per REINALDA BLANCO PONSEstudiant de Màster en Educació i TIC UOC 2012 – PAC 1 DESENVOLUPAMENT ...
 Educació Escolar Ensenyament Universitari Formació Contínua
TRETS DIFERENCIALS Educació Escolar  Caràcter Obligatori o Opciona...
 Educació Escolar TRETS COMUNS Ensenyament  Modalitats de formació Unive...
 Contingut Polítiques Públiques Finançament infraestructures i equipaments Monitoratge del progressos
 Aconseguir la màxima incorporació de les tecnologies en el currículum i en els processos d’ensenyament Aconse...
 Provisió creixent d’incentius destinats a motivar el professorat Aconseguir que els docents aconsegueixin une...
 Aconseguir que els recursos digitals més essencials estiguin disponibles a la xarxa Els recursos docents vari...
 Desenvolupar xarxes per a la transmissió de continguts educatius i serveis pedagògics a través de la cooperac...
 Es necessiten dades de recerca molt més desenvolupades de les que procedeixen de l’actual mètode basat en l’a...
 Tot i la necessitat és poc freqüent la col·laboració empresarial en aquest camp Hi ha una demanda de regulaci...
 Contingut Polítiques Públiques Finançament infraestructures i equipaments Monitoratge del progressos
 Dotació d’equips multimèdia i de connexions a la xarxa Infraestructura de xarxes que ofereixi la banda ampla ...
 És imprescindible que el sector educatiu rebi del govern els recursos suficients S’ha d’incrementar el suport...
 Contingut Polítiques Públiques Finançament infraestructures i equipaments Monitoratge del progressos
 Els ministeris d’educació posen en pràctica mecanismes d’avaluació i de seguiment que indiquen si els objectius ...
 Educació Escolar Ensenyament Universitari Formació Contínua
 El grau d’autonomia deL’aplicació de polítiques cada universitat en públiques sobre relació al ...
 No fer res (absoluta autonomia dels centres)Què es pot fer ?  Creació d’universitats ...
 Educació Escolar Ensenyament Universitari Formació Contínua
 El mercat de l’e – learning encara és lluny d’haver aconseguit una implantació definitiva en aquest tipus de ...
 Quin és el paper real de les polítiques públiques en la formació contínua ? FORMACIÓ CONTÍN...
 Les opcions són molt més reduïdes que en l’àmbit de l’educació escolar i de l’ensenyament universitari ...
 Es continuarà afavorint que la formació operi de manera poc regulada FORMACIÓ CONTÍNUA ...
 Enlloc de regular les condicions del servei s’opta per generar estímuls financers o incentius a les empreses ...
 Certificació de competències sobre coneixements tecnològics Millora de les qualificacions tecnològiques entre...
 Cal fer una reflexió crítica amb experts professionals sobre el paper que haurien de jugar les administracions ...
 Intentar aconseguir que l’accés i ús no excloguin a determinants sectors socials C...
Polítiques Públiques sobre E-Learning
Polítiques Públiques sobre E-Learning
Polítiques Públiques sobre E-Learning
Polítiques Públiques sobre E-Learning
Polítiques Públiques sobre E-Learning
Polítiques Públiques sobre E-Learning
of 34

Polítiques Públiques sobre E-Learning

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Polítiques Públiques sobre E-Learning

