA - Clubul Creatorilor Iași (2013), EXHIBITION AS (MICRO)CITY - „Luceafarul” Theatre Iași (2011), FABULAȚII URBANE - „Mihai Ursachi” Gallery Iași (2010). He is open for collaboration for artistic projects, but also for offering consultancy and assistence for producing furniture or interior design objects. Ionuţ Toma (n. 1987) a obtenu son diplôme en Art Mural à l’Universite d’Art „George Enescu” à Iaşi, Roumanie. Il a étudié Design d’Intérieur grâce à une bourse Erasmus à l’ESAD (École Supérieure des Artes et Design) de Porto, Portugal. Il s’intéresse à la décoration intérieure, des alternatives de construction pas chers, les choses simples et la vie rationnelle. Ses projets artistiques ont été exposés dans le cadre d’expositions personelles comme ALT SPAŢIU - installation in situ à l’espace tranzit.ro/Iaşi (2014) et INTERLOCK – Galerie apARTe Iaşi (2013), Ionuț Toma
 • 39. 39
 • 40. 40
 • 41. 41 mais aussi dans le cadre d’expositions collectives comme AN INDIFFERENCE MAP – Galerie apARTe Iaşi (2014), SE VA ÎNTÂMPLA DEJA - Galerie apARTe Iaşi (2013), CAPITAL PER CAPITA - Clubul Creatorilor Iaşi (2013), EXHIBITION AS (MICRO) CITY - „Luceafarul” Théâtre Iaşi (2011), FABULAŢII URBANE – Galerie „Mihai Ursachi” Iaşi (2010). Il est ouvert à la collaboration pour des projets artistiques, mais aussi pour offrir conseils et assistance pour la production d’objets de mobilier ou de décoration intérieure.
 • 42. 42 Simona Sînzianu a absolvit în 2003 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Încă din copilărie a fost preocupată de domeniile creative, fiind mereu în căutarea unei forme de artă care să o împlinească şi să-i incite imaginaţia şi inventivitatea. Marea întâlnire cu arta împâslitului s-a produs în urmă cu 2 ani și jumătate când a avut șansa să participe la un workshop în Finlanda, unde a fost cucerită de frumusețea fetrului. După ce a revenit în țară, a început să creeze bijuterii şi accesorii din lână împâslită, promovându-le sub denumirea Jasmine FeltArt. Un an mai târziu s-a înscris la un curs de antreprenoriat și a câștigat cu proiectul “Atelierul de creaţie Jasmine FeltArt”, premiul întâi la concursul naţional de planuri de afaceri, organizat la finalul cursului. Pline de culoare, vesele, plăcute la atingere, creațiile ei pun în valoare orice ținută și sunt un motiv de bucurie pentru toți cei le poartă. Simona Sînzianu graduated in 2003 from the Faculty of Psychology and Education Sciences, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași. Even since childhood she was interested in the creativity field, trying always to find a form of art that makes her feel fulfilled. The great meeting with art of felt took place two and a half years ago when she had the chance to go to Finland for a workshop, where she fell in love with the beauty of felt. After she came back home she started to make felt jewelry and accessories under the name Jasmine FeltArt. One year later she enrolled in an entrepreneurship course, winning the first prize in the national contest organized after graduation with the project “Jasmine FeltArt Studio”. Full of color, cheerful, pleasant to the touch, her creations take any outfit from ordinary and become a reason of joy for all those who wear them. JasmineFeltArt
 • 43. 43
 • 44. 44
 • 45. 45 Simona Sînzianu est licenciée de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation de l’Université “Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi (2003). Dès son enfance elle a été préoccupée par les domaines créatifs, étant toujours à la recherche d’une forme d’art qui l’épanouisse et qui mette à l’œuvre son imagination et son inventivité. La grande rencontre avec l’art de la fabrication du feutre a eu lieu il y a deux ans et demi, lorsque’elle a eu la chance de participer à un atelier de création en Finlande, où elle a été séduite par la beauté du feutre. Après sa rentrée à la maison, elle a commencé à faire des bijous et des accessoires en feutre sous le nom de Jasmine FeltArt. Un an plus tard, elle a suivi un cours d’entrepreneuriat et a gagné avec son projet “L’atelier de création de Jasmine FeltArt” le premier prix au concours national des plans d’affaires, organisé à la fin du cours. Pleines de couleurs et gaies, très agréables au toucher, ses créations mettent en valeur n’importe quelle tenue et réjouissent tous qui les portent.
