Preview:
De Fruinen 
een familiekroniek
Niet iedereen heeft het geluk als
bij toeval te stuiten op een
enorm familiearchie...
gaan zich inzetten voor 'de vrouwenzaak' en voor de verpauperde fabrieksbevolking, de
mannen verliezen hun onbetwiste mach...
heel geleidelijk, bijna onmerkbaar. Voor alle Fruinen echter betekent de recentere periode
van oorlog, bezetting en bevrij...
of 3

Preview: De Fruinen, een familiekroniek.

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Preview: De Fruinen, een familiekroniek.

  • 1. Preview: De Fruinen  een familiekroniek Niet iedereen heeft het geluk als bij toeval te stuiten op een enorm familiearchief, een archief van ruim vijf meter archiefdozen, boordevol brieven, dagboeken en memorabilia van hele reeksen voorouders. Ondergetekende, de schrijfster van dit nog te publiceren boek had die mazzel wel. Maar in archiefdozen grasduinen om het eigen inzicht in de voorouderlijke geschiedenis wat meer contour te geven is één ding, een familiekroniek schrijven die maar liefst twee eeuwen omvat is een tweede. Dat vergt nogal wat. Want saai kan het zijn, al die vele, vele brieven met huis-, tuin- en keukenpraat. En verwarrend, wanneer van sommige figuren vrijwel niets te achterhalen valt. En bovendien af en toe...ontluisterend! Want heiligen waren de Fruinen beslist niet. Wie is die familie Fruin eigenlijk? Het vlaggeschip, de negentiende eeuwse geschiedkundige Robert Fruin, zal bij historici nog wel een belletje doen rinkelen, zijn broer Jacques vanwege 'zijn' wetboek bij voormalige rechtenstudenten ook. En insiders zullen wel weten dat een van de Fruinen als algemeen rijksarchivaris zeer nuttig werk verricht heeft. Maar verder? In het Fruinarchief liggen de pennevruchten en foto's van hele reeksen familieleden, totaal onbekende Nederlanders. Wie waren die mensen en in wat voor een wereld leefden zij? Bij het moeizame reconstrueren van al die levens gebeurt er iets vreemds. Er komt een heel tijdperk in de vaderlandse geschiedenis tot leven. Vanaf hun aankomst in het Rotterdam van 1773 tot aan de dood van de een na laatste archiefbeheerder Fruin in 1964 leven de Fruinen de historie van Nederland als het ware mee. Vergeten geschiedenis is het voor een deel, gevuld met heldhaftige huzaren, bordurende dames en sobere predikanten. Ze maken de Franse bezetting en de Biedermeijertijd mee. Ze gaan te scheep naar het verre maar oh zo lucratieve Nederlands- Indië of vechten mee aan de zijde van de British Navy. Rond 1900 veranderen hun levens in sneltreinvaart. De dames Afbeelding 2 Robert Fruin (1823 – 1899) historicus Afbeelding 1 J.A.Fruin (Jacques) (1829 – 1884) jurist Afbeelding 3 Robert Fruin (1857 – 1935) algemeen rijksarchivaris Afbeelding 4 Elisabeth Maria Fruin (Betsy) (1859 – 1905) maatschappelijk werkster
  • 2. gaan zich inzetten voor 'de vrouwenzaak' en voor de verpauperde fabrieksbevolking, de mannen verliezen hun onbetwiste machtspositie. In Indië ontwikkelen sommige leden zich tot voorstanders van een nieuw ethisch beleid in de kolonie. En er is meer, veel meer. De familie slijt haar leven niet alleen aan de comfortabele bovenkant van de maatschappij, zij leidt deels ook een veel minder aantrekkelijk bestaan in de onderste regionen. Er zullen maar weinig families zijn waar rijkdom en armoede, roem en schande zo dicht bij elkaar liggen als in de familie Fruin. Waar de een tal van eerbewijzen ontvangt, uitnodigingen van koninklijke zijde zelfs, ontvlucht de ander met de staart tussen de benen het land om aan zijn schuldeisers te ontkomen of – misschien nog erger – wordt door de familie verbannen. Waar het ene deel zich met koetsjes verplaatst van de eigen patricierswoning naar een andere, volop deelnemend aan het