СИСТЕМ КООРДИНАЦИЈЕ ПРЕВОЂЕЊА ПРАВНИХАКАТА ЕУ НА СРПСКИ ЈЕЗИК Београд, 13. новембар 2012. годинеКанцеларија за европске...
Превођење у ЕУ• Вишејезичност – Заштита културног идентитета – Могућност комуницирања на службеном језику државе ч...
Национална верзија правних тековина ЕУ• Услов за добијање чланства у ЕУ• Предуслов хармонизације домаћег з...
Специфичности припреме националне верзије правних тековина ЕУ• Највећи преводилачки подухват у Србији – корпус од 120....
Двадесет области• партија 1 – општи, финансијски и институционални послови• партија 2 – царинска унија и слободно крет...
Изазови• Успостављање јединствене стручне терминологије у складу са националним законодавством• Постизање уједначеног кв...
Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије- Основана 2004. године као централнокоординацио...
Систем координације превођења у Србији• Систем координације успостављен у априлу 2009. године – припрема нац...
Шема система координације ПРАВНЕ ТЕКОВИНЕ ЕУ ...
ИТ компонента•Портал за номинацију приоритета•Прогрес-едитор•Систем за управљање документима•Евроним•Интернет ( Eur-lex, I...
Кључне алатке за превођење•Приручник за превођење правних акатаЕУ•Традос• Електронске базе Евроним и Евротека
Методи координације којима се обезбеђује квалитет• Стална комуникација и давање повратних информација преводиоцима•...
Досадашњи резултати• Преведени оснивачки уговори, закључно са Лисабонским уговором , верификација у току• Преведено око ...
Досадашњи резултати (2)• Електронске базе термина - око 10600 термина• Обука преводилаца, координатора и редактора- прек...
Превођење на енглески језик• Превођење Упитника ЕК• Превођење у току редовног обављања текућих послова у КЕИ• Искуства ор...
Хвала на пажњи!Мила Ћиповић-Глигорић mcipovic@seio.gov.rs
of 16

Sistem koordinacije prevodjenja pravnih akata EU na srpski jezik

STRALED 2012 - November 13th 2012
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Sistem koordinacije prevodjenja pravnih akata EU na srpski jezik

 • 1. СИСТЕМ КООРДИНАЦИЈЕ ПРЕВОЂЕЊА ПРАВНИХАКАТА ЕУ НА СРПСКИ ЈЕЗИК Београд, 13. новембар 2012. годинеКанцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије Сектор за координацију превођења www.seio.gov.rs
 • 2. Превођење у ЕУ• Вишејезичност – Заштита културног идентитета – Могућност комуницирања на службеном језику државе чланице – Доступност законодавства ЕУ – 24 (25 од 2013. године ) званичних језика – Два Генерална директората и велики број служби www.seio.gov.rs
 • 3. Национална верзија правних тековина ЕУ• Услов за добијање чланства у ЕУ• Предуслов хармонизације домаћег законодавства са законодавством ЕУ• Доступност законодавства ЕУ већ у току процеса приступања www.seio.gov.rs
 • 4. Специфичности припреме националне верзије правних тековина ЕУ• Највећи преводилачки подухват у Србији – корпус од 120.000 страна Службеног листа ЕУ – 200.000 преводилачких страна• Превођење траје до уласка Србије у ЕУ• Стручни, компликовани правни текстови са строгом формом која се мора поштовати• Велики број области• Интердисциплинарност правних аката ЕУ www.seio.gov.rs
 • 5. Двадесет области• партија 1 – општи, финансијски и институционални послови• партија 2 – царинска унија и слободно кретање робе• партија 3 –пољопривреда• партија 4 – рибарство• партија 5 – слобода кретања радника и социјална политика• партија 6 – право пословног настањивања и право пружања услуга• партија 7 – транспортна политика• партија 8 – политика конкуренције• партија 9 – опорезивање• партија 10 –економска и монетарна политика и слободно кретање капитала• партија 11 – спољни односи• партија 12 – енергетика• партија 13 – индустријска политика и унутрашње тржиште• партија 14 – регионална политика и координација структурних инструмената• партија 15 – заштита животне средине, потрошача и здравља• партија 16 – наука, информације, образовање и култура• партија 17 – право привредних друштава• партија 18 – заједничка спољна и безбедносна политика• партија 19 – простор слободе, безбедности и правде• партија 20 – Европа народа (европско грађанство, слобода кретања људи).
 • 6. Изазови• Успостављање јединствене стручне терминологије у складу са националним законодавством• Постизање уједначеног квалитета превода у условима поступка јавне набавке www.seio.gov.rs
 • 7. Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије- Основана 2004. године као централнокоординационо тело у процесу европскихинтеграција- Сектор за координацију превођења – основан2009. године - Одсек за координацију превођења иправнотехничку редактуру - Група за координацију стручне и језичкередактуре
 • 8. Систем координације превођења у Србији• Систем координације успостављен у априлу 2009. године – припрема националне верзије правних тековина ЕУ: – Припрема – КЕИ у сарадњи са министарствима – Превођење – спољни сарадници – Стручна редактура – државна управа – Правнотехничка редактура – РСЗ – Језичка редактура – спољни сарадници – Потврда тачности превода – Радна група за верификацију• Верификација органа ЕУ и објављивање www.seio.gov.rs
 • 9. Шема система координације ПРАВНЕ ТЕКОВИНЕ ЕУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ Пријем документа, архивирање и објава на интернету; Припрема и слање докумената у институције ЕУ. VI ВЕРИФИКАЦИЈА Слање докумената на верификацију Пријем и архивирање V ЈЕЗИЧКА докуменaта РЕДАКТУРА Слање докуменaта на језичку редактуру Архивирање докумената и IV ПРАВНОТЕХНИЧКА уношење термина у базу РЕДАКТУРА Слање докумената на правну редактуру Архивирање докуменaта и термина у базу III СТРУЧНА РЕДАКТУРА Слање докумената на стручну редактуру Контрола квалитета превода; архивирање II ПРЕВОЂЕЊЕ План превођења; припремаI НОМИНАЦИЈА и слање докуменатаПРИОРИТЕТА www.seio.gov.rs
 • 10. ИТ компонента•Портал за номинацију приоритета•Прогрес-едитор•Систем за управљање документима•Евроним•Интернет ( Eur-lex, IATA, Eudict, EUROPA...)•CCVista•Традос
 • 11. Кључне алатке за превођење•Приручник за превођење правних акатаЕУ•Традос• Електронске базе Евроним и Евротека
 • 12. Методи координације којима се обезбеђује квалитет• Стална комуникација и давање повратних информација преводиоцима• Повезивање преводилаца и стручних редактора• Повезивање правнотехничких и стручних редактора• Континуирана обука преводилаца и редактора• Стрпљење и прецизност
 • 13. Досадашњи резултати• Преведени оснивачки уговори, закључно са Лисабонским уговором , верификација у току• Преведено око 70 000 страна секундарног законодавства• Стручно редиговано 22 000 страна• Друго издање Приручника за превођење правних тековина ЕУ
 • 14. Досадашњи резултати (2)• Електронске базе термина - око 10600 термина• Обука преводилаца, координатора и редактора- преко 20 семинара• У току је друга јавна набавке услуге превођења• Успостављен систем координације у целости
 • 15. Превођење на енглески језик• Превођење Упитника ЕК• Превођење у току редовног обављања текућих послова у КЕИ• Искуства органа државне управе• Потребно увести стандарде у превођење
 • 16. Хвала на пажњи!Мила Ћиповић-Глигорић mcipovic@seio.gov.rs

Related Documents