 • 46. 46 TRANSFORMATÓR, -OÁRE, transformatori, -oare, adj., s. n. - Care transformă, preface, preschimbă. TânăradinspateleTransFormatorastudiatIstoriaArtei,maidegrabăpentruinspiraţie, dar a ajuns s-o aprecieze şi pentru că are ce povesti ca să pară mai interesantă la petreceri. În timpul studiilor, şi-a redescoperit şi o pasiune din copilărie, anume înşirarea mărgelelor pe aţă, în diverse combinaţii, după formule matematice de bază. Cu piuliţe şi şaibe, considerate produse finite, excluse cu îndârjire de pe lista de obiecte intrinsec feminine, a început să lucreze abia după ce, scotocind, a dat peste o cutiuţă plină cu piuliţe, rămase de la tatăl său după divorţul părinţilor, cu 20 de ani în urmă, şi şi-a dat seama că le-ar putea folosi în locul mărgelelor. Bijuteriile rezultate estompează graniţa dintre masculin şi feminin, păstrând, pe alocuri, aparenţa feminităţii. Transformă produsele finite în materie primă pentru o dantelărie metalică ce invită la apropiere între purtător şi privitor, întru contemplare. TRANSFORMER, transformers adj., n. - One that transforms, converts, changes. The young designer behind TransFormator studied Art History, mostly as a source of inspiration, but she also managed to gather stories to tell, and, thus, she seems more interesting at parties. While studying, she rediscovered a childhood passion, stringing beads, following basic math formulas. She only started working with nuts and washers, rigorously excluded from any list of intrinsically feminine objects, after finding a box full of nuts, left behind by her father 20 years prior, after divorcing her mother, and realized she could use them as bead substitutes. Resulting pieces of jewelry fade the line between male and female, keeping an appearance of femininity. She transforms finished products into raw materials for her metallic lace, which incites a certain closeness between wearer and viewer, toward contemplation. Transformator
 • 47. 47
 • 48. 48
 • 49. 49 TRANSFORMATEUR, - TRICE, transformateurs, -trices, adj., n.m. - Qui transforme, qui change la forme d’une chose ou modifie ses caractéristiques. La jeune femme derrière le projet “Transformateur” a étudié Histoire de l’art, plutôt pour s’inspirer, mais elle a fini par l’apprecier parce que cas lui donnait des histoires interessantes à raconter aux parties. Pendant les études, elle s’est rédécouvert une passion d’enfance, celle d’egrener des petites perles sur le fil, en diverses combinaisons, suivant des formules mathématiques. Munie d’ecroux et de rondelles métalliques, qu’elle voyait déjà comme des produits finis, exclus par force de la liste d’objets typiquement féminines, elle a commencé à travailler seulement après avoir découvert une boîte pleine d’ecroux, “héritage” inattendu de son père après le divorce de ses parents, il y a 20 ans. Elle a toutefois realisé qu’elle pourrait se servir d’ecroux au lieu des petites perles. Les pièces de joaillerie qui y résultent effacent les frontières culturelles masculin/féminin, tout en gardant, ici et là, des apparences de féminité. Elle transforme ces “produits finis” en matière première pour une dantellerie métallique qui invite au rappchement entre le porteur et le regardeur, du moins pour le propos de contemplation.
 • 50. 50 Mona Drăgușanu - Atelier handmade include, după cum și numele o spune, tot ceea ce își poate dori cineva în materie de creație vestimentară: de la o rochie specială, o pereche de mănuși croșetate manual, un plic sau un colier până la aplicații pe pantofi și broderii manuale, totul personalizat în funcție de client. Rochiile și accesoriile create în atelier, sunt piese produse unicat. Întotdeauna mi-a plăcut să fiu altfel și de aceea am încercat să creez tot felul de ,,obiecte” care să scoată în evidență ținuta mea. Astfel mi-am creat propriile haine, genți, bijuterii, mi-am accesorizat până și încălțămintea. Mi-au plăcut provocările și de aici au apărut și colierele și mănușile croșetate manual, pe care le-am creat pentru o casă de modă din Italia. De asemenea, iubesc florile. Am încercat să dau viață fiecărui lucru creat de mine și de aceea florile sunt nelipsite din creațiile mele. De-a lungul anilor acestea au ajuns să-mi definească stilul, fiind recunoscută după florile mele. Inspirată din natură, creez rochii unicat, rochii care surprind de fiecare dată clientele cărora le sunt dedicate. Am participat la numeroase târguri și expoziții printre care și ,,Noaptea albă a creatorilor și designerilor de produs” - prima ediție organizată la București. Mona Drăgușanu - Atelier handmade includes, as the name says it, everything someone could want in matter of fashion design: from a special dress, a pair of crocheted gloves, a clutch or a necklace, to embroideries and shoes applications, everything being personalised for each client. The dresses and accessories that are created in the workshop are unique pieces. I always liked to be different and that is why I tried to create all kinds of ‘objects’ that would make my outfit unique. That is how I made my own clothes, bags and purses, jewellery and I even personalised my shoes! Also, I like challenges and that is how I created the crocheted necklaces and gloves, which were first made for a fashion firm in Milan. Moreover, I love flowers. I tried to bring to life every little thing I made and that is why flowers are present in every creation of mine. Over the years, they started to define my creation, my style being recognised by them. Inspired from nature, I create unique dresses that pleasantly surprise my clients every time. I took part in many Arts and Crafts Exhibitions, as well as the first edition of ‘The white night of creators and product designers’, in Bucharest. Mona Drăgușanu
 • 51. 51
 • 52. 52
 • 53. 53 Mona Drăgușanu - Atelier handmade comprend, comme son nom l’indique, tout quelqu’un pourrait vouloir en matière de design de mode: à partir d’une robe spéciale, une paire de gants de bonneterie, d’une pochette ou un collier, à broderies et d’applications sur chaussures, tout est personnalisé pour chaque client. Les robes et les accessoires qui sont créés dans l’atelier sont des pièces uniques. J’ai toujours aimé être différent et c’est pourquoi j’ai essayé de créer toutes sortes de «objets» qui rendraient ma tenue unique. C’est ainsi que j’ai fait mon propre vêtements, sacs et pochettes, bijoux et j’ai même personnalisé mes chaussures! En outre, j’aime les défis et c’est ainsi que j’ai créé les colliers et les gants de bonneterie, qui ont d’abord fait pour une entreprise de la mode à Milan. De plus, j’aime les fleurs. J’ai essayé de donner vie à chaque petite chose que j’ai fait et c’est pourquoi les fleurs sont présentes dans chaque création de la mine. Au fil des ans, ils ont commencé à définir ma création, mon style est reconnu par eux. Inspiré de la nature, je crée des robes uniques qui surprennent agréablement mes clients à chaque fois. J’ai participé à nombreux expositions d’artisanat, ainsi que la première édition de « La nuit blanche de créateurs et designers produit», à Bucarest.