 • 1. per REINALDA BLANCO PONSEstudiant de Màster en Educació i TIC UOC 2012 – PAC 1 DESENVOLUPAMENT ORGANITZACIONAL DE L’E - LEARNING
 • 2.  Educació Escolar Ensenyament Universitari Formació Contínua
 • 3. TRETS DIFERENCIALS Educació Escolar  Caràcter Obligatori o Opcional Ensenyament Universitari  Participació del sector públic com a finançador Formació Contínua  Autonomia del desenvolupament de programes e -learning
 • 4.  Educació Escolar TRETS COMUNS Ensenyament  Modalitats de formació Universitari basades en la classe presencial Formació Contínua
 • 5.  Contingut Polítiques Públiques Finançament infraestructures i equipaments Monitoratge del progressos
 • 6.  Aconseguir la màxima incorporació de les tecnologies en el currículum i en els processos d’ensenyament Aconseguir que equips docents optin per desenvolupar les seves pròpies iniciatives EDUCACIÓ ESCOLAR – POLÍTIQUES PÚBLIQUES FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
 • 7.  Provisió creixent d’incentius destinats a motivar el professorat Aconseguir que els docents aconsegueixin unes qualificacions tecnològiques bàsiques EDUCACIÓ ESCOLAR – POLÍTIQUES PÚBLIQUES FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
 • 8.  Aconseguir que els recursos digitals més essencials estiguin disponibles a la xarxa Els recursos docents varien molt entre països EDUCACIÓ ESCOLAR – POLÍTIQUES PÚBLIQUES DISPONIBILITAT DE CONTINGUTS I APLICACIONS
 • 9.  Desenvolupar xarxes per a la transmissió de continguts educatius i serveis pedagògics a través de la cooperació internacional EDUCACIÓ ESCOLAR – POLÍTIQUES PÚBLIQUES XARXES DE SUPORT
 • 10.  Es necessiten dades de recerca molt més desenvolupades de les que procedeixen de l’actual mètode basat en l’assaig i l’error EDUCACIÓ ESCOLAR – POLÍTIQUES PÚBLIQUES RECERCA I DESENVOLUPAMENT
 • 11.  Tot i la necessitat és poc freqüent la col·laboració empresarial en aquest camp Hi ha una demanda de regulació de la legislació perquè sectors privats puguin tenir un paper destacat. Per exemple: desgravació fiscal EDUCACIÓ ESCOLAR – POLÍTIQUES PÚBLIQUES COL·LABORACIÓ PÚBLIC - PRIVAT
 • 12.  Contingut Polítiques Públiques Finançament infraestructures i equipaments Monitoratge del progressos
 • 13.  Dotació d’equips multimèdia i de connexions a la xarxa Infraestructura de xarxes que ofereixi la banda ampla necessària a un cost el més baix possible Cal garantir un manteniment adequat de les inversions EDUCACIÓ ESCOLAR – FINANÇAMENT ESTRATÈGIES AUTONOMIES CENTRES
 • 14.  És imprescindible que el sector educatiu rebi del govern els recursos suficients S’ha d’incrementar el suport del sector privat i de les organitzacions no governamentals EDUCACIÓ ESCOLAR – FINANÇAMENT ESTRATÈGIES AUTONOMIES CENTRES
 • 15.  Contingut Polítiques Públiques Finançament infraestructures i equipaments Monitoratge del progressos
 • 16.  Els ministeris d’educació posen en pràctica mecanismes d’avaluació i de seguiment que indiquen si els objectius en l’e - learning s’estan aconseguint: ◦ ICT Monitor als Països Baixos ◦ Centre de Recursos Educatius a Noruega ◦ Delegació per les Tecnologies Escolars a Suècia EDUCACIÓ ESCOLAR – MONITORATGE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
 • 17.  Educació Escolar Ensenyament Universitari Formació Contínua
 • 18.  El grau d’autonomia deL’aplicació de polítiques cada universitat en públiques sobre relació al seu programal’ e - learning en l’àmbit docent i la seva universitari està implicació amb l’Estat condicionat per:  La disponibilitat de recursos financers
 • 19.  No fer res (absoluta autonomia dels centres)Què es pot fer ?  Creació d’universitats virtuals  Crear sistemes d’adopció de e – learning per part de les universitats tradicionals
 • 20.  Educació Escolar Ensenyament Universitari Formació Contínua
 • 21.  El mercat de l’e – learning encara és lluny d’haver aconseguit una implantació definitiva en aquest tipus de formació FORMACIÓ CONTÍNUA DUBTES I REALITATS
 • 22.  Quin és el paper real de les polítiques públiques en la formació contínua ? FORMACIÓ CONTÍNUA DUBTES I REALITATS
 • 23.  Les opcions són molt més reduïdes que en l’àmbit de l’educació escolar i de l’ensenyament universitari FORMACIÓ CONTÍNUA DUBTES I REALITATS
 • 24.  Es continuarà afavorint que la formació operi de manera poc regulada FORMACIÓ CONTÍNUA CONSEQÜÈNCIES DE LA NO INTERVENCIÓ
 • 25.  Enlloc de regular les condicions del servei s’opta per generar estímuls financers o incentius a les empreses que apostin per la formació contínua FORMACIÓ CONTÍNUA PROMOURE LES CONDICIONS
 • 26.  Certificació de competències sobre coneixements tecnològics Millora de les qualificacions tecnològiques entre els treballadors FUTUR DE L’E - LEARNING ESTRATÈGIES DE FUTUR
 • 27.  Cal fer una reflexió crítica amb experts professionals sobre el paper que haurien de jugar les administracions públiques en potenciar l’accés i l’ús de les tecnologies CONCLUSIONS
 • 28.  Intentar aconseguir que l’accés i ús no excloguin a determinants sectors socials CONCLUSIONS