Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka proj...
OBSAH Krátká a dlouhá přídavná jména Stupňování krátkých přídavných jmen Stupňování dlouhých přídavných jmen P...
Krátká a dlouhá přídavná jména Krátká přídavná jména jsou:- přídavná jména jednoslabičná- přídavná jména dvouslabičná zak...
Stupňování krátkých přídavných jmen 2. stupeň tvoříme přidáním koncovky –er quick - quicker ...
Stupňování dlouhých přídavných jmen 2. stupeň tvoříme pomocí more expensive – more expensive intellige...
Pravopisné změny1.K přídavným jménům končícím na –e přidáme pouze –r large - larger2.U jednoslab.příd.jm.kon...
Nepravidelná přídavná jména Některá přídavná jména se stupňují nepravidelně. Musíme se je naučit. far – further - the ...
Porovnávání Druhý stupeň používáme k porovnávání dvou věcí nebo osob. Ke srovnání používáme tvar „than“. Canada is l...
 Chceme – li vyjádřit, že dvě věci nebo osoby jsou stejné používáme as… as.My sister is as tall as me.That building is a...
Stupňování přídavných jmen (7.ročník)Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Prof...
of 10

Prezentace stupňování příd.jmen

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentace stupňování příd.jmen

  • 1. Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOSTStupňování přídavných jmen (7.ročník)
  • 2. OBSAH Krátká a dlouhá přídavná jména Stupňování krátkých přídavných jmen Stupňování dlouhých přídavných jmen Pravopisné změny Nepravidelná přídavná jména Porovnávání
  • 3. Krátká a dlouhá přídavná jména Krátká přídavná jména jsou:- přídavná jména jednoslabičná- přídavná jména dvouslabičná zakončená na –y, -ow, -le Dlouhá přídavná jména jsou:- ostatní dvouslabičná přídavná jména- víceslabičná přídavná jména
  • 4. Stupňování krátkých přídavných jmen 2. stupeň tvoříme přidáním koncovky –er quick - quicker small – smaller 3. stupeň tvoříme přidáním koncovky –est a členu the quick – quicker – the quickest small – smaller – the smallest
  • 5. Stupňování dlouhých přídavných jmen 2. stupeň tvoříme pomocí more expensive – more expensive intelligent – more intelligent 3. stupeň tvoříme pomocí the most the most expensive the most intelligent
  • 6. Pravopisné změny1.K přídavným jménům končícím na –e přidáme pouze –r large - larger2.U jednoslab.příd.jm.končících na souhlásku po krátké samohlásce, zdvojujeme souhlásku hot – hotter3.U příd.jm.končících na –y, se –y mění na –i dirty - dirtier
  • 7. Nepravidelná přídavná jména Některá přídavná jména se stupňují nepravidelně. Musíme se je naučit. far – further - the furthest good – better – the best bad – worse – the worst
  • 8. Porovnávání Druhý stupeň používáme k porovnávání dvou věcí nebo osob. Ke srovnání používáme tvar „than“. Canada is larger than England. Scotland is smaller than England. I am taller than my best friend. I think English is better than Maths.
  • 9.  Chceme – li vyjádřit, že dvě věci nebo osoby jsou stejné používáme as… as.My sister is as tall as me.That building is as high as a mountain.My shirt is as white as snow.He looked as proud as a peacock.
  • 10. Stupňování přídavných jmen (7.ročník)Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Obrázky z internetu Učebnice Project 2Autor: Linda BerkováZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)

Related Documents