Oddział PrzedszkolnyOddział Przedszkolny
w Szkole Podstawowejw Szkole Podstawowej
im. Józefa Lompy w Lubszyim. Józefa Lomp...
Warunki do naukiWarunki do nauki
i zabawy jakie zapewniamyi zabawy jakie zapewniamy
naszym podopiecznymnaszym podopiecznym
BudynekBudynek
naszej szkołynaszej szkoły
uznawany za jednąuznawany za jedną
z najlepszych realizacjiz najlepszych realiza...
Sala zabawSala zabaw
Tutaj się
bawimy...
Sala zabawSala zabaw
...i gramy w
różne gry
SalaSala
dydaktycznadydaktyczna
Po zabawie
czas na
naukę...
SalaSala
dydaktycznadydaktyczna
…rysowanie,
kolorowanie,
wyklejanie itp.
JadalniaJadalnia
z zapleczemz zapleczem
kuchennymkuchennym
Czas na
śniadanie!
ToaletyToalety
z zapleczemz zapleczem
sanitarnymsanitarnym
...i na umycie
zębów
ToaletyToalety
z zapleczemz zapleczem
sanitarnymsanitarnym
HolHol
przedszkolnyprzedszkolny
Codziennie od
progu witają
nas barwy
wszystkich
pór roku!
SalaSala
logopedycznalogopedyczna
Jak to się
wymawia?
SzatniaSzatnia
głównagłówna
Tutaj
zostawiamy
nasze
kurtki...
SzatniaSzatnia
podręcznapodręczna
...a tu
śniadania i
inne skarby
PrzedszkolnyPrzedszkolny
plac zabawplac zabaw
Czas na zabawę
na świeżym
powietrzu!
PrzedszkolnyPrzedszkolny
ogródekogródek
SzkolneSzkolne
boiskaboiska
sportowesportowe
Z boisk możemy
korzystać
podczas
szkolnych
imprez...
SzkolnySzkolny
plac zabawplac zabaw
...a ze szkolnego
placu zabaw,
gdy poprosimy
o to panią.
SzkolnySzkolny
plac zabawplac zabaw
Karuzela!
MonitoringMonitoring
wewnętrznywewnętrzny
i zewnętrznyi zewnętrzny
orazoraz
radiowęzełradiowęzeł
Bezpieczeństwo
przede
wsz...
Nasze przedszkolne imprezyNasze przedszkolne imprezy
i inne wydarzeniai inne wydarzenia
WycieczkiWycieczki
Organizujemy wycieczkiOrganizujemy wycieczki
do miejsc ciekawych dlado miejsc ciekawych dla
przedszkola...
WyjazdyWyjazdy
W ramach zajęćW ramach zajęć
wyjeżdżamy także dowyjeżdżamy także do
kina, teatru, parkukina, teatru, parku
...
Szkolna KasaSzkolna Kasa
OszczędnościOszczędności
KonkursyKonkursy
wokalnewokalne
KonkursyKonkursy
plastyczneplastyczne
KonkursKonkurs
Śląskiego OgroduŚląskiego Ogrodu
ZoologicznegoZoologicznego
„Zbieramy„Zbieramy
żołędzie”żołędzie”
Akcja DziennikaAkcja Dziennika
ZachodniegoZachodniego
„Przedszkolaki”„Przedszkolaki”
MiędzynarodowyMiędzynarodowy
programprogram
edukacyjnyedukacyjny
COMENIUSCOMENIUS
DzieńDzień
PieczonegoPieczonego
ZiemniakaZiemniaka
WizytaWizyta
Św. MikołajaŚw. Mikołaja
KiermaszKiermasz
świątecznyświąteczny
Dzień BabciDzień Babci
i Dziadkai Dziadka
KarnawałowyKarnawałowy
balbal
przebierańcówprzebierańców
DzieńDzień
ZiemiZiemi
Dzień MatkiDzień Matki
Biwak wBiwak w
przedszkoluprzedszkolu
FestynFestyn
ZdrowiaZdrowia
Dzień otwartyDzień otwarty
PierwszyPierwszy
Dzień LataDzień Lata
--
DzieńDzień
PlażowiczaPlażowicza
ZakończenieZakończenie
rokuroku
szkolnegoszkolnego
Jak naszą pracę oceniaJak naszą pracę ocenia
Kuratorium Oświaty?Kuratorium Oświaty?
Ocena Szkoły PodstawowejOcena Szkoły P...
We wszystkich obszarach kontroli osiągnęliśmy stopieńWe wszystkich obszarach kontroli osiągnęliśmy stopień
wysoki lub bard...
Zapraszamy nowych przedszkolakówZapraszamy nowych przedszkolaków
do dołączenia do nas!do dołączenia do nas!
Czekamy na Was...
of 44