sociale leven van de elite, slooft de ander zich af in een armoedige woning in een achterbuurt. Tal van kinderen genieten de beste opleiding die maar voor handen is terwijl de minst bevoorrechten, wanneer ze hun eerste levensjaren tenminste overleven, niet verder komen dan het schrijven van hun eigen naam. In het archief blijkt de eerste categorie ruim vertegenwoordigd. Dat was te verwachten. Maar in de marges van het familieverhaal wordt ook het harde negentiende eeuwse leven zichtbaar van hen 'die het allemaal niet mee zat', zoals een Fruin het later noemde. Waardoor? Door een foute of te vroege huwelijkskeuze, door gebrek aan financieel inzicht of door de economische malaise in de eerste helft van de negentiende eeuw, of gewoon door domme pech? Maar het familieverhaal gaat nog verder. Begin twintigste eeuw krabbelt de 'arme tak' op en de bevoorrechte positie van de 'rijke' brokkelt zoetjes aan af. Al gaat dat laatste Afbeelding 6 Weduwe Adriana Baltina Fruin – Bos (1844 – 1910) naaister, met haar vier kinderen Afbeelding 7 Robbert Fruin (1867 – 1921) jurist, door de familie verbannen naar Zuid-Afrika Afbeelding 5 Thomas Anthonij Fruin (1890 – 1964) (Tom) Indisch ambtenaar, zijn vrouw Willemine Fruin – Mees (1887 – 1967) (Mientje)voor hun huis te Weltevreden op Java met hun personeel
  • 3. heel geleidelijk, bijna onmerkbaar. Voor alle Fruinen echter betekent de recentere periode van oorlog, bezetting en bevrijding een zeer turbulente tijd. Menig familielid overleeft de jaren van gebrek en terreur niet. Voor sommigen is er na afloop roem, voor anderen schande, de ene krijgt een welverdiende onderscheiding, de andere zit jarenlang in een naoorlogs kamp voor politieke gevangenen. Niets blijft de familie bespaard! De jaren van de wederopbouw van Nederland worden dan ook gekleurd door het verleden. Voor wie niet al eerder de benen heeft genomen lonkt het buitenland, weg van alle armoe en ellende. Voor wie niet weg kan, zit er niets anders op dan van voren af aan te beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Net zoals hun verre voorvader Thomas Fruin dat in 1773 moest doen toen hij met zijn vrouw Nancy en hun twee kindertjes voet aan wal zette daar in Rotterdam aan de kade langs de Maze – zoals de Maas toen nog heette. Anders dan toen is het centrum van de stad in 1946 veranderd in een kale vlakte met maar een paar gebouwen en geen beschutting tegen de harde wind. Het wordt nooit meer zoals vroeger. Niet in de stad en niet met de Fruinen. Het nog te publiceren boek is geen roman. Het is dus ook geen fictie. Het is een nauwgezet onderzoek aan de hand van het familiearchief en andere bronnen naar de diverse familieleden met hun partners en kinderen, hun carrières en hun misère. Waar veel bronnen ter beschikking stonden, is een selectie gemaakt, als er weinig bewaard gebleven is, bood aanvullend onderzoek uitkomst. Het is een boek dat een inkijk biedt in de leefwereld van een van oorsprong Engelse immigrantenfamilie en hun verwanten in Nederland, geschreven voor iedereen met een passie voor geschiedenis in het algemeen en familiegeschiedenis in het bijzonder. Een dergelijk onderzoek is nooit compleet. Wie opmerkingen of aanvullende informatie heeft, kan contact opnemen met de schrijfster: fruin@dewegvrij.nl Binnenkort verschijnt een korte samenvatting van het boek. Geïnteresseerden kunnen zich op bovenstaand email- adres inschrijven voor een – gratis – exemplaar! Renée Oostindie – van Nus Almere, februari 2015 Afbeelding 8 Centrum van Rotterdam in 1946 Bron: www.010mycity.nl Afbeelding 9 Echtpaar Fruin – Niemeijer met hun vijf zoons, drie schoondochter – 1 ontbreekt – en enkele van hun kleinkinderen, 1924. Bron: collectie auteur

Related Documents