 • 54. 54 Echipa DLaura’s Art este formată din doi membri, Denisa-Laura Doltu şi Alexandru Rusu, ambii studenţi în anul II la Şcoala Populară de Arte „Titel Popovici” din Iaşi. Denisa este studentă la Facultatea de Medicină, dar pasiunea pentru pictură a izvorât încă de când era la grădiniţă, primii paşi în sfera artei făcându-i la Palatul Copiilor, Iaşi. Alexandru, student la Facultatea de Informatică, şi-a descoperit vocaţia mai recent, regăsind în acest mod de exprimare linişte şi bucurie. Natura, oamenii şi muzica îi inspiră, pensula fiind condusă mai degrabă de emoţii şi trăiri sufleteşti decât de o mână îndemânatică. „Ne dorim să cultivăm iubirea pentru artă în sufletul fiecărui om, indiferent de graniţe. Ne axăm pe culoare şi pastă, pe arta modernă contemporană, pe iubirea pentru frumos şi delicat ce ne ghidează, spre a transmite o energie pozitivă şi a aduce lumină pe chipurile oamenilor. Asta ne aduce fericire şi ne motivează.” DLaura’s Art team consists of two members, Denisa-Laura Doltu and Alexandru Rusu, both of them being second year students at the Popular School of Arts „Titel Popovici” based in Iaşi. Despite the fact that Denisa is currently studying at the Medicine Univertisty, her passion for painting started showing since kindergarden, her first steps towards the art circle being made by enrolling at the extra curriculum centre, wildly known as Children’s Palace in Iaşi. On the other hand, Alexandru, currently being a student at the IT Faculty, found his vocation later in his life, this being a way for him to find peace and happiness. Nature, people and music inspire them, the brush being more guided by feelings and clustered emotions, than by a skillful hand. ”We both wish to imprint the love for art in ones soul, with no boundaries. Our main focus is colour and paste, modern contemporary art, on the love for ’beautiful’ and ’gentle’ which continues to guide us towards emitting positive energy and towards bringing bits of light in other peoples life. This is what brings us happiness and what motivates us. ” DLaura’s Art
 • 55. 55
 • 56. 56
 • 57. 57 L’équipe DLaura’s Art se compose de deux membres, Denisa-Laura Doltu et Alexandru Rusu, deux étudiants de deuxième année de l’École Populaire des Arts ”Titel Popovici” de Iaşi. Denisa est une étudiante à la Faculté de Médecine, mais sa passion pour la peinture a commencé depuis qu’elle était enfant, faisant ses premiers pas dans le domaine de la création artistique au Palais des Enfants de Iaşi. Alexandru, un étudiant à la Faculté d’Informatique, a découvert sa vocation plus récemment, retrouvant de paix et de joie dans ce mode d’expression. La nature, le peuple et la musique l’inspire, la brosse est entraînée plus par l’émotion et le spirituel que par une main habile. ”Nous voulons cultiver l’amour pour l’art dans l’âme de chaque homme, indé­ pendamment des frontières. Nous nous concentrons sur la couleur et coller, sur l’art moderne et contemporaine, sur l’amour pour la beauté qui nous qui de pour transmettre de l’énergie positive et faire la lumière sur les visages des gens. Cela nous rend heureux et nous motive.”
 • 58. 58 Noaptea Albă a Creatorilor & Designerilor de Produs București 2014
 • 59. 59
 • 60. 60
 • 61. 61
 • 62. 62
 • 63. 63 Ediţia din Bucureşti a Nopţii albe a creatorilor şi designerilor de produs a fost un eveniment excepţional. Peste 1.500 de vizitatori au trecut pragul atriumului Institutului Cultural Francez & mai mult de 200 de persoane au fost încântate de concertele organizate. Fotografii realizate de: Raluca Dumitru, Daniela Lazăr, Ștefan Balea şi Mihai Trandafir.
 • 64. Bloggeri oficiali #blanchenuit
 • 65. Parteneri
 • 66. isbn 978-973-0-17595-0

Related Documents