Prezentacja przedszkole

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja przedszkole

 • 1. Oddział PrzedszkolnyOddział Przedszkolny w Szkole Podstawowejw Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszyim. Józefa Lompy w Lubszy
 • 2. Warunki do naukiWarunki do nauki i zabawy jakie zapewniamyi zabawy jakie zapewniamy naszym podopiecznymnaszym podopiecznym
 • 3. BudynekBudynek naszej szkołynaszej szkoły uznawany za jednąuznawany za jedną z najlepszych realizacjiz najlepszych realizacji architektury modernistycznejarchitektury modernistycznej na Śląsku – kompleksowona Śląsku – kompleksowo wyremontowany i w pełniwyremontowany i w pełni wyposażonywyposażony
 • 4. Sala zabawSala zabaw Tutaj się bawimy...
 • 5. Sala zabawSala zabaw ...i gramy w różne gry
 • 6. SalaSala dydaktycznadydaktyczna Po zabawie czas na naukę...
 • 7. SalaSala dydaktycznadydaktyczna …rysowanie, kolorowanie, wyklejanie itp.
 • 8. JadalniaJadalnia z zapleczemz zapleczem kuchennymkuchennym Czas na śniadanie!
 • 9. ToaletyToalety z zapleczemz zapleczem sanitarnymsanitarnym ...i na umycie zębów
 • 10. ToaletyToalety z zapleczemz zapleczem sanitarnymsanitarnym
 • 11. HolHol przedszkolnyprzedszkolny Codziennie od progu witają nas barwy wszystkich pór roku!
 • 12. SalaSala logopedycznalogopedyczna Jak to się wymawia?
 • 13. SzatniaSzatnia głównagłówna Tutaj zostawiamy nasze kurtki...
 • 14. SzatniaSzatnia podręcznapodręczna ...a tu śniadania i inne skarby
 • 15. PrzedszkolnyPrzedszkolny plac zabawplac zabaw Czas na zabawę na świeżym powietrzu!
 • 16. PrzedszkolnyPrzedszkolny ogródekogródek
 • 17. SzkolneSzkolne boiskaboiska sportowesportowe Z boisk możemy korzystać podczas szkolnych imprez...
 • 18. SzkolnySzkolny plac zabawplac zabaw ...a ze szkolnego placu zabaw, gdy poprosimy o to panią.
 • 19. SzkolnySzkolny plac zabawplac zabaw Karuzela!
 • 20. MonitoringMonitoring wewnętrznywewnętrzny i zewnętrznyi zewnętrzny orazoraz radiowęzełradiowęzeł Bezpieczeństwo przede wszystkim!
 • 21. Nasze przedszkolne imprezyNasze przedszkolne imprezy i inne wydarzeniai inne wydarzenia
 • 22. WycieczkiWycieczki Organizujemy wycieczkiOrganizujemy wycieczki do miejsc ciekawych dlado miejsc ciekawych dla przedszkolaków, takich jakprzedszkolaków, takich jak np. park miniatur.np. park miniatur.
 • 23. WyjazdyWyjazdy W ramach zajęćW ramach zajęć wyjeżdżamy także dowyjeżdżamy także do kina, teatru, parkukina, teatru, parku wodnego, parkówwodnego, parków rozrywki itp.rozrywki itp.
 • 24. Szkolna KasaSzkolna Kasa OszczędnościOszczędności
 • 25. KonkursyKonkursy wokalnewokalne
 • 26. KonkursyKonkursy plastyczneplastyczne
 • 27. KonkursKonkurs Śląskiego OgroduŚląskiego Ogrodu ZoologicznegoZoologicznego „Zbieramy„Zbieramy żołędzie”żołędzie”
 • 28. Akcja DziennikaAkcja Dziennika ZachodniegoZachodniego „Przedszkolaki”„Przedszkolaki”
 • 29. MiędzynarodowyMiędzynarodowy programprogram edukacyjnyedukacyjny COMENIUSCOMENIUS
 • 30. DzieńDzień PieczonegoPieczonego ZiemniakaZiemniaka
 • 31. WizytaWizyta Św. MikołajaŚw. Mikołaja
 • 32. KiermaszKiermasz świątecznyświąteczny
 • 33. Dzień BabciDzień Babci i Dziadkai Dziadka
 • 34. KarnawałowyKarnawałowy balbal przebierańcówprzebierańców
 • 35. DzieńDzień ZiemiZiemi
 • 36. Dzień MatkiDzień Matki
 • 37. Biwak wBiwak w przedszkoluprzedszkolu
 • 38. FestynFestyn ZdrowiaZdrowia
 • 39. Dzień otwartyDzień otwarty
 • 40. PierwszyPierwszy Dzień LataDzień Lata -- DzieńDzień PlażowiczaPlażowicza
 • 41. ZakończenieZakończenie rokuroku szkolnegoszkolnego
 • 42. Jak naszą pracę oceniaJak naszą pracę ocenia Kuratorium Oświaty?Kuratorium Oświaty? Ocena Szkoły PodstawowejOcena Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszy,im. Józefa Lompy w Lubszy, w której działa nasz Oddziałw której działa nasz Oddział Przedszkolny w ramach ewaluacjiPrzedszkolny w ramach ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przezzewnętrznej prowadzonej przez Kuratorium OświatyKuratorium Oświaty w Katowicachw Katowicach w roku szkolnym 2012/2013w roku szkolnym 2012/2013
 • 43. We wszystkich obszarach kontroli osiągnęliśmy stopieńWe wszystkich obszarach kontroli osiągnęliśmy stopień wysoki lub bardzo wysokiwysoki lub bardzo wysoki Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę
 • 44. Zapraszamy nowych przedszkolakówZapraszamy nowych przedszkolaków do dołączenia do nas!do dołączenia do nas! Czekamy na Was już we wrześniu!Czekamy na Was już we wrześniu!

Related